Tidskrifter

Tidningen Genus är ett populärvetenskapligt magasin som gavs ut fyra gånger per år av Nationella sekretariatet för genusforskning mellan åren 1999 och 2014. Alla Tidningen Genus från 2010 och framåt har olika teman och finns tillgängliga både för att läsas digitalt och för att laddas ned som pdf. Detsamma gäller nyhetsbrevet Genusperspektiv, som gavs ut mellan 2004 och 2013.

I november 2017 trycktes Tidningen Genus tema migration, med artiklar tidigare publicerade på genus.se och nyproducerat material. Tidningen Genus tema migration finns att läsa digitalt och ladda ned som pdf men går även att beställa från sekretariatet på: genus@genus.gu.se eller telefon: +46(0)31-7869232

Från år 2004 till 2013 gav sekretariatet ut det forskningspolitiska nyhetsbrevet Genusperspektiv. Det var en journalistisk publikation som bevakade, analyserade och granskade utvecklingen av genusforskningens politiska, ekonomiska och organisatoriska förutsättningar.

Genus migration, 2017

I november 2017 trycktes Tidningen Genus tema migration, med artiklar tidigare publicerade på genus.se och nyproducerat material. Med fokus på flyktingmigration, som en av vår tids mest brännande poli...

Läs Genus migration, 2017 >

Omslag på tidningen Genus nummer 2-3 2013.

Genus, 2-3 2013

Det här dubbelnumret var det sista som gavs ut av prenumerationstidningen Genus. Vi valde att ägna det åt att titta närmare på genusforskningens teorier och vad de får för betydelse i praktiken. Teori...

Läs Genus, 2-3 2013 >

Omslag på tidningen Genus nummer 1, 2013.

Genus, 1 2013

I det här numret av tidningen Genus har jämställdhetsforskare och personer som arbetar praktiskt med jämställdhetsfrågor på olika sätt intervjuats. Artiklarna i temat tar bland annat upp jämställdhets...

Läs Genus, 1 2013 >

Genusperspektiv, 2 2013

I det sista numret av nyhetsbrevet tas bland annat följande upp: Arbetslösheten bland tidigare studenter i genusvetenskap är låg, visar den första nationella alumnundersökningen som gjorts av ämnet i ...

Läs Genusperspektiv, 2 2013 >

Genusperspektiv, 1 2013

Europaparlamentet driver på för att genusperspektiv och jämställdhet ska få större plats i EU:s kommande forskningspolitik. Skam och otillräcklighet kan fungera som viktiga etiska och kunskapsteoretis...

Läs Genusperspektiv, 1 2013 >

Omslag på nyhetsbrevet Genusperspektiv nummer 4, 2012.

Genusperspektiv, 4 2012

NIKK flyttar till Sverige Jämställdhetsprojekt har gjort avtryck Ledningen satte ner foten efter angrepp mot genus Remake för #ScienceGirlThing...

Läs Genusperspektiv, 4 2012 >

Omslag av tidningen Genus nummer 3, 2012.

Genus, 3 2012

Det här numret av tidningen Genus lyfter fram viktiga aspekter av arbetsmarknad och arbetsliv, som  värdet av det betalda och obetalda arbetet, yrkesval, livspussel och löner. Ny genusforskning om bal...

Läs Genus, 3 2012 >

Omslag på tidningen Genus nummer 2, 2012.

Genus, 2 2012

Staden med dess möjligheter utövar stark lockelse på många, och har varit en frizon för människor med nya idéer och alternativa sätt att leva. I staden utspelas möten som utmanar och löser upp gränser...

Läs Genus, 2 2012 >

Genus, 1 2012

Den här gången handlar Genus om människors hälsa, eller kanske snarare ohälsa. Numret är fullt av artiklar som beskriver ohälsan. Men så är det ju också nästan alltid det som är mest intressant. Att l...

Läs Genus, 1 2012 >

Genusperspektiv, 5 2012

För första gången på länge saknas beskrivningar av genusforskningen helt i regeringens forskningsproposition. Genus medvetet struket ur satsning på forskning för att stärka jämställdheten i framför al...

Läs Genusperspektiv, 5 2012 >

Omslag på nyhetsbrevet Genusperspektiv nummer 3, 2012.

