Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering är en politisk strategi som innebär att jämställdhetsperspektiv ska finnas med när alla beslut fattas, på alla nivåer och i alla steg. Strategin ska tillämpas av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattande. I arbetet med jämställdhetsintegrering ska du systematiskt synliggöra och analysera vilka konsekvenser förslag får för kvinnor, män respektive personer med andra könsidentiteter (se även genus, HBTQ(I)(A)(P)). Strategin formulerades utifrån en kritik av hur jämställdhetsarbete sidoordnas i projekt, där det får bedrivas av eldsjälar utan mandat att förändra den ordinarie verksamheten.

Idén bakom jämställdhetsintegrering växte fram på 1980-talet inom det internationella utvecklingsarbetet. Jämställdhetsintegrering antogs som Sveriges officiella strategi för jämställdhetspolitiken 1994 och av FN:s kvinnokonferens i Beijing 1995 som strategi för medlemsstaterna. Från 2007 och framåt har Sverige gjort särskilda satsningar på arbetet med jämställdhetsintegrering i landets kommuner, landsting och regioner (2007-2013), statliga myndigheter (från 2013) samt universitet och högskolor (från 2016). Dessutom bedrivs ett motsvarande arbete inom regeringskansliet.

Till skillnad från många andra begrepp i den här ordlistan har inte jämställdhetsintegrering formulerats av forskare. Arbetet med strategin har mött kritik av forskare för att det tenderar att bli ett mål i sig, snarare än ett medel för att uppnå målen. Förändringen har inte blivit så omvälvande som det har varit tänkt. Dessutom betonas allt mer vikten av att tillämpa intersektionella analyser i arbetet, med tanke på att inte alla kvinnor lever under samma villkor. Exempelvis på arbetsmarknaden där möjligheterna också påverkas av bland annat ras, sexualitet, funktionalitet och klass (se även rasifiering, heteronormativitet). Strategin har i stor utsträckning utgått från en binär könsmodell, vilket bland annat osynliggör personer som inte följer cisnormen (se även cisperson/cisnorm/normkritik).

Relaterat material

Sugen på mer?

Läs den femte och senaste skriften ”En introduktion till genusvetenskapliga begrepp” i En skriftserie om genusvetenskap. Här hittar du mer fördjupande texter om ord och begrepp centrala för genusvetenskapens teoretiska och metodologiska bidrag.

Läs skriften här ›