Sök

Antal träffar: 168
Ny sökning ›

Ny forskningsöversikt om genus på energiområdet

2019-04-12 10:12

Forskning om genus på energiområdet tar upp frågor som: Vems behov prioriteras? Vems kunskap och per...

Läs Ny forskningsöversikt om genus på energiområdet ›

Svagt genusperspektiv i EU:s kommande forskningsprogram

2019-02-25 10:17

Horisont Europa pekar ut riktningen för det europeiska forskningssamarbetet och sätter ramarna för h...

Läs Svagt genusperspektiv i EU:s kommande forskningsprogram ›

EU-flaggor framför en kontorsbyggnad.

Nu ligger Struten på regeringens bord

2019-02-07 13:21

I utredningens direktiv har det ingått att främja jämställdhet inom akademin. Nationella sekretariat...

Läs Nu ligger Struten på regeringens bord ›

Pam Fredman håller upp slutbetänkandet från sin utredning.

EU:s satsning på genus i forskning lever inte upp till ambitionerna

2019-01-28 09:08

När förutsättningarna för Horisont 2020 formulerades skrevs det in mängder av goda föresatser i poli...

Läs EU:s satsning på genus i forskning lever inte upp till ambitionerna ›

Om en forskningsfinansiär: “Jämställdhet en fråga om forskningens kvalitet”

2018-12-10 14:29

Jämställdhet är både en viktig rättvisefråga och en fråga om forskningens kvalitet, säger Göran Blom...

Läs Om en forskningsfinansiär: “Jämställdhet en fråga om forskningens kvalitet” ›

Stora kunskapsluckor i forskning om sexuella trakasserier i akademin

2018-10-15 09:33

Idag, på årsdagen av #metoo släpper Vetenskapsrådet en rapport om sexuella trakasserier i akademin. ...

Läs Stora kunskapsluckor i forskning om sexuella trakasserier i akademin ›

Sexuella trakasserier i akademin, 2018

2018-10-09 10:07

På uppdrag av Vetenskapsrådet har Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet...

Läs Sexuella trakasserier i akademin, 2018 ›

Vad är genusperspektiv i forskning?

2018-10-08 13:07

Boken Hva er kjønnsperspektiver i forskning? Eksempler fra tverrfaglige forskningsområder är en hand...

Läs Vad är genusperspektiv i forskning? ›

Sekretariatet i samtal om forskningsförmedling

2018-09-12 15:27

Fredag 15 september arrangerar norska Kilden kjønnsforskning.no panelsamtalet “Gender Research under...

Läs Sekretariatet i samtal om forskningsförmedling ›

Sårbart läge för jämställdhet i utredning om ny styrning av högskolan

2018-06-11 07:00

I december ska regeringens utredare Pam Fredman presentera ett färdigt förslag om hur Sverige ska st...

Läs Sårbart läge för jämställdhet i utredning om ny styrning av högskolan ›

Svenska pengar olika valörer

EU:s forskningsprogram – första förslaget är här

2018-06-08 15:08

Den 7 juni presenterade Europeiska kommissionen sitt förslag till hur EU:s ramprogram för forskning ...

Läs EU:s forskningsprogram – första förslaget är här ›

Genusforskning i Frankrike växer trots motstånd

2018-06-04 09:42

Global utblick: forskningens villkor Det här är del 4 i en granskning av genusforskningens villkor ...

Läs Genusforskning i Frankrike växer trots motstånd ›

Nationalförsamlingen Assemblée nationale Palais Bourbon, Paris

Mia Liinason tar plats i Sveriges unga akademi

2018-05-29 14:46

Sveriges unga akademi är en tvärvetenskaplig akademi som arbetar med att ge unga forskare en stark r...

Läs Mia Liinason tar plats i Sveriges unga akademi ›

Mia Liinason

KvinnSam sprider genusforskning i utökad form

2018-05-16 08:00

Anna Johansson är universitetsbibliotekarie och har arbetat på KvinnSam sedan 2012. I och med att ve...

Läs KvinnSam sprider genusforskning i utökad form ›

KvinnSam, på Göteborgs universitetsbibliotek

Stark debatt mot genus i Italien

2018-04-09 09:50

Global utblick: forskningens villkor Det här är del 3 i en granskning av genusforskningens villkor ...

Läs Stark debatt mot genus i Italien ›

Sergio Mattarella, Italiens president.

Är de svenska lärosätena redo för avkolonisering?

2018-04-04 09:59

De koloniala tankesätten lever kvar inom akademin. Europeiska eller västerländska perspektiv dominer...

Läs Är de svenska lärosätena redo för avkolonisering? ›

Professor bemöter kritik mot genusvetenskap

2018-03-09 13:50

Ulf Mellström, professor i genusvetenskap, avfärdar kritiken mot genusforskning som vanföreställning...

Läs Professor bemöter kritik mot genusvetenskap ›

Teknik utifrån feministisk teori

2018-03-01 12:14

Forskarna har olika inriktningar på teknovetenskap men delar en ambition om att inkludera fler och m...

Läs Teknik utifrån feministisk teori ›

Så kan sexuella trakasserier i akademin motverkas

2018-02-23 09:24

Genusforskarna Anneli Häyren, Uppsala universitet och Fredrik Bondestam, Nationella sekretariatet fö...

Läs Så kan sexuella trakasserier i akademin motverkas ›

Anneli Häyren, Uppsala universitet

Debatt om jämställdhet i akademin

2018-02-22 10:05

De fyra forskningsråden har i ledarartiklar i Svenska dagbladet nyligen kritiserats för sitt arbete ...

Läs Debatt om jämställdhet i akademin ›

Ethel Forsberg, generaldirektör för Forte, och Sven Stafström, generaldirektör för Vetenskapsrådet.

