Sök

Antal träffar: 104
Ny sökning ›

Stora kunskapsluckor i forskning om sexuella trakasserier i akademin

2018-10-15 09:33

Idag, på årsdagen av #metoo släpper Vetenskapsrådet en rapport om sexuella trakasserier i akademin. ...

Läs Stora kunskapsluckor i forskning om sexuella trakasserier i akademin ›

Nordisk jämställdhet går på export

2018-09-18 14:47

Fem länder och 50 år av reformer  - som sakta men säkert ökat kvinnors rättigheter och möjligheter p...

Läs Nordisk jämställdhet går på export ›

Forskarna bakom Svenskt kvinnobiografiskt lexikon prisas

2018-09-14 11:22

– Svenskt kvinnobiografiskt lexikon har på ett mycket innovativt sätt lyft fram 1 000 kvinnor från d...

Läs Forskarna bakom Svenskt kvinnobiografiskt lexikon prisas ›

Porträtt: ”Nu gäller det att ta diskussionen och inte vara så försiktig”

2018-09-03 09:36

– Kom an då! Var är ni? Ulf Mellström spänner musklerna och slår skämtsamt knytnäven mot bröstet....

Läs Porträtt: ”Nu gäller det att ta diskussionen och inte vara så försiktig” ›

Ulf Mellström

Forskning om jämställdhetsarbete

2018-05-23 11:34

Vi hjälper dig att hålla koll på den senaste forskningen via databasen Gena. Här tipsar vi om nya av...

Läs Forskning om jämställdhetsarbete ›

Vill motverka kvinnodominans och könsbundna studieval

2018-05-07 09:01

UHR:s nytillträdda generaldirektör Karin Röding har tidigare varit statssekreterare vid Utbildningsd...

Läs Vill motverka kvinnodominans och könsbundna studieval ›

Delaktighet i familjeliv ökar välbefinnande

2018-03-23 14:13

Män i Norden upplever större lycka och välbefinnande i relation till familjelivet än män i övriga Eu...

Läs Delaktighet i familjeliv ökar välbefinnande ›

Könsstereotypa studieval jämförs med graden av jämställdhet

2018-03-15 11:33

Den brittisk-amerikanska studien har kartlagt intresset för naturvetenskap, teknologi och matematik,...

Läs Könsstereotypa studieval jämförs med graden av jämställdhet ›

Nytt lexikon lyfter fram svenska kvinnor

2018-03-08 10:50

Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (SKBL) lyfter fram kvinnor vars insatser har fått betydelse för de...

Läs Nytt lexikon lyfter fram svenska kvinnor ›

Svensk metoo-rörelse störst genomslag i Norden

2018-03-08 09:04

I hela Norden, och stora delar världen, har #Metoo rasat under senaste halvåret. Det har talats om e...

Läs Svensk metoo-rörelse störst genomslag i Norden ›

Kvinnodagen 8 mars

2018-03-01 15:32

Torsdag 8 mars 2018 uppmärksammas den internationella kvinnodagen. Här tipsar vi om några aktivitete...

Läs Kvinnodagen 8 mars ›

Svenska medier befäster maktordningen

2018-02-13 11:45

Äldre kvinnor får mindre medialt utrymme än män i samma ålder visar ny forskning från Göteborgs univ...

Läs Svenska medier befäster maktordningen ›

Media befäster maktordningen. Foto: Mostphotos

Viktiga steg mot ett jämställt universitet

2018-01-19 15:38

Den akademiska världen har färre kvinnor på höga positioner jämfört med andra företag och organi...

Läs Viktiga steg mot ett jämställt universitet ›

Akademin #metoo

2017-11-27 12:00

Under hashtag Akademiuppropet lyfts sexuella trakasserier, maktmissbruk och våld inom akademin fram....

Läs Akademin #metoo ›

#equalityworks17

2017-11-17 11:50

Röster från EU-konferensen How Gender Equality can contribute to Fair Jobs and Growth, som Nationell...