Genusperspektiv, 3 2012

Genusforskning har brett stöd hos riksdagspartierna EU-parlamentariker vill ha in ändringsförslag om genus Goda erfarenheter av arbetet med genuscertifiering vid Lunds universitet Forskningsp...

Läs Genusperspektiv, 3 2012 >

Genusperspektiv, 2 2012

Genusforskning om hälsa har rasat på den politiska agendan Regeringens innovationsstrategi ska vidga begreppen Kvalitetsutvärdering ger inte lärosätena incitament att förbättra sin jämställdhet ...

Läs Genusperspektiv, 2 2012 >

Omslag på nyhetsbrevet Genusperspektiv nummer 1, 2012.

Genusperspektiv, 1 2012

Besparingar främsta motivet bakom nedläggning av Nikk Högskoleverkets uppdrag att främja jämställdhet försvinner Vart tredje lärosäte ser genusperspektiv som strategiskt viktigt för forskningen ...

Läs Genusperspektiv, 1 2012 >

Omslag på ämnesöversikten Genusperspektiv på företagsekonomi, 2012.

Genusperspektiv på företagsekonomi, 2012

Skriften är skriven Ulla Eriksson-Zetterquist, professor i företagsekonomi vid Göteborgs universitet, och Elisabeth Sundin, professor i företagsekonomi vid Linköpings universitet....

Läs Genusperspektiv på företagsekonomi, 2012 >

Omslag på ämnesöversikten Genusperspektiv på biologi, 2012.

Genusperspektiv på biologi, 2012

Författare är Malin Ah King, fil dr i zoologi och genusforskare vid Uppsala universitet....

Läs Genusperspektiv på biologi, 2012 >

Omslag på tidningen Genus 3, 2011.

Genus, 3 2011

Tidningen Genus tema handlar denna gång om krig och fred. Allt ifrån militärt arbete, FN:s resolution 1325, sexuellt våld i krig, kriget mot terrorismen, etik och moral i krig, till föreställningar om...

Läs Genus, 3 2011 >

Omslag på tidningen Genus nummer 2, 2011.

Genus, 2 2011

Skolprestationer och lärarens roll står i fokus i detta nummer av tidningen Genus. Lekrum, klassrum och korridorer är inte bara fyllda av förväntningar om lustfyllt lärande och goda prestationer, utan...

Läs Genus, 2 2011 >

Omslag på tidningen Genus nummer 1, 2011.

Genus, 1 2011

Genus nummer 1 2011 handlar om den forskning som finns om genus och innovation. Temat lyfter fram hur forskning om, och arbete för, att åstadkomma innovation och tillväxt kan problematiseras ur genusp...

Läs Genus, 1 2011 >

Genusperspektiv, 6 2011

Bråttom att få in genus i EU:s nästa ramprogram Sekretariatets skrivelse till regeringens forsknings- och innovationsproposition 2012 "Kvinnor ses som antitesen till forskare" 22,5 miljoner i...

Läs Genusperspektiv, 6 2011 >

Genusperspektiv, 5 2011

"Utan en mer långsiktig inriktning kommer humaniora inte överleva" Nikk upphör som nordisk institution "Innovationsplanen reproducerar traditionella prioriteringsmönster" Eige ska samla forsk...

Läs Genusperspektiv, 5 2011 >

Genusperspektiv, 3-4 2011

Framgångsrik satsning på excellenta genusmiljöer Nationellt centrum för kvinnofrid knyts närmare Uppsala universitet Nätverk viktigt för mäns och kvinnors villkor i forskarkarriären Skilda fö...

Läs Genusperspektiv, 3-4 2011 >

Genusperspektiv, 2 2011

Generaldirektören värnar forskarnas initiativförmåga Samhällsvetenskap och humaniora riskerar försämrad EU-finansiering Panel i Umeå diskuterade förutsättningar för starka forskningsmiljöer V...

Läs Genusperspektiv, 2 2011 >

Genusperspektiv, 1 2011

Excellenssatsningar en anrikning av män Vetenskapsrådet utlyser medel till genusforskning Universitetskanslern försvarar Högskoleverkets nya utvärderingssystem DJ föreslår satsningar på 65 mi...

