2009

Omslag på tidningen Genus nummer 4 2009.

Genus, 4 2009

I det här numret av tidningen Genus har vi särskilt fokus på arbetslivsfrågor. Vi tar också upp rapporten Kön och makt i Norden där det framgår att näringslivet ligger långt efter vad det gäller jämst...

Läs Genus, 4 2009 >

Omslag på tidningen Genus nummer 3 2009.

Genus, 3 2009

Detta nummer av tidningen Genus tar upp en mängd olika ämnen med historiska och nutida perspektiv på tillvaron. läs till exempel om samhällets syn på kvinnor i medeltidens Norden och i en annan artike...

Läs Genus, 3 2009 >

Omslag på tidningen Genus nummer 2 2009.

Genus, 2 2009

I det här numret av tidningen Genus behandlas bland annat ämnen som genus och klimat, hegemonisk maskulinitet samt ojämställd samhällsplanering. Numrets gästkrönikör doktorand i genusvetenskap vid Tem...

Läs Genus, 2 2009 >

Omslag på tidningen Genus nummer 1 2009.

Genus, 1 2009

Våldsforskning är ett brett fält med många inriktningar. I det här numret av tidningen Genus fångar vi några olika perspektiv och berättar om ny forskning på området, samt debattinlägg som tar upp kvi...

Läs Genus, 1 2009 >

Omslag på nyhetsbrevet Genusperspektiv nummer 5-6, 2009.

Genusperspektiv, 5-6 2009

”Genusforskningen ska inte ta några direktiv uppifrån” LRF-forskning ska synliggöra lantbrukets kvinnor Förändrat Vinnova redo för nya genusfrågor...

Läs Genusperspektiv, 5-6 2009 >

Omslag på nyhetsbrevet Genusperspektiv nummer 4, 2009.

Genusperspektiv, 4 2009

Alnebratt tar över på sekretariatet Oppositionen betvivlar nya ministerns genusmedvetenhet Ny organisation mobiliserar genusforskarna...

Läs Genusperspektiv, 4 2009 >

Genusperspektiv, 3 2009

Starka miljöer ingen garant för satsningar Resursutredningens expert kritisk till regeringens system Stor kartläggning av forskningsfinansiärer i Europa...

Läs Genusperspektiv, 3 2009 >

Omslag på nyhetsbrevet Genusperspektiv nummer 2, 2009.

Genusperspektiv, 2 2009

Vetenskapsrådet utlyser medel till genusforskning Miljardsatsning på svenskt forskningscenter för damidrott Griffin vill skifta fokus till de jämställda exemplen...

Läs Genusperspektiv, 2 2009 >

Omslag på nyhetsbrevet Genusperspektiv nummer 1, 2009.

Genusperspektiv, 1 2009

Excellensmiljö vill skapa europeiskt genuscentrum Svensk genusforskning är väldigt svensk Nordisk förening för maskulinitetsforskning bildad...

Läs Genusperspektiv, 1 2009 >

Omslag på ämnesöversikten genusperspektiv på vårdvetenskap, 2009.

Genusperspektiv på vårdvetenskap, 2009

Skriften är skriven av Ann Öhman, leg. sjukgymnast samt lektor och docent i folkhälsovetenskap med inriktning mot genusforskning vid Umeå universitet....

Läs Genusperspektiv på vårdvetenskap, 2009 >