Läs #equalityworks17 ›

Replik på DN Debatt: “Jämställdhetsarbete vinner på att synliggöra alla”

2017-11-15 15:53

Ja, jämställdhet, jämställdhetspolitiken och jämställdhetsintegrering handlar om kvinnor och män. De...

Läs Replik på DN Debatt: “Jämställdhetsarbete vinner på att synliggöra alla” ›

Sex uppdaterade handledningar blir sju

2017-11-06 08:00

Nationella sekretariatet för genusforskning har tidigare i sitt regeringsuppdrag Jämställdhetsintegr...

Läs Sex uppdaterade handledningar blir sju ›

Två handledningar under höstlöv med texterna "Så gör du: Jämställd kommunikation" och "Så gör du: HBTQ-kompetent jämställdhetsarbete"

”Jämställd arbetsmarknad kräver en social infrastruktur”

2017-11-02 10:25

I anslutning till EU-toppmötet i Göteborg anordnar Nationella sekretariatet för genusforskning, i sa...

Läs ”Jämställd arbetsmarknad kräver en social infrastruktur” ›

Lena Ag blir generaldirektör för jämställdhetsmyndigheten

2017-10-26 13:36

Lena Ag, för närvarande generalsekreterare för Kvinna till kvinna, blir ny generaldirektör för den n...

Läs Lena Ag blir generaldirektör för jämställdhetsmyndigheten ›

Långsam jämställdhetsutveckling i EU

2017-10-16 09:43

I veckan släppte EIGE, European Institute for Gender Equality, sitt senaste jämställdhetsindex. Samt...

Läs Långsam jämställdhetsutveckling i EU ›

Sekretariatet arrangerar EU-konferens för jämställdhetsministrar

2017-10-13 08:39

Inför EU-toppmötet i Göteborg anordnar Nationella sekretariatet för genusforskning den 8 november en...

Läs Sekretariatet arrangerar EU-konferens för jämställdhetsministrar ›

Kvinnsam minns Inger Eriksson

2017-10-03 10:09

Tidigare universitetsbibliotekarien och föreståndaren för Kvinnohistoriska samlingarna i vid Götebor...

Läs Kvinnsam minns Inger Eriksson ›

Inger Eriksson med kollegor

Sekretariatet välkomnar krav på könsuppdelad statistik

2017-09-28 10:45

Det är från och med 2017 som alla myndigheters individbaserade statistik ska vara könsuppdelad när d...

Läs Sekretariatet välkomnar krav på könsuppdelad statistik ›

Blyertspenna ligger på ett papper med kolumner fulla av siffror

Jämställdhet i Norden, Baltikum och Ryssland

2017-09-06 11:10

Genom fallstudier undersöker forskare i historia och sociologi hur institutioner för jämställdhet ha...

Läs Jämställdhet i Norden, Baltikum och Ryssland ›

Ökat intresse för genus och jämställdhet skapar nya möjligheter

2017-08-08 11:15

Sedan 1998 har sekretariatet på regeringens uppdrag arbetat med att sprida kunskap om genusforskning...

Läs Ökat intresse för genus och jämställdhet skapar nya möjligheter ›

Ett vägskel med två vägar som förgrenar sig.

Sekretariatet anordnar konferens om arbetsliv för EU:s jämställdhetsministrar

2017-06-09 11:52

- Vi är givetvis glada att få vara med och arrangera en sådan konferens. Vi har mycket kunskaper om ...

Läs Sekretariatet anordnar konferens om arbetsliv för EU:s jämställdhetsministrar ›

Färre medelmåttiga män med kvotering

2017-05-19 09:46

I en ny studie från Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS, visar tre forskare att kvotering a...

Läs Färre medelmåttiga män med kvotering ›

Bild på rapporten: "Könskvotering, kompetens och karriär". På rapporten syns en bild av en trappa.

Maktperspektivet i fokus för stödet till JiM-myndigheter

2017-05-03 07:55

Sedan januari 2013 har Nationella sekretariatet för genusforskning haft regeringens uppdrag att stöd...

