Rapporter och skrifter

Nationella sekretariatet för genusforskning har sedan starten 1998 givit ut rapporter med olika perspektiv på genusforskning, forskningens villkor och jämställdhet. Här hittar du också en skriftserie om svensk genusvetenskap i fem delar. Skriftserien syftar till att lyfta fram några områden inom genusvetenskaplig kunskap och sprida dem, både inom och utanför akademin.

Att göra verklighet, 2017

Multimedia 

I foldern Att göra verklighet: Teoretiska redskap för normkritisk, inkluderande och jämställd kommunikation resonerar Kajsa Widegren, genusforskare samt forskningssamordnare vid Nationella sekretariat...

Läs Att göra verklighet, 2017 >

Omslag på skriften En introduktion till genusvetenskapliga begrepp

En introduktion till genusvetenskapliga begrepp, 2016

Multimedia 

Den femte skriften i En skriftserie om genusvetenskap handlar om ord och begrepp centrala för den som vill förstå genusvetenskapens teoretiska och metodologiska bidrag. Kapitelförfattare är Erika Alm,...

Läs En introduktion till genusvetenskapliga begrepp, 2016 >

Framgångsrik forskning?, 2016

Multimedia 

Foldern Framgångsrik forskning? Kritiska perspektiv på forskningens villkor sammanfattar perspektiv och inspel från Nationella sekretariatet för genusforskning till diskussionen om forskningens organi...

Läs Framgångsrik forskning?, 2016 >

Omslag på rapporten Fördelning eller förfördelning?, 2015.

Fördelning eller förfördelning?, 2015

Multimedia 

I Fördelning eller förfördelning? Forskningsfinansiering, jämställdhet och genus – en forskningsöversikt  har Louise Grip och Fredrik Bondestam samlat och analyserat forskning som synliggör hur ojämst...

Läs Fördelning eller förfördelning?, 2015 >

Omslag på skriften Kreativt skrivande och kritiskt tänkande i genusvetenskap, 2014.

Kreativt skrivande och kritiskt tänkande i genusvetenskap, 2014

Multimedia 

Den fjärde skriften i En skriftserie om genusvetenskap handlar om kreativt skrivande och kritiskt tänkande i genusvetenskap. Kapitelförfattare är Annelie Bränström Öhman, Fataneh Farahani, Hanna Hallg...

Läs Kreativt skrivande och kritiskt tänkande i genusvetenskap, 2014 >

Genusvetenskap, politik och samhällsengagemang, 2014

Multimedia 

Den tredje skriften i En skriftserie om genusvetenskap handlar om genusvetenskapens inslag av och interaktion med samhällsengagemang, politik och aktivism. Kapitelförfattare är Paula Mulinari, Annika ...

Läs Genusvetenskap, politik och samhällsengagemang, 2014 >

Omslag på rapporten Godtycklig jämställdhet, 2014.

Godtycklig jämställdhet, 2014

Multimedia 

Magdalena Lindroth, masterstudent vid Göteborgs universitet är författaren till rapporten Godtycklig jämställdhet: Implementering av examensordningens mål för jämställdhet i professionsutbildningar vi...

Läs Godtycklig jämställdhet, 2014 >

Genusperspektiv, 2 2013

Multimedia 

I det sista numret av nyhetsbrevet tas bland annat följande upp: Arbetslösheten bland tidigare studenter i genusvetenskap är låg, visar den första nationella alumnundersökningen som gjorts av ämnet i ...

Läs Genusperspektiv, 2 2013 >

Genusperspektiv, 1 2013

Multimedia 

Europaparlamentet driver på för att genusperspektiv och jämställdhet ska få större plats i EU:s kommande forskningspolitik. Skam och otillräcklighet kan fungera som viktiga etiska och kunskapsteoretis...

Läs Genusperspektiv, 1 2013 >

Omslag på skriften Genusvetarnas framtid, 2013.

