Sök

Antal träffar: 23
Ny sökning ›

Nu ligger Struten på regeringens bord

2019-02-07 13:21

I utredningens direktiv har det ingått att främja jämställdhet inom akademin. Nationella sekretariat...

Läs Nu ligger Struten på regeringens bord ›

Pam Fredman håller upp slutbetänkandet från sin utredning.

Mia Liinason tar plats i Sveriges unga akademi

2018-05-29 14:46

Sveriges unga akademi är en tvärvetenskaplig akademi som arbetar med att ge unga forskare en stark r...

Läs Mia Liinason tar plats i Sveriges unga akademi ›

Mia Liinason

Forskare som rasifieras exkluderas i akademin

2018-01-09 10:09

Alireza Behtoui har sammanställt data över olika migrantgruppers möjligheter på svenska lärosäten, o...

Läs Forskare som rasifieras exkluderas i akademin ›

Bild på en trappa i en universitetsbyggnad

Nationella sekretariatet för genusforskning samlar lärosäten

2017-03-09 08:51

Idag, torsdagen den 9 mars, träffar Nationella sekretariatet för genusforskning samordnarna för JiHU...

Läs Nationella sekretariatet för genusforskning samlar lärosäten ›

Bild på studenter i föreläsningslokal

Högskolan är fortfarande starkt könssegregerad

2016-10-21 09:12

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har med den nya rapporten Kvinnor och män i högskolan undersökt hu...

Läs Högskolan är fortfarande starkt könssegregerad ›

Fyra studenter i närbild vid föreläsning

Ojämställda karriärvägar och anställningsvillkor i akademin

2016-06-29 10:43

Kvinnor har inte samma möjligheter att avancera inom akademin som män. De får generellt mindre tid f...

Läs Ojämställda karriärvägar och anställningsvillkor i akademin ›

Kvinna i trettioårsåldern föreläser för studenter på universitet.

Karriärvägar och anställningsvillkor

2016-06-22 14:17

Korta tillfälliga anställningar är regel snarare än undantag inom akademin. Visstidsanställningar st...

Läs Karriärvägar och anställningsvillkor ›

Kvinna i trettioårsåldern föreläser för studenter på universitet.

Förnyad kraft behövs i arbetet för breddad rekrytering

2016-04-20 15:58

Mer än 200 människor deltar i dag i konferensen Kvalitetsdrivet, som anordnas av Universitets- och h...

Läs Förnyad kraft behövs i arbetet för breddad rekrytering ›

Helene Hellmark Knutsson inledningstalar på konferensen Kvalitetsdrivet

Utredare föreslår bättre villkor för unga forskare

2016-04-06 11:53

Tillvaron för många doktorander och andra unga forskare präglas av otydliga anställningsvillkor, exe...

Läs Utredare föreslår bättre villkor för unga forskare ›

Kan homogena studentgrupper ge excellens?

2016-04-04 12:05

Universitets- och högskolerådet, UHR, redovisar nu sitt uppdrag att kartlägga och analysera arbetet ...

Läs Kan homogena studentgrupper ge excellens? ›

studenter som studerar i bibliotek

Meritokratin sätter ramar för jämställdhetsarbete i akademin

2016-03-02 09:29

I januari 2016 fick samtliga högskolor och universitet i uppdrag av regeringen att ta fram en pl...

Läs Meritokratin sätter ramar för jämställdhetsarbete i akademin ›

Nordisk utlysning för jämställd akademi

2016-01-25 14:00

I de nordiska länderna har jämställdhet inom akademin varit på agendan sedan 1970-och 1980-talet. Me...

Läs Nordisk utlysning för jämställd akademi ›

Jämställdhet i akademin

2016-01-12 13:39

Det finns en rad exempel på frågor relaterade till universitet och högskolor som präglas av ojämstäl...

Läs Jämställdhet i akademin ›

Två unga kvinnor lyssnar på en man, som syns i bildens ytterkant.

Hur ska forskningsråden arbeta med jämställdhet?

2015-11-24 13:17

Hösten 2016 ska regeringen lägga fram en ny forskningsproposition, och nu pågår förberedelserna. Gen...

Läs Hur ska forskningsråden arbeta med jämställdhet? ›

Sluten rekrytering ökar könsobalans

2015-09-30 09:52

Sociologen och organisationsforskaren Mathias Wullum Nielsen, som lade fram sin doktorsavhandling i ...

Läs Sluten rekrytering ökar könsobalans ›

Akademisk position – en genusfråga

2015-06-15 11:34

Den kommande forskningsöversikten omfattar studier av utfall i forskningsansökningar, såväl som kval...

Läs Akademisk position – en genusfråga ›

För jämn fördelning krävs rättvis bedömning

2015-05-04 22:00

- För att bli en framstående forskningsnation krävs en jämställd akademi. Allt annat vore slöseri me...

Läs För jämn fördelning krävs rättvis bedömning ›

Åtta av tio kallade professorer är män

2014-03-03 09:52

Genom att kalla en professor kan ett lärosäte ta en genväg i anställningsprocessen och göra en strat...

Läs Åtta av tio kallade professorer är män ›

Skam skärper synen i forskningstoppen

2013-03-15 11:03

– Vi ville diskutera hur ordet excellens skapar en grupp för sig och hur den ställs i motsats till n...

Läs Skam skärper synen i forskningstoppen ›

“Kvinnor ses som antitesen till forskare”

2012-01-26 09:26

Anna Peixoto och Anna-Karin Wyndhamn har i projektet Jämställda fakulteter? kartlagt jämställdheten ...

Läs “Kvinnor ses som antitesen till forskare” ›

Nätverk viktigt för mäns och kvinnors villkor i forskarkarriären

2011-09-07 11:24

I rapporten Forskarkarriär för både kvinnor och män? – Statistisk uppföljning och kunskapsöversikt (...

Läs Nätverk viktigt för mäns och kvinnors villkor i forskarkarriären ›

“Det svarta hålet existerar över huvud taget inte”

2010-04-22 12:52

När missförhållanden inom universitetsvärlden diskuteras brukar de övergripande utbildningspolitiska...

Läs “Det svarta hålet existerar över huvud taget inte” ›

Svårare att bli professor som kvinna

2006-04-18 15:20

Högskoleverkets rapport Forskarutbildning och forskarkarriär - betydelsen av kön och socialt ursprun...

Läs Svårare att bli professor som kvinna ›