Läs Genusperspektiv, 1 2011 >

Omslag på tidningen Genus nummer 3, 2010.

Genus, 3 2010

Temat för det här numret av tidningen Genus är kultur. När kulturen började studeras ur ett kvinnoperspektiv var fokus främst att lyfta fram kvinnorna ur historiens mörker. Dagens genusforskning ägnar...

Läs Genus, 3 2010 >

Omslag på tidningen Genus nummer 2, 2010.

Genus, 2 2010

Valrörelsen och valet 2010 har nyss avgjorts när detta nummer tidningen Genus ges ut. Under temat väljare och valda tar vi upp frågor om bland annat representation, hur kvinnor och män röstar, vad som...

Läs Genus, 2 2010 >

Omslag på tidningen Genus nummer 1, 2010.

Genus, 1 2010

Ålder är en viktig del av vår identitet. Den är intressant för att den måste omförhandlas hela livet. Genom att studera åldrandeprocessen kan vi lära oss mycket. Inte bara om själva åldrandet utan ock...

Läs Genus, 1 2010 >

Omslag på nyhetsbrevet Genusperspektiv nummer 6, 2011.

Genusperspektiv, 6 2010

"Vi måste sluta betrakta bedömning som en helig ko" Genusforskare tog storslam i utlysning från Vetenskapsrådet Jämi vill att jämställdhet ska bli strategiskt forskningsområde Långt kvar till...

Läs Genusperspektiv, 6 2010 >

Genusperspektiv, 5 2010

Nya kanslern väjer inte för jämställdhetsfrågorna Många frågetecken kring regeringens jämställdhetsstrategi Ljusning för genusperspektivet i åttonde ramprogrammet?...

Läs Genusperspektiv, 5 2010 >

Omslag på nyhetsbrevet Genusperspektiv nummer 3-4, 2010.

Genusperspektiv, 3-4 2010

Genusforskningen svag inom tunga samhällsfrågor Blocken oense om jämställdhet och autonomi "Det är synd att vi inte kunde mötas på en rimlig nivå i debatten"...

Läs Genusperspektiv, 3-4 2010 >

Genusperspektiv, 2 2010

”De stora vinnarna är universitetens ledningar” Avhandling gör upp med missvisande metaforer Vetenskapsrådet gör undantag för monografier...

Läs Genusperspektiv, 2 2010 >

Genusperspektiv, 1 2010

Genusperspektivet saknas i forskning om framtiden Finsk genusforskning på andra villkor Centrum för polisforskning startas vid Uppsala universitet...

Läs Genusperspektiv, 1 2010 >

Omslag på tidningen Genus nummer 4 2009.

Genus, 4 2009

I det här numret av tidningen Genus har vi särskilt fokus på arbetslivsfrågor. Vi tar också upp rapporten Kön och makt i Norden där det framgår att näringslivet ligger långt efter vad det gäller jämst...

Läs Genus, 4 2009 >

Omslag på tidningen Genus nummer 3 2009.

Genus, 3 2009

Detta nummer av tidningen Genus tar upp en mängd olika ämnen med historiska och nutida perspektiv på tillvaron. läs till exempel om samhällets syn på kvinnor i medeltidens Norden och i en annan artike...

Läs Genus, 3 2009 >

Omslag på tidningen Genus nummer 2 2009.

Genus, 2 2009

I det här numret av tidningen Genus behandlas bland annat ämnen som genus och klimat, hegemonisk maskulinitet samt ojämställd samhällsplanering. Numrets gästkrönikör doktorand i genusvetenskap vid Tem...

Läs Genus, 2 2009 >

Omslag på tidningen Genus nummer 1 2009.

Genus, 1 2009

Våldsforskning är ett brett fält med många inriktningar. I det här numret av tidningen Genus fångar vi några olika perspektiv och berättar om ny forskning på området, samt debattinlägg som tar upp kvi...

Läs Genus, 1 2009 >

Omslag på nyhetsbrevet Genusperspektiv nummer 5-6, 2009.