Genusvetarnas framtid, 2013

Multimedia 

Den andra skriften i serien En skriftserie om genusvetenskap är en nationell alumniundersökning av genusvetenskaplig utbildning och arbete. ...

Läs Genusvetarnas framtid, 2013 >

Gender Studies, Education and Pedagogy, 2013

Multimedia 

Den första skriften i serien En skriftserie om genusvetenskap finns här även tillgänglig på engelska och handlar om genusvetenskapens pedagogiska och didaktiska verksamhet. Kapitelförfattare är Kristi...

Läs Gender Studies, Education and Pedagogy, 2013 >

Omslag på nyhetsbrevet Genusperspektiv nummer 4, 2012.

Genusperspektiv, 4 2012

Multimedia 

NIKK flyttar till Sverige Jämställdhetsprojekt har gjort avtryck Ledningen satte ner foten efter angrepp mot genus Remake för #ScienceGirlThing...

Läs Genusperspektiv, 4 2012 >

Genusperspektiv, 5 2012

Multimedia 

För första gången på länge saknas beskrivningar av genusforskningen helt i regeringens forskningsproposition. Genus medvetet struket ur satsning på forskning för att stärka jämställdheten i framför al...

Läs Genusperspektiv, 5 2012 >

Omslag på nyhetsbrevet Genusperspektiv nummer 3, 2012.

Genusperspektiv, 3 2012

Multimedia 

Genusforskning har brett stöd hos riksdagspartierna EU-parlamentariker vill ha in ändringsförslag om genus Goda erfarenheter av arbetet med genuscertifiering vid Lunds universitet Forskningsp...

Läs Genusperspektiv, 3 2012 >

Genusperspektiv, 2 2012

Multimedia 

Genusforskning om hälsa har rasat på den politiska agendan Regeringens innovationsstrategi ska vidga begreppen Kvalitetsutvärdering ger inte lärosätena incitament att förbättra sin jämställdhet ...

Läs Genusperspektiv, 2 2012 >

Omslag på nyhetsbrevet Genusperspektiv nummer 1, 2012.

Genusperspektiv, 1 2012

Multimedia 

Besparingar främsta motivet bakom nedläggning av Nikk Högskoleverkets uppdrag att främja jämställdhet försvinner Vart tredje lärosäte ser genusperspektiv som strategiskt viktigt för forskningen ...

Läs Genusperspektiv, 1 2012 >

Omslag på skriften Genusvetenskapen pedagogik och didaktik, 2012.

Genusvetenskapens pedagogik och didaktik, 2012

Multimedia 

Den första skriften i serien En skriftserie om genusvetenskap handlar om genusvetenskapens pedagogiska och didaktiska verksamhet. Kapitelförfattare är Kristina Andersson, Janne Bromseth, Nina Lykke, A...

Läs Genusvetenskapens pedagogik och didaktik, 2012 >

Omslag på ämnesöversikten Genusperspektiv på företagsekonomi, 2012.

Genusperspektiv på företagsekonomi, 2012

Multimedia 

Skriften är skriven Ulla Eriksson-Zetterquist, professor i företagsekonomi vid Göteborgs universitet, och Elisabeth Sundin, professor i företagsekonomi vid Linköpings universitet....

Läs Genusperspektiv på företagsekonomi, 2012 >

Omslag på ämnesöversikten Genusperspektiv på biologi, 2012.

Genusperspektiv på biologi, 2012

Multimedia 

Författare är Malin Ah King, fil dr i zoologi och genusforskare vid Uppsala universitet....

Läs Genusperspektiv på biologi, 2012 >

Omslag på rapporten Genusforskning inom medicin, 2012.

Genusforskning inom medicin: Forsknings- och folkhälsopolitisk policy 2002-2012

Multimedia 

Lisa Harryson, doktorand vid Umeå universitet, har i denna rapport granskat skrivningar avseende genusforskning inom medicin/folkhälsa, dels i forsknings- och folkhälsopolitiska propositioner, dels i ...