Forskningsämnet Genus och teknik hotas av nedläggning

2018-02-12 13:44

Vid institutionen för ekonomi, teknik och samhälle vid Luleå tekniska universitet (LTU) ställer sig ...

Läs Forskningsämnet Genus och teknik hotas av nedläggning ›

Luleå tekniska universitet.

Tidskrift för genusvetenskap belyser forskningens villkor

2018-02-08 13:34

– Det är viktigt att belysa forskningens villkor inifrån och ständigt skapa rum för samtal om det. G...

Läs Tidskrift för genusvetenskap belyser forskningens villkor ›

Tidskrift för genusvetenskap 4 2017

Viktiga steg mot ett jämställt universitet

2018-01-19 15:38

Den akademiska världen har färre kvinnor på höga positioner jämfört med andra företag och organi...

Läs Viktiga steg mot ett jämställt universitet ›

Forskare som rasifieras exkluderas i akademin

2018-01-09 10:09

Alireza Behtoui har sammanställt data över olika migrantgruppers möjligheter på svenska lärosäten, o...

Läs Forskare som rasifieras exkluderas i akademin ›

Bild på en trappa i en universitetsbyggnad

Ambivalent läge för ungersk genusforskning

2017-12-18 09:37

Global utblick: forskningens villkor Det här är del 2 i en granskning av genusforskningens villkor ...

Läs Ambivalent läge för ungersk genusforskning ›

Sekretariatet säkerställer jämställd forskningsfinansiering på europeisk nivå

2017-12-14 09:35

Nationella sekretariatet för genusforskning har blivit tillfrågade som Associate Partners i Genderac...

Läs Sekretariatet säkerställer jämställd forskningsfinansiering på europeisk nivå ›

Eurosedlar, med beloppen 500 Euro och 100 Euro

Uppdaterad: Utlysning om EU-pengar till genusforskning

2017-12-08 11:22

Mot slutet av december utlyser ERA-Net inom ramen för programmet Gender-Net Plus medel för att finan...

Läs Uppdaterad: Utlysning om EU-pengar till genusforskning ›

Gender-Net Plus: Promoting Gender Equality in H2020 and the ERA

Osäker framtid för ryskt genusforskningscenter

2017-11-15 12:32

Global utblick: forskningens villkor Det här är del 1 i en granskning av genusforskningens villkor ...

Läs Osäker framtid för ryskt genusforskningscenter ›

#metoo: Expertgruppen för jämställdhet i högskolan i möte om sexuella trakasserier

2017-11-02 15:04

Med anledning av #metoo-rörelsen lyfte Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och f...

Läs #metoo: Expertgruppen för jämställdhet i högskolan i möte om sexuella trakasserier ›

Sexuella trakasserier i akademin diskuterades på JiHU-träff

2017-10-30 14:43

Ojämställdhet, ekonomi, styrning och – med anknytning till gräsrotskampanjen #metoo –  sexuella trak...

Läs Sexuella trakasserier i akademin diskuterades på JiHU-träff ›

Könsstereotyper förstärker ond cirkel inom akademin

2017-10-10 11:31

-Kvinnor tenderar att hamna i en ond cirkel som förstärker föreställningar om att kvinnor är sämre f...

Läs Könsstereotyper förstärker ond cirkel inom akademin ›

Forte höjer ambitionen om genusperspektiv i sin forskning

2017-10-02 14:51

Forte, forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, har för 2016 års utlysningar av forskningsm...

Läs Forte höjer ambitionen om genusperspektiv i sin forskning ›

Pjäs om nobelpristagare väcker frågor om jämställdhet i akademin

2017-09-08 12:48

I nya teaterpjäsen ”Skandal” vill teatergruppen ”Besatta teatern” skildra historiska kvinnor ur ett ...

Läs Pjäs om nobelpristagare väcker frågor om jämställdhet i akademin ›

Bild på en en kvinna som står i ett laboratorium. Bakom henne står det en annan kvinna och ler.

Många hinder i arbetet mot hatbrott

2017-08-31 11:12

”Jag fick så otroligt mycket påhopp. Jag blev kallad en skam för Sverige och en man på Facebook skre...

Läs Många hinder i arbetet mot hatbrott ›

Skugga av en man på gatan.

Utvärderingar av norsk humaniora vill se samhällsnytta

2017-08-30 11:56

Två stora rapporter om norsk humaniora har presenterats under våren. Den så kallade Stortingsmelding...

Läs Utvärderingar av norsk humaniora vill se samhällsnytta ›

Debattartikel: Forskarhat hot mot demokratin

2017-08-24 11:03

Nyligen publicerades listor på nätet där ett stort antal journalister, politiker, aktivister och for...

Läs Debattartikel: Forskarhat hot mot demokratin ›

Över 500 forskare hotade på nätet

2017-08-14 14:45

I förra veckan pekades ett stort antal personer ut som ”maktelitens bedragare och förrädare” på en h...

Läs Över 500 forskare hotade på nätet ›

Nytt forskarnätverk för feministisk teknovetenskap

2017-06-20 14:00

På måndagen träffades forskare från en rad olika lärosäten verksamma inom fältet feministisk teknove...

Läs Nytt forskarnätverk för feministisk teknovetenskap ›

Ministerkritik mot Ungerns behandling av CEU

2017-06-02 11:37

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning och Marita Ulvskog, Europaparl...

Läs Ministerkritik mot Ungerns behandling av CEU ›

En byggnad med texten Universitas Europeae Centrals

Genusforskningens framväxt utforskas i ny avhandling

2017-06-01 08:44

En ny avhandling vid Göteborgs universitet visar att organisationen Forum för kvinnliga forskare och...

