Sök

Antal träffar: 67
Ny sökning ›

Svagt genusperspektiv i EU:s kommande forskningsprogram

2019-02-25 10:17

Horisont Europa pekar ut riktningen för det europeiska forskningssamarbetet och sätter ramarna för h...

Läs Svagt genusperspektiv i EU:s kommande forskningsprogram ›

EU-flaggor framför en kontorsbyggnad.

Stora kunskapsluckor i forskning om sexuella trakasserier i akademin

2018-10-15 09:33

Idag, på årsdagen av #metoo släpper Vetenskapsrådet en rapport om sexuella trakasserier i akademin. ...

Läs Stora kunskapsluckor i forskning om sexuella trakasserier i akademin ›

Vill motverka kvinnodominans och könsbundna studieval

2018-05-07 09:01

UHR:s nytillträdda generaldirektör Karin Röding har tidigare varit statssekreterare vid Utbildningsd...

Läs Vill motverka kvinnodominans och könsbundna studieval ›

Nytt lexikon lyfter fram svenska kvinnor

2018-03-08 10:50

Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (SKBL) lyfter fram kvinnor vars insatser har fått betydelse för de...

Läs Nytt lexikon lyfter fram svenska kvinnor ›

Så kan sexuella trakasserier i akademin motverkas

2018-02-23 09:24

Genusforskarna Anneli Häyren, Uppsala universitet och Fredrik Bondestam, Nationella sekretariatet fö...

Läs Så kan sexuella trakasserier i akademin motverkas ›

Anneli Häyren, Uppsala universitet

Pilotprojekt för en inkluderande högskola

2018-02-15 08:00

Kvinnor och män studerar i stor utsträckning olika ämnen på universitet och högskolor. Uppdelningen ...

Läs Pilotprojekt för en inkluderande högskola ›

Verksamhetsflytt på webben

2018-01-26 15:37

Jämställdhetsmyndigheten, som invigdes i januari, ska bidra till en strategisk, sammanhållen och hål...

Läs Verksamhetsflytt på webben ›

Forskare visar på framkomliga vägar efter #metoo

2018-01-12 10:54

#Metoo har gjort det enskilda till det gemensamma och det behövs en kollektiv respons från civilsamh...

Läs Forskare visar på framkomliga vägar efter #metoo ›

Margareta Hydén, Katja Gillander, Gådin, Fredrik Bondestam och Eva Vingård

Sekretariatet säkerställer jämställd forskningsfinansiering på europeisk nivå

2017-12-14 09:35

Nationella sekretariatet för genusforskning har blivit tillfrågade som Associate Partners i Genderac...

Läs Sekretariatet säkerställer jämställd forskningsfinansiering på europeisk nivå ›

Eurosedlar, med beloppen 500 Euro och 100 Euro

Bedömning i fokus på JiHU-träff

2017-12-06 11:33

Av vem, på vilka grunder och på vilket sätts avgörs vetenskaplig kvalitet? Värderas meriter alltid s...

Läs Bedömning i fokus på JiHU-träff ›

Genussekretariatet: Arpi blundar för ojämlikhet

2017-11-13 10:02

I en ledarartikel i SvD, ”Genusvetenskapen tar över svenska universitet”, skriver Ivar Arpi om Jämst...

Läs Genussekretariatet: Arpi blundar för ojämlikhet ›

#metoo: Expertgruppen för jämställdhet i högskolan i möte om sexuella trakasserier

2017-11-02 15:04

Med anledning av #metoo-rörelsen lyfte Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och f...

Läs #metoo: Expertgruppen för jämställdhet i högskolan i möte om sexuella trakasserier ›

Könsstereotyper förstärker ond cirkel inom akademin

2017-10-10 11:31

-Kvinnor tenderar att hamna i en ond cirkel som förstärker föreställningar om att kvinnor är sämre f...

