Sök

Antal träffar: 34
Ny sökning ›

Porträtt: ”Nu gäller det att ta diskussionen och inte vara så försiktig”

2018-09-03 09:36

– Kom an då! Var är ni? Ulf Mellström spänner musklerna och slår skämtsamt knytnäven mot bröstet....

Läs Porträtt: ”Nu gäller det att ta diskussionen och inte vara så försiktig” ›

Ulf Mellström

Museerna tar ton i debatten

2018-04-23 15:59

För Ozan Sunar, vd och konstnärlig ledare för Moriska Paviljongen, är det enkelt. Ett samhälle som m...

Läs Museerna tar ton i debatten ›

Ungdomars vardagsliv och genusskapande

2018-03-28 12:00

Det är enkelt att hålla koll på ny forskning med genusperspektiv via databasen Gena. Här tipsar vi o...

Läs Ungdomars vardagsliv och genusskapande ›

Normkritisk pedagogik

2018-01-30 14:28

Feministisk pedagogik som internationellt kunskapsfält växte fram under 1980-talet, och utvecklades ...

Läs Normkritisk pedagogik ›

Nya uppdrag kring normer till sekretariatet

2018-01-18 09:48

Region Jönköpings län vill synliggöra de normer och attityder som omgärdar ungdomars och unga vuxnas...

Läs Nya uppdrag kring normer till sekretariatet ›

Kyrkoval prövar kyrkans människosyn

2017-09-11 15:28

Sedan Svenska kyrkan skiljdes från staten för 18 år sedan har organisationen gått från att vara en m...

Läs Kyrkoval prövar kyrkans människosyn ›

Patriarkat

2016-12-15 13:40

Patriarkat kan förstås på många olika sätt, där det vanligaste är som ett system där män, oftast äld...

Läs Patriarkat ›

Intersex

2016-12-15 11:02

Intersex är ett samlingsbegrepp för en rad olika medfödda tillstånd där personers fysiska könsutveck...

Läs Intersex ›

Binärt/linjärt kön

2016-12-15 10:51

Uttrycket binär könsuppfattning brukar användas om tanken att det finns två kön, varken mer eller mi...

Läs Binärt/linjärt kön ›

Queer

2016-12-15 10:50

Queerbegreppet används för att ifrågasätta föreställningen att det finns två kön som är varandras mo...

Läs Queer ›

Erika Alm bloggar om OS

2016-09-15 10:22

Erika Alm, lektor i genusvetenskap vid Göteborgs universitet, är ny bloggare i Curie - Vetenskapsråd...

Läs Erika Alm bloggar om OS ›

Två simmare står i startposition inför tävling

Kärlek som tema i nya numret av TGV

2016-06-10 14:11

I nya numret av Tidskrift för genusvetenskap undersöks temat ”Kärlek”. Gästredaktörer för numret är ...

Läs Kärlek som tema i nya numret av TGV ›

Bild på omslaget för nya numret av Tidskrift för genusvetenskap. På bilden syns två elefanter med snablarna sammanflätade.

Vithet

2016-06-09 13:58

Vithet som teoretiskt begrepp är centralt inom disciplinen kritiska vithetsstudier. Det syftar bland...

Läs Vithet ›

Norm/normkritik

2016-06-09 13:55

En norm brukar beteckna det ”normala”, ofta outtalat godtagbara beteendet i en social grupp. Det kan...

Läs Norm/normkritik ›

Homosocialitet

2016-06-09 13:52

Homosocialitet innebär enkelt uttryckt att endast personer av ett kön deltar i, eller kraftigt domin...

Läs Homosocialitet ›

Heteronormativitet

2016-06-09 13:51

Ett heteronormativt samhälle har heterosexualitet som norm för människors sexualitet. Det tas för gi...

Läs Heteronormativitet ›

HBTQ(I)(A)(P)

2016-06-09 13:50

Den i Sverige kanske vanligaste förkortningen för att benämna personer som inte ryms inom hetero- oc...

Läs HBTQ(I)(A)(P) ›

Genus/kön

2016-06-09 13:50

Ordet genus introducerades på 80-talet i Sverige för att möta ett behov av att kunna prata om den vä...