Läs Genusforskningens framväxt utforskas i ny avhandling ›

Klämd mellan politiken och akademin –kunskapsproduktion i funktionsmaktordningen

2017-05-24 10:20

I dagens Sverige dör en ensam kvinna på en toalett i ett köpcentrum för att hon inte fått den person...

Läs Klämd mellan politiken och akademin –kunskapsproduktion i funktionsmaktordningen ›

Genusforskning en måltavla för den nya högern i en rad länder

2017-05-22 08:52

Times Higher Education, Storbritanniens ledande publikation för bevakning av villkoren för högre utb...

Läs Genusforskning en måltavla för den nya högern i en rad länder ›

Hot och hat drabbar den kritiska forskningen

2017-04-26 11:32

- Jag har intrycket att tendensen att ge sig på forskare som publicerar sina arbeten om rasism, etni...

Läs Hot och hat drabbar den kritiska forskningen ›

En laptop och två knutna nävar ovanför tangentbordet.

Nya vägledningar för jämställdhet i akademin

2017-03-01 16:49

Under perioden 2016-2019 har alla statliga lärosäten samt Chalmers tekniska högskola och Högskolan i...

Läs Nya vägledningar för jämställdhet i akademin ›

Akademisk bojkott mot USA

2017-02-03 09:00

  Fanny Ambjörnsson, lektor i genusvetenskap vid Stockholms universitet - Det är viktigt ...

Läs Akademisk bojkott mot USA ›

Foto på en hand som håller upp en skylt där det står "No ban, no wall, no Trump"

Om ett forskningsråd: ”Hierarkier hindrar rättvis bedömning”

2017-01-30 10:46

- Det finns inga enkla eller entydiga svar på varför det finns eller har funnits en tendens till att...

Läs Om ett forskningsråd: ”Hierarkier hindrar rättvis bedömning” ›

Mycket tal om jämställdhet i nya forskningspropositionen

2016-12-08 10:05

I forskningspropositionen Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft...

Läs Mycket tal om jämställdhet i nya forskningspropositionen ›

Bok ligger uppslagen

Sekretariatet under g16: Forskningspolitik, motståndsstrategier och begrepp

2016-11-21 09:02

Den 23-25 november går konferensen g16, med temat ”Gränser, mobilitet och mobilisering”, av stapeln ...

Läs Sekretariatet under g16: Forskningspolitik, motståndsstrategier och begrepp ›

Jämställdhet i forskningsberedning

2016-10-21 10:49

Måndagen den 14 oktober deltog medarbetare från Nationella sekretariatet för genusforskning vid en e...

Läs Jämställdhet i forskningsberedning ›

två personer föresläser med powerpoint, i förgrunden syns ryggarna på tre personer i publiken

Enkät om genusforskares utsatthet i arbetsmiljön

2016-09-20 17:17

Sveriges Genusforskarförbund (SGF) har tagit fram en första enkät om genusforskares erfarenheter av ...

Läs Enkät om genusforskares utsatthet i arbetsmiljön ›

Porträtt: När den nyliberala akademin skaver

2016-08-09 14:50

Under de senaste åren har Siv Fahlgren synts allt mindre på sin arbetsplats vid Forum för genusveten...

Läs Porträtt: När den nyliberala akademin skaver ›

”Kollegialitet i sin ideala form gynnar inte män framför kvinnor”

2016-06-30 16:34

Ulla Eriksson-Zetterquist är professor i företagsekonomi, inriktning management, vid Göteborgs unive...

Läs ”Kollegialitet i sin ideala form gynnar inte män framför kvinnor” ›

Ojämställda karriärvägar och anställningsvillkor i akademin

2016-06-29 10:43

Kvinnor har inte samma möjligheter att avancera inom akademin som män. De får generellt mindre tid f...

Läs Ojämställda karriärvägar och anställningsvillkor i akademin ›

Kvinna i trettioårsåldern föreläser för studenter på universitet.

Är det akademiska ledarskapet jämställt?

2016-06-28 10:57

Vilken typ av ledarskap leder bäst fram till en jämställd akademi? De två huvudsakliga formerna f...

Läs Är det akademiska ledarskapet jämställt? ›

Doktorspromotionen 2015 vid Göteborgs universitet, en man sätter en lagerkrans på en annan mans huvud.

Forskare från hela världen diskuterade framtiden för lärosäten

2016-06-27 15:18

Konferensen ”University Futures” i Köpenhamn samlade ett hundratal forskare från hela världen 15-17 ...

Läs Forskare från hela världen diskuterade framtiden för lärosäten ›

Bild på Anette Risberg och Klara Regnö, som står framför en workshop

Karriärvägar och anställningsvillkor

2016-06-22 14:17

Korta tillfälliga anställningar är regel snarare än undantag inom akademin. Visstidsanställningar st...

Läs Karriärvägar och anställningsvillkor ›

Kvinna i trettioårsåldern föreläser för studenter på universitet.

Jämställd akademi och maskulinitet i Almedalen

2016-06-22 10:32

Hur kan olika aktörer samverka för att uppnå en jämställd akademi utifrån sina uppdrag? Nationella s...

Läs Jämställd akademi och maskulinitet i Almedalen ›

Bild från Almedalen, Visby. På bilden syns en fontän, gräsmatta och hus

RJ måste arbeta med jämställdhet i finansieringen

2016-06-21 13:49

Riksrevisionen har granskat Riksbankens Jubileumsfond, RJ, som funnits i över 50 år och aldrig blivi...

Läs RJ måste arbeta med jämställdhet i finansieringen ›

Rekryteringsmålen för professorer väcker debatt

2016-06-10 10:33

Det gav upphov till diskussion när Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forsk...

Läs Rekryteringsmålen för professorer väcker debatt ›

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning

Akademin under lupp i kommande nummer av TGV

2016-06-07 17:03

- Temat är ständigt aktuellt, men just nu är det förstås särskilt intressant i och med den forskning...