Genusperspektiv, 5-6 2009

”Genusforskningen ska inte ta några direktiv uppifrån” LRF-forskning ska synliggöra lantbrukets kvinnor Förändrat Vinnova redo för nya genusfrågor...

Läs Genusperspektiv, 5-6 2009 >

Omslag på nyhetsbrevet Genusperspektiv nummer 4, 2009.

Genusperspektiv, 4 2009

Alnebratt tar över på sekretariatet Oppositionen betvivlar nya ministerns genusmedvetenhet Ny organisation mobiliserar genusforskarna...

Läs Genusperspektiv, 4 2009 >

Genusperspektiv, 3 2009

Starka miljöer ingen garant för satsningar Resursutredningens expert kritisk till regeringens system Stor kartläggning av forskningsfinansiärer i Europa...

Läs Genusperspektiv, 3 2009 >

Omslag på nyhetsbrevet Genusperspektiv nummer 2, 2009.

Genusperspektiv, 2 2009

Vetenskapsrådet utlyser medel till genusforskning Miljardsatsning på svenskt forskningscenter för damidrott Griffin vill skifta fokus till de jämställda exemplen...

Läs Genusperspektiv, 2 2009 >

Omslag på nyhetsbrevet Genusperspektiv nummer 1, 2009.

Genusperspektiv, 1 2009

Excellensmiljö vill skapa europeiskt genuscentrum Svensk genusforskning är väldigt svensk Nordisk förening för maskulinitetsforskning bildad...

Läs Genusperspektiv, 1 2009 >

Omslag på tidningen Genus nummer 3-4 2008.

Genus, 3-4 2008

2008 markerar 10-årsdagen för Nationella sekretariatet för genusforskning vilket firas med detta jubileumsnummer i form av ett dubbelnummer. Åtta genusforskare ger i det här numret en bild av fältets ...

Läs Genus, 3-4 2008 >

Omslag på tidningen Genus nummer 2 2008.

Genus, 2 2008

Hur ska barn bli jämställda när inte vi är det? Är det skolans eller föräldrarnas uppgift att fostra jämställda medborgare? Detta nummer av tidningen Genus tar särskilt sikte på pedagogik. Andra ämnen...

Läs Genus, 2 2008 >

Omslag på tidningen Genus nummer 1 2008.

Genus, 1 2008

I det här numret av tidningen Genus presenteras bland annat ny genusforskning med särskild fokus på det medicinska fältet. Andra ämnen som behandlas är föräldraskap, nordisk jämställdhet och hemslöjde...

Läs Genus, 1 2008 >

Genusperspektiv, 5-6 2008

"Genusforskningen kastas 15 år tillbaka i tiden" Nordisk könsmakt under Niskanens lupp Vad har genusforskning med jämställdhet att göra?...

Läs Genusperspektiv, 5-6 2008 >

Omslag på nyhetsbrevet Genusperspektiv nummer 4, 2008.

Genusperspektiv, 4 2008

Statens beslutsfattande ska göras jämställt genom Jämi Thamprofessorerna gör bokslut efter 10 år "Arbetslivsforskningen riskerar bli mer styrd"...

Läs Genusperspektiv, 4 2008 >

Omslag på nyhetsbrevet Genusperspektiv nummer 3, 2008.

Genusperspektiv, 3 2008

Vad säger partierna om fortsatt stöd? Så får du del av EU-miljarderna Genusforskarskolan får högt betyg...

Läs Genusperspektiv, 3 2008 >

Genusperspektiv, 2 2008

Klimatfrågans lösning kräver ett genusperspektiv Jämo efterlyser forskning om mäns syn på jämställdhet Genusperspektivet starkt i Fas 90-miljonerssatsning...

Läs Genusperspektiv, 2 2008 >

Genusperspektiv, 1 2008

Leijonborg lovar stå upp för genusforskningen Kvinnliga forskare har mycket att vinna på Open Access Lärosäten tillmäter genus strategisk konkurrenskraft...

Läs Genusperspektiv, 1 2008 >

Omslag på tidningen Genus nummer 4 2007.

Genus, 4 2007

I det här numret av tidningen Genus behandlas bland annat ämnen som kropp och politik, muslimska kvinnor i Sverige och könsroller i hushållet. Numrets gästkrönikör Eva Borgström, docent i litteraturve...

