2008

Omslag på tidningen Genus nummer 3-4 2008.

Genus, 3-4 2008

2008 markerar 10-årsdagen för Nationella sekretariatet för genusforskning vilket firas med detta jubileumsnummer i form av ett dubbelnummer. Åtta genusforskare ger i det här numret en bild av fältets ...

Läs Genus, 3-4 2008 >

Omslag på tidningen Genus nummer 2 2008.

Genus, 2 2008

Hur ska barn bli jämställda när inte vi är det? Är det skolans eller föräldrarnas uppgift att fostra jämställda medborgare? Detta nummer av tidningen Genus tar särskilt sikte på pedagogik. Andra ämnen...

Läs Genus, 2 2008 >

Omslag på tidningen Genus nummer 1 2008.

Genus, 1 2008

I det här numret av tidningen Genus presenteras bland annat ny genusforskning med särskild fokus på det medicinska fältet. Andra ämnen som behandlas är föräldraskap, nordisk jämställdhet och hemslöjde...

Läs Genus, 1 2008 >

Genusperspektiv, 5-6 2008

"Genusforskningen kastas 15 år tillbaka i tiden" Nordisk könsmakt under Niskanens lupp Vad har genusforskning med jämställdhet att göra?...

Läs Genusperspektiv, 5-6 2008 >

Omslag på nyhetsbrevet Genusperspektiv nummer 4, 2008.

Genusperspektiv, 4 2008

Statens beslutsfattande ska göras jämställt genom Jämi Thamprofessorerna gör bokslut efter 10 år "Arbetslivsforskningen riskerar bli mer styrd"...

Läs Genusperspektiv, 4 2008 >

Omslag på nyhetsbrevet Genusperspektiv nummer 3, 2008.

Genusperspektiv, 3 2008

Vad säger partierna om fortsatt stöd? Så får du del av EU-miljarderna Genusforskarskolan får högt betyg...

Läs Genusperspektiv, 3 2008 >

Genusperspektiv, 2 2008

Klimatfrågans lösning kräver ett genusperspektiv Jämo efterlyser forskning om mäns syn på jämställdhet Genusperspektivet starkt i Fas 90-miljonerssatsning...

Läs Genusperspektiv, 2 2008 >

Genusperspektiv, 1 2008

Leijonborg lovar stå upp för genusforskningen Kvinnliga forskare har mycket att vinna på Open Access Lärosäten tillmäter genus strategisk konkurrenskraft...

Läs Genusperspektiv, 1 2008 >

Omslag på ämnesöversikten Genusperspektiv på statsvetenskap, 2008.

Genusperspektiv på statsvetenskap, 2008

Författare är Malin Rönnblom, fil. dr och forskarassistent vid Umeå centrum för genusstudier på Umeå universitet, och Maud Eduards, professor vid statsvetenskapliga institutionen på Stockholms univers...

Läs Genusperspektiv på statsvetenskap, 2008 >