Läs Genus/kön ›

Cisperson/cis

2016-05-26 11:03

Ordet cisperson används ofta för att visa på hur en individs biologiska och juridiska kön hänger iho...

Läs Cisperson/cis ›

Brandförsvar får nya perspektiv med normkritisk design

2016-01-19 10:31

Det finns ett rykte om att kvinnor inom brandkåren generellt behöver längre tid på sig än män för at...

Läs Brandförsvar får nya perspektiv med normkritisk design ›

Vad är genusperspektiv?

2016-01-12 13:11

Att förstå sin omvärld utifrån olika perspektiv innebär att aktivt analysera och tänka kring ”vad be...

Läs Vad är genusperspektiv? ›

Bild på kameraskärm. Kameran riktas mot en scen.

Maskulin norm gör att studenter väljer bort teknisk utbildning

2015-10-30 12:15

Under 50 dagar fördelat på två terminer har Andreas Ottemo, doktorand vid institutionen för pedagogi...

Läs Maskulin norm gör att studenter väljer bort teknisk utbildning ›

Pappor vabbar mer efter reformer i föräldraförsäkringen

2015-06-22 11:10

Pappamånaden som kom 1995 och den extra månaden i föräldraförsäkringen 2002 har gett effekt inte bar...

Läs Pappor vabbar mer efter reformer i föräldraförsäkringen ›

Strukturell orättvisa accepteras inom fotboll

2015-05-27 14:53

När Anders Svensson hade slagit rekordet för antalet spelade herrlandslagsmatcher –146 stycken – fic...

Läs Strukturell orättvisa accepteras inom fotboll ›

Användare av färdtjänst möts av misstro

2015-05-18 13:01

Syftet med färdtjänst är att öka självständigheten för personer med normbrytande funktion, men den s...

Läs Användare av färdtjänst möts av misstro ›

“Lagen får inte stanna vid ytterdörren”

2015-05-11 14:47

- Lagen får inte stanna vid ytterdörren utan måste in i hemmet, sa den brittiska professorn Rosemary...

Läs “Lagen får inte stanna vid ytterdörren” ›

Genus och rätt – ny forskning presenterades i Umeå

2015-05-11 14:27

Under konferensen i Umeå 5-6 maj presenterades 30 papers om vitt skilda ämnen. Daniela Alaattinoglu ...

Läs Genus och rätt – ny forskning presenterades i Umeå ›

Kungarna av feminismen

2014-03-12 11:34

Det började som ett annat projekt – för cirka tio år sedan ville Anna Olovsdotter Lööv och en annan ...

Läs Kungarna av feminismen ›

Normkritiken utmanar oss alla

2013-12-15 16:54

Den normkritiska pedagogiken introducerades av Queerpedagogiskt nätverk år 2007. Perspektivet tar av...

Läs Normkritiken utmanar oss alla ›

Porträtt: Catharina Landström

2006-12-04 13:01

Tillbaka i Göteborg igen efter många år som gästforskare i olika världsdelar håller hon just nu på a...

Läs Porträtt: Catharina Landström ›

Porträtt: “För många män är deras kön osynligt”

2006-09-14 12:38

Jeff Hearn sitter med kollegan Ulf Mellström och går igenom ansökningar till en doktorandtjänst. Det...

Läs Porträtt: “För många män är deras kön osynligt” ›

Porträtt: “Gud hatar inte bögar – men många kristna gör det”

2006-02-20 13:11

– Att leva under hot deformerar, konstaterar han. Jag har tvingats till alla möjliga strategier för ...

Läs Porträtt: “Gud hatar inte bögar – men många kristna gör det” ›

Porträtt: David Tjeder

2003-05-19 13:45

– Mansforskning låter som forskning som görs för att lyfta fram män. Fast män är ju inte direkt någr...

Läs Porträtt: David Tjeder ›

Porträtt: Yvonne Hirdman

2001-12-12 15:32

När hon var ung ville hon bli konstnär. I Yvonne Hirdmans kök på söder i Stockholm står ett blått sk...

Läs Porträtt: Yvonne Hirdman ›