Rapporter och skrifter

Nationella sekretariatet för genusforskning har sedan starten 1998 givit ut rapporter med olika perspektiv på genusforskning, forskningens villkor och jämställdhet. Här hittar du också en skriftserie om svensk genusvetenskap i fem delar. Skriftserien syftar till att lyfta fram några områden inom genusvetenskaplig kunskap och sprida dem, både inom och utanför akademin.

Sexuella trakasserier i akademin, 2018

På uppdrag av Vetenskapsrådet har Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet, gjort en forskningsöversikt om sexuella trakasserier i akademin. Syftet med översikten är att ge e...

Läs Sexuella trakasserier i akademin, 2018 >

Att göra verklighet, 2017

I foldern Att göra verklighet: Teoretiska redskap för normkritisk, inkluderande och jämställd kommunikation resonerar Kajsa Widegren, genusforskare samt forskningssamordnare vid Nationella sekretariat...

Läs Att göra verklighet, 2017 >

Omslag på skriften En introduktion till genusvetenskapliga begrepp

En introduktion till genusvetenskapliga begrepp, 2016

Den femte skriften i En skriftserie om genusvetenskap handlar om ord och begrepp centrala för den som vill förstå genusvetenskapens teoretiska och metodologiska bidrag. Kapitelförfattare är Erika Alm,...

Läs En introduktion till genusvetenskapliga begrepp, 2016 >

Framgångsrik forskning?, 2016

Foldern Framgångsrik forskning? Kritiska perspektiv på forskningens villkor sammanfattar perspektiv och inspel från Nationella sekretariatet för genusforskning till diskussionen om forskningens organi...

Läs Framgångsrik forskning?, 2016 >

Omslag på rapporten Fördelning eller förfördelning?, 2015.

Fördelning eller förfördelning?, 2015

I Fördelning eller förfördelning? Forskningsfinansiering, jämställdhet och genus – en forskningsöversikt  har Louise Grip och Fredrik Bondestam samlat och analyserat forskning som synliggör hur ojämst...

Läs Fördelning eller förfördelning?, 2015 >

Omslag på skriften Kreativt skrivande och kritiskt tänkande i genusvetenskap, 2014.

Kreativt skrivande och kritiskt tänkande i genusvetenskap, 2014

Den fjärde skriften i En skriftserie om genusvetenskap handlar om kreativt skrivande och kritiskt tänkande i genusvetenskap. Kapitelförfattare är Annelie Bränström Öhman, Fataneh Farahani, Hanna Hallg...

Läs Kreativt skrivande och kritiskt tänkande i genusvetenskap, 2014 >

Genusvetenskap, politik och samhällsengagemang, 2014

Den tredje skriften i En skriftserie om genusvetenskap handlar om genusvetenskapens inslag av och interaktion med samhällsengagemang, politik och aktivism. Kapitelförfattare är Paula Mulinari, Annika ...

Läs Genusvetenskap, politik och samhällsengagemang, 2014 >

Omslag på rapporten Godtycklig jämställdhet, 2014.

Godtycklig jämställdhet, 2014

Magdalena Lindroth, masterstudent vid Göteborgs universitet är författaren till rapporten Godtycklig jämställdhet: Implementering av examensordningens mål för jämställdhet i professionsutbildningar vi...

Läs Godtycklig jämställdhet, 2014 >

Omslag på skriften Genusvetarnas framtid, 2013.

Genusvetarnas framtid, 2013

Den andra skriften i serien En skriftserie om genusvetenskap är en nationell alumniundersökning av genusvetenskaplig utbildning och arbete. ...

Läs Genusvetarnas framtid, 2013 >

Gender Studies, Education and Pedagogy, 2013

Den första skriften i serien En skriftserie om genusvetenskap finns här även tillgänglig på engelska och handlar om genusvetenskapens pedagogiska och didaktiska verksamhet. Kapitelförfattare är Kristi...

