Sök

Antal träffar: 32
Ny sökning ›

Könsstereotypa studieval jämförs med graden av jämställdhet

2018-03-15 11:33

Den brittisk-amerikanska studien har kartlagt intresset för naturvetenskap, teknologi och matematik,...

Läs Könsstereotypa studieval jämförs med graden av jämställdhet ›

Forskare visar på framkomliga vägar efter #metoo

2018-01-12 10:54

#Metoo har gjort det enskilda till det gemensamma och det behövs en kollektiv respons från civilsamh...

Läs Forskare visar på framkomliga vägar efter #metoo ›

Margareta Hydén, Katja Gillander, Gådin, Fredrik Bondestam och Eva Vingård

Genuspsykologi om könsskillnader i utbildningsval

2017-12-12 10:16

I en nyligen genomförd studie har  forskare på institutionen för psykologi vid Lunds universitet und...

Läs Genuspsykologi om könsskillnader i utbildningsval ›

Ministrar vill skynda på jämställdhetsarbetet i EU

2017-11-17 12:10

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnérs uttalande är en reaktion på det jämställdhetsind...

Läs Ministrar vill skynda på jämställdhetsarbetet i EU ›

”Jämställd arbetsmarknad kräver en social infrastruktur”

2017-11-02 10:25

I anslutning till EU-toppmötet i Göteborg anordnar Nationella sekretariatet för genusforskning, i sa...

Läs ”Jämställd arbetsmarknad kräver en social infrastruktur” ›

Forskare slår hål på myter om kvinnodominerade arbetsplatser

2017-10-25 14:06

Britt-Inger Keisu är föreståndare vid Umeå centrum för genusstudier (UCGS) och just nu mitt i ett fo...

Läs Forskare slår hål på myter om kvinnodominerade arbetsplatser ›

Sekretariatet arrangerar EU-konferens för jämställdhetsministrar

2017-10-13 08:39

Inför EU-toppmötet i Göteborg anordnar Nationella sekretariatet för genusforskning den 8 november en...

Läs Sekretariatet arrangerar EU-konferens för jämställdhetsministrar ›

Feministiska perspektiv på arbete i ny bok

2017-08-21 12:53

”Feminism som lönearbete. Om den svenska arbetslinjen och kvinnors frigörelse” är skriven av Maria C...

Läs Feministiska perspektiv på arbete i ny bok ›

Feminism som lönearbete

Nytt projekt undersöker varför sjuksköterskor och socionomer säger upp sig

2017-06-13 09:43

I ett nytt forskningsprojekt finansierat av Forte, undersöks tendensen till uppsägningar hos de två ...

Läs Nytt projekt undersöker varför sjuksköterskor och socionomer säger upp sig ›

En sjuksköterska sitter vid sjukhussäng. En äldre person ligger i sängen.

Sekretariatet anordnar konferens om arbetsliv för EU:s jämställdhetsministrar

2017-06-09 11:52

- Vi är givetvis glada att få vara med och arrangera en sådan konferens. Vi har mycket kunskaper om ...

Läs Sekretariatet anordnar konferens om arbetsliv för EU:s jämställdhetsministrar ›

Föreställningar om kön hänger ihop med olyckor

2017-05-26 13:32

- För att minska risker och olyckor, särskilt i de utsatta mansdominerade yrkena, är det viktigt att...

Läs Föreställningar om kön hänger ihop med olyckor ›

gul skylt byggnadsarbete

Nya nummer av TGV och lambda nordica

2017-04-28 10:39

Finska, danska, norska och svenska författare ger årets första nummer av lambda nordica ett tydligt ...

Läs Nya nummer av TGV och lambda nordica ›

Bild på omslaget till lambda nordica och Tidskrift för genusvetenskap.

Familj, arbete och omsorg

2017-04-05 11:29

Inom tidigt feministiskt tänkande beskrevs familjen som en grundbult i samhällets könsordning – den ...

Läs Familj, arbete och omsorg ›

Porträttet: Pionjär som mött motstånd

2017-03-16 08:54

– Utmaningen att arbeta med jämställdhet i organisationer brukar handla om att män och kvinnor reage...

Läs Porträttet: Pionjär som mött motstånd ›

Ny avhandling om hinder för jämställda löner

2017-02-14 14:16

I Konsten att upprätthålla löneskillnader mellan kvinnor och män, undersöker Lena Svenaeus, doktoran...

Läs Ny avhandling om hinder för jämställda löner ›

Bild på pengar

Vilken sorts feminism är möjlig i en nyliberal akademi?

2017-02-06 08:31

I den nya boken ”Being an Early Career Feminist Academic: Global Perspectives, Experiences and Chall...

