Sök

Antal träffar: 28
Ny sökning ›

Vill motverka kvinnodominans och könsbundna studieval

2018-05-07 09:01

UHR:s nytillträdda generaldirektör Karin Röding har tidigare varit statssekreterare vid Utbildningsd...

Läs Vill motverka kvinnodominans och könsbundna studieval ›

Verksamhetsflytt på webben

2018-01-26 15:37

Jämställdhetsmyndigheten, som invigdes i januari, ska bidra till en strategisk, sammanhållen och hål...

Läs Verksamhetsflytt på webben ›

Erfarenheter och förväntningar i fokus under JiM-dagen

2017-11-14 09:00

– Vi kommer att uträtta stordåd! Så avslutade Kerstin Alnebratt passet om planerna för den nya Jämst...

Läs Erfarenheter och förväntningar i fokus under JiM-dagen ›

Två personer står vid ett högt bord framför en bildskärm med texten JiM-dagen, 7 november 2017

Sex uppdaterade handledningar blir sju

2017-11-06 08:00

Nationella sekretariatet för genusforskning har tidigare i sitt regeringsuppdrag Jämställdhetsintegr...

Läs Sex uppdaterade handledningar blir sju ›

Två handledningar under höstlöv med texterna "Så gör du: Jämställd kommunikation" och "Så gör du: HBTQ-kompetent jämställdhetsarbete"

Sekretariatet välkomnar utvärderingen av JiM

2017-10-06 12:08

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att utvärdera JiM, Jämställdhetsintegrering i myndigheter, et...

Läs Sekretariatet välkomnar utvärderingen av JiM ›

Sekretariatet välkomnar krav på könsuppdelad statistik

2017-09-28 10:45

Det är från och med 2017 som alla myndigheters individbaserade statistik ska vara könsuppdelad när d...

Läs Sekretariatet välkomnar krav på könsuppdelad statistik ›

Blyertspenna ligger på ett papper med kolumner fulla av siffror

JiM på besök i Tallinn

2017-09-27 14:57

-Det ska bli spännande att prata med en verksamhet som arbetar i hela Norden och få ta del av deras ...

Läs JiM på besök i Tallinn ›

Ny handledning för bättre HBTQ-kompetens

2017-08-17 11:29

Hur kan arbetet med jämställdhetsintegrering bedrivas så att det utmanar heteronormen, snarare än at...

Läs Ny handledning för bättre HBTQ-kompetens ›

Ökat intresse för genus och jämställdhet skapar nya möjligheter

2017-08-08 11:15

Sedan 1998 har sekretariatet på regeringens uppdrag arbetat med att sprida kunskap om genusforskning...

Läs Ökat intresse för genus och jämställdhet skapar nya möjligheter ›

Ett vägskel med två vägar som förgrenar sig.

Forskares meriter i fokus för jämställdhetsrapport från VR

2017-05-18 09:55

Inom ramen för arbetet med att jämställdhetsintegrera sin verksamhet har Vetenskapsrådet, VR, för sj...

Läs Forskares meriter i fokus för jämställdhetsrapport från VR ›

Maktperspektivet i fokus för stödet till JiM-myndigheter

2017-05-03 07:55

Sedan januari 2013 har Nationella sekretariatet för genusforskning haft regeringens uppdrag att stöd...

Läs Maktperspektivet i fokus för stödet till JiM-myndigheter ›

Erfarenhetsutbyte med Länsstyrelserna

2017-03-31 08:43

- Behovet av samordning och samverkan är stort inom arbetet med jämställdhetsintegrering och en föru...

Läs Erfarenhetsutbyte med Länsstyrelserna ›

tre personer sitter och tittar på dokument

Kerstin Alnebratt utsedd att leda arbetet med att inrätta jämställdhetsmyndigheten

2016-12-15 12:25

Regeringen har beslutat om direktiv till den organisationskommitté som ska se till att den nya myndi...

Läs Kerstin Alnebratt utsedd att leda arbetet med att inrätta jämställdhetsmyndigheten ›

Kerstin Alnebratt

Nya myndighetsplaner för jämställdhetsintegrering

2016-11-16 14:06

Nu ligger 19 nya planer för jämställdhetsintegrering ute på genus.se, bland annat från Polismyndighe...

