Senast publicerade

Här listar vi den senaste månadens publicerade inlägg på genus.se.

Historieskrivning: add women and stir?

2017-04-05 12:37

Sida 

Att inte känna sig speglad och inkluderad i historieböckerna, i museiutställningarna, i historiefors...

Läs Historieskrivning: add women and stir? ›

Teknik, människa och icke-människa

2017-04-05 12:37

Sida 

I januari 2016 kunde vi läsa om 54-åriga Tracey från Texas, USA, som just fött sitt eget barnbarn: e...

Läs Teknik, människa och icke-människa ›

Fyra definitioner av kultur

2017-04-05 12:32

Sida 

Med det nedsättande begreppet "kulturtant" brukar man avse lite äldre kvinnor som lägger tid och pen...

Läs Fyra definitioner av kultur ›

Queer- och transforskning

2017-04-05 12:26

Sida 

Vem ska bedriva, och vara tema för, genusvetenskaplig forskning och feministisk aktivism? Queer- och...

Läs Queer- och transforskning ›

Antirasistisk feminism – rörelse och teori

2017-04-05 12:17

Sida 

Föreställ dig följande: En gammal kvinna med rullator försöker ta sig fram till ett bord. En stor gr...

Läs Antirasistisk feminism – rörelse och teori ›

Feministisk ekonomiforskning

2017-04-05 12:09

Sida 

Inom forskning och undervisning framställdes den traditionella ekonomiska teorin och beskrivningarna...

Läs Feministisk ekonomiforskning ›

Familj, arbete och omsorg

2017-04-05 11:29

Sida 

Inom tidigt feministiskt tänkande beskrevs familjen som en grundbult i samhällets könsordning – den ...

Läs Familj, arbete och omsorg ›

Kropp, sexualitet och känslor

2017-04-05 11:07

Sida 

Kroppar kategoriseras hela tiden av sin omgivning: de tillskrivs kön och ras, de betraktas som funkt...

Läs Kropp, sexualitet och känslor ›

Intersektionalitet – att kartlägga maktens landskap

2017-04-05 10:51

Sida 

Inom kartografin – läran om att framställa kartor – betyder intersektion skärningspunkten mellan en ...

Läs Intersektionalitet – att kartlägga maktens landskap ›

Politik, makt och kön

2017-04-05 09:00

Sida 

I juli 2000 antog FN:s säkerhetsråd enhälligt resolution 1325, med titeln Kvinnor, fred och säkerhet...

Läs Politik, makt och kön ›