Läs Akademin under lupp i kommande nummer av TGV ›

Bild på Fredrik Bondestam, Kerstin Alnebratt och Kajsa Widegren

Tidskrift för genusvetenskap: call for abstracts

2016-06-07 17:00

Tidskrift för genusvetenskap ber nu om abstracts för kommande temanummer om kunskapens och kunskapan...

Läs Tidskrift för genusvetenskap: call for abstracts ›

Bild på tre nummer av Tidskjrift för genusvetenskap med temana "Kärlek", "Flickor" och "Miljö".

Kriterium: värnar boken, publicerar open access och riggar peer review

2016-05-24 13:14

Forskare inom humaniora och samhällsvetenskap står numera ofta inför krav på att deras publikationer...

Läs Kriterium: värnar boken, publicerar open access och riggar peer review ›

Så drar genusforskare in pengar till forskning

2016-05-11 14:01

Alla pengar räknas, och det är inte säkert att det är de största forskningsbidragen som är de mest e...

Läs Så drar genusforskare in pengar till forskning ›

Bild på mynt i olika valörer

Förnyad kraft behövs i arbetet för breddad rekrytering

2016-04-20 15:58

Mer än 200 människor deltar i dag i konferensen Kvalitetsdrivet, som anordnas av Universitets- och h...

Läs Förnyad kraft behövs i arbetet för breddad rekrytering ›

Helene Hellmark Knutsson inledningstalar på konferensen Kvalitetsdrivet

Om kvinnoforskningens kamp i nya avhandlingar

2016-04-18 12:03

När genusforskningens historia berättas börjar vi gärna i 1970-talet och den tidens radikala strömni...

Läs Om kvinnoforskningens kamp i nya avhandlingar ›

Studenter som sitter eller cyklar i Lundagård

Nytt material om akademiskt ledarskap

2016-04-15 09:44

Kollegialitet och linjestyrning är de två huvudsakliga formerna för ledningsverksamhet inom högskole...

Läs Nytt material om akademiskt ledarskap ›

Akademiskt ledarskap

2016-04-06 15:50

Den traditionella formen för ledarskap inom akademin kallas för [markertext]kollegialitet.[/markerte...

Läs Akademiskt ledarskap ›

Doktorspromotionen 2015 vid Göteborgs universitet. En man sätter en lagerkrans på en annan mans huvud.

Utredare föreslår bättre villkor för unga forskare

2016-04-06 11:53

Tillvaron för många doktorander och andra unga forskare präglas av otydliga anställningsvillkor, exe...

Läs Utredare föreslår bättre villkor för unga forskare ›

Kan homogena studentgrupper ge excellens?

2016-04-04 12:05

Universitets- och högskolerådet, UHR, redovisar nu sitt uppdrag att kartlägga och analysera arbetet ...

Läs Kan homogena studentgrupper ge excellens? ›

studenter som studerar i bibliotek

Genusforskare utmanar gränser inom akademin

2016-03-23 06:45

  – Det är svårt att säga någonting generellt, men det är helt uppenbart att genusforskninge...

Läs Genusforskare utmanar gränser inom akademin ›

Foto på avhandlingar i bokhylla

Nu ska akademin bli jämställd

2016-03-14 10:59

– Det finns strukturer inom akademin som systematiskt missgynnar kvinnor. Kvinnors villkor för forsk...

Läs Nu ska akademin bli jämställd ›

Bild på ett tiotal studenter som sitter i föresläsningssal.

Framgångsrik forskning?, 2016

2016-02-27 14:28

Foldern Framgångsrik forskning? Kritiska perspektiv på forskningens villkor sammanfattar perspektiv ...

Läs Framgångsrik forskning?, 2016 ›

Nordisk utlysning för jämställd akademi

2016-01-25 14:00

I de nordiska länderna har jämställdhet inom akademin varit på agendan sedan 1970-och 1980-talet. Me...

Läs Nordisk utlysning för jämställd akademi ›

Nordiskt samarbete

2016-01-12 13:40

I över 40 år har de nordiska länderna haft ett samarbete på jämställdhetsområdet genom Nordiska mini...

Läs Nordiskt samarbete ›

Jämställdhet i akademin

2016-01-12 13:39

Det finns en rad exempel på frågor relaterade till universitet och högskolor som präglas av ojämstäl...

Läs Jämställdhet i akademin ›

Två unga kvinnor lyssnar på en man, som syns i bildens ytterkant.

Kollegial bedömning

2016-01-12 13:38

Majoriteten av forskningsfinansieringen både i Sverige och internationellt fördelas i dag med utgång...

Läs Kollegial bedömning ›

fyra personer sitter runt ett bord, täckt med papper och datorer.

Forskningsfinansiering

2016-01-12 13:37

Forskning vid universitet och högskolor får i huvudsak sin finansiering från staten. Främst handlar ...

Läs Forskningsfinansiering ›

Forskningspropositioner

2016-01-12 13:35

Sveriges regering har sedan 1977 dragit upp riktlinjerna för forskningspolitiken genom att lägga fra...

Läs Forskningspropositioner ›

Närbild på uppslagna publikationer.

Forskningspolitik

2016-01-12 13:34

Med forskningspolitik avses all statlig styrning av hur forskning ska organiseras och finansieras. E...

Läs Forskningspolitik ›

Närbild på staty som håller en bok i ena handen och vågskålar i den andra.

Genusforskningens organisering

2016-01-12 13:34

Genusforskning finns idag på de flesta universitet och högskolor i Sverige. Forskning och utbildning...

Läs Genusforskningens organisering ›

Järnvägsspår som korsar varandra.

Hur ska forskningsråden arbeta med jämställdhet?

