Sök

Antal träffar: 52
Ny sökning ›

Svagt genusperspektiv i EU:s kommande forskningsprogram

2019-02-25 10:17

Horisont Europa pekar ut riktningen för det europeiska forskningssamarbetet och sätter ramarna för h...

Läs Svagt genusperspektiv i EU:s kommande forskningsprogram ›

EU-flaggor framför en kontorsbyggnad.

Nu ligger Struten på regeringens bord

2019-02-07 13:21

I utredningens direktiv har det ingått att främja jämställdhet inom akademin. Nationella sekretariat...

Läs Nu ligger Struten på regeringens bord ›

Pam Fredman håller upp slutbetänkandet från sin utredning.

EU:s satsning på genus i forskning lever inte upp till ambitionerna

2019-01-28 09:08

När förutsättningarna för Horisont 2020 formulerades skrevs det in mängder av goda föresatser i poli...

Läs EU:s satsning på genus i forskning lever inte upp till ambitionerna ›

Om en forskningsfinansiär: “Jämställdhet en fråga om forskningens kvalitet”

2018-12-10 14:29

Jämställdhet är både en viktig rättvisefråga och en fråga om forskningens kvalitet, säger Göran Blom...

Läs Om en forskningsfinansiär: “Jämställdhet en fråga om forskningens kvalitet” ›

Sårbart läge för jämställdhet i utredning om ny styrning av högskolan

2018-06-11 07:00

I december ska regeringens utredare Pam Fredman presentera ett färdigt förslag om hur Sverige ska st...

Läs Sårbart läge för jämställdhet i utredning om ny styrning av högskolan ›

Svenska pengar olika valörer

EU:s forskningsprogram – första förslaget är här

2018-06-08 15:08

Den 7 juni presenterade Europeiska kommissionen sitt förslag till hur EU:s ramprogram för forskning ...

Läs EU:s forskningsprogram – första förslaget är här ›

Sekretariatet säkerställer jämställd forskningsfinansiering på europeisk nivå

2017-12-14 09:35

Nationella sekretariatet för genusforskning har blivit tillfrågade som Associate Partners i Genderac...

Läs Sekretariatet säkerställer jämställd forskningsfinansiering på europeisk nivå ›

Eurosedlar, med beloppen 500 Euro och 100 Euro

Uppdaterad: Utlysning om EU-pengar till genusforskning

2017-12-08 11:22

Mot slutet av december utlyser ERA-Net inom ramen för programmet Gender-Net Plus medel för att finan...

Läs Uppdaterad: Utlysning om EU-pengar till genusforskning ›

Gender-Net Plus: Promoting Gender Equality in H2020 and the ERA

Forte höjer ambitionen om genusperspektiv i sin forskning

2017-10-02 14:51

Forte, forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, har för 2016 års utlysningar av forskningsm...

Läs Forte höjer ambitionen om genusperspektiv i sin forskning ›

Forskares meriter i fokus för jämställdhetsrapport från VR

2017-05-18 09:55

Inom ramen för arbetet med att jämställdhetsintegrera sin verksamhet har Vetenskapsrådet, VR, för sj...

Läs Forskares meriter i fokus för jämställdhetsrapport från VR ›

Om ett forskningsråd: ”Hierarkier hindrar rättvis bedömning”

2017-01-30 10:46

- Det finns inga enkla eller entydiga svar på varför det finns eller har funnits en tendens till att...

Läs Om ett forskningsråd: ”Hierarkier hindrar rättvis bedömning” ›

41,8 miljoner till forskning för jämställdhet i akademin

2016-11-10 13:43

[caption id="attachment_9194" align="alignright" width="184"] Mari Teigen (pressbild)[/caption...

Läs 41,8 miljoner till forskning för jämställdhet i akademin ›

Läkare med surfplatta pratar med patient

Genusforskare kammar hem miljoner från Vetenskapsrådet

2016-11-08 15:21

Vetenskapsrådet har beslutat om nästan 548 miljoner till forskning inom humaniora och samhällsvetens...

Läs Genusforskare kammar hem miljoner från Vetenskapsrådet ›

EU lovar fortsatta jämställdhetssatsningar

2016-10-27 11:52

EU-kommissionen har nu utlovat ytterligare medel till projekt kring jämställdhet i forskande organis...

Läs EU lovar fortsatta jämställdhetssatsningar ›

Forskare i laboratorium tittar på provrör

Jämställdhet i forskningsberedning

2016-10-21 10:49

Måndagen den 14 oktober deltog medarbetare från Nationella sekretariatet för genusforskning vid en e...

