Heteronormativitet

Ett heteronormativt samhälle har heterosexualitet som norm för människors sexualitet. Det tas för givet att alla människor är heterosexuella och allt annat än heterosexualitet blir avvikande. Heteronormativitet grundas i en föreställning om att det endast finns två kön, kvinna och man, dessa två görs till varandras motsatser och förväntas åtrå och begära varandra.

Alla kvinnor vill ha honom – och alla män vill vara honom stod att läsa i en morgontidning. Objektet för denna beundran var en känd manlig skådespelare. Meningen innehåller allt som en heteronormativ ordning kräver. Den visar med all önskvärd tydlighet att det finns två kön, varken fler eller färre. Dessa två görs till varandras motsatser och förväntas ha ett begär till varandra. Dessutom fungerar textstycket normerande i sina förgivettaganden (se även norm/normkritik). Naturligtvis är det inte så att alla kvinnor ”vill ha” honom, dels för att gruppen heterosexuella kvinnor i sig rymmer ett otal sexuella preferenser och dels för att gruppen kvinnor rymmer personer med alla möjliga olika sexuella läggningar. Det är inte heller så att alla män ”vill vara” honom, däremot finns det säkerligen ett antal män som ”vill ha” honom. För att inte tala om alla de personer som inte identifierar sig som kvinna eller man, och vem de eventuellt vill ha eller vara. Frågor som dessa ryms överhuvudtaget inte i denna heteronormativa beskrivning av verkligheten.

Relaterat material