Läs Vilken sorts feminism är möjlig i en nyliberal akademi? ›

omslag från boken early career feminist

Regeringen låter utreda transpersoners levnadsvillkor

2016-12-01 15:43

Ulrika Westerlund, tidigare förbundsordförande för RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuella...

Läs Regeringen låter utreda transpersoners levnadsvillkor ›

41,8 miljoner till forskning för jämställdhet i akademin

2016-11-10 13:43

[caption id="attachment_9194" align="alignright" width="184"] Mari Teigen (pressbild)[/caption...

Läs 41,8 miljoner till forskning för jämställdhet i akademin ›

Läkare med surfplatta pratar med patient

Utveckling av lastbilar i nytt projekt

2016-10-26 10:14

– Transportbranschen har traditionellt utformats av män för män. Idag finns det ett ökat intresse fr...

Läs Utveckling av lastbilar i nytt projekt ›

En lastbil på väg.

Genusforskare tilldelas forskningsmedel av Forte

2016-10-05 11:02

Forskningsrådet Forte, som finansierar forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd, har beslutat om ...

Läs Genusforskare tilldelas forskningsmedel av Forte ›

En sköterska kör en äldre i rullstol på en tur utomhus

Genusjobb blir GenderJob

2016-08-16 10:16

Genusjobb är nu en del av www.genderjob.org. Det innebär att Nationella sekretariatet för genusforsk...

Läs Genusjobb blir GenderJob ›

Bilden föreställer GenusJobbs logga och en pil till GenderJobs logga

Nytt ljus på det kvinnliga arbetets historia

2016-05-27 10:36

I kommande boken ”Konsten att försörja sig” ger historikern Sofia Ling en ny bild av kvinnors arbete...

Läs Nytt ljus på det kvinnliga arbetets historia ›

Bild på omslaget till Konsten att försörja sig - Kvinnors arbete i Stockholm 1650-1750. På bilden ser man en äldre målning från hamn i Stockholm där kvinnor vistas

Lesbiska par med barn har mer jämställd inkomstutveckling

2016-05-20 09:57

Rapportförfattaren är intresserad av hur föräldrars inkomster påverkas av att få barn och hur my...

Läs Lesbiska par med barn har mer jämställd inkomstutveckling ›

Kvinna leker med barn

Kvinnor på Färöarna arbetar mest deltid i Norden

2016-04-20 16:13

En ny rapport från NIKK visar att nära hälften av kvinnorna på Färöarna arbetar deltid. På Åland har...

Läs Kvinnor på Färöarna arbetar mest deltid i Norden ›

Krokigare väg till ingenjörsyrket för kvinnor

2016-02-24 10:47

I januari kom en ny avhandling om kvinnor i ingenjörsyrket. I avhandlingen "Den raka och den krokiga...

Läs Krokigare väg till ingenjörsyrket för kvinnor ›

Sladdar till server

Barnmorskan har inte diskriminerats

2015-11-13 13:17

– Det var glädjande, säger genusforskaren Lena Lennerhed. Enligt tingsrätten har barnmorskan inte...

Läs Barnmorskan har inte diskriminerats ›

Teaterövning gav verktyg i jämställdhetsarbetet

2015-09-30 13:07

Motståndet mot jämställdhetsarbete kan visa sig på många olika sätt. Det kan vara kritik från chefen...

Läs Teaterövning gav verktyg i jämställdhetsarbetet ›

Genusforskare i arbetsmiljöprojekt gav nya insikter

2015-05-07 13:33

Arbetsmiljöverket fick 2011 ett flerårigt regeringsuppdrag att synliggöra kvinnors hälsa i arbetsliv...

Läs Genusforskare i arbetsmiljöprojekt gav nya insikter ›

Kvinnor förväntas acceptera sämre villkor

2015-04-08 16:18

Synen på arbetslöshet och ekonomisk utsatthet har enligt Ulla Rantakeisu, lektor i socialt arbete vi...

Läs Kvinnor förväntas acceptera sämre villkor ›

Könslönegapet ökar när första barnet kommer

2015-03-20 10:57

Män har högre lön än kvinnor, det gäller generellt på hela arbetsmarknaden. Löneskillnaderna mellan ...

Läs Könslönegapet ökar när första barnet kommer ›

Två steg fram och ett tillbaka för synen på kvinnors företagande

2015-03-18 15:08

– Jag har undersökt de policys som finns för att stödja kvinnors företagande i de sex olika nordiska...

Läs Två steg fram och ett tillbaka för synen på kvinnors företagande ›

Porträtt: Ulla Wikander

2000-02-19 11:36

Frågan om pigavdrag får Ulla Wikander, professor i ekonomisk historia, att gnistra till, och den sir...

Läs Porträtt: Ulla Wikander ›