2012

Omslag på nyhetsbrevet Genusperspektiv nummer 4, 2012.

Genusperspektiv, 4 2012

NIKK flyttar till Sverige Jämställdhetsprojekt har gjort avtryck Ledningen satte ner foten efter angrepp mot genus Remake för #ScienceGirlThing...

Läs Genusperspektiv, 4 2012 >

Omslag av tidningen Genus nummer 3, 2012.

Genus, 3 2012

Det här numret av tidningen Genus lyfter fram viktiga aspekter av arbetsmarknad och arbetsliv, som  värdet av det betalda och obetalda arbetet, yrkesval, livspussel och löner. Ny genusforskning om bal...

Läs Genus, 3 2012 >

Omslag på tidningen Genus nummer 2, 2012.

Genus, 2 2012

Staden med dess möjligheter utövar stark lockelse på många, och har varit en frizon för människor med nya idéer och alternativa sätt att leva. I staden utspelas möten som utmanar och löser upp gränser...

Läs Genus, 2 2012 >

Genus, 1 2012

Den här gången handlar Genus om människors hälsa, eller kanske snarare ohälsa. Numret är fullt av artiklar som beskriver ohälsan. Men så är det ju också nästan alltid det som är mest intressant. Att l...

Läs Genus, 1 2012 >

Illustration av orange synkronklappa som används inom film.

Nina Björk om Victoria Benedictsson, Bokmässan 2012

Under fyra dagar samlades författare, genusforskare, redaktörer och jämställdhetsexperter på Bokmässans monter Träffpunkt genus och jämställdhet. Vi hade bland annat den stående programpunkten "Min fa...

Läs Nina Björk om Victoria Benedictsson, Bokmässan 2012 >

Illustration av orange synkronklappa som används inom film.

Antifeminism i Norden, Bokmässan 2012

Diana Mulinari och Malin Rönnblom talade om antifeminism och om Anders Behring Breiviks manifest i sekretariatets monter "Träffpunkt genus och jämställdhet", på Bokmässan 2012. Diana Mulinari är fil. ...

Läs Antifeminism i Norden, Bokmässan 2012 >

Illustration av orange synkronklappa som används inom film.

Helena von Zweigbergk om Inger Alfvén, Bokmässan 2012

Under fyra dagar samlades författare, genusforskare, redaktörer och jämställdhetsexperter på Bokmässans monter Träffpunkt genus och jämställdhet. Vi hade bland annat den stående programpunkten "Min fa...

Läs Helena von Zweigbergk om Inger Alfvén, Bokmässan 2012 >

Genusperspektiv, 5 2012

För första gången på länge saknas beskrivningar av genusforskningen helt i regeringens forskningsproposition. Genus medvetet struket ur satsning på forskning för att stärka jämställdheten i framför al...

Läs Genusperspektiv, 5 2012 >

Omslag på nyhetsbrevet Genusperspektiv nummer 3, 2012.

Genusperspektiv, 3 2012

Genusforskning har brett stöd hos riksdagspartierna EU-parlamentariker vill ha in ändringsförslag om genus Goda erfarenheter av arbetet med genuscertifiering vid Lunds universitet Forskningsp...

Läs Genusperspektiv, 3 2012 >

Genusperspektiv, 2 2012

Genusforskning om hälsa har rasat på den politiska agendan Regeringens innovationsstrategi ska vidga begreppen Kvalitetsutvärdering ger inte lärosätena incitament att förbättra sin jämställdhet ...

Läs Genusperspektiv, 2 2012 >

Omslag på nyhetsbrevet Genusperspektiv nummer 1, 2012.

Genusperspektiv, 1 2012

Besparingar främsta motivet bakom nedläggning av Nikk Högskoleverkets uppdrag att främja jämställdhet försvinner Vart tredje lärosäte ser genusperspektiv som strategiskt viktigt för forskningen ...

Läs Genusperspektiv, 1 2012 >

Omslag på skriften Genusvetenskapen pedagogik och didaktik, 2012.

Genusvetenskapens pedagogik och didaktik, 2012

Den första skriften i serien En skriftserie om genusvetenskap handlar om genusvetenskapens pedagogiska och didaktiska verksamhet. Kapitelförfattare är Kristina Andersson, Janne Bromseth, Nina Lykke, A...

Läs Genusvetenskapens pedagogik och didaktik, 2012 >

Illustration av orange synkronklappa som används inom film.

Genuspedagogik och jämställdhet i skolan – Lärarförbundet, 2012

Hur vet vi att genuspedagogik leder till jämställdhet? En panel av forskare och pedagoger samtalade under Skolforum 2012 om metoder för jämställdhetsarbetet och vad det finns för behov av forskning. S...

Läs Genuspedagogik och jämställdhet i skolan – Lärarförbundet, 2012 >

Illustration av orange synkronklappa som används inom film.

Genuspedagogik och jämställdhet i skolan – Skolverket, 2012

Hur vet vi att genuspedagogik leder till jämställdhet? En panel av forskare och pedagoger samtalade under Skolforum 2012 om metoder för jämställdhetsarbetet och vad det finns för behov av forskning. S...

Läs Genuspedagogik och jämställdhet i skolan – Skolverket, 2012 >

Illustration av orange synkronklappa som används inom film.

Genuspedagogik och jämställdhet i skolan – genuspedagoger, 2012

Hur vet vi att genuspedagogik leder till jämställdhet? En panel av forskare och pedagoger samtalade under Skolforum 2012 om metoder för jämställdhetsarbetet och vad det finns för behov av forskning. S...

Läs Genuspedagogik och jämställdhet i skolan – genuspedagoger, 2012 >

Illustration av orange synkronklappa som används inom film.

Genuspedagogik och jämställdhet i skolan – jämställdhetsprojekt i skolor, 2012

Hur vet vi att genuspedagogik leder till jämställdhet? En panel av forskare och pedagoger samtalade under Skolforum 2012 om metoder för jämställdhetsarbetet och vad det finns för behov av forskning. S...

Läs Genuspedagogik och jämställdhet i skolan – jämställdhetsprojekt i skolor, 2012 >

Illustration av orange synkronklappa som används inom film.

Hushållstjänster på g12, 2012

Panelsamtalet om hushållstjänster, migration och globalisering lockade till sig ett flertal besökare. Arbetsvillkoren och migrationen inom EU och frånvaron av fackliga organisationer inom städbransche...

Läs Hushållstjänster på g12, 2012 >

Omslag på ämnesöversikten Genusperspektiv på företagsekonomi, 2012.

Genusperspektiv på företagsekonomi, 2012

Skriften är skriven Ulla Eriksson-Zetterquist, professor i företagsekonomi vid Göteborgs universitet, och Elisabeth Sundin, professor i företagsekonomi vid Linköpings universitet....

Läs Genusperspektiv på företagsekonomi, 2012 >

Omslag på ämnesöversikten Genusperspektiv på biologi, 2012.

Genusperspektiv på biologi, 2012

Författare är Malin Ah King, fil dr i zoologi och genusforskare vid Uppsala universitet....

Läs Genusperspektiv på biologi, 2012 >

Omslag på rapporten Genusforskning inom medicin, 2012.

Genusforskning inom medicin: Forsknings- och folkhälsopolitisk policy 2002-2012

Lisa Harryson, doktorand vid Umeå universitet, har i denna rapport granskat skrivningar avseende genusforskning inom medicin/folkhälsa, dels i forsknings- och folkhälsopolitiska propositioner, dels i ...

Läs Genusforskning inom medicin: Forsknings- och folkhälsopolitisk policy 2002-2012 >