Läs Genus, 4 2007 >

Omslag tidningen Genus nummer 3 2007.

Genus, 3 2007

I det här numret av tidningen Genus behandlas bland annat ämnen som damfotboll, våldsutsatta flickor och hur konservativ familjeexpertis cementerar könsroller. Numrets gästkrönikör Gunnel Forsberg, pr...

Läs Genus, 3 2007 >

Omslag på tidningen Genus nummer 2 2007.

Genus, 2 2007

I det här numret av tidningen Genus behandlas bland annat ämnen som velourmän, kvinnliga poliser och porrkonsumtion bland unga i Norden. Numrets gästkrönikör Andy Candy, journalist, skriver om transfo...

Läs Genus, 2 2007 >

Omslag på tidningen Genus nummer 1 2007.

Genus, 1 2007

I det här numret av tidningen Genus behandlas bland annat ämnen som normer i populärkulturen, diskriminerande läroböcker och feminism inom islam. Numrets gästkrönikör David Tjeder, historiker och genu...

Läs Genus, 1 2007 >

Omslag på nyhetsbrevet Genusperspektiv nummer 5-6, 2007.

Genusperspektiv, 5-6 2007

Genusforskare hotad under studie av Rotary Ny professur till starkt Tema Genus Moderaterna gör en U-sväng i genusfrågan...

Läs Genusperspektiv, 5-6 2007 >

Genusperspektiv, 4 2007

Kanslern talar ut om jämställdhet Bristande genuskompetens i medicinska ämnesrådet Vinnova satsar på jämställd konkurrenskraft...

Läs Genusperspektiv, 4 2007 >

Omslag på nyhetsbrevet Genusperspektiv nummer 3, 2007.

Genusperspektiv, 3 2007

Jämställdhetsdebatten ytlig utan genuskunskap Tydligare fokus med politisk styrning Genusutbildningar får MVG...

Läs Genusperspektiv, 3 2007 >

Omslag på nyhetsbrevet Genusperspektiv nummer 2, 2007.

Genusperspektiv, 2 2007

VRs ordförande vill ha kvar öronmärkning Stor satsning på forskning om kvinnors hälsa Debattinlägg om öronmärkning...

Läs Genusperspektiv, 2 2007 >

Omslag på nyhetsbrevet genusperspektiv nummer 1, 2007.

Genusperspektiv, 1 2007

Osäker framtid för genusforskning när ALI läggs ned Flera öppningar för genusforskare i FP7 Höjda fakultetsanslag hot mot genusforskning...

Läs Genusperspektiv, 1 2007 >

Omslag på tidningen Genus nummer 4 2006.

Genus, 4 2006

I det här numret av tidningen Genus behandlas bland annat ämnen som kvotering inom politik och universitet, jämställd design och bristen på stöd till krigande kvinnor. Numrets gästkrönikör Lena Gemzöe...

Läs Genus, 4 2006 >

Omslag på tidningen Genus nummer 3 2006.

Genus, 3 2006

I det här numret av tidningen Genus behandlas bland annat ämnen som politisk kvotering, sexistiska studiemiljöer och mäns våld vid separationer. Numrets gästkrönikör Camilla Norrbin, forskningshandläg...

Läs Genus, 3 2006 >

Omslag på tidningen Genus nummer 2 2006.

Genus, 2 2006

I det här numret av tidningen Genus behandlas bland annat ämnen som sexualitet och politik, genusstudier i Sverige samt könsroller förknippat till barnkläder. Numrets gästkrönikör Ulf Mellström, profe...

Läs Genus, 2 2006 >

Omslag på tidningen Genus nummer 1 2006.

Genus, 1 2006

I det här numret av tidningen Genus behandlas bland annat ämnen som "normal" sexualitet i historien, att utmana den traditionella mansrollen och mediebilden av sjuka män. Numrets gästkrönikör Hans Rob...

Läs Genus, 1 2006 >

Genusperspektiv, 6 2006

De vann kampen om excellensmiljonerna Debatt om genusforskningens kvalitet Forskningens frihet värnas med riktade pengar...