Läs Nya myndighetsplaner för jämställdhetsintegrering ›

En hög med dokument på ett skrvibord

Sekretariatet utbildar Europarådet i jämställdhetsintegrering

2016-11-15 09:00

Lillemor Dahlgren, verksamhetsledare för JiM (Jämställdhetsintegrering i myndigheter) på Nationella ...

Läs Sekretariatet utbildar Europarådet i jämställdhetsintegrering ›

En byggnad där det står "Conseil d'Europe". Framför byggnaden syns flera flaggor.

JiM på platsbesök hos SCB

2016-10-06 09:16

Tisdagen den 4 oktober genomförde JiM ett platsbesök på Statistiska centralbyrån, SCB, för att stödj...

Läs JiM på platsbesök hos SCB ›

statistikkurva över normalfördelning (Gaussian)

Viktigt med kritiskt perspektiv för nya myndigheten

2016-09-27 15:57

- Det är på tiden! Äntligen får jämställdhet som politikområde samma förutsättningar som andra polit...

Läs Viktigt med kritiskt perspektiv för nya myndigheten ›

Platsträffar med nya JiM-myndigheter

2016-09-06 13:37

Från slutet av augusti till början av oktober genomför Nationella sekretariatet för genusforskning p...

Läs Platsträffar med nya JiM-myndigheter ›

stor sal med människor som arbetar i grupp

Transpersoner upplever bristande bemötande i sjukvården

2016-06-20 10:51

Normer och normativa förväntningar påverkar transpersoners beskrivningar och upplevelser av sexuell ...

Läs Transpersoner upplever bristande bemötande i sjukvården ›

Bild på väntrum med tomma stolar och en läkare som är på språng

Målformulering stor utmaning för JiM-myndigheter

2016-05-13 11:02

I slutet av mars överlämnade Nationella sekretariatet för genusforskning sin delrapport ”Rapporterin...

Läs Målformulering stor utmaning för JiM-myndigheter ›

Man går över övergångsställe målat i olika färger

Ny form för Europarådets jämställdhetskommitté

2016-05-10 14:59

Europarådets jämställdhetskommitté träffades för första gången i formen av en styrgruppskommitté i S...

Läs Ny form för Europarådets jämställdhetskommitté ›

Skylt med namnet Council of Europe

Ännu fler myndigheter ska arbeta med JiM

2015-12-18 11:38

Myndigheterna som ingår i JiM har fått ett särskilt regeringsuppdrag att arbeta aktivt med jämställd...

Läs Ännu fler myndigheter ska arbeta med JiM ›

JiM: Jämställdhetsintegrering i myndigheter

2015-12-15 14:07

Länk till mer information om jämställdhetsintegrering av myndigheter på Jämställdhetsmyndighetens we...

Läs JiM: Jämställdhetsintegrering i myndigheter ›

Representanter för statliga myndigheter inom JiM-programmet samlade för workshop

Sekretariatet för genusforskning utbildar Europarådet

2015-11-17 09:18

Medarbetare vid Nationella sekretariatet för genusforskning är under vecka 47 i Strasbourg för att h...

Läs Sekretariatet för genusforskning utbildar Europarådet ›

En samlad struktur för jämställdhetspolitiken

2015-10-21 08:45

Cecilia Schelin Seidegård, landshövding på Gotland, utsågs av den förra regeringen till statens utre...

Läs En samlad struktur för jämställdhetspolitiken ›

Ny rapport efterlyser hållbara jämställdhetssatsningar

2015-06-25 13:34

Regeringens jämställdhetssatsning är unik så till vida att det aldrig tidigare avsatts så mycket med...

Läs Ny rapport efterlyser hållbara jämställdhetssatsningar ›

Avstamp för jämställda myndigheter

2015-03-06 14:47

– Myndigheter har en väldigt stark roll i Sverige jämfört med andra länder. Därför är det viktigt at...

Läs Avstamp för jämställda myndigheter ›

26 miljoner kr till stöd för jämställdhet

2015-01-29 12:07

Under 2013 och 2014 har 18 statliga myndigheter på uppdrag av regeringen medverkat i ett program för...

Läs 26 miljoner kr till stöd för jämställdhet ›