Läs Gender Studies, Education and Pedagogy, 2013 >

Omslag på skriften Genusvetenskapen pedagogik och didaktik, 2012.

Genusvetenskapens pedagogik och didaktik, 2012

Den första skriften i serien En skriftserie om genusvetenskap handlar om genusvetenskapens pedagogiska och didaktiska verksamhet. Kapitelförfattare är Kristina Andersson, Janne Bromseth, Nina Lykke, A...

Läs Genusvetenskapens pedagogik och didaktik, 2012 >

Omslag på rapporten Genusforskning inom medicin, 2012.

Genusforskning inom medicin: Forsknings- och folkhälsopolitisk policy 2002-2012

Lisa Harryson, doktorand vid Umeå universitet, har i denna rapport granskat skrivningar avseende genusforskning inom medicin/folkhälsa, dels i forsknings- och folkhälsopolitiska propositioner, dels i ...

Läs Genusforskning inom medicin: Forsknings- och folkhälsopolitisk policy 2002-2012 >

Illustration av ett orange dokument.

Genusforskningens läge och institutionella situation våren 2010

För att få en överblick över genusforskningens institutionella situation, fokuserar denna kartläggning på tjänstesituation och tjänstestruktur under våren 2010. Rapporten Genusforskningens läge och in...

Läs Genusforskningens läge och institutionella situation våren 2010 >

Omslag på ämnesöversikten genusperspektiv på vårdvetenskap, 2009.

Genusperspektiv på vårdvetenskap, 2009

Skriften är skriven av Ann Öhman, leg. sjukgymnast samt lektor och docent i folkhälsovetenskap med inriktning mot genusforskning vid Umeå universitet....

Läs Genusperspektiv på vårdvetenskap, 2009 >

Omslag på ämnesöversikten Genusperspektiv på statsvetenskap, 2008.

Genusperspektiv på statsvetenskap, 2008

Författare är Malin Rönnblom, fil. dr och forskarassistent vid Umeå centrum för genusstudier på Umeå universitet, och Maud Eduards, professor vid statsvetenskapliga institutionen på Stockholms univers...

Läs Genusperspektiv på statsvetenskap, 2008 >

Illustration av ett orange dokument.

Genusforskning i pressen, 2007

Nationella sekretariatet för genusforskning gav Jimmy Sand, informatör vid sekretariatet, i uppdrag att undersöka hur svensk press bevakat genusforskning under åren 1997-2006. Rapport 3/07....

Läs Genusforskning i pressen, 2007 >

Illustration av ett orange dokument.

Svensk genusforskning i världen, 2007

En bibliometrisk studie av svenska genusforskares internationella publiceringar. Camilla Norrbin, fil dr i historia och forskningshandläggare vid Nationella sekretariatet för genusforskning har genomf...

Läs Svensk genusforskning i världen, 2007 >

Illustration av ett orange dokument.

Genusprofessurerna, 2007

En rapport (1/07) om en regeringssatsning och vad det blev av den. Kerstin Alnebratt, doktorand vid Institutionen för genusvetenskap, Göteborgs universitet, har skrivit denna rapport som kan laddas ne...

Läs Genusprofessurerna, 2007 >

Illustration av ett orange dokument.

Genusforskning pågår, 2007

Nationella sekretariatet för genusforskning gav fil dr Annika Olsson vid Stockholms universitet i uppdrag att kartlägga i vilka institutionella miljöer genusforskning bedrivs med mest framgång i Sveri...

Läs Genusforskning pågår, 2007 >

Genusperspektiv på pedagogik, 2006

Författare Inga Wernersson, professor vid institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet....

Läs Genusperspektiv på pedagogik, 2006 >

omslag på ämnesöversikten Genusperspektiv på medie- och kommunikationsvetenskap, 2006.

Genusperspektiv på medie- och kommunikations-vetenskap, 2006

Författare Madeleine Kleberg (docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid Stockholms universitet)....