Läs Genusperspektiv, 6 2006 >

Genusperspektiv, 5 2006

Beredd att ta strid för genusforskningen "Halva befolkningen lever under sämre villkor" Nobelpristagare kritiserar hur excellens bedöms...

Läs Genusperspektiv, 5 2006 >

Genusperspektiv, 4 2006

Öronmärkta pengar kvar även vid ett maktskifte Feministiskt initiativ kräver översyn av forskningsmedel Traditioner styr val till forskningsråd...

Läs Genusperspektiv, 4 2006 >

Omslag på nyhetsbrevet Genusperspektiv nummer 3, 2006.

Genusperspektiv, 3 2006

Genusforskningens framtid efter valet. Öronmärkning behövs ännu, menar Gunnel Gustafsson på Vetenskapsrådet. Debatt mellan mp och fp om jämställdhetsmyndighet....

Läs Genusperspektiv, 3 2006 >

Genusperspektiv, 2 2006

Professorsboom kan stärka svensk genusforskning. Så förbereder sig genusmiljöerna för Vetenskapsrådets utlysning. Olika reaktioner på jämställdhetsproposition....

Läs Genusperspektiv, 2 2006 >

Genusperspektiv, 1 2006

Små forskningsmiljöer måste granskas kritiskt menar Uppsala-rektor. Satsning på forskning om mäns våld. Debatt om Popovas granskning och om genusforskningens roll....

Läs Genusperspektiv, 1 2006 >

Omslag på tidningen Genus nummer 4 2005.

Genus, 4 2005

I det här numret av tidningen Genus behandlas bland annat ämnen som bristen på jämställdhet inom IT-branschen, genuspedagogik och vita medelklassmän med makt. Numrets gästkrönikör Anne Hammarström, pr...

Läs Genus, 4 2005 >

Omslag på tidningen Genus nummer 3 2005.

Genus, 3 2005

I det här numret av tidningen Genus behandlas bland annat ämnen som kvinnors strategier för att göra chefskarriärer, intolerans inom kyrkan och kvinnor respektive mäns sorgearbete. Sociologen Maria Er...

Läs Genus, 3 2005 >

Omslag på tidningen Genus nummer 2 2005.

Genus, 2 2005

I det här numret av tidningen Genus behandlas bland annat ämnen som tjejer och dataspel, sexvanor bland tonåringar och avsaknaden av genusperspektiv hos många museer. Numrets gästkrönikör Sofia Karlss...

Läs Genus, 2 2005 >

Omslag på tidningen Genus nummer 1 2005.

Genus, 1 2005

I det här numret av tidningen Genus behandlas bland annat ämnen som ojämställd sjukvård för kvinnor och män, damfotboll samt osynliggörandet av homosexuella inom utbildning. Numrets gästkrönikör Ann-S...

Läs Genus, 1 2005 >

Genusperspektiv, 4 2005

Detta nummer av nyhetsbrevet Genusperspektiv berör bland annat granskning av Vetenskapsrådets behandling av genusansökningar, att den borgerlig alliansen är överens om betydelsen av genusforskning sam...

Läs Genusperspektiv, 4 2005 >

Genusperspektiv, 3 2005

Detta nummer av nyhetsbrevet Genusperspektiv behandlar bland annat granskning om lärosätena följer riksdagens beslut om genusprofessurerna, Gertrud Åström vill ta fram ett jämställdhetsvaccin och cent...

Läs Genusperspektiv, 3 2005 >

Omslag på nyhetsbrevet Genusperspektiv nummer 2, 2005.

Genusperspektiv, 2 2005

Detta nummer av nyhetsbrevet Genusperspektiv berör bland annat att det tagits ett stort steg framåt för genus i EU:s forskningsprogram samt att föreståndare för Genusforskarskolan blir ordförande för ...

Läs Genusperspektiv, 2 2005 >

Genusperspektiv, 1 2005

Detta nummer av nyhetsbrevet Genusperspektiv berör bland annat seminariet i Bryssel om genusforskningens roll i sjunde ramprogrammet, förslag om fördubbling av medel till genusforskning i forskningspr...

Läs Genusperspektiv, 1 2005 >

Omslag på tidningen Genus nummer 3-4 2004.

