2013

Omslag på tidningen Genus nummer 2-3 2013.

Genus, 2-3 2013

Det här dubbelnumret var det sista som gavs ut av prenumerationstidningen Genus. Vi valde att ägna det åt att titta närmare på genusforskningens teorier och vad de får för betydelse i praktiken. Teori...

Läs Genus, 2-3 2013 >

Omslag på tidningen Genus nummer 1, 2013.

Genus, 1 2013

I det här numret av tidningen Genus har jämställdhetsforskare och personer som arbetar praktiskt med jämställdhetsfrågor på olika sätt intervjuats. Artiklarna i temat tar bland annat upp jämställdhets...

Läs Genus, 1 2013 >

Illustration av orange synkronklappa som används inom film.

Ty makten är din… 15 år senare, 2013

1998 presenterades den så kallade Kvinnomaktutredningen. 15 år senare samlade Nationella sekretariatet för genusforskning forskare från utredningen för att tillsammans med politiker diskutera vad som ...

Läs Ty makten är din… 15 år senare, 2013 >

Illustration av orange synkronklappa som används inom film.

Rena hem på smutsiga villkor? 2013

När Rut-avdraget infördes 2007 följde en intensiv debatt om hushållstjänster i Sverige. Ruts syfte var att skapa jobb och gynna äldre, barnfamiljer och kvinnors deltagande på arbetsmarknaden. Vilka ef...

Läs Rena hem på smutsiga villkor? 2013 >

Genusperspektiv, 2 2013

I det sista numret av nyhetsbrevet tas bland annat följande upp: Arbetslösheten bland tidigare studenter i genusvetenskap är låg, visar den första nationella alumnundersökningen som gjorts av ämnet i ...

Läs Genusperspektiv, 2 2013 >

Genusperspektiv, 1 2013

Europaparlamentet driver på för att genusperspektiv och jämställdhet ska få större plats i EU:s kommande forskningspolitik. Skam och otillräcklighet kan fungera som viktiga etiska och kunskapsteoretis...

Läs Genusperspektiv, 1 2013 >

Omslag på skriften Genusvetarnas framtid, 2013.

Genusvetarnas framtid, 2013

Den andra skriften i serien En skriftserie om genusvetenskap är en nationell alumniundersökning av genusvetenskaplig utbildning och arbete. ...

Läs Genusvetarnas framtid, 2013 >

Gender Studies, Education and Pedagogy, 2013

Den första skriften i serien En skriftserie om genusvetenskap finns här även tillgänglig på engelska och handlar om genusvetenskapens pedagogiska och didaktiska verksamhet. Kapitelförfattare är Kristi...

Läs Gender Studies, Education and Pedagogy, 2013 >