Läs Maktperspektivet i fokus för stödet till JiM-myndigheter ›

Byråkrati i fokus för årets första nummer av Ord & Bild

2017-03-22 15:43

I en tid när byråkratin har allt större inflytande över människors liv försöker kulturtidskriften Or...

Läs Byråkrati i fokus för årets första nummer av Ord & Bild ›

Jämställ.nu öppnar drop-in-mottagning på Forum Jämställdhet

2017-01-25 14:45

Är du på Forum Jämställdhet i Örebro 31 januari-1 februari? Passa på att titta in till ”Jämställdhet...

Läs Jämställ.nu öppnar drop-in-mottagning på Forum Jämställdhet ›

Ett stetoskop

Nätverken avgörande för rekrytering till bolagsstyrelser

2017-01-19 10:49

De ledande svenska företagen har under lång tid haft en mycket låg andel kvinnor i sina styrelser oc...

Läs Nätverken avgörande för rekrytering till bolagsstyrelser ›

Man i skjorta står framför andra män i ett styrelserum.

Kvotering

2017-01-18 13:39

Kvotering är en särbehandling där en viss andel av positionerna på till exempel en utbildning eller ...

Läs Kvotering ›

”De ojämställda andra”

2017-01-09 09:11

Rikke Andreassen är lektor i kommunikationsvetenskap på Roskilde universitet. Hon har i sin forsknin...

Läs ”De ojämställda andra” ›

En familj bestående av en pappa, mamma och två barn. De står framför ett hus och ser glada ut och vinkar.

Patriarkat

2016-12-15 13:40

Patriarkat kan förstås på många olika sätt, där det vanligaste är som ett system där män, oftast äld...

Läs Patriarkat ›

Mycket tal om jämställdhet i nya forskningspropositionen

2016-12-08 10:05

I forskningspropositionen Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft...

Läs Mycket tal om jämställdhet i nya forskningspropositionen ›

Bok ligger uppslagen

Problematisering av jämställdhetspolitiken på Forum Jämställdhet

2016-12-02 11:11

Kerstin Alnebratt, fil. dr genusvetenskap och föreståndare för Nationella sekretariatet för genusfor...

Läs Problematisering av jämställdhetspolitiken på Forum Jämställdhet ›

Nytt jämställdhetspolitiskt delmål om utbildning

2016-11-18 14:44

Den 16 november presenterade regeringen den jämställdhetspolitiska skrivelsen Makt, mål och myndighe...

Läs Nytt jämställdhetspolitiskt delmål om utbildning ›

Jämställ.nu på MR-dagarna

2016-11-17 10:18

Under Mänskliga Rättighetsdagarna 2016 kommer en rad rättigheter såsom exempelvis rätten till bostad...

Läs Jämställ.nu på MR-dagarna ›

Genusforskare tilldelas forskningsmedel av Forte

2016-10-05 11:02

Forskningsrådet Forte, som finansierar forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd, har beslutat om ...

Läs Genusforskare tilldelas forskningsmedel av Forte ›

En sköterska kör en äldre i rullstol på en tur utomhus

Ministrar diskuterar jämställdhet i asylprocessen

2016-10-03 13:35

Idag, den 3 oktober, träffas nordiska jämställdhetsministrar för att bland annat prata om jämställdh...

Läs Ministrar diskuterar jämställdhet i asylprocessen ›

BIld på alla jämställdhetsministrar

Svensk databas öppnar för globala studier om jämställdhet i media

2016-08-17 15:25

Flertalet studier har under de senaste 20 åren fastställt en ojämn könsfördelning i medieorganisatio...

Läs Svensk databas öppnar för globala studier om jämställdhet i media ›

Bild på hela medieforskningsgruppen om 8 personer

Jämställd akademi och maskulinitet i Almedalen

2016-06-22 10:32

Hur kan olika aktörer samverka för att uppnå en jämställd akademi utifrån sina uppdrag? Nationella s...

Läs Jämställd akademi och maskulinitet i Almedalen ›

Bild från Almedalen, Visby. På bilden syns en fontän, gräsmatta och hus

Rekryteringsmålen för professorer väcker debatt

2016-06-10 10:33

Det gav upphov till diskussion när Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forsk...