Genus, 3-4 2004

I det här numret av tidningen Genus behandlas bland annat ämnen som svensk nätporr, könstraditionell barnlitteratur och intersektionalitet. Numrets gästkrönikör Margaret Stål, fil. dr. i journalistik,...

Läs Genus, 3-4 2004 >

Omslag på tidningen Genus nummer 2 2004.

Genus, 2 2004

I det här numret av tidningen Genus behandlas bland annat ämnen som den manliga dominansen i filmutbudet, genusforskningens bredd och glastaket för kvinnor i näringslivet. Numrets gästkrönikör Carl Th...

Läs Genus, 2 2004 >

Omslag på tidningen Genus nummer 1 2004.

Genus, 1 2004

I årets första nummer av tidningen Genus står de kvinnliga pionjärerna i centrum. 2004 är nämligen året då Kvinnliga Akademikers Förening fyller 100 år. Andra ämnen som tas upp i detta nummer är irans...

Läs Genus, 1 2004 >

Genusperspektiv, 3-4 2004

Detta nummer av nyhetsbrevet Genusperspektiv behandlar bland annat genusforskningens framtid samt Vinnovas utbildning av förändringspiloter.  ...

Läs Genusperspektiv, 3-4 2004 >

Omslag på nyhetsbrevet Genusperspektiv nummer 2, 2004.

Genusperspektiv, 2 2004

Detta nummer av nyhetsbrevet Genusperspektiv innehåller bland annat arbetet inför forskningspropositionen – Vad vill politikerna med forskningen? Nyhetsbrevet annonserar även att Cecilia Åsberg blir S...

Läs Genusperspektiv, 2 2004 >

Genusperspektiv, 1 2004

Detta nummer av nyhetsbrevet Genusperspektiv diskuterar bland annat att långsiktigt stöd till genusforskning saknas samt att Vetenskapsrådets genuskommitté fått nytt uppdrag....

Läs Genusperspektiv, 1 2004 >

Omslag på tidningen Genus nummer 3-4 2003.

Genus, 3-4 2003

I det här numret av tidningen Genus behandlas bland annat ämnen som humor i förhållande till makt och kön, män inom konst och myten om lika villkor. Numrets gästkrönikör Agnes Wold, docent i mikrobiol...

Läs Genus, 3-4 2003 >

Omslag på tidningen Genus nummer 2 2003.

Genus, 2 2003

I det här numret av tidningen Genus behandlas bland annat ämnen som myterna om Frida Kahlo, stereotypa mediebilder av kvinnliga chefer och idrottens utestängning av flickor. Numrets gästkrönikör Eivin...

Läs Genus, 2 2003 >

Omslag på tidningen Genus nummer 1 2003.

Genus, 1 2003

I det här numret av tidningen Genus behandlas bland annat ämnen som mäns våld som ett demokratiskt problem, kvinnliga företagare och mödrars berättelser om incest inom familjen. Numrets gästkrönikör Å...

Läs Genus, 1 2003 >

Omslag på tidningen Genus nummer 4 2002.

Genus, 4 2002

I det här numret av tidningen Genus behandlas bland annat ämnen som kvinnliga äventyrsresenärer, omskärelse, den mansdominerade makteliten i Sverige och afrikanska röster om feminism. Numrets gästkrön...

Läs Genus, 4 2002 >

Omslag på tidningen Genus nummer 3 2002.

Genus, 3 2002

Det här numret av tidningen Genus behandlas bland annat ämnen som lärarnas avgörande roll för jämställdheten, kvinnliga uppfinnare och hur män och kvinnor är föräldrar på olika villkor. Numrets gästkr...

Läs Genus, 3 2002 >

Omslag på tidningen Genus nummer 2 2002.

Genus, 2 2002

I det här numret av tidningen Genus behandlas bland annat ämnen som den manliga blicken inom veckopressen, könsmönster i skolan och att kvinnor i större utsträckning än män spenderar sin egna pengar p...

Läs Genus, 2 2002 >

Omslag på tidningen Genus nummer 1 2002.

Genus, 1 2002

I det här numret av tidningen Genus behandlas bland annat ämnen som manliga ideal inom ledarutbildningar, flickor i arbetarklassen, bröstreduktioner och manlig dominans inom musikhistorien. Numrets gä...

