Sök

Antal träffar: 35
Ny sökning ›

Forskning om jämställdhetsarbete

2018-05-23 11:34

Vi hjälper dig att hålla koll på den senaste forskningen via databasen Gena. Här tipsar vi om nya av...

Läs Forskning om jämställdhetsarbete ›

Debatt om jämställdhet i akademin

2018-02-22 10:05

De fyra forskningsråden har i ledarartiklar i Svenska dagbladet nyligen kritiserats för sitt arbete ...

Läs Debatt om jämställdhet i akademin ›

Ethel Forsberg, generaldirektör för Forte, och Sven Stafström, generaldirektör för Vetenskapsrådet.

Verksamhetsflytt på webben

2018-01-26 15:37

Jämställdhetsmyndigheten, som invigdes i januari, ska bidra till en strategisk, sammanhållen och hål...

Läs Verksamhetsflytt på webben ›

Replik på DN Debatt: “Jämställdhetsarbete vinner på att synliggöra alla”

2017-11-15 15:53

Ja, jämställdhet, jämställdhetspolitiken och jämställdhetsintegrering handlar om kvinnor och män. De...

Läs Replik på DN Debatt: “Jämställdhetsarbete vinner på att synliggöra alla” ›

Erfarenheter och förväntningar i fokus under JiM-dagen

2017-11-14 09:00

– Vi kommer att uträtta stordåd! Så avslutade Kerstin Alnebratt passet om planerna för den nya Jämst...

Läs Erfarenheter och förväntningar i fokus under JiM-dagen ›

Två personer står vid ett högt bord framför en bildskärm med texten JiM-dagen, 7 november 2017

Genussekretariatet: Arpi blundar för ojämlikhet

2017-11-13 10:02

I en ledarartikel i SvD, ”Genusvetenskapen tar över svenska universitet”, skriver Ivar Arpi om Jämst...

Läs Genussekretariatet: Arpi blundar för ojämlikhet ›

Forte höjer ambitionen om genusperspektiv i sin forskning

2017-10-02 14:51

Forte, forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, har för 2016 års utlysningar av forskningsm...

Läs Forte höjer ambitionen om genusperspektiv i sin forskning ›

JiM på besök i Tallinn

2017-09-27 14:57

-Det ska bli spännande att prata med en verksamhet som arbetar i hela Norden och få ta del av deras ...

Läs JiM på besök i Tallinn ›

JiHU anordnar tematräffar

2017-09-25 10:47

Under hösten ordnar Nationella sekretariatet för genusforskning tre tematräffar för personer som arb...

Läs JiHU anordnar tematräffar ›

""

Jämställdhet i Norden, Baltikum och Ryssland

2017-09-06 11:10

Genom fallstudier undersöker forskare i historia och sociologi hur institutioner för jämställdhet ha...

Läs Jämställdhet i Norden, Baltikum och Ryssland ›

Ny handledning för bättre HBTQ-kompetens

2017-08-17 11:29

Hur kan arbetet med jämställdhetsintegrering bedrivas så att det utmanar heteronormen, snarare än at...

Läs Ny handledning för bättre HBTQ-kompetens ›

Nya vägledningar för jämställdhet i akademin

2017-03-01 16:49

Under perioden 2016-2019 har alla statliga lärosäten samt Chalmers tekniska högskola och Högskolan i...

Läs Nya vägledningar för jämställdhet i akademin ›

Så undviker du fallgroparna!

2017-01-02 15:39

Jämställdhet som administrativ rutin och återskapande av könsskillnader. Det är två av de fallgropar...

Läs Så undviker du fallgroparna! ›

Två pojkar som hjälper varandra upp för en kulle

Nya myndighetsplaner för jämställdhetsintegrering

2016-11-16 14:06

Nu ligger 19 nya planer för jämställdhetsintegrering ute på genus.se, bland annat från Polismyndighe...

Läs Nya myndighetsplaner för jämställdhetsintegrering ›

En hög med dokument på ett skrvibord

Sekretariatet utbildar Europarådet i jämställdhetsintegrering

2016-11-15 09:00

Lillemor Dahlgren, verksamhetsledare för JiM (Jämställdhetsintegrering i myndigheter) på Nationella ...

Läs Sekretariatet utbildar Europarådet i jämställdhetsintegrering ›

En byggnad där det står "Conseil d'Europe". Framför byggnaden syns flera flaggor.

Viktigt med kritiskt perspektiv för nya myndigheten

2016-09-27 15:57

- Det är på tiden! Äntligen får jämställdhet som politikområde samma förutsättningar som andra polit...