Läs Genusperspektiv på medie- och kommunikations-vetenskap, 2006 >

Illustration av ett orange dokument.

KvT om Intersektionalitet, 2005

Tidskrift för genusvetenskaps (tidigare Kvinnovetenskaplig tidskrift) dubbelnummer med temat "Intersektionalitet". Numret består dels av artiklar från Nationella sekretariatets konferens om intersekti...

Läs KvT om Intersektionalitet, 2005 >

Omslag på ämnesöversikten Genusperspektiv på nationalekonomi, 2005.

Genusperspektiv på nationalekonomi, 2005

Författare Anne D. Boschini (fil. dr, nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet), Christina Jonung (fil. lic., Bryssel) och Inga Persson (professor, nationalekonomiska institutionen, Lu...

Läs Genusperspektiv på nationalekonomi, 2005 >

Omslag på ämnesöversikten Genusperspektiv på medicinen, 2005

Genusperspektiv på medicinen, 2005

Författare Anne Hammarström, professor i folkhälsovetenskap vid Umeå universitet....

Läs Genusperspektiv på medicinen, 2005 >

Illustration av ett orange dokument.

Sex säljer: Kön och makt inom prostitution och pornografi, 2005

Rapport från Nordisk journalistkurs, 21-25 november 2005, Tallin, Estland. Red. Trine Lynggard, Nina Rundgren, Tone Vold-Johansen och Lena Olsson. Denna rapport innehåller redigerade föredrag från kur...

Läs Sex säljer: Kön och makt inom prostitution och pornografi, 2005 >

Illustration av ett orange dokument.

Genusperspektiv och genusvetenskap, 2005

Rapporten, skriven av Goldina Smirthwaite, redogör dels för förekomsten av genusvetenskaplig utbildning vid de 14 lärosätena, det vill säga sammanhängande kurser och kursprogram för ämnet genusvetensk...

Läs Genusperspektiv och genusvetenskap, 2005 >

Illustration av ett orange dokument.

Sekretariatets uppdrag, 2005

I rapporten Nationella sekretariatet för genusforsknings uppdrag i skärningspunkten mellan forskning, forskningspolitik och samhällspåverkan har Eva Mark, fil dr, analyserat de statliga dokument som f...

Läs Sekretariatets uppdrag, 2005 >

Omslag på ämnesöversikten Genusperspektiv på teologi, 2004.

Genusperspektiv på teologi, 2004

Författare Anne-Louise Eriksson, docent i tros- och livsåskådningsvetenskap och chef vid Svenska kyrkans enhet för forskning och kultur....

Läs Genusperspektiv på teologi, 2004 >

Omslag på ämnesöversikten Genusperspektiv på språk, 2003.

Genusperspektiv på språk, 2003

Författare Kerstin Nordenstam, docent i nordiska språk vid Göteborgs universitet....

Läs Genusperspektiv på språk, 2003 >

Omslag på ämnesöversikten Genusforskning inom psykologin, 2003.

Genusforskning inom psykologin, 2003

Författare Eva Magnusson, universitetslektor vid Umeå universitet och docent i psykologi....

Läs Genusforskning inom psykologin, 2003 >

Omslag på ämnesöversikten Genusforskning inom kulturgeografin, 2003.

Genusperspektiv inom kulturgeografin, 2003

Författare Gunnel Forsberg, professor i kulturgeografi vid Stockholms universitet och gästprofessor i kulturgeografi med inriktning mot genusvetenskap, vid Karlstad universitet....

Läs Genusperspektiv inom kulturgeografin, 2003 >

Omslag på ämnesöversikten Genusforskning inom teknikvetenskapen, 2003.

Genusforskning inom teknikvetenskapen, 2003

Läsaren bjuds på en resa mellan föreställningar om genusforskning inom teknikvetenskapen och ämnet som det faktiskt har utvecklats. Skriften är författad av Lena Trojer....

Läs Genusforskning inom teknikvetenskapen, 2003 >

Illustration av ett orange dokument.

