Sök

Antal träffar: 14
Ny sökning ›

Är de svenska lärosätena redo för avkolonisering?

2018-04-04 09:59

De koloniala tankesätten lever kvar inom akademin. Europeiska eller västerländska perspektiv dominer...

Läs Är de svenska lärosätena redo för avkolonisering? ›

Nordisk forskning om kulturpolitik och inkludering

2018-02-07 11:25

I den nyutgivna antologin "Vem får vara med? Perspektiv på inkludering och integration i kulturlivet...

Läs Nordisk forskning om kulturpolitik och inkludering ›

Byråkrati i fokus för årets första nummer av Ord & Bild

2017-03-22 15:43

I en tid när byråkratin har allt större inflytande över människors liv försöker kulturtidskriften Or...

Läs Byråkrati i fokus för årets första nummer av Ord & Bild ›

Ny avhandling om hinder för jämställda löner

2017-02-14 14:16

I Konsten att upprätthålla löneskillnader mellan kvinnor och män, undersöker Lena Svenaeus, doktoran...

Läs Ny avhandling om hinder för jämställda löner ›

Bild på pengar

Regeringen låter utreda transpersoners levnadsvillkor

2016-12-01 15:43

Ulrika Westerlund, tidigare förbundsordförande för RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuella...

Läs Regeringen låter utreda transpersoners levnadsvillkor ›

Transpersoner upplever bristande bemötande i sjukvården

2016-06-20 10:51

Normer och normativa förväntningar påverkar transpersoners beskrivningar och upplevelser av sexuell ...

Läs Transpersoner upplever bristande bemötande i sjukvården ›

Bild på väntrum med tomma stolar och en läkare som är på språng

Porträtt: Svarta kvinnors röster saknas

2016-05-09 11:45

– Det är samma kamp. Men den förs på olika områden. Hon föddes i Uganda, i en familj styrd av sta...

Läs Porträtt: Svarta kvinnors röster saknas ›

Victoria Kawesa

Barnmorskan har inte diskriminerats

2015-11-13 13:17

– Det var glädjande, säger genusforskaren Lena Lennerhed. Enligt tingsrätten har barnmorskan inte...

Läs Barnmorskan har inte diskriminerats ›

Ny stödfunktion säkrar inkludering i ESF-projekt

2015-06-30 09:48

Projekt som drivs med medel från de Europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna) ska...

Läs Ny stödfunktion säkrar inkludering i ESF-projekt ›

Användare av färdtjänst möts av misstro

2015-05-18 13:01

Syftet med färdtjänst är att öka självständigheten för personer med normbrytande funktion, men den s...

Läs Användare av färdtjänst möts av misstro ›

Kvinnor förväntas acceptera sämre villkor

2015-04-08 16:18

Synen på arbetslöshet och ekonomisk utsatthet har enligt Ulla Rantakeisu, lektor i socialt arbete vi...

Läs Kvinnor förväntas acceptera sämre villkor ›

Könslönegapet ökar när första barnet kommer

2015-03-20 10:57

Män har högre lön än kvinnor, det gäller generellt på hela arbetsmarknaden. Löneskillnaderna mellan ...

Läs Könslönegapet ökar när första barnet kommer ›

Ung och trans i skolan

2012-04-15 10:33

Den finaste presenten får Ella redan några dagar före sin födelsedag: en hund. - Den är bara min ...

Läs Ung och trans i skolan ›

Porträtt: “Gud hatar inte bögar – men många kristna gör det”

2006-02-20 13:11

– Att leva under hot deformerar, konstaterar han. Jag har tvingats till alla möjliga strategier för ...

Läs Porträtt: “Gud hatar inte bögar – men många kristna gör det” ›