Läs Genus, 1 2002 >

Omslag på tidningen Genus nummer 4 2001.

Genus, 4 2001

I det här numret av tidningen Genus behandlas bland annat ämnen som ojämlika villkor inom idrotten, skambelagd homosexualitet och mansforskning. Numrets gästkrönikör Ingrid Lindell, fil lic i litterat...

Läs Genus, 4 2001 >

Omslag på tidningen Genus nummer 3 2001.

Genus, 3 2001

I det här numret av tidningen Genus behandlas bland annat ämnen som mäns våld mot kvinnor, manlighet i förändring och fördomar får kvinnor att lämna universitetet. Gästkrönikören Katarina Leppänen, do...

Läs Genus, 3 2001 >

Omslag på tidningen genus nummer 2, 2001.

Genus, 2 2001

I det här numret av tidningen Genus behandlas ämnen som unga kvinnor på nätet, det kvinnliga lågstatusjobbet städerska och hur könsstereotypa mönster bryts på ålderns höst. Numrets gästkrönikör är Ben...

Läs Genus, 2 2001 >

Omslag på tidningen Genus nummer 1 2001.

Genus, 1 2001

Klassbegreppet har länge varit "ute" i samhällsdebatt och forskning, även bland feminister. men har det verkligen spelat ut sin roll? Är klassperspektivet kanske till och med på väg tillbaka? Det är f...

Läs Genus, 1 2001 >

Omslag på tidningen Genus nummer 4 2000.

Genus, 4 2000

I det här numret av tidningen Genus behandlas ämnen som fördomar inom arbetsförmedlingen, könsroller på dagis och kvinnliga läkares yrkesstatus. Artikeln Öppna dörrarna för mångfalden! berör etnicitet...

Läs Genus, 4 2000 >

Omslag på tidningen Genus nummer 3 2000.

Genus, 3 2000

I det här numret av tidningen Genus behandlas ämnen som makt och kläder inom poliskåren, samiska kvinnor och kvinnor inom teknikområdet. Kvinnoforskning, feministisk forskning, genusforskning eller kö...

Läs Genus, 3 2000 >

Omslag på tidningen Genus nummer 2 2000.

Genus, 2 2000

I det här numret av tidningen Genus behandlas bland annat forskning om biologiska könsskillnader, bortglömda kvinnor i presshistorien och hur papparollen förändrats över tid. Gästkrönikören Jon-Erik N...

Läs Genus, 2 2000 >

Omslag på tidningen Genus nummer 1 2000.

Genus, 1 2000

I det här numret av tidningen Genus behandlas bland annat könssegregering inom den svenska arbetsmarknaden, den konservativa synen inom 60-talets TV-produktion och medias kvinnosyn. Gästkrönikören Bir...

Läs Genus, 1 2000 >

Omslag på tidningen Genus nummer 4 1999.

Genus, 4 1999

I det här numret av tidningen Genus behandlas bland annat manliga hierarkier inom kyrkan, kvinnliga fotografers historia och myter om kvinnligt och manligt språk. I artikeln Vem ska ta över gården? di...

Läs Genus, 4 1999 >

Omslag på tidningen Genus nummer 3 1999.

Genus, 3 1999

I det här numret av tidningen Genus behandlas bland annat fetma- och bantningsproblematiken ur ett kulturellt och socialt perspektiv, föräldraskap och feministisk teori. Johan Fornäs, docent och unive...

Läs Genus, 3 1999 >

Omslag på tidningen Genus nummer 2 1999.

Genus, 2 1999

I det här numret av tidningen Genus kan du bland annat läsa en intervju med etnologen Bo Nilsson som menar vi lever i en tid av "genusosäkerhet", begreppet Queer behandlas och utbildningsminister Thom...

Läs Genus, 2 1999 >

Omslag på tidningen Genus nummer 1 1999.

Genus, 1 1999

Tidningen Genus, där detta är det allra först numret, startades som ett led i konkretiserandet av sekretariatets uppgifter. Förhoppningen var inte bara att sprida kunskap om genusforskning och fungera...

Läs Genus, 1 1999 >