Läs Rekryteringsmålen för professorer väcker debatt ›

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning

Jämställdhetsintegrering

2016-06-09 13:53

Jämställdhetsintegrering är en politisk strategi som innebär att jämställdhetsperspektiv ska finnas ...

Läs Jämställdhetsintegrering ›

Musik både förstärker och omförhandlar idéer om kön

2016-05-26 14:08

Sverige är en av världens största musikmarknader, räknat per capita. Internationellt erkända artiste...

Läs Musik både förstärker och omförhandlar idéer om kön ›

Svartvit bild på Rebecca Billström och Sam de Boise

Målformulering stor utmaning för JiM-myndigheter

2016-05-13 11:02

I slutet av mars överlämnade Nationella sekretariatet för genusforskning sin delrapport ”Rapporterin...

Läs Målformulering stor utmaning för JiM-myndigheter ›

Man går över övergångsställe målat i olika färger

Ny form för Europarådets jämställdhetskommitté

2016-05-10 14:59

Europarådets jämställdhetskommitté träffades för första gången i formen av en styrgruppskommitté i S...

Läs Ny form för Europarådets jämställdhetskommitté ›

Skylt med namnet Council of Europe

Ny bok utmanar bilden av svensk jämställdhet

2016-04-29 11:10

Sverige ses ofta som ett av de mest jämställda länderna i världen och hålls fram som en förebild för...

Läs Ny bok utmanar bilden av svensk jämställdhet ›

Jämställdhetsutbildning för nyanlända måste grundas i aktuell forskning

2016-04-26 07:00

Nyligen fick Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, i uppdrag att ta fram en jämst...

Läs Jämställdhetsutbildning för nyanlända måste grundas i aktuell forskning ›

Folkmassa på tågstation

Böcker om feminism och politik drog stor publik

2016-04-21 10:14

Det var trångt inne på Södra teatern i Stockholm, där böckerna travades upp till försäljning. Både f...

Läs Böcker om feminism och politik drog stor publik ›

Malin Rönnblom, Kerstin Alnebratt, Marianne Laxén, Gudrun Schyman och Maud Eduards

Kvinnor på Färöarna arbetar mest deltid i Norden

2016-04-20 16:13

En ny rapport från NIKK visar att nära hälften av kvinnorna på Färöarna arbetar deltid. På Åland har...

Läs Kvinnor på Färöarna arbetar mest deltid i Norden ›

Nu ska akademin bli jämställd

2016-03-14 10:59

– Det finns strukturer inom akademin som systematiskt missgynnar kvinnor. Kvinnors villkor för forsk...

Läs Nu ska akademin bli jämställd ›

Bild på ett tiotal studenter som sitter i föresläsningssal.

Genusforskning ska öka konkurrenskraft

2016-03-07 10:13

– De företag som inte arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald riskerar att få högre kostnad...

Läs Genusforskning ska öka konkurrenskraft ›

Maria Uden, Paula Wennberg och Lena Abrahamsson

Meritokratin sätter ramar för jämställdhetsarbete i akademin

2016-03-02 09:29

I januari 2016 fick samtliga högskolor och universitet i uppdrag av regeringen att ta fram en pl...

Läs Meritokratin sätter ramar för jämställdhetsarbete i akademin ›

Sök medel för jämställdhetssamarbete

2016-03-01 13:37

Vill din verksamhet stoppa sexuella trakasserier i skolan, främja jämställdheten i filmbranschen...

Läs Sök medel för jämställdhetssamarbete ›

kvinna i arbetsgrupp ser in i kameran

Arbetet mot våld kräver en samordnad jämställdhetspolitik

2016-02-12 13:10

Nationella sekretariatet för genusforskning välkomnar strategins förslag om åtgärder för att skapa b...

Läs Arbetet mot våld kräver en samordnad jämställdhetspolitik ›

Kvinnors politiska inflytande kartläggs i ny modell

2016-01-22 15:45

Jämställdhetsarbetet går inte per automatik. Det är en huvudpoäng i hennes nya bok The Principles of...