Läs Könsstereotyper förstärker ond cirkel inom akademin ›

JiHU anordnar tematräffar

2017-09-25 10:47

Under hösten ordnar Nationella sekretariatet för genusforskning tre tematräffar för personer som arb...

Läs JiHU anordnar tematräffar ›

""

Ökat intresse för genus och jämställdhet skapar nya möjligheter

2017-08-08 11:15

Sedan 1998 har sekretariatet på regeringens uppdrag arbetat med att sprida kunskap om genusforskning...

Läs Ökat intresse för genus och jämställdhet skapar nya möjligheter ›

Ett vägskel med två vägar som förgrenar sig.

Porträttet: Pionjär som mött motstånd

2017-03-16 08:54

– Utmaningen att arbeta med jämställdhet i organisationer brukar handla om att män och kvinnor reage...

Läs Porträttet: Pionjär som mött motstånd ›

Nationella sekretariatet för genusforskning samlar lärosäten

2017-03-09 08:51

Idag, torsdagen den 9 mars, träffar Nationella sekretariatet för genusforskning samordnarna för JiHU...

Läs Nationella sekretariatet för genusforskning samlar lärosäten ›

Bild på studenter i föreläsningslokal

Nya vägledningar för jämställdhet i akademin

2017-03-01 16:49

Under perioden 2016-2019 har alla statliga lärosäten samt Chalmers tekniska högskola och Högskolan i...

Läs Nya vägledningar för jämställdhet i akademin ›

Nytt jämställdhetspolitiskt delmål om utbildning

2016-11-18 14:44

Den 16 november presenterade regeringen den jämställdhetspolitiska skrivelsen Makt, mål och myndighe...

Läs Nytt jämställdhetspolitiskt delmål om utbildning ›

Nytt projekt ska följa arbetet med jämställdhetsintegrering i akademin

2016-11-14 10:50

- Vad händer egentligen när politiska beslut om jämställdhetsintegrering ska möta den praktiska verk...

Läs Nytt projekt ska följa arbetet med jämställdhetsintegrering i akademin ›

41,8 miljoner till forskning för jämställdhet i akademin

2016-11-10 13:43

[caption id="attachment_9194" align="alignright" width="184"] Mari Teigen (pressbild)[/caption...

Läs 41,8 miljoner till forskning för jämställdhet i akademin ›

Läkare med surfplatta pratar med patient

Sekretariatet på Gender summit 9 i Bryssel

2016-11-07 10:40

Fredrik Bondestam, verksamhetsledare och forskningssamordnare på Nationella sekretariatet för genusf...

Läs Sekretariatet på Gender summit 9 i Bryssel ›

Olika vägar till jämställd akademi i Norden

2016-11-01 13:59

Det tar lång tid att bli professor. Men det räcker inte som förklaring till att utvecklingen mot en ...

Läs Olika vägar till jämställd akademi i Norden ›

EU lovar fortsatta jämställdhetssatsningar

2016-10-27 11:52

EU-kommissionen har nu utlovat ytterligare medel till projekt kring jämställdhet i forskande organis...

Läs EU lovar fortsatta jämställdhetssatsningar ›

Forskare i laboratorium tittar på provrör

Högskolan är fortfarande starkt könssegregerad

2016-10-21 09:12

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har med den nya rapporten Kvinnor och män i högskolan undersökt hu...

Läs Högskolan är fortfarande starkt könssegregerad ›

Fyra studenter i närbild vid föreläsning

Genusforskare tilldelas forskningsmedel av Forte

2016-10-05 11:02

Forskningsrådet Forte, som finansierar forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd, har beslutat om ...

Läs Genusforskare tilldelas forskningsmedel av Forte ›

En sköterska kör en äldre i rullstol på en tur utomhus

JiHU i blickfånget på europeisk konferens

2016-09-09 12:16

Uppdatering 12 september: Fredrik Bondestam har tyvärr blivit sjuk. Keynote tillsammans med Ulrika H...