2015-11-24 13:17

Hösten 2016 ska regeringen lägga fram en ny forskningsproposition, och nu pågår förberedelserna. Gen...

Läs Hur ska forskningsråden arbeta med jämställdhet? ›

Rapport om jämställdhet i forskningsfinansiering

2015-09-24 14:30

Det finns för lite kunskap om hur kön påverkar i beredningsprocesser. Den som existerar är sällan te...

Läs Rapport om jämställdhet i forskningsfinansiering ›

Innovativa vägar till jämställdhet

2015-09-14 10:21

– Det finns många innovationer i det praktiska jämställdhetsarbetet, men de ses inte alltid som inno...

Läs Innovativa vägar till jämställdhet ›

Ojämställd forskningsfinansiering kräver politiska krafttag

2015-09-09 06:44

I ”Fördelning eller förfördelning? Forskningsfinansiering, jämställdhet och genus – en forskningsöve...

Läs Ojämställd forskningsfinansiering kräver politiska krafttag ›

Akademisk position – en genusfråga

2015-06-15 11:34

Den kommande forskningsöversikten omfattar studier av utfall i forskningsansökningar, såväl som kval...

Läs Akademisk position – en genusfråga ›

Excellenssatsningar har en stark machoprägel

2015-05-13 10:40

30 procent av Sveriges mest citerade forskare är kvinnor. Men de excellenssatsningar som ska stödja ...

Läs Excellenssatsningar har en stark machoprägel ›

För jämn fördelning krävs rättvis bedömning

2015-05-04 22:00

- För att bli en framstående forskningsnation krävs en jämställd akademi. Allt annat vore slöseri me...

Läs För jämn fördelning krävs rättvis bedömning ›

Seminarium breddar bilden av forskningsberedning

2015-04-15 11:50

- Deltagare på seminariet kommer att få klart för sig att kvinnor diskrimineras och att problematike...

Läs Seminarium breddar bilden av forskningsberedning ›

Jämn könsfördelning i Future Forests

2015-04-01 09:13

Skogsforskningen har, liksom många andra naturvetenskapliga forskningsgrenar, länge varit en manlig ...

Läs Jämn könsfördelning i Future Forests ›

Ny modell för framtida forskningsutvärdering

2015-03-13 09:23

Regelbundna expertutvärderinger av svensk forskning föreslås styra hur statens pengar till universit...

Läs Ny modell för framtida forskningsutvärdering ›

Innovationsråd utan genusexpertis

2015-03-09 07:00

Innovationsrådet ska upprätthålla en löpande dialog mellan politik, näringsliv, akademi och fackföre...

Läs Innovationsråd utan genusexpertis ›

Vetenskapsrådet belyser bristen på jämställdhet

2015-03-06 09:29

Tidningen Curie skriver om en av de två rapporterna, Jämställdheten i högskolan och Vetenskapsrådets...

Läs Vetenskapsrådet belyser bristen på jämställdhet ›

Fördelning eller förfördelning?, 2015

2015-02-09 12:56

I Fördelning eller förfördelning? Forskningsfinansiering, jämställdhet och genus – en forskningsöver...

Läs Fördelning eller förfördelning?, 2015 ›

Omslag på rapporten Fördelning eller förfördelning?, 2015.

EU:s Horisont 2020 ett steg framåt för genusforskning

2014-08-18 10:09

De sjuåriga ramprogrammen är stommen i europeisk forskningsfinansiering. Årsskiftet 2013/2014 marker...

Läs EU:s Horisont 2020 ett steg framåt för genusforskning ›

Godtycklig jämställdhet, 2014

2014-02-09 12:54

Magdalena Lindroth, masterstudent vid Göteborgs universitet är författaren till rapporten Godtycklig...

Läs Godtycklig jämställdhet, 2014 ›

Omslag på rapporten Godtycklig jämställdhet, 2014.

Genusvetenskap blir eget ämne hos Vetenskapsrådet

2013-11-27 10:29

Myndigheten Vetenskapsrådet, VR, har genom åren gjort viktiga riktade satsningar på genusforskning, ...

Läs Genusvetenskap blir eget ämne hos Vetenskapsrådet ›

Genusforskningen under omförhandling inom Vetenskapsrådet

2013-06-27 07:43

Hur väl integrerad är genusforskningen i VR:s organisation? Är det befintliga beredningssystemet til...

Läs Genusforskningen under omförhandling inom Vetenskapsrådet ›

Utredare vill se bättre styrning genom jämställdhetsmål för lärosätena

2013-04-19 13:46

Utvecklingen mot jämställdhet inom akademin går trögt. Mellan år 1995 och 2011 ökade andelen kvinnor...

Läs Utredare vill se bättre styrning genom jämställdhetsmål för lärosätena ›

Skam skärper synen i forskningstoppen

2013-03-15 11:03

– Vi ville diskutera hur ordet excellens skapar en grupp för sig och hur den ställs i motsats till n...

Läs Skam skärper synen i forskningstoppen ›

Peer review en joker för framtidens genusfält

2013-03-13 11:26

Genom att tvingas konkurrera med varandra om statliga anslag ska de svenska universiteten sporras at...

Läs Peer review en joker för framtidens genusfält ›

EU-parlamentet i täten för genus i forskningen

2013-03-05 08:35

Nästa år träder EU:s nästa forskningsprogram Horisont 2020 i kraft. Fram till dess förhandlar Europe...

Läs EU-parlamentet i täten för genus i forskningen ›

Genusperspektiv, 2 2013

2013-02-17 11:36

I det sista numret av nyhetsbrevet tas bland annat följande upp: Arbetslösheten bland tidigare stude...

Läs Genusperspektiv, 2 2013 ›

Genusperspektiv, 1 2013

2013-02-17 11:35

Europaparlamentet driver på för att genusperspektiv och jämställdhet ska få större plats i EU:s komm...