Läs Viktigt med kritiskt perspektiv för nya myndigheten ›

JiHU i blickfånget på europeisk konferens

2016-09-09 12:16

Uppdatering 12 september: Fredrik Bondestam har tyvärr blivit sjuk. Keynote tillsammans med Ulrika H...

Läs JiHU i blickfånget på europeisk konferens ›

Bild på Ulrika Helldén och Fredrik Bondestam

JiHU träffar ledningsgrupper

2016-08-26 09:50

Hösten är här och vårt arbete med att stödja jämställdhetsintegrering av högskolor och universitet (...

Läs JiHU träffar ledningsgrupper ›

Bild på framsidan av högskolan i Dalarna

Konferens om jämställdhetsintegrering i akademin

2016-07-04 11:08

Europeiska jämställdhetsinstitutet, EIGE, håller i en högnivåkonferens "Mainstreaming gender equalit...

Läs Konferens om jämställdhetsintegrering i akademin ›

Bild på en kvinnlig professor som står framför många studenter i en föreläsningssal

Nu ska akademin bli jämställd

2016-03-14 10:59

– Det finns strukturer inom akademin som systematiskt missgynnar kvinnor. Kvinnors villkor för forsk...

Läs Nu ska akademin bli jämställd ›

Bild på ett tiotal studenter som sitter i föresläsningssal.

Ännu fler myndigheter ska arbeta med JiM

2015-12-18 11:38

Myndigheterna som ingår i JiM har fått ett särskilt regeringsuppdrag att arbeta aktivt med jämställd...

Läs Ännu fler myndigheter ska arbeta med JiM ›

JiM: Jämställdhetsintegrering i myndigheter

2015-12-15 14:07

Länk till mer information om jämställdhetsintegrering av myndigheter på Jämställdhetsmyndighetens we...

Läs JiM: Jämställdhetsintegrering i myndigheter ›

Representanter för statliga myndigheter inom JiM-programmet samlade för workshop

Sekretariatet för genusforskning utbildar Europarådet

2015-11-17 09:18

Medarbetare vid Nationella sekretariatet för genusforskning är under vecka 47 i Strasbourg för att h...

Läs Sekretariatet för genusforskning utbildar Europarådet ›

Jämställdhetsintegrering i Sverige på Gender Summit

2015-11-03 14:12

I Berlin 6-7 november hålls den sjunde European Gender Summit, GS7, en konferens som samlar forskare...

Läs Jämställdhetsintegrering i Sverige på Gender Summit ›

En samlad struktur för jämställdhetspolitiken

2015-10-21 08:45

Cecilia Schelin Seidegård, landshövding på Gotland, utsågs av den förra regeringen till statens utre...

Läs En samlad struktur för jämställdhetspolitiken ›

Högskolans tur: Göteborgs universitet tar täten

2015-07-03 09:00

Universitets- och högskolesektorn ska kunna garantera likvärdiga villkor för kvinnor och män. Trots ...

Läs Högskolans tur: Göteborgs universitet tar täten ›

Jämställdhetspolitik under lupp i Almedalen

2015-07-02 10:43

Mellan 2007-2014 har regeringen satsat 2,6 miljarder kronor på jämställdhet. Det är den största ekon...

Läs Jämställdhetspolitik under lupp i Almedalen ›

Ny rapport efterlyser hållbara jämställdhetssatsningar

2015-06-25 13:34

Regeringens jämställdhetssatsning är unik så till vida att det aldrig tidigare avsatts så mycket med...

Läs Ny rapport efterlyser hållbara jämställdhetssatsningar ›

Sekretariatet representerat i regeringens expertgrupp

2015-05-15 09:27

I samband med den internationella kvinnodagen den 8 mars aviserade Helene Hellmark Knutsson, ministe...

Läs Sekretariatet representerat i regeringens expertgrupp ›

För jämn fördelning krävs rättvis bedömning

2015-05-04 22:00

- För att bli en framstående forskningsnation krävs en jämställd akademi. Allt annat vore slöseri me...

Läs För jämn fördelning krävs rättvis bedömning ›

Avstamp för jämställda myndigheter

2015-03-06 14:47

– Myndigheter har en väldigt stark roll i Sverige jämfört med andra länder. Därför är det viktigt at...

Läs Avstamp för jämställda myndigheter ›

Regeringen utser expertgrupp för jämställdhet i högskolan

2015-03-04 10:01

- Sverige har en feministisk regering och jämställdhet står högt på regeringens agenda. Att alla, oa...

Läs Regeringen utser expertgrupp för jämställdhet i högskolan ›

26 miljoner kr till stöd för jämställdhet

2015-01-29 12:07

Under 2013 och 2014 har 18 statliga myndigheter på uppdrag av regeringen medverkat i ett program för...

Läs 26 miljoner kr till stöd för jämställdhet ›