Läs Genusforskning inom medicin: Forsknings- och folkhälsopolitisk policy 2002-2012 >

Genusperspektiv, 6 2011

Multimedia 

Bråttom att få in genus i EU:s nästa ramprogram Sekretariatets skrivelse till regeringens forsknings- och innovationsproposition 2012 "Kvinnor ses som antitesen till forskare" 22,5 miljoner i...

Läs Genusperspektiv, 6 2011 >

Genusperspektiv, 5 2011

Multimedia 

"Utan en mer långsiktig inriktning kommer humaniora inte överleva" Nikk upphör som nordisk institution "Innovationsplanen reproducerar traditionella prioriteringsmönster" Eige ska samla forsk...

Läs Genusperspektiv, 5 2011 >

Genusperspektiv, 3-4 2011

Multimedia 

Framgångsrik satsning på excellenta genusmiljöer Nationellt centrum för kvinnofrid knyts närmare Uppsala universitet Nätverk viktigt för mäns och kvinnors villkor i forskarkarriären Skilda fö...

Läs Genusperspektiv, 3-4 2011 >

Genusperspektiv, 2 2011

Multimedia 

Generaldirektören värnar forskarnas initiativförmåga Samhällsvetenskap och humaniora riskerar försämrad EU-finansiering Panel i Umeå diskuterade förutsättningar för starka forskningsmiljöer V...

Läs Genusperspektiv, 2 2011 >

Genusperspektiv, 1 2011

Multimedia 

Excellenssatsningar en anrikning av män Vetenskapsrådet utlyser medel till genusforskning Universitetskanslern försvarar Högskoleverkets nya utvärderingssystem DJ föreslår satsningar på 65 mi...

Läs Genusperspektiv, 1 2011 >

Omslag på nyhetsbrevet Genusperspektiv nummer 6, 2011.

Genusperspektiv, 6 2010

Multimedia 

"Vi måste sluta betrakta bedömning som en helig ko" Genusforskare tog storslam i utlysning från Vetenskapsrådet Jämi vill att jämställdhet ska bli strategiskt forskningsområde Långt kvar till...

Läs Genusperspektiv, 6 2010 >

Genusperspektiv, 5 2010

Multimedia 

Nya kanslern väjer inte för jämställdhetsfrågorna Många frågetecken kring regeringens jämställdhetsstrategi Ljusning för genusperspektivet i åttonde ramprogrammet?...

Läs Genusperspektiv, 5 2010 >

Omslag på nyhetsbrevet Genusperspektiv nummer 3-4, 2010.

Genusperspektiv, 3-4 2010

Multimedia 

Genusforskningen svag inom tunga samhällsfrågor Blocken oense om jämställdhet och autonomi "Det är synd att vi inte kunde mötas på en rimlig nivå i debatten"...

Läs Genusperspektiv, 3-4 2010 >

Genusperspektiv, 2 2010

Multimedia 

”De stora vinnarna är universitetens ledningar” Avhandling gör upp med missvisande metaforer Vetenskapsrådet gör undantag för monografier...

Läs Genusperspektiv, 2 2010 >

Genusperspektiv, 1 2010

Multimedia 

Genusperspektivet saknas i forskning om framtiden Finsk genusforskning på andra villkor Centrum för polisforskning startas vid Uppsala universitet...

Läs Genusperspektiv, 1 2010 >

Illustration av ett orange dokument.

Genusforskningens läge och institutionella situation våren 2010

Multimedia 

För att få en överblick över genusforskningens institutionella situation, fokuserar denna kartläggning på tjänstesituation och tjänstestruktur under våren 2010. Rapporten Genusforskningens läge och in...

Läs Genusforskningens läge och institutionella situation våren 2010 >

Omslag på nyhetsbrevet Genusperspektiv nummer 5-6, 2009.

Genusperspektiv, 5-6 2009

Multimedia 

”Genusforskningen ska inte ta några direktiv uppifrån” LRF-forskning ska synliggöra lantbrukets kvinnor Förändrat Vinnova redo för nya genusfrågor...