Läs Kvinnors politiska inflytande kartläggs i ny modell ›

Brandförsvar får nya perspektiv med normkritisk design

2016-01-19 10:31

Det finns ett rykte om att kvinnor inom brandkåren generellt behöver längre tid på sig än män för at...

Läs Brandförsvar får nya perspektiv med normkritisk design ›

Forskningspolitik

2016-01-12 13:34

Med forskningspolitik avses all statlig styrning av hur forskning ska organiseras och finansieras. E...

Läs Forskningspolitik ›

Närbild på staty som håller en bok i ena handen och vågskålar i den andra.

Om jämställdhetsforskning

2016-01-12 13:13

Forskning om jämställdhet görs inom en rad olika akademiska discipliner och tvärvetenskapliga miljöe...

Läs Om jämställdhetsforskning ›

Fyra bord fotade ovanifrån som personer sitter vid.

Nytt jämställdhetsuppdrag till alla lärosäten

2016-01-11 14:57

”Det är av stor vikt att alla delar av universitet och högskolors verksamhet omfattas av ett aktivt ...

Läs Nytt jämställdhetsuppdrag till alla lärosäten ›

Studenter i trappa

Ännu fler myndigheter ska arbeta med JiM

2015-12-18 11:38

Myndigheterna som ingår i JiM har fått ett särskilt regeringsuppdrag att arbeta aktivt med jämställd...

Läs Ännu fler myndigheter ska arbeta med JiM ›

Ny bok om jämställdhet i skogssektorn

2015-12-17 12:56

Antologin ”Den öppna skogen: kön, genus och jämställdhet i skogssektorn” är ett samarbete mellan tre...

Läs Ny bok om jämställdhet i skogssektorn ›

Hur ska forskningsråden arbeta med jämställdhet?

2015-11-24 13:17

Hösten 2016 ska regeringen lägga fram en ny forskningsproposition, och nu pågår förberedelserna. Gen...

Läs Hur ska forskningsråden arbeta med jämställdhet? ›

Ny statistikbank för jämställdheten i Norden

2015-11-23 07:00

På webbplatsen www.norden.org/jamstalldhet kan vem som helst hämta fakta om hur pengar och makt, bet...

Läs Ny statistikbank för jämställdheten i Norden ›

Sekretariatet för genusforskning utbildar Europarådet

2015-11-17 09:18

Medarbetare vid Nationella sekretariatet för genusforskning är under vecka 47 i Strasbourg för att h...

Läs Sekretariatet för genusforskning utbildar Europarådet ›

Separatism kan lyfta jämställdhetsarbetet

2015-10-22 13:06

Att arbeta med separatistiska grupper är en väl beprövad metod inom feministiska rörelser, men i jäm...

Läs Separatism kan lyfta jämställdhetsarbetet ›

En samlad struktur för jämställdhetspolitiken

2015-10-21 08:45

Cecilia Schelin Seidegård, landshövding på Gotland, utsågs av den förra regeringen till statens utre...

Läs En samlad struktur för jämställdhetspolitiken ›

“Jämställdhetsfrågorna måste hela tiden lyftas upp på agendan”

2015-10-12 12:39

– Kommunerna i vår studie har kommit långt, men ju längre de kommer desto mer komplicerat blir det, ...

Läs “Jämställdhetsfrågorna måste hela tiden lyftas upp på agendan” ›

Nu avslutas forskningssatsning om jämställdhetsarbete

2015-10-08 12:37

– Det finns inga quick fix i jämställdhetsarbetet, säger Anna Wahl, professor i genus, organisation ...

Läs Nu avslutas forskningssatsning om jämställdhetsarbete ›

Teaterövning gav verktyg i jämställdhetsarbetet

2015-09-30 13:07

Motståndet mot jämställdhetsarbete kan visa sig på många olika sätt. Det kan vara kritik från chefen...

Läs Teaterövning gav verktyg i jämställdhetsarbetet ›

Sluten rekrytering ökar könsobalans

2015-09-30 09:52

Sociologen och organisationsforskaren Mathias Wullum Nielsen, som lade fram sin doktorsavhandling i ...

