Senast publicerade

Här listar vi den senaste månadens publicerade inlägg på genus.se.

Undervisning som utmanar och frigör

2018-01-30 14:56

Genus är en nyckeldimension i vårt privatliv, våra sociala relationer och vår kultur. Det är en aren...

Läs Undervisning som utmanar och frigör ›

Empatisk läsning

2018-01-30 14:45

Man kan läsa en text på många olika sätt - skumma, hoppa in i texten och läsa ett parti som intres...

Läs Empatisk läsning ›

Normkritisk pedagogik

2018-01-30 14:28

Feministisk pedagogik som internationellt kunskapsfält växte fram under 1980-talet, och utvecklades ...

Läs Normkritisk pedagogik ›

Historieskrivning: add women and stir?

2017-04-05 12:37

Att inte känna sig speglad och inkluderad i historieböckerna, i museiutställningarna, i historiefors...

Läs Historieskrivning: add women and stir? ›

Teknik, människa och icke-människa

2017-04-05 12:37

I januari 2016 kunde vi läsa om 54-åriga Tracey från Texas, USA, som just fött sitt eget barnbarn: e...

Läs Teknik, människa och icke-människa ›

Fyra definitioner av kultur

2017-04-05 12:32

Med det nedsättande begreppet "kulturtant" brukar man avse lite äldre kvinnor som lägger tid och pen...

Läs Fyra definitioner av kultur ›

Queer- och transforskning

2017-04-05 12:26

Vem ska bedriva, och vara tema för, genusvetenskaplig forskning och feministisk aktivism? Queer- och...

Läs Queer- och transforskning ›

Antirasistisk feminism – rörelse och teori

2017-04-05 12:17

Föreställ dig följande: En gammal kvinna med rullator försöker ta sig fram till ett bord. En stor gr...

Läs Antirasistisk feminism – rörelse och teori ›

Feministisk ekonomiforskning

2017-04-05 12:09

Inom forskning och undervisning framställdes den traditionella ekonomiska teorin och beskrivningarna...

Läs Feministisk ekonomiforskning ›

Familj, arbete och omsorg

2017-04-05 11:29

Inom tidigt feministiskt tänkande beskrevs familjen som en grundbult i samhällets könsordning – den ...

Läs Familj, arbete och omsorg ›