Senast publicerade

Här listar vi den senaste månadens publicerade inlägg på genus.se.

Kunskap och långsiktighet nycklarna till nordiskt samarbete för jämställdhet

2018-02-19 11:11

Nyhet 

Nordisk information för kunskap om kön, NIKK, är ett brett kunskaps- och kommunikationsuppdrag för a...

Läs Kunskap och långsiktighet nycklarna till nordiskt samarbete för jämställdhet ›

Pilotprojekt för en inkluderande högskola

2018-02-15 08:00

Nyhet 

Kvinnor och män studerar i stor utsträckning olika ämnen på universitet och högskolor. Uppdelningen ...

Läs Pilotprojekt för en inkluderande högskola ›

Forskningsämnet Genus och teknik hotas av nedläggning

2018-02-12 13:44

Nyhet 

Vid institutionen för ekonomi, teknik och samhälle vid Luleå tekniska universitet (LTU) ställer sig ...

Läs Forskningsämnet Genus och teknik hotas av nedläggning ›

Luleå tekniska universitet.

Pilotprojekt om könsbundna studieval

2018-02-08 14:49

Sida 

Som ett led i arbetet med att minska snedrekrytering baserad på kön har Högskolan i Borås initierat ...

Läs Pilotprojekt om könsbundna studieval ›

Tidskrift för genusvetenskap belyser forskningens villkor

2018-02-08 13:34

Nyhet 

– Det är viktigt att belysa forskningens villkor inifrån och ständigt skapa rum för samtal om det. G...

Läs Tidskrift för genusvetenskap belyser forskningens villkor ›

Tidskrift för genusvetenskap 4 2017

Global utblick: Hijab synliggör politiska utmaningar i Nigeria

2018-02-06 14:38

Nyhet 

Fram till 1970-talet användes hijab i Nigeria enbart av kvinnor som besökte Mecka i Saudiarabien, so...

Läs Global utblick: Hijab synliggör politiska utmaningar i Nigeria ›

Tågstation i Lagos, Nigeria

Forskare: ”Politikerna måste ta ansvar om metoo ska leda till reell förändring”

2018-01-31 10:29

Nyhet 

  Paulina de los Reyes, professor i ekonomisk historia vid Stockholms universitet: Jag kan inte ...

Läs Forskare: ”Politikerna måste ta ansvar om metoo ska leda till reell förändring” ›

En ung kvinna som håller upp handen mot kameran för att markera "stopp"

Undervisning som utmanar och frigör

2018-01-30 14:56

Sida 

Genus är en nyckeldimension i vårt privatliv, våra sociala relationer och vår kultur. Det är en aren...

Läs Undervisning som utmanar och frigör ›

Empatisk läsning

2018-01-30 14:45

Sida 

Man kan läsa en text på många olika sätt - skumma, hoppa in i texten och läsa ett parti som intres...

Läs Empatisk läsning ›

Normkritisk pedagogik

2018-01-30 14:28

Sida 

Feministisk pedagogik som internationellt kunskapsfält växte fram under 1980-talet, och utvecklades ...

Läs Normkritisk pedagogik ›