Läs Genusperspektiv, 5-6 2009 >

Omslag på nyhetsbrevet Genusperspektiv nummer 4, 2009.

Genusperspektiv, 4 2009

Multimedia 

Alnebratt tar över på sekretariatet Oppositionen betvivlar nya ministerns genusmedvetenhet Ny organisation mobiliserar genusforskarna...

Läs Genusperspektiv, 4 2009 >

Genusperspektiv, 3 2009

Multimedia 

Starka miljöer ingen garant för satsningar Resursutredningens expert kritisk till regeringens system Stor kartläggning av forskningsfinansiärer i Europa...

Läs Genusperspektiv, 3 2009 >

Omslag på nyhetsbrevet Genusperspektiv nummer 2, 2009.

Genusperspektiv, 2 2009

Multimedia 

Vetenskapsrådet utlyser medel till genusforskning Miljardsatsning på svenskt forskningscenter för damidrott Griffin vill skifta fokus till de jämställda exemplen...

Läs Genusperspektiv, 2 2009 >

Omslag på nyhetsbrevet Genusperspektiv nummer 1, 2009.

Genusperspektiv, 1 2009

Multimedia 

Excellensmiljö vill skapa europeiskt genuscentrum Svensk genusforskning är väldigt svensk Nordisk förening för maskulinitetsforskning bildad...

Läs Genusperspektiv, 1 2009 >

Omslag på ämnesöversikten genusperspektiv på vårdvetenskap, 2009.

Genusperspektiv på vårdvetenskap, 2009

Multimedia 

Skriften är skriven av Ann Öhman, leg. sjukgymnast samt lektor och docent i folkhälsovetenskap med inriktning mot genusforskning vid Umeå universitet....

Läs Genusperspektiv på vårdvetenskap, 2009 >

Genusperspektiv, 5-6 2008

Multimedia 

"Genusforskningen kastas 15 år tillbaka i tiden" Nordisk könsmakt under Niskanens lupp Vad har genusforskning med jämställdhet att göra?...

Läs Genusperspektiv, 5-6 2008 >

Omslag på nyhetsbrevet Genusperspektiv nummer 4, 2008.

Genusperspektiv, 4 2008

Multimedia 

Statens beslutsfattande ska göras jämställt genom Jämi Thamprofessorerna gör bokslut efter 10 år "Arbetslivsforskningen riskerar bli mer styrd"...

Läs Genusperspektiv, 4 2008 >

Omslag på nyhetsbrevet Genusperspektiv nummer 3, 2008.

Genusperspektiv, 3 2008

Multimedia 

Vad säger partierna om fortsatt stöd? Så får du del av EU-miljarderna Genusforskarskolan får högt betyg...

Läs Genusperspektiv, 3 2008 >

Genusperspektiv, 2 2008

Multimedia 

Klimatfrågans lösning kräver ett genusperspektiv Jämo efterlyser forskning om mäns syn på jämställdhet Genusperspektivet starkt i Fas 90-miljonerssatsning...

Läs Genusperspektiv, 2 2008 >

Genusperspektiv, 1 2008

Multimedia 

Leijonborg lovar stå upp för genusforskningen Kvinnliga forskare har mycket att vinna på Open Access Lärosäten tillmäter genus strategisk konkurrenskraft...

Läs Genusperspektiv, 1 2008 >

Omslag på ämnesöversikten Genusperspektiv på statsvetenskap, 2008.

Genusperspektiv på statsvetenskap, 2008

Multimedia 

Författare är Malin Rönnblom, fil. dr och forskarassistent vid Umeå centrum för genusstudier på Umeå universitet, och Maud Eduards, professor vid statsvetenskapliga institutionen på Stockholms univers...

Läs Genusperspektiv på statsvetenskap, 2008 >

Illustration av ett orange dokument.