Läs Sluten rekrytering ökar könsobalans ›

Rapport om jämställdhet i forskningsfinansiering

2015-09-24 14:30

Det finns för lite kunskap om hur kön påverkar i beredningsprocesser. Den som existerar är sällan te...

Läs Rapport om jämställdhet i forskningsfinansiering ›

Innovativa vägar till jämställdhet

2015-09-14 10:21

– Det finns många innovationer i det praktiska jämställdhetsarbetet, men de ses inte alltid som inno...

Läs Innovativa vägar till jämställdhet ›

Ojämställd forskningsfinansiering kräver politiska krafttag

2015-09-09 06:44

I ”Fördelning eller förfördelning? Forskningsfinansiering, jämställdhet och genus – en forskningsöve...

Läs Ojämställd forskningsfinansiering kräver politiska krafttag ›

Högskolans tur: Göteborgs universitet tar täten

2015-07-03 09:00

Universitets- och högskolesektorn ska kunna garantera likvärdiga villkor för kvinnor och män. Trots ...

Läs Högskolans tur: Göteborgs universitet tar täten ›

Jämställdhetspolitik under lupp i Almedalen

2015-07-02 10:43

Mellan 2007-2014 har regeringen satsat 2,6 miljarder kronor på jämställdhet. Det är den största ekon...

Läs Jämställdhetspolitik under lupp i Almedalen ›

Ny stödfunktion säkrar inkludering i ESF-projekt

2015-06-30 09:48

Projekt som drivs med medel från de Europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna) ska...

Läs Ny stödfunktion säkrar inkludering i ESF-projekt ›

Almedalen 2015: #Jämställdhetsutmaningen

2015-06-29 13:46

För snart tio år sedan presenterades den senaste jämställdhetspolitiska utredningen. Sedan dess har ...

Läs Almedalen 2015: #Jämställdhetsutmaningen ›

Jämställdhetsindex sätter press på EU:s regeringar

2015-06-29 10:19

I indexet, som presenterades den 25 juni, ligger Sverige i topp tätt följt av Finland och Danmark. I...

Läs Jämställdhetsindex sätter press på EU:s regeringar ›

Ny rapport efterlyser hållbara jämställdhetssatsningar

2015-06-25 13:34

Regeringens jämställdhetssatsning är unik så till vida att det aldrig tidigare avsatts så mycket med...

Läs Ny rapport efterlyser hållbara jämställdhetssatsningar ›

Pappor vabbar mer efter reformer i föräldraförsäkringen

2015-06-22 11:10

Pappamånaden som kom 1995 och den extra månaden i föräldraförsäkringen 2002 har gett effekt inte bar...

Läs Pappor vabbar mer efter reformer i föräldraförsäkringen ›

Jämställdhetspolitiska utmaningar i Almedalen

2015-06-01 15:31

För snart tio år sedan presenterades den senaste jämställdhetspolitiska utredningen. Trots att samhä...

Läs Jämställdhetspolitiska utmaningar i Almedalen ›

Sekretariatet representerat i regeringens expertgrupp

2015-05-15 09:27

I samband med den internationella kvinnodagen den 8 mars aviserade Helene Hellmark Knutsson, ministe...

Läs Sekretariatet representerat i regeringens expertgrupp ›

Seminarium breddar bilden av forskningsberedning

2015-04-15 11:50

- Deltagare på seminariet kommer att få klart för sig att kvinnor diskrimineras och att problematike...

Läs Seminarium breddar bilden av forskningsberedning ›

Jämn könsfördelning i Future Forests

2015-04-01 09:13

Skogsforskningen har, liksom många andra naturvetenskapliga forskningsgrenar, länge varit en manlig ...

Läs Jämn könsfördelning i Future Forests ›

Könslönegapet ökar när första barnet kommer

2015-03-20 10:57

Män har högre lön än kvinnor, det gäller generellt på hela arbetsmarknaden. Löneskillnaderna mellan ...

