Senast publicerade

Här listar vi den senaste månadens publicerade inlägg på genus.se.

Karriärvägar och anställningsvillkor

2016-06-22 14:17

Korta tillfälliga anställningar är regel snarare än undantag inom akademin. Visstidsanställningar st...

Läs Karriärvägar och anställningsvillkor ›

Kvinna i trettioårsåldern föreläser för studenter på universitet.

Akademiskt ledarskap

2016-04-06 15:50

Den traditionella formen för ledarskap inom akademin kallas för [markertext]kollegialitet.[/markerte...

Läs Akademiskt ledarskap ›

Doktorspromotionen 2015 vid Göteborgs universitet. En man sätter en lagerkrans på en annan mans huvud.

Nordiskt samarbete

2016-01-12 13:40

I över 40 år har de nordiska länderna haft ett samarbete på jämställdhetsområdet genom Nordiska mini...

Läs Nordiskt samarbete ›

Jämställdhet i akademin

2016-01-12 13:39

Det finns en rad exempel på frågor relaterade till universitet och högskolor som präglas av ojämstäl...

Läs Jämställdhet i akademin ›

Två unga kvinnor lyssnar på en man, som syns i bildens ytterkant.

Kollegial bedömning

2016-01-12 13:38

Majoriteten av forskningsfinansieringen både i Sverige och internationellt fördelas i dag med utgång...

Läs Kollegial bedömning ›

fyra personer sitter runt ett bord, täckt med papper och datorer.

Forskningsfinansiering

2016-01-12 13:37

Forskning vid universitet och högskolor får i huvudsak sin finansiering från staten. Främst handlar ...

Läs Forskningsfinansiering ›

Forskningspropositioner

2016-01-12 13:35

Sveriges regering har sedan 1977 dragit upp riktlinjerna för forskningspolitiken genom att lägga fra...

Läs Forskningspropositioner ›

Närbild på uppslagna publikationer.

Forskningspolitik

2016-01-12 13:34

Med forskningspolitik avses all statlig styrning av hur forskning ska organiseras och finansieras. E...

Läs Forskningspolitik ›

Närbild på staty som håller en bok i ena handen och vågskålar i den andra.

Genusforskningens organisering

2016-01-12 13:34

Genusforskning finns idag på de flesta universitet och högskolor i Sverige. Forskning och utbildning...

Läs Genusforskningens organisering ›

Järnvägsspår som korsar varandra.