Läs Jämställdhet i forskningsberedning ›

två personer föresläser med powerpoint, i förgrunden syns ryggarna på tre personer i publiken

Genusforskare tilldelas forskningsmedel av Forte

2016-10-05 11:02

Forskningsrådet Forte, som finansierar forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd, har beslutat om ...

Läs Genusforskare tilldelas forskningsmedel av Forte ›

En sköterska kör en äldre i rullstol på en tur utomhus

RJ måste arbeta med jämställdhet i finansieringen

2016-06-21 13:49

Riksrevisionen har granskat Riksbankens Jubileumsfond, RJ, som funnits i över 50 år och aldrig blivi...

Läs RJ måste arbeta med jämställdhet i finansieringen ›

Så drar genusforskare in pengar till forskning

2016-05-11 14:01

Alla pengar räknas, och det är inte säkert att det är de största forskningsbidragen som är de mest e...

Läs Så drar genusforskare in pengar till forskning ›

Bild på mynt i olika valörer

Skilda förutsättningar för forskning om jämställdhet i Norden

2016-03-02 13:29

– Det finns ett intresse. Samtidigt är anslagen små i förhållande till samtliga medel, säger Marjut ...

Läs Skilda förutsättningar för forskning om jämställdhet i Norden ›

Närbild på nordiska flaggor.

Sök medel för jämställdhetssamarbete

2016-03-01 13:37

Vill din verksamhet stoppa sexuella trakasserier i skolan, främja jämställdheten i filmbranschen...

Läs Sök medel för jämställdhetssamarbete ›

kvinna i arbetsgrupp ser in i kameran

STINT – Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning

2016-02-05 16:02

STINT är en offentlig stiftelse som fördelar medel till internationaliseringsprojekt vid svenska lär...

Läs STINT – Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning ›

Stiftelsen för Strategisk Forskning

2016-02-05 16:01

Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) är en offentlig stiftelse för att finansiera forskning ino...

Läs Stiftelsen för Strategisk Forskning ›

Samtliga Wallenbergstiftelser

2016-02-05 16:01

En rad olika stiftelser för att finansiera forskning har grundats av medlemmar i familjen Wallenberg...

Läs Samtliga Wallenbergstiftelser ›

Riksbankens jubileumsfond

2016-02-05 15:59

Riksbankens jubileumsfond (RJ) är en stiftelse för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning so...

Läs Riksbankens jubileumsfond ›

NordForsk

2016-02-05 15:59

NordForsk är en organisation under Nordiska ministerrådet som finansierar och underlättar det nord...

Läs NordForsk ›

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

2016-02-05 15:58

Sveriges största privata finansiär delar ut medel till forskningsprojekt och stöd till individuella ...

Läs Knut och Alice Wallenbergs stiftelse ›

KK-stiftelsen

2016-02-05 15:58

KK-stiftelsen, där förkortningen står för kunskaps- och kompetensutveckling, fördelar medel till for...

Läs KK-stiftelsen ›

Brottsofferfonden

2016-02-05 15:56

Brottsofferfonden fördelar årligen ca 30 miljoner kronor till olika ändamål – bland annat forsknings...

Läs Brottsofferfonden ›

Kollegial bedömning

2016-01-12 13:38

Majoriteten av forskningsfinansieringen både i Sverige och internationellt fördelas i dag med utgång...

Läs Kollegial bedömning ›

fyra personer sitter runt ett bord, täckt med papper och datorer.

Forskningsfinansiering

2016-01-12 13:37

Forskning vid universitet och högskolor får i huvudsak sin finansiering från staten. Främst handlar ...

Läs Forskningsfinansiering ›

Forskningspropositioner

2016-01-12 13:35

Sveriges regering har sedan 1977 dragit upp riktlinjerna för forskningspolitiken genom att lägga fra...

Läs Forskningspropositioner ›

Närbild på uppslagna publikationer.

Forskningspolitik

2016-01-12 13:34

Med forskningspolitik avses all statlig styrning av hur forskning ska organiseras och finansieras. E...

Läs Forskningspolitik ›

Närbild på staty som håller en bok i ena handen och vågskålar i den andra.

Rapport om jämställdhet i forskningsfinansiering

2015-09-24 14:30

Det finns för lite kunskap om hur kön påverkar i beredningsprocesser. Den som existerar är sällan te...

Läs Rapport om jämställdhet i forskningsfinansiering ›

Innovativa vägar till jämställdhet

2015-09-14 10:21

– Det finns många innovationer i det praktiska jämställdhetsarbetet, men de ses inte alltid som inno...