Läs Genusperspektiv, 1 2013 ›

Genusperspektiv, 4 2012

2012-08-17 11:27

NIKK flyttar till Sverige Jämställdhetsprojekt har gjort avtryck Ledningen satte ner foten eft...

Läs Genusperspektiv, 4 2012 ›

Omslag på nyhetsbrevet Genusperspektiv nummer 4, 2012.

EU-parlamentariker vill ha genusförslag

2012-05-30 15:16

2014 träder EU:s nästa forskningsprogram Horisont 2020 i kraft och fram till dess arbetar kommission...

Läs EU-parlamentariker vill ha genusförslag ›

Samarbete med Linköping och Örebro nästa steg för Karlstads genusforskare

2012-04-25 08:51

För några år sedan bildade universiteten i Linköping och Örebro Institutet för tematisk genusforskni...

Läs Samarbete med Linköping och Örebro nästa steg för Karlstads genusforskare ›

Genusperspektiv, 5 2012

2012-02-17 11:28

För första gången på länge saknas beskrivningar av genusforskningen helt i regeringens forskningspro...

Läs Genusperspektiv, 5 2012 ›

Genusperspektiv, 3 2012

2012-02-17 11:25

Genusforskning har brett stöd hos riksdagspartierna EU-parlamentariker vill ha in ändringsförslag...

Läs Genusperspektiv, 3 2012 ›

Omslag på nyhetsbrevet Genusperspektiv nummer 3, 2012.

Genusperspektiv, 2 2012

2012-02-17 11:23

Genusforskning om hälsa har rasat på den politiska agendan Regeringens innovationsstrategi ska vi...

Läs Genusperspektiv, 2 2012 ›

Genusperspektiv, 1 2012

2012-02-17 11:22

Besparingar främsta motivet bakom nedläggning av Nikk Högskoleverkets uppdrag att främja jämställ...

Läs Genusperspektiv, 1 2012 ›

Omslag på nyhetsbrevet Genusperspektiv nummer 1, 2012.

Genusforskning inom medicin: Forsknings- och folkhälsopolitisk policy 2002-2012

2012-02-09 12:52

Lisa Harryson, doktorand vid Umeå universitet, har i denna rapport granskat skrivningar avseende gen...

Läs Genusforskning inom medicin: Forsknings- och folkhälsopolitisk policy 2002-2012 ›

Omslag på rapporten Genusforskning inom medicin, 2012.

“Kvinnor ses som antitesen till forskare”

2012-01-26 09:26

Anna Peixoto och Anna-Karin Wyndhamn har i projektet Jämställda fakulteter? kartlagt jämställdheten ...

Läs “Kvinnor ses som antitesen till forskare” ›

Konkurrenskraftig genusforskning vid Umeå universitet

2012-01-16 13:38

Forskare vid Umeå centrum för genusstudier drog under hösten in 22,5 miljoner i externa medel. Det i...

Läs Konkurrenskraftig genusforskning vid Umeå universitet ›

“Utan en mer långsiktig inriktning kommer humaniora inte överleva”

2011-11-17 11:30

Humaniora är starkt missgynnat av regeringens forskningspolitik. Det menar Lisbeth Larsson, professo...

Läs “Utan en mer långsiktig inriktning kommer humaniora inte överleva” ›

Skilda förutsättningar för landets genusmiljöer

2011-10-24 08:51

Centrum för genusvetenskap vid Lunds universitet är i dag en institution på samhällsvetenskaplig fak...

Läs Skilda förutsättningar för landets genusmiljöer ›

Utvärderare ger excellenssatsningen högt slutbetyg

2011-10-05 08:33

Vetenskapsrådet har nu utvärderat sin satsning på tre så kallade Centres of Gender Excellence. Profe...

Läs Utvärderare ger excellenssatsningen högt slutbetyg ›

Nätverk viktigt för mäns och kvinnors villkor i forskarkarriären

2011-09-07 11:24

I rapporten Forskarkarriär för både kvinnor och män? – Statistisk uppföljning och kunskapsöversikt (...

Läs Nätverk viktigt för mäns och kvinnors villkor i forskarkarriären ›

Genusperspektiv, 6 2011

2011-02-17 11:17

Bråttom att få in genus i EU:s nästa ramprogram Sekretariatets skrivelse till regeringens forskni...

Läs Genusperspektiv, 6 2011 ›

Genusperspektiv, 5 2011

2011-02-17 11:16

"Utan en mer långsiktig inriktning kommer humaniora inte överleva" Nikk upphör som nordisk instit...

Läs Genusperspektiv, 5 2011 ›

Genusperspektiv, 3-4 2011

2011-02-17 11:14

Framgångsrik satsning på excellenta genusmiljöer Nationellt centrum för kvinnofrid knyts närmare ...

Läs Genusperspektiv, 3-4 2011 ›

Genusperspektiv, 2 2011

2011-02-17 11:12

Generaldirektören värnar forskarnas initiativförmåga Samhällsvetenskap och humaniora riskerar för...

Läs Genusperspektiv, 2 2011 ›

Genusperspektiv, 1 2011

2011-02-17 11:11

Excellenssatsningar en anrikning av män Vetenskapsrådet utlyser medel till genusforskning Univ...

Läs Genusperspektiv, 1 2011 ›

“Det svarta hålet existerar över huvud taget inte”

2010-04-22 12:52

När missförhållanden inom universitetsvärlden diskuteras brukar de övergripande utbildningspolitiska...

Läs “Det svarta hålet existerar över huvud taget inte” ›

Genusperspektiv, 6 2010

2010-02-16 17:19

"Vi måste sluta betrakta bedömning som en helig ko" Genusforskare tog storslam i utlysning från V...