Läs JiHU i blickfånget på europeisk konferens ›

Bild på Ulrika Helldén och Fredrik Bondestam

JiHU träffar ledningsgrupper

2016-08-26 09:50

Hösten är här och vårt arbete med att stödja jämställdhetsintegrering av högskolor och universitet (...

Läs JiHU träffar ledningsgrupper ›

Bild på framsidan av högskolan i Dalarna

Almedalsseminarium 2016: Från beslut till förändring del 3 av 3

2016-07-05 13:11

Hur rimmar akademisk frihet med uppdraget om jämställdhetsintegrering? Samtal om hur olika aktörer k...

Läs Almedalsseminarium 2016: Från beslut till förändring del 3 av 3 ›

Illustration av orange synkronklappa som används inom film.

Almedalsseminarium 2016: Från beslut till förändring del 2 av 3

2016-07-05 13:07

Hur rimmar akademisk frihet med uppdraget om jämställdhetsintegrering? Samtal om hur olika aktörer k...

Läs Almedalsseminarium 2016: Från beslut till förändring del 2 av 3 ›

Illustration av orange synkronklappa som används inom film.

Almedalsseminarium 2016: Från beslut till förändring del 1 av 3

2016-07-05 13:05

Hur rimmar akademisk frihet med uppdraget om jämställdhetsintegrering? Samtal om hur olika aktörer k...

Läs Almedalsseminarium 2016: Från beslut till förändring del 1 av 3 ›

Illustration av orange synkronklappa som används inom film.

Konferens om jämställdhetsintegrering i akademin

2016-07-04 11:08

Europeiska jämställdhetsinstitutet, EIGE, håller i en högnivåkonferens "Mainstreaming gender equalit...

Läs Konferens om jämställdhetsintegrering i akademin ›

Bild på en kvinnlig professor som står framför många studenter i en föreläsningssal

”Kollegialitet i sin ideala form gynnar inte män framför kvinnor”

2016-06-30 16:34

Ulla Eriksson-Zetterquist är professor i företagsekonomi, inriktning management, vid Göteborgs unive...

Läs ”Kollegialitet i sin ideala form gynnar inte män framför kvinnor” ›

Ojämställda karriärvägar och anställningsvillkor i akademin

2016-06-29 10:43

Kvinnor har inte samma möjligheter att avancera inom akademin som män. De får generellt mindre tid f...

Läs Ojämställda karriärvägar och anställningsvillkor i akademin ›

Kvinna i trettioårsåldern föreläser för studenter på universitet.

Är det akademiska ledarskapet jämställt?

2016-06-28 10:57

Vilken typ av ledarskap leder bäst fram till en jämställd akademi? De två huvudsakliga formerna f...

Läs Är det akademiska ledarskapet jämställt? ›

Doktorspromotionen 2015 vid Göteborgs universitet, en man sätter en lagerkrans på en annan mans huvud.

Forskare från hela världen diskuterade framtiden för lärosäten

2016-06-27 15:18

Konferensen ”University Futures” i Köpenhamn samlade ett hundratal forskare från hela världen 15-17 ...

Läs Forskare från hela världen diskuterade framtiden för lärosäten ›

Bild på Anette Risberg och Klara Regnö, som står framför en workshop

Liisa Husu vetenskaplig rådgivare till kvinnliga rektorer i Europa

2016-06-27 14:04

- Det känns väldigt roligt! Ewora har tidigare varit ett nätverk för kvinnliga rektorer vid lärosäte...

Läs Liisa Husu vetenskaplig rådgivare till kvinnliga rektorer i Europa ›

Bild på Liisa Husu

Karriärvägar och anställningsvillkor

2016-06-22 14:17

Korta tillfälliga anställningar är regel snarare än undantag inom akademin. Visstidsanställningar st...

Läs Karriärvägar och anställningsvillkor ›

Kvinna i trettioårsåldern föreläser för studenter på universitet.