Genusforskning i pressen, 2007

Multimedia 

Nationella sekretariatet för genusforskning gav Jimmy Sand, informatör vid sekretariatet, i uppdrag att undersöka hur svensk press bevakat genusforskning under åren 1997-2006. Rapport 3/07....

Läs Genusforskning i pressen, 2007 >

Omslag på nyhetsbrevet Genusperspektiv nummer 5-6, 2007.

Genusperspektiv, 5-6 2007

Multimedia 

Genusforskare hotad under studie av Rotary Ny professur till starkt Tema Genus Moderaterna gör en U-sväng i genusfrågan...

Läs Genusperspektiv, 5-6 2007 >

Genusperspektiv, 4 2007

Multimedia 

Kanslern talar ut om jämställdhet Bristande genuskompetens i medicinska ämnesrådet Vinnova satsar på jämställd konkurrenskraft...

Läs Genusperspektiv, 4 2007 >

Omslag på nyhetsbrevet Genusperspektiv nummer 3, 2007.

Genusperspektiv, 3 2007

Multimedia 

Jämställdhetsdebatten ytlig utan genuskunskap Tydligare fokus med politisk styrning Genusutbildningar får MVG...

Läs Genusperspektiv, 3 2007 >

Omslag på nyhetsbrevet Genusperspektiv nummer 2, 2007.

Genusperspektiv, 2 2007

Multimedia 

VRs ordförande vill ha kvar öronmärkning Stor satsning på forskning om kvinnors hälsa Debattinlägg om öronmärkning...

Läs Genusperspektiv, 2 2007 >

Omslag på nyhetsbrevet genusperspektiv nummer 1, 2007.

Genusperspektiv, 1 2007

Multimedia 

Osäker framtid för genusforskning när ALI läggs ned Flera öppningar för genusforskare i FP7 Höjda fakultetsanslag hot mot genusforskning...

Läs Genusperspektiv, 1 2007 >

Illustration av ett orange dokument.

Svensk genusforskning i världen, 2007

Multimedia 

En bibliometrisk studie av svenska genusforskares internationella publiceringar. Camilla Norrbin, fil dr i historia och forskningshandläggare vid Nationella sekretariatet för genusforskning har genomf...

Läs Svensk genusforskning i världen, 2007 >

Illustration av ett orange dokument.

Genusprofessurerna, 2007

Multimedia 

En rapport (1/07) om en regeringssatsning och vad det blev av den. Kerstin Alnebratt, doktorand vid Institutionen för genusvetenskap, Göteborgs universitet, har skrivit denna rapport som kan laddas ne...

Läs Genusprofessurerna, 2007 >

Illustration av ett orange dokument.

Genusforskning pågår, 2007

Multimedia 

Nationella sekretariatet för genusforskning gav fil dr Annika Olsson vid Stockholms universitet i uppdrag att kartlägga i vilka institutionella miljöer genusforskning bedrivs med mest framgång i Sveri...

Läs Genusforskning pågår, 2007 >

Genusperspektiv, 6 2006

Multimedia 

De vann kampen om excellensmiljonerna Debatt om genusforskningens kvalitet Forskningens frihet värnas med riktade pengar...

Läs Genusperspektiv, 6 2006 >

Genusperspektiv, 5 2006

Multimedia 

Beredd att ta strid för genusforskningen "Halva befolkningen lever under sämre villkor" Nobelpristagare kritiserar hur excellens bedöms...

Läs Genusperspektiv, 5 2006 >

Genusperspektiv, 4 2006

Multimedia 

Öronmärkta pengar kvar även vid ett maktskifte Feministiskt initiativ kräver översyn av forskningsmedel Traditioner styr val till forskningsråd...

Läs Genusperspektiv, 4 2006 >

Omslag på nyhetsbrevet Genusperspektiv nummer 3, 2006.

Genusperspektiv, 3 2006

Multimedia 

Genusforskningens framtid efter valet. Öronmärkning behövs ännu, menar Gunnel Gustafsson på Vetenskapsrådet. Debatt mellan mp och fp om jämställdhetsmyndighet....

