Publikationer

På dessa sidor finner du allt vårt material, en källa till kunskap i olika format. I 20 år har vi tagit fram allt från handledningar för jämställdhetsarbete till rapporter om genusforskningens villkor.

Fler tips från oss ...