Läs Innovativa vägar till jämställdhet ›

Ojämställd forskningsfinansiering kräver politiska krafttag

2015-09-09 06:44

I ”Fördelning eller förfördelning? Forskningsfinansiering, jämställdhet och genus – en forskningsöve...

Läs Ojämställd forskningsfinansiering kräver politiska krafttag ›

Excellenssatsningar har en stark machoprägel

2015-05-13 10:40

30 procent av Sveriges mest citerade forskare är kvinnor. Men de excellenssatsningar som ska stödja ...

Läs Excellenssatsningar har en stark machoprägel ›

För jämn fördelning krävs rättvis bedömning

2015-05-04 22:00

- För att bli en framstående forskningsnation krävs en jämställd akademi. Allt annat vore slöseri me...

Läs För jämn fördelning krävs rättvis bedömning ›

Seminarium breddar bilden av forskningsberedning

2015-04-15 11:50

- Deltagare på seminariet kommer att få klart för sig att kvinnor diskrimineras och att problematike...

Läs Seminarium breddar bilden av forskningsberedning ›

Jämn könsfördelning i Future Forests

2015-04-01 09:13

Skogsforskningen har, liksom många andra naturvetenskapliga forskningsgrenar, länge varit en manlig ...

Läs Jämn könsfördelning i Future Forests ›

Vetenskapsrådet belyser bristen på jämställdhet

2015-03-06 09:29

Tidningen Curie skriver om en av de två rapporterna, Jämställdheten i högskolan och Vetenskapsrådets...

Läs Vetenskapsrådet belyser bristen på jämställdhet ›

EU:s Horisont 2020 ett steg framåt för genusforskning

2014-08-18 10:09

De sjuåriga ramprogrammen är stommen i europeisk forskningsfinansiering. Årsskiftet 2013/2014 marker...

Läs EU:s Horisont 2020 ett steg framåt för genusforskning ›

Genusvetenskap blir eget ämne hos Vetenskapsrådet

2013-11-27 10:29

Myndigheten Vetenskapsrådet, VR, har genom åren gjort viktiga riktade satsningar på genusforskning, ...

Läs Genusvetenskap blir eget ämne hos Vetenskapsrådet ›

Genusforskningen under omförhandling inom Vetenskapsrådet

2013-06-27 07:43

Hur väl integrerad är genusforskningen i VR:s organisation? Är det befintliga beredningssystemet til...

Läs Genusforskningen under omförhandling inom Vetenskapsrådet ›

Utredare vill se bättre styrning genom jämställdhetsmål för lärosätena

2013-04-19 13:46

Utvecklingen mot jämställdhet inom akademin går trögt. Mellan år 1995 och 2011 ökade andelen kvinnor...

Läs Utredare vill se bättre styrning genom jämställdhetsmål för lärosätena ›

Peer review en joker för framtidens genusfält

2013-03-13 11:26

Genom att tvingas konkurrera med varandra om statliga anslag ska de svenska universiteten sporras at...

Läs Peer review en joker för framtidens genusfält ›

EU-parlamentet i täten för genus i forskningen

2013-03-05 08:35

Nästa år träder EU:s nästa forskningsprogram Horisont 2020 i kraft. Fram till dess förhandlar Europe...

Läs EU-parlamentet i täten för genus i forskningen ›

EU-parlamentariker vill ha genusförslag

2012-05-30 15:16

2014 träder EU:s nästa forskningsprogram Horisont 2020 i kraft och fram till dess arbetar kommission...

Läs EU-parlamentariker vill ha genusförslag ›

Samarbete med Linköping och Örebro nästa steg för Karlstads genusforskare

2012-04-25 08:51

För några år sedan bildade universiteten i Linköping och Örebro Institutet för tematisk genusforskni...

Läs Samarbete med Linköping och Örebro nästa steg för Karlstads genusforskare ›

Konkurrenskraftig genusforskning vid Umeå universitet

2012-01-16 13:38

Forskare vid Umeå centrum för genusstudier drog under hösten in 22,5 miljoner i externa medel. Det i...

Läs Konkurrenskraftig genusforskning vid Umeå universitet ›

“Utan en mer långsiktig inriktning kommer humaniora inte överleva”

2011-11-17 11:30

Humaniora är starkt missgynnat av regeringens forskningspolitik. Det menar Lisbeth Larsson, professo...

Läs “Utan en mer långsiktig inriktning kommer humaniora inte överleva” ›

Utvärderare ger excellenssatsningen högt slutbetyg

2011-10-05 08:33

Vetenskapsrådet har nu utvärderat sin satsning på tre så kallade Centres of Gender Excellence. Profe...

Läs Utvärderare ger excellenssatsningen högt slutbetyg ›