Läs Genusperspektiv, 3 2006 >

Genusperspektiv, 2 2006

Multimedia 

Professorsboom kan stärka svensk genusforskning. Så förbereder sig genusmiljöerna för Vetenskapsrådets utlysning. Olika reaktioner på jämställdhetsproposition....

Läs Genusperspektiv, 2 2006 >

Genusperspektiv, 1 2006

Multimedia 

Små forskningsmiljöer måste granskas kritiskt menar Uppsala-rektor. Satsning på forskning om mäns våld. Debatt om Popovas granskning och om genusforskningens roll....

Läs Genusperspektiv, 1 2006 >

Genusperspektiv på pedagogik, 2006

Multimedia 

Författare Inga Wernersson, professor vid institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet....

Läs Genusperspektiv på pedagogik, 2006 >

omslag på ämnesöversikten Genusperspektiv på medie- och kommunikationsvetenskap, 2006.

Genusperspektiv på medie- och kommunikations-vetenskap, 2006

Multimedia 

Författare Madeleine Kleberg (docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid Stockholms universitet)....

Läs Genusperspektiv på medie- och kommunikations-vetenskap, 2006 >

Illustration av ett orange dokument.

KvT om Intersektionalitet, 2005

Multimedia 

Tidskrift för genusvetenskaps (tidigare Kvinnovetenskaplig tidskrift) dubbelnummer med temat "Intersektionalitet". Numret består dels av artiklar från Nationella sekretariatets konferens om intersekti...

Läs KvT om Intersektionalitet, 2005 >

Genusperspektiv, 4 2005

Multimedia 

Detta nummer av nyhetsbrevet Genusperspektiv berör bland annat granskning av Vetenskapsrådets behandling av genusansökningar, att den borgerlig alliansen är överens om betydelsen av genusforskning sam...

Läs Genusperspektiv, 4 2005 >

Genusperspektiv, 3 2005

Multimedia 

Detta nummer av nyhetsbrevet Genusperspektiv behandlar bland annat granskning om lärosätena följer riksdagens beslut om genusprofessurerna, Gertrud Åström vill ta fram ett jämställdhetsvaccin och cent...

Läs Genusperspektiv, 3 2005 >

Omslag på nyhetsbrevet Genusperspektiv nummer 2, 2005.

Genusperspektiv, 2 2005

Multimedia 

Detta nummer av nyhetsbrevet Genusperspektiv berör bland annat att det tagits ett stort steg framåt för genus i EU:s forskningsprogram samt att föreståndare för Genusforskarskolan blir ordförande för ...

Läs Genusperspektiv, 2 2005 >

Genusperspektiv, 1 2005

Multimedia 

Detta nummer av nyhetsbrevet Genusperspektiv berör bland annat seminariet i Bryssel om genusforskningens roll i sjunde ramprogrammet, förslag om fördubbling av medel till genusforskning i forskningspr...

Läs Genusperspektiv, 1 2005 >

Omslag på ämnesöversikten Genusperspektiv på nationalekonomi, 2005.

Genusperspektiv på nationalekonomi, 2005

Multimedia 

Författare Anne D. Boschini (fil. dr, nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet), Christina Jonung (fil. lic., Bryssel) och Inga Persson (professor, nationalekonomiska institutionen, Lu...

Läs Genusperspektiv på nationalekonomi, 2005 >

Omslag på ämnesöversikten Genusperspektiv på medicinen, 2005

Genusperspektiv på medicinen, 2005

Multimedia 

Författare Anne Hammarström, professor i folkhälsovetenskap vid Umeå universitet....

Läs Genusperspektiv på medicinen, 2005 >

Illustration av ett orange dokument.

Sex säljer: Kön och makt inom prostitution och pornografi, 2005

Multimedia 

Rapport från Nordisk journalistkurs, 21-25 november 2005, Tallin, Estland. Red. Trine Lynggard, Nina Rundgren, Tone Vold-Johansen och Lena Olsson. Denna rapport innehåller redigerade föredrag från kur...