Läs Genusperspektiv, 6 2010 ›

Omslag på nyhetsbrevet Genusperspektiv nummer 6, 2011.

Genusperspektiv, 5 2010

2010-02-16 13:23

Nya kanslern väjer inte för jämställdhetsfrågorna Många frågetecken kring regeringens jämställdhe...

Läs Genusperspektiv, 5 2010 ›

Genusperspektiv, 3-4 2010

2010-02-16 13:22

Genusforskningen svag inom tunga samhällsfrågor Blocken oense om jämställdhet och autonomi "De...

Läs Genusperspektiv, 3-4 2010 ›

Omslag på nyhetsbrevet Genusperspektiv nummer 3-4, 2010.

Genusperspektiv, 2 2010

2010-02-16 13:20

”De stora vinnarna är universitetens ledningar” Avhandling gör upp med missvisande metaforer V...

Läs Genusperspektiv, 2 2010 ›

Genusperspektiv, 1 2010

2010-02-16 13:18

Genusperspektivet saknas i forskning om framtiden Finsk genusforskning på andra villkor Centru...

Läs Genusperspektiv, 1 2010 ›

Genusforskningens läge och institutionella situation våren 2010

2010-02-09 12:51

För att få en överblick över genusforskningens institutionella situation, fokuserar denna kartläggni...

Läs Genusforskningens läge och institutionella situation våren 2010 ›

Illustration av ett orange dokument.

Genusperspektiv, 5-6 2009

2009-02-16 12:45

”Genusforskningen ska inte ta några direktiv uppifrån” LRF-forskning ska synliggöra lantbrukets k...

Läs Genusperspektiv, 5-6 2009 ›

Omslag på nyhetsbrevet Genusperspektiv nummer 5-6, 2009.

Genusperspektiv, 4 2009

2009-02-16 12:44

Alnebratt tar över på sekretariatet Oppositionen betvivlar nya ministerns genusmedvetenhet Ny ...

Läs Genusperspektiv, 4 2009 ›

Omslag på nyhetsbrevet Genusperspektiv nummer 4, 2009.

Genusperspektiv, 3 2009

2009-02-16 12:43

Starka miljöer ingen garant för satsningar Resursutredningens expert kritisk till regeringens sys...

Läs Genusperspektiv, 3 2009 ›

Genusperspektiv, 2 2009

2009-02-16 12:42

Vetenskapsrådet utlyser medel till genusforskning Miljardsatsning på svenskt forskningscenter för...

Läs Genusperspektiv, 2 2009 ›

Omslag på nyhetsbrevet Genusperspektiv nummer 2, 2009.

Genusperspektiv, 1 2009

2009-02-16 12:41

Excellensmiljö vill skapa europeiskt genuscentrum Svensk genusforskning är väldigt svensk Nord...

Läs Genusperspektiv, 1 2009 ›

Omslag på nyhetsbrevet Genusperspektiv nummer 1, 2009.

Genusperspektiv, 5-6 2008

2008-02-16 12:32

"Genusforskningen kastas 15 år tillbaka i tiden" Nordisk könsmakt under Niskanens lupp Vad har...

Läs Genusperspektiv, 5-6 2008 ›

Genusperspektiv, 4 2008

2008-02-16 12:31

Statens beslutsfattande ska göras jämställt genom Jämi Thamprofessorerna gör bokslut efter 10 år ...

Läs Genusperspektiv, 4 2008 ›

Omslag på nyhetsbrevet Genusperspektiv nummer 4, 2008.

Genusperspektiv, 3 2008

2008-02-16 12:30

Vad säger partierna om fortsatt stöd? Så får du del av EU-miljarderna Genusforskarskolan får h...

Läs Genusperspektiv, 3 2008 ›

Omslag på nyhetsbrevet Genusperspektiv nummer 3, 2008.

Genusperspektiv, 2 2008

2008-02-16 12:29

Klimatfrågans lösning kräver ett genusperspektiv Jämo efterlyser forskning om mäns syn på jämstäl...

Läs Genusperspektiv, 2 2008 ›

Genusperspektiv, 1 2008

2008-02-16 12:28

Leijonborg lovar stå upp för genusforskningen Kvinnliga forskare har mycket att vinna på Open Acc...

Läs Genusperspektiv, 1 2008 ›

Genusperspektiv, 5-6 2007

2007-02-15 17:21

Genusforskare hotad under studie av Rotary Ny professur till starkt Tema Genus Moderaterna gör...

Läs Genusperspektiv, 5-6 2007 ›

Omslag på nyhetsbrevet Genusperspektiv nummer 5-6, 2007.

Genusperspektiv, 4 2007

2007-02-15 17:20

Kanslern talar ut om jämställdhet Bristande genuskompetens i medicinska ämnesrådet Vinnova sat...

Läs Genusperspektiv, 4 2007 ›

Genusperspektiv, 3 2007

2007-02-15 17:19

Jämställdhetsdebatten ytlig utan genuskunskap Tydligare fokus med politisk styrning Genusutbil...

Läs Genusperspektiv, 3 2007 ›

Omslag på nyhetsbrevet Genusperspektiv nummer 3, 2007.

Genusperspektiv, 2 2007

2007-02-15 17:18

VRs ordförande vill ha kvar öronmärkning Stor satsning på forskning om kvinnors hälsa Debattin...

Läs Genusperspektiv, 2 2007 ›

Omslag på nyhetsbrevet Genusperspektiv nummer 2, 2007.

Genusperspektiv, 1 2007

2007-02-15 17:17

Osäker framtid för genusforskning när ALI läggs ned Flera öppningar för genusforskare i FP7 Hö...

Läs Genusperspektiv, 1 2007 ›

Omslag på nyhetsbrevet genusperspektiv nummer 1, 2007.