Genusprofessurerna – skildring av en process, 2003

Vad hände i universitetsvärlden när politikerna gjorde en satsning på genusprofessorer? Nationella sekretariatet för genusforskning gav uppdraget att undersöka detta till Birgitta Jordansson, fil dr i...

Läs Genusprofessurerna – skildring av en process, 2003 >

Omslag på ämnesöversikten Genusforskning inom socialantropologin, 2002.

Genusforskning inom socialantropologin, 2002

Här presenteras genusantropologins betydelse för förståelsen av relationerna mellan könen på olika platser i världen, både nära och fjärran. Skriften är författad av Britt-Marie Thurén....

Läs Genusforskning inom socialantropologin, 2002 >

Illustration av ett orange dokument.

Kärlek, makt och systerskap – 30 år av kvinnokamp, 2002

Vad ville 1970-talets kvinnorörelse? Vilka krav ställde kvinnorna och vad har hänt sedan dess? Dessa frågor ställdes av utställningen Kärlek, makt och systerskap. De återkommer i utställningskatalogen...

Läs Kärlek, makt och systerskap – 30 år av kvinnokamp, 2002 >

Omslag på ämnesöversikten Genusforskning inom arkeologin, 2001.

Genusforskning inom arkeologin, 2001

Inom arkeologin har genusperspektivet gett upphov till nya frågeställningar som kan bidra till att ge en rikare och mer nyanserad bild av förhistorien. Skriften är författad av Elisabeth Arwill Nordbl...

Läs Genusforskning inom arkeologin, 2001 >

Omslag på ämnesöversikten Genusforskning inom juridiken, 2001.

Genusforskning inom juridiken, 2001

Författare är Eva-Maria Svensson, jur dr rättsvetenskap Göteborgs universitet....

Läs Genusforskning inom juridiken, 2001 >

Illustration av ett orange dokument.

Svensk genusforskning i världen, 2001

Skriften bygger på föreläsningar vid sekretariatets konferens i Örebro i december 2000. I konferensrapporten medverkar 15 forskare och Anna Johansson, fil dr i sociologi, är redaktör för skriften. ...

Läs Svensk genusforskning i världen, 2001 >

Illustration av ett orange dokument.

Jämställdhetsforskning, 2001

I denna bilaga till tidningen Genus 1/01 presenteras exempel på forskning som berör jämställdheten. Bilagan är framtagen i samband med Sveriges ordförandeskap för EU. Bilagan är tyvärr slut. Innehå...

Läs Jämställdhetsforskning, 2001 >

Illustration av ett orange dokument.

FEMDOK, 2001

I denna katalog presenteras innehållet i Femdok som är en databas för kvinno-, genus och jämställdhetsforskning. Databasen innehåller forskningsprojekt och uppgifter om forskare som själva har registr...

Läs FEMDOK, 2001 >

Illustration av ett orange dokument.

Jämställdhetspolitikens villkor, 1999

Politiska intentioners möten med den akademiska världen: exemplet "Thamprofessurerna" En rapport som utreder hur 1995 års jämställdhetssatsning inom universitetsvärlden har utfallit. Rapporten är skri...

Läs Jämställdhetspolitikens villkor, 1999 >

Illustration av ett orange dokument.

Kön eller genus? 1999

Kön/genus är centrala begrepp inom genusforskning, könsforskning eller könsteoretisk forskning. Här belyses vad man menar med begreppen och varför de används. Skriften bygger på en föreläsning av fil....

Läs Kön eller genus? 1999 >

Illustration av ett orange dokument.

Centra för kvinno- och genusforskning i Sverige, 1999

En katalog som presenterar de centrumbildningar för genusforskning som finns vid olika universitet. Sekretariatet och Kvinnohistoriska samlingarna presenteras också. Katalogen är tyvärr slut...

Läs Centra för kvinno- och genusforskning i Sverige, 1999 >