Läs Könslönegapet ökar när första barnet kommer ›

Två steg fram och ett tillbaka för synen på kvinnors företagande

2015-03-18 15:08

– Jag har undersökt de policys som finns för att stödja kvinnors företagande i de sex olika nordiska...

Läs Två steg fram och ett tillbaka för synen på kvinnors företagande ›

Avstamp för jämställda myndigheter

2015-03-06 14:47

– Myndigheter har en väldigt stark roll i Sverige jämfört med andra länder. Därför är det viktigt at...

Läs Avstamp för jämställda myndigheter ›

Vetenskapsrådet belyser bristen på jämställdhet

2015-03-06 09:29

Tidningen Curie skriver om en av de två rapporterna, Jämställdheten i högskolan och Vetenskapsrådets...

Läs Vetenskapsrådet belyser bristen på jämställdhet ›

Jämställdhet och mångfald på mediadagarna

2015-02-27 14:57

Mediedagarna i Göteborg satsar på jämställdhet och mångfald i flera av årets programpunkter. Bland a...

Läs Jämställdhet och mångfald på mediadagarna ›

Minister inleder seminarium om forskningsberedning

2015-02-18 11:43

Programmet är klart för sekretariatets forskningspolitiska seminarium Fördelning eller förfördelning...

Läs Minister inleder seminarium om forskningsberedning ›

Lär mer om jämställdhet

2015-02-18 09:37

"Ett vanligt misstag i arbetet mot mäns våld mot kvinnor är att det ofta särorganiseras i förhålland...

Läs Lär mer om jämställdhet ›

Många vill säga sitt om jämställdheten

2015-02-11 11:07

Under fyra seminarier diskuteras utmaningar och möjligheter inom den nordiska jämställdhetspolitiken...

Läs Många vill säga sitt om jämställdheten ›

Väg till jämställdhet skiljelinje i politiken

2015-01-12 11:04

De senaste månaderna har präglats av turbulens i svensk politik. Mycket har handlat om budgeten och ...

Läs Väg till jämställdhet skiljelinje i politiken ›

Porträtt: Pionjär inom mansforskningen

2013-06-25 14:38

När vi träffas gläds Lars Jalmert åt nyheten att det normkritiska arbetet på högstadieskolan i Gnest...

Läs Porträtt: Pionjär inom mansforskningen ›

Porträttfoto på Lars Jalmert, han har glasögon, grå skjorta och ler stort.

Porträtt: Miljöforskaren som lockades av Sverige

2009-05-15 14:20

– När det gäller transporter är kvinnor mer hållbara i sitt beteende, slår Merritt Polk fast. Den...

Läs Porträtt: Miljöforskaren som lockades av Sverige ›

Porträtt: Fredrik Bondestam – en pessimistisk skeptiker

2008-05-08 11:16

Han har med sig ett exemplar av sin egen lärobok om könsmedveten pedagogik för universitets- och hög...

Läs Porträtt: Fredrik Bondestam – en pessimistisk skeptiker ›

Porträtt: ”Glädjen finns i studenternas uppvaknande”

2007-12-06 10:17

– Just den där arbetsgemenskapen och att människor vill något, den har jag hittat i Forum, säger Eli...

Läs Porträtt: ”Glädjen finns i studenternas uppvaknande” ›

Porträtt: “För många män är deras kön osynligt”

2006-09-14 12:38

Jeff Hearn sitter med kollegan Ulf Mellström och går igenom ansökningar till en doktorandtjänst. Det...

Läs Porträtt: “För många män är deras kön osynligt” ›

Porträtt: Maud Eduards

2002-05-18 10:34

Maud Eduards, professor i statsvetenskap, ger ett vardagligt exempel på hur kvinnor anpassar sig i e...

Läs Porträtt: Maud Eduards ›

Porträtt: Carin Holmberg

2002-02-13 10:27

I en nyrenoverad funkistvåa i Abrahamsberg har Carin Holmberg just avslutat sitt förmiddagspass. Det...

Läs Porträtt: Carin Holmberg ›