Svensk genusforskning i världen, 2007

2007-02-09 12:45

En bibliometrisk studie av svenska genusforskares internationella publiceringar. Camilla Norrbin, fi...

Läs Svensk genusforskning i världen, 2007 ›

Illustration av ett orange dokument.

Genusprofessurerna, 2007

2007-02-09 11:34

En rapport (1/07) om en regeringssatsning och vad det blev av den. Kerstin Alnebratt, doktorand vid ...

Läs Genusprofessurerna, 2007 ›

Illustration av ett orange dokument.

Genusforskning pågår, 2007

2007-02-09 11:17

Nationella sekretariatet för genusforskning gav fil dr Annika Olsson vid Stockholms universitet i up...

Läs Genusforskning pågår, 2007 ›

Illustration av ett orange dokument.

Svårare att bli professor som kvinna

2006-04-18 15:20

Högskoleverkets rapport Forskarutbildning och forskarkarriär - betydelsen av kön och socialt ursprun...

Läs Svårare att bli professor som kvinna ›

Genusperspektiv, 6 2006

2006-02-15 16:28

De vann kampen om excellensmiljonerna Debatt om genusforskningens kvalitet Forskningens frihet...

Läs Genusperspektiv, 6 2006 ›

Genusperspektiv, 5 2006

2006-02-15 16:27

Beredd att ta strid för genusforskningen "Halva befolkningen lever under sämre villkor" Nobelp...

Läs Genusperspektiv, 5 2006 ›

Genusperspektiv, 4 2006

2006-02-15 16:26

Öronmärkta pengar kvar även vid ett maktskifte Feministiskt initiativ kräver översyn av forskning...

Läs Genusperspektiv, 4 2006 ›

Genusperspektiv, 3 2006

2006-02-15 16:25

Genusforskningens framtid efter valet. Öronmärkning behövs ännu, menar Gunnel Gustafsson på Veten...

Läs Genusperspektiv, 3 2006 ›

Omslag på nyhetsbrevet Genusperspektiv nummer 3, 2006.

Genusperspektiv, 2 2006

2006-02-15 16:24

Professorsboom kan stärka svensk genusforskning. Så förbereder sig genusmiljöerna för Vetenskapsr...

Läs Genusperspektiv, 2 2006 ›

Genusperspektiv, 1 2006

2006-02-15 16:23

Små forskningsmiljöer måste granskas kritiskt menar Uppsala-rektor. Satsning på forskning om mäns...

Läs Genusperspektiv, 1 2006 ›

Genusperspektiv, 4 2005

2005-02-15 15:53

Detta nummer av nyhetsbrevet Genusperspektiv berör bland annat granskning av Vetenskapsrådets behand...

Läs Genusperspektiv, 4 2005 ›

Genusperspektiv, 3 2005

2005-02-15 15:52

Detta nummer av nyhetsbrevet Genusperspektiv behandlar bland annat granskning om lärosätena följer r...

Läs Genusperspektiv, 3 2005 ›

Genusperspektiv, 2 2005

2005-02-15 15:51

Detta nummer av nyhetsbrevet Genusperspektiv berör bland annat att det tagits ett stort steg framåt ...

Läs Genusperspektiv, 2 2005 ›

Omslag på nyhetsbrevet Genusperspektiv nummer 2, 2005.

Genusperspektiv, 1 2005

2005-02-15 15:50

Detta nummer av nyhetsbrevet Genusperspektiv berör bland annat seminariet i Bryssel om genusforsknin...

Läs Genusperspektiv, 1 2005 ›

Genusperspektiv och genusvetenskap, 2005

2005-02-09 10:05

Rapporten, skriven av Goldina Smirthwaite, redogör dels för förekomsten av genusvetenskaplig utbildn...

Läs Genusperspektiv och genusvetenskap, 2005 ›

Illustration av ett orange dokument.

Sekretariatets uppdrag, 2005

2005-02-09 10:01

I rapporten Nationella sekretariatet för genusforsknings uppdrag i skärningspunkten mellan forskning...

Läs Sekretariatets uppdrag, 2005 ›

Illustration av ett orange dokument.

Genusperspektiv, 3-4 2004

2004-02-15 15:25

Detta nummer av nyhetsbrevet Genusperspektiv behandlar bland annat genusforskningens framtid samt Vi...

Läs Genusperspektiv, 3-4 2004 ›

Genusperspektiv, 2 2004

2004-02-15 15:15

Detta nummer av nyhetsbrevet Genusperspektiv innehåller bland annat arbetet inför forskningsproposit...

Läs Genusperspektiv, 2 2004 ›

Omslag på nyhetsbrevet Genusperspektiv nummer 2, 2004.

Genusperspektiv, 1 2004

2004-02-15 15:10

Detta nummer av nyhetsbrevet Genusperspektiv diskuterar bland annat att långsiktigt stöd till genusf...

Läs Genusperspektiv, 1 2004 ›

Genusprofessurerna – skildring av en process, 2003

2003-02-09 10:00

Vad hände i universitetsvärlden när politikerna gjorde en satsning på genusprofessorer? Nationella s...

Läs Genusprofessurerna – skildring av en process, 2003 ›

Illustration av ett orange dokument.

Jämställdhetspolitikens villkor, 1999

1999-02-09 09:00

Politiska intentioners möten med den akademiska världen: exemplet "Thamprofessurerna" En rapport som...

Läs Jämställdhetspolitikens villkor, 1999 ›

Illustration av ett orange dokument.

Centra för kvinno- och genusforskning i Sverige, 1999

1999-02-02 11:35

En katalog som presenterar de centrumbildningar för genusforskning som finns vid olika universitet. ...

Läs Centra för kvinno- och genusforskning i Sverige, 1999 ›

Illustration av ett orange dokument.