Vithet

Vithet som teoretiskt begrepp är centralt inom disciplinen kritiska vithetsstudier. Det syftar bland annat på vithet som norm och ideologi med utgångspunkt i teorier kring rastillhörighet. Uttrycket ”vit” handlar alltså inte endast om en persons hudfärg utan kan förstås som en globalt strukturerande norm som innebär att ”vara vit” medför fördelar socialt, ekonomiskt och politiskt. Vithet eller att vara ljushyad blir en statusmarkör som relaterar till en normativ och hierarkiskt överordnad position. Denna position visar hur samhällens rasifieringsprocesser formar system för privilegier och överordning (se även rasifiering).

Centralt inom kritiska vithetsstudier är problematisering av hur vithet ofta förstås som ”en osynlig norm”. På samma sätt som gällande andra normativa positioner så är de framför allt osynliga för de som själva innehar normpositionen som vit. Att beskriva vithet som osynlig kan i sig förstås som ett uttryck för en vithetsnorm i samhället, då denna norm ofta är väldigt synlig för icke-vita.

För feminism och genusvetenskap är vithet som kategori central för att visa hur även dessa områden är starkt påverkade av vithetsnormen. Exempelvis gällande vilka frågor som får rymmas inom feministiska kamper, vilka personer/kroppar som finner en plats i dessa rörelser och vilka problemformuleringar och begrepp som används.

Relaterat material

Sugen på mer?

Läs den femte och senaste skriften ”En introduktion till genusvetenskapliga begrepp” i En skriftserie om genusvetenskap. Här hittar du mer fördjupande texter om ord och begrepp centrala för genusvetenskapens teoretiska och metodologiska bidrag.

Läs skriften här ›