Jämställd akademi och maskulinitet i Almedalen

2016-06-22 10:32

Hur kan olika aktörer samverka för att uppnå en jämställd akademi utifrån sina uppdrag? Nationella s...

Läs Jämställd akademi och maskulinitet i Almedalen ›

Bild från Almedalen, Visby. På bilden syns en fontän, gräsmatta och hus

RJ måste arbeta med jämställdhet i finansieringen

2016-06-21 13:49

Riksrevisionen har granskat Riksbankens Jubileumsfond, RJ, som funnits i över 50 år och aldrig blivi...

Läs RJ måste arbeta med jämställdhet i finansieringen ›

Rekryteringsmålen för professorer väcker debatt

2016-06-10 10:33

Det gav upphov till diskussion när Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forsk...

Läs Rekryteringsmålen för professorer väcker debatt ›

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning

Akademin under lupp i kommande nummer av TGV

2016-06-07 17:03

- Temat är ständigt aktuellt, men just nu är det förstås särskilt intressant i och med den forskning...

Läs Akademin under lupp i kommande nummer av TGV ›

Bild på Fredrik Bondestam, Kerstin Alnebratt och Kajsa Widegren

Tidskrift för genusvetenskap: call for abstracts

2016-06-07 17:00

Tidskrift för genusvetenskap ber nu om abstracts för kommande temanummer om kunskapens och kunskapan...

Läs Tidskrift för genusvetenskap: call for abstracts ›

Bild på tre nummer av Tidskjrift för genusvetenskap med temana "Kärlek", "Flickor" och "Miljö".

Förnyad kraft behövs i arbetet för breddad rekrytering

2016-04-20 15:58

Mer än 200 människor deltar i dag i konferensen Kvalitetsdrivet, som anordnas av Universitets- och h...

Läs Förnyad kraft behövs i arbetet för breddad rekrytering ›

Helene Hellmark Knutsson inledningstalar på konferensen Kvalitetsdrivet

Nytt material om akademiskt ledarskap

2016-04-15 09:44

Kollegialitet och linjestyrning är de två huvudsakliga formerna för ledningsverksamhet inom högskole...

Läs Nytt material om akademiskt ledarskap ›

Akademiskt ledarskap

2016-04-06 15:50

Den traditionella formen för ledarskap inom akademin kallas för [markertext]kollegialitet.[/markerte...

Läs Akademiskt ledarskap ›

Doktorspromotionen 2015 vid Göteborgs universitet. En man sätter en lagerkrans på en annan mans huvud.

Nu ska akademin bli jämställd

2016-03-14 10:59

– Det finns strukturer inom akademin som systematiskt missgynnar kvinnor. Kvinnors villkor för forsk...

Läs Nu ska akademin bli jämställd ›

Bild på ett tiotal studenter som sitter i föresläsningssal.

Jämställdhet i akademin

2016-01-12 13:39

Det finns en rad exempel på frågor relaterade till universitet och högskolor som präglas av ojämstäl...

Läs Jämställdhet i akademin ›

Två unga kvinnor lyssnar på en man, som syns i bildens ytterkant.

Kollegial bedömning

2016-01-12 13:38

Majoriteten av forskningsfinansieringen både i Sverige och internationellt fördelas i dag med utgång...

Läs Kollegial bedömning ›

fyra personer sitter runt ett bord, täckt med papper och datorer.

Nytt jämställdhetsuppdrag till alla lärosäten

2016-01-11 14:57

”Det är av stor vikt att alla delar av universitet och högskolors verksamhet omfattas av ett aktivt ...

Läs Nytt jämställdhetsuppdrag till alla lärosäten ›

Studenter i trappa

Hur ska forskningsråden arbeta med jämställdhet?

2015-11-24 13:17

Hösten 2016 ska regeringen lägga fram en ny forskningsproposition, och nu pågår förberedelserna. Gen...

