Sök

Antal träffar: 9
Ny sökning ›

Pilotprojekt för en inkluderande högskola

2018-02-15 08:00

Kvinnor och män studerar i stor utsträckning olika ämnen på universitet och högskolor. Uppdelningen ...

Läs Pilotprojekt för en inkluderande högskola ›

Genuspsykologi om könsskillnader i utbildningsval

2017-12-12 10:16

I en nyligen genomförd studie har  forskare på institutionen för psykologi vid Lunds universitet und...

Läs Genuspsykologi om könsskillnader i utbildningsval ›

Många hinder i arbetet mot hatbrott

2017-08-31 11:12

”Jag fick så otroligt mycket påhopp. Jag blev kallad en skam för Sverige och en man på Facebook skre...

Läs Många hinder i arbetet mot hatbrott ›

Skugga av en man på gatan.

Debattartikel: Forskarhat hot mot demokratin

2017-08-24 11:03

Nyligen publicerades listor på nätet där ett stort antal journalister, politiker, aktivister och for...

Läs Debattartikel: Forskarhat hot mot demokratin ›

Över 500 forskare hotade på nätet

2017-08-14 14:45

I förra veckan pekades ett stort antal personer ut som ”maktelitens bedragare och förrädare” på en h...

Läs Över 500 forskare hotade på nätet ›

Hot och hat drabbar den kritiska forskningen

2017-04-26 11:32

- Jag har intrycket att tendensen att ge sig på forskare som publicerar sina arbeten om rasism, etni...

Läs Hot och hat drabbar den kritiska forskningen ›

En laptop och två knutna nävar ovanför tangentbordet.

Uppsala universitet hyrde ut lokal till SD

2017-03-03 11:27

- Jag tycker att det är oerhört allvarligt och vill gärna se ett starkt ställningstagande från ledni...

Läs Uppsala universitet hyrde ut lokal till SD ›

Uppsala universitet

Enkät om genusforskares utsatthet i arbetsmiljön

2016-09-20 17:17

Sveriges Genusforskarförbund (SGF) har tagit fram en första enkät om genusforskares erfarenheter av ...

Läs Enkät om genusforskares utsatthet i arbetsmiljön ›

Jämställdhet i akademin

2016-01-12 13:39

Det finns en rad exempel på frågor relaterade till universitet och högskolor som präglas av ojämstäl...

Läs Jämställdhet i akademin ›

Två unga kvinnor lyssnar på en man, som syns i bildens ytterkant.