Läs Sex säljer: Kön och makt inom prostitution och pornografi, 2005 >

Illustration av ett orange dokument.

Genusperspektiv och genusvetenskap, 2005

Multimedia 

Rapporten, skriven av Goldina Smirthwaite, redogör dels för förekomsten av genusvetenskaplig utbildning vid de 14 lärosätena, det vill säga sammanhängande kurser och kursprogram för ämnet genusvetensk...

Läs Genusperspektiv och genusvetenskap, 2005 >

Illustration av ett orange dokument.

Sekretariatets uppdrag, 2005

Multimedia 

I rapporten Nationella sekretariatet för genusforsknings uppdrag i skärningspunkten mellan forskning, forskningspolitik och samhällspåverkan har Eva Mark, fil dr, analyserat de statliga dokument som f...

Läs Sekretariatets uppdrag, 2005 >

Genusperspektiv, 3-4 2004

Multimedia 

Detta nummer av nyhetsbrevet Genusperspektiv behandlar bland annat genusforskningens framtid samt Vinnovas utbildning av förändringspiloter.  ...

Läs Genusperspektiv, 3-4 2004 >

Omslag på nyhetsbrevet Genusperspektiv nummer 2, 2004.

Genusperspektiv, 2 2004

Multimedia 

Detta nummer av nyhetsbrevet Genusperspektiv innehåller bland annat arbetet inför forskningspropositionen – Vad vill politikerna med forskningen? Nyhetsbrevet annonserar även att Cecilia Åsberg blir S...

Läs Genusperspektiv, 2 2004 >

Genusperspektiv, 1 2004

Multimedia 

Detta nummer av nyhetsbrevet Genusperspektiv diskuterar bland annat att långsiktigt stöd till genusforskning saknas samt att Vetenskapsrådets genuskommitté fått nytt uppdrag....

Läs Genusperspektiv, 1 2004 >

Omslag på ämnesöversikten Genusperspektiv på teologi, 2004.

Genusperspektiv på teologi, 2004

Multimedia 

Författare Anne-Louise Eriksson, docent i tros- och livsåskådningsvetenskap och chef vid Svenska kyrkans enhet för forskning och kultur....

Läs Genusperspektiv på teologi, 2004 >

Omslag på ämnesöversikten Genusperspektiv på språk, 2003.

Genusperspektiv på språk, 2003

Multimedia 

Författare Kerstin Nordenstam, docent i nordiska språk vid Göteborgs universitet....

Läs Genusperspektiv på språk, 2003 >

Omslag på ämnesöversikten Genusforskning inom psykologin, 2003.

Genusforskning inom psykologin, 2003

Multimedia 

Författare Eva Magnusson, universitetslektor vid Umeå universitet och docent i psykologi....

Läs Genusforskning inom psykologin, 2003 >

Omslag på ämnesöversikten Genusforskning inom kulturgeografin, 2003.

Genusperspektiv inom kulturgeografin, 2003

Multimedia 

Författare Gunnel Forsberg, professor i kulturgeografi vid Stockholms universitet och gästprofessor i kulturgeografi med inriktning mot genusvetenskap, vid Karlstad universitet....

Läs Genusperspektiv inom kulturgeografin, 2003 >

Omslag på ämnesöversikten Genusforskning inom teknikvetenskapen, 2003.

Genusforskning inom teknikvetenskapen, 2003

Multimedia 

Läsaren bjuds på en resa mellan föreställningar om genusforskning inom teknikvetenskapen och ämnet som det faktiskt har utvecklats. Skriften är författad av Lena Trojer....

Läs Genusforskning inom teknikvetenskapen, 2003 >

Illustration av ett orange dokument.