Läs Hur ska forskningsråden arbeta med jämställdhet? ›

Värderingen av kunskap ligger djupt och orört i det akademiska systemet

2015-11-19 10:38

Gender Summits är en serie globala, kringresande konferenser som uppmärksammar och driver på arbetet...

Läs Värderingen av kunskap ligger djupt och orört i det akademiska systemet ›

Jämställdhetsintegrering i Sverige på Gender Summit

2015-11-03 14:12

I Berlin 6-7 november hålls den sjunde European Gender Summit, GS7, en konferens som samlar forskare...

Läs Jämställdhetsintegrering i Sverige på Gender Summit ›

Högskolans tur: Göteborgs universitet tar täten

2015-07-03 09:00

Universitets- och högskolesektorn ska kunna garantera likvärdiga villkor för kvinnor och män. Trots ...

Läs Högskolans tur: Göteborgs universitet tar täten ›

Sekretariatet representerat i regeringens expertgrupp

2015-05-15 09:27

I samband med den internationella kvinnodagen den 8 mars aviserade Helene Hellmark Knutsson, ministe...

Läs Sekretariatet representerat i regeringens expertgrupp ›

Excellenssatsningar har en stark machoprägel

2015-05-13 10:40

30 procent av Sveriges mest citerade forskare är kvinnor. Men de excellenssatsningar som ska stödja ...

Läs Excellenssatsningar har en stark machoprägel ›

För jämn fördelning krävs rättvis bedömning

2015-05-04 22:00

- För att bli en framstående forskningsnation krävs en jämställd akademi. Allt annat vore slöseri me...

Läs För jämn fördelning krävs rättvis bedömning ›

Regeringen utser expertgrupp för jämställdhet i högskolan

2015-03-04 10:01

- Sverige har en feministisk regering och jämställdhet står högt på regeringens agenda. Att alla, oa...

Läs Regeringen utser expertgrupp för jämställdhet i högskolan ›

Åtta av tio kallade professorer är män

2014-03-03 09:52

Genom att kalla en professor kan ett lärosäte ta en genväg i anställningsprocessen och göra en strat...

Läs Åtta av tio kallade professorer är män ›

Debatt i Almedalen 2014 om jämställdhet i akademin

2014-02-10 15:00

Vi behöver inte fler rapporter, utan det är dags att agera. Det menade rektor Pam Fredman vid Götebo...

Läs Debatt i Almedalen 2014 om jämställdhet i akademin ›

Illustration av orange synkronklappa som används inom film.

Utredare vill se bättre styrning genom jämställdhetsmål för lärosätena

2013-04-19 13:46

Utvecklingen mot jämställdhet inom akademin går trögt. Mellan år 1995 och 2011 ökade andelen kvinnor...

Läs Utredare vill se bättre styrning genom jämställdhetsmål för lärosätena ›

Skam skärper synen i forskningstoppen

2013-03-15 11:03

– Vi ville diskutera hur ordet excellens skapar en grupp för sig och hur den ställs i motsats till n...

Läs Skam skärper synen i forskningstoppen ›

“Kvinnor ses som antitesen till forskare”

2012-01-26 09:26

Anna Peixoto och Anna-Karin Wyndhamn har i projektet Jämställda fakulteter? kartlagt jämställdheten ...

Läs “Kvinnor ses som antitesen till forskare” ›

Nätverk viktigt för mäns och kvinnors villkor i forskarkarriären

2011-09-07 11:24

I rapporten Forskarkarriär för både kvinnor och män? – Statistisk uppföljning och kunskapsöversikt (...

Läs Nätverk viktigt för mäns och kvinnors villkor i forskarkarriären ›

“Det svarta hålet existerar över huvud taget inte”

2010-04-22 12:52

När missförhållanden inom universitetsvärlden diskuteras brukar de övergripande utbildningspolitiska...

Läs “Det svarta hålet existerar över huvud taget inte” ›