Sök

Antal träffar: 14
Ny sökning ›

EU:s satsning på genus i forskning lever inte upp till ambitionerna

2019-01-28 09:08

När förutsättningarna för Horisont 2020 formulerades skrevs det in mängder av goda föresatser i poli...

Läs EU:s satsning på genus i forskning lever inte upp till ambitionerna ›

Om en forskningsfinansiär: “Jämställdhet en fråga om forskningens kvalitet”

2018-12-10 14:29

Jämställdhet är både en viktig rättvisefråga och en fråga om forskningens kvalitet, säger Göran Blom...

Läs Om en forskningsfinansiär: “Jämställdhet en fråga om forskningens kvalitet” ›

Bedömning i fokus på JiHU-träff

2017-12-06 11:33

Av vem, på vilka grunder och på vilket sätts avgörs vetenskaplig kvalitet? Värderas meriter alltid s...

Läs Bedömning i fokus på JiHU-träff ›

Forte höjer ambitionen om genusperspektiv i sin forskning

2017-10-02 14:51

Forte, forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, har för 2016 års utlysningar av forskningsm...

Läs Forte höjer ambitionen om genusperspektiv i sin forskning ›

Forskares meriter i fokus för jämställdhetsrapport från VR

2017-05-18 09:55

Inom ramen för arbetet med att jämställdhetsintegrera sin verksamhet har Vetenskapsrådet, VR, för sj...

Läs Forskares meriter i fokus för jämställdhetsrapport från VR ›

Jämställdhet i forskningsberedning

2016-10-21 10:49

Måndagen den 14 oktober deltog medarbetare från Nationella sekretariatet för genusforskning vid en e...

Läs Jämställdhet i forskningsberedning ›

två personer föresläser med powerpoint, i förgrunden syns ryggarna på tre personer i publiken

”Kollegialitet i sin ideala form gynnar inte män framför kvinnor”

2016-06-30 16:34

Ulla Eriksson-Zetterquist är professor i företagsekonomi, inriktning management, vid Göteborgs unive...

Läs ”Kollegialitet i sin ideala form gynnar inte män framför kvinnor” ›

Kriterium: värnar boken, publicerar open access och riggar peer review

2016-05-24 13:14

Forskare inom humaniora och samhällsvetenskap står numera ofta inför krav på att deras publikationer...

Läs Kriterium: värnar boken, publicerar open access och riggar peer review ›

Kollegial bedömning

2016-01-12 13:38

Majoriteten av forskningsfinansieringen både i Sverige och internationellt fördelas i dag med utgång...

Läs Kollegial bedömning ›

fyra personer sitter runt ett bord, täckt med papper och datorer.

Forskningsfinansiering

2016-01-12 13:37

Forskning vid universitet och högskolor får i huvudsak sin finansiering från staten. Främst handlar ...

Läs Forskningsfinansiering ›

För jämn fördelning krävs rättvis bedömning

2015-05-04 22:00

- För att bli en framstående forskningsnation krävs en jämställd akademi. Allt annat vore slöseri me...

Läs För jämn fördelning krävs rättvis bedömning ›

Ny modell för framtida forskningsutvärdering

2015-03-13 09:23

Regelbundna expertutvärderinger av svensk forskning föreslås styra hur statens pengar till universit...

Läs Ny modell för framtida forskningsutvärdering ›

Vetenskapsrådet belyser bristen på jämställdhet

2015-03-06 09:29

Tidningen Curie skriver om en av de två rapporterna, Jämställdheten i högskolan och Vetenskapsrådets...

Läs Vetenskapsrådet belyser bristen på jämställdhet ›

Peer review en joker för framtidens genusfält

2013-03-13 11:26

Genom att tvingas konkurrera med varandra om statliga anslag ska de svenska universiteten sporras at...

Läs Peer review en joker för framtidens genusfält ›