Genusprofessurerna – skildring av en process, 2003

Multimedia 

Vad hände i universitetsvärlden när politikerna gjorde en satsning på genusprofessorer? Nationella sekretariatet för genusforskning gav uppdraget att undersöka detta till Birgitta Jordansson, fil dr i...

Läs Genusprofessurerna – skildring av en process, 2003 >

Omslag på ämnesöversikten Genusforskning inom socialantropologin, 2002.

Genusforskning inom socialantropologin, 2002

Multimedia 

Här presenteras genusantropologins betydelse för förståelsen av relationerna mellan könen på olika platser i världen, både nära och fjärran. Skriften är författad av Britt-Marie Thurén....

Läs Genusforskning inom socialantropologin, 2002 >

Illustration av ett orange dokument.

Kärlek, makt och systerskap – 30 år av kvinnokamp, 2002

Multimedia 

Vad ville 1970-talets kvinnorörelse? Vilka krav ställde kvinnorna och vad har hänt sedan dess? Dessa frågor ställdes av utställningen Kärlek, makt och systerskap. De återkommer i utställningskatalogen...

Läs Kärlek, makt och systerskap – 30 år av kvinnokamp, 2002 >

Omslag på ämnesöversikten Genusforskning inom arkeologin, 2001.

Genusforskning inom arkeologin, 2001

Multimedia 

Inom arkeologin har genusperspektivet gett upphov till nya frågeställningar som kan bidra till att ge en rikare och mer nyanserad bild av förhistorien. Skriften är författad av Elisabeth Arwill Nordbl...

Läs Genusforskning inom arkeologin, 2001 >

Omslag på ämnesöversikten Genusforskning inom juridiken, 2001.

Genusforskning inom juridiken, 2001

Multimedia 

Författare är Eva-Maria Svensson, jur dr rättsvetenskap Göteborgs universitet....

Läs Genusforskning inom juridiken, 2001 >

Illustration av ett orange dokument.

Svensk genusforskning i världen, 2001

Multimedia 

Skriften bygger på föreläsningar vid sekretariatets konferens i Örebro i december 2000. I konferensrapporten medverkar 15 forskare och Anna Johansson, fil dr i sociologi, är redaktör för skriften. ...

Läs Svensk genusforskning i världen, 2001 >

Illustration av ett orange dokument.

Jämställdhetsforskning, 2001

Multimedia 

I denna bilaga till tidningen Genus 1/01 presenteras exempel på forskning som berör jämställdheten. Bilagan är framtagen i samband med Sveriges ordförandeskap för EU. Bilagan är tyvärr slut. Innehå...

Läs Jämställdhetsforskning, 2001 >

Illustration av ett orange dokument.

FEMDOK, 2001

Multimedia 

I denna katalog presenteras innehållet i Femdok som är en databas för kvinno-, genus och jämställdhetsforskning. Databasen innehåller forskningsprojekt och uppgifter om forskare som själva har registr...

Läs FEMDOK, 2001 >

Illustration av ett orange dokument.

Jämställdhetspolitikens villkor, 1999

Multimedia 

Politiska intentioners möten med den akademiska världen: exemplet "Thamprofessurerna" En rapport som utreder hur 1995 års jämställdhetssatsning inom universitetsvärlden har utfallit. Rapporten är skri...

Läs Jämställdhetspolitikens villkor, 1999 >

Illustration av ett orange dokument.

Kön eller genus? 1999

Multimedia 

Kön/genus är centrala begrepp inom genusforskning, könsforskning eller könsteoretisk forskning. Här belyses vad man menar med begreppen och varför de används. Skriften bygger på en föreläsning av fil....

Läs Kön eller genus? 1999 >

Illustration av ett orange dokument.

Centra för kvinno- och genusforskning i Sverige, 1999

Multimedia 

En katalog som presenterar de centrumbildningar för genusforskning som finns vid olika universitet. Sekretariatet och Kvinnohistoriska samlingarna presenteras också. Katalogen är tyvärr slut...

Läs Centra för kvinno- och genusforskning i Sverige, 1999 >