Feminism(er)

Feminism kan både förstås som en ideologi som har som målsättning att alla oavsett kön ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter, och som en politisk och aktivistisk rörelse som arbetar för att uppnå denna målsättning. Feminism utgår från en förståelse av verkligheten där män som grupp är överordnad kvinnor som grupp och att detta är en ordning som behöver förändras. Även om många som definierar sig som feminister kanske delvis kan hålla med om denna beskrivning så tar sig feminism och feministisk praktik mycket olika uttryck beroende på vem, var och när frågan diskuteras.

Det finns många olika feministiska inriktningar, därför kan det ofta vara mer korrekt att prata om feminismer, än om feminism. Några exempel på olika inriktningar är: lesbisk feminism, liberalfeminism, marxistisk feminism, svart feminism och transfeminism. Att det finns så många olika inriktningar av feminism visar på ett komplext område, där olika personer har olika uppfattningar om vad som är problemet i samhället och hur arbetet för förändring bör se ut.

Inom akademin finns feministisk teoribildning och en feministisk vetenskapsteori. Centralt för dessa är bland annat maktkritiska analyser, som ifrågasätter föreställningar om det naturliga och utmanar föreställningar om sanning och kunskap (se även makt, situerad kunskap).

Relaterat material

Sugen på mer?

Läs den femte och senaste skriften ”En introduktion till genusvetenskapliga begrepp” i En skriftserie om genusvetenskap. Här hittar du mer fördjupande texter om ord och begrepp centrala för genusvetenskapens teoretiska och metodologiska bidrag.

Läs skriften här ›