Sök

Antal träffar: 14
Ny sökning ›

Attack mot genusvetenskap trots refusering av fejk-artikel

2017-06-02 08:56

Nyhet 

- Det är en misslyckad attack mot genusvetenskapen eftersom vår tidskrift faktiskt refuserade artike...

Läs Attack mot genusvetenskap trots refusering av fejk-artikel ›

En trästämpel med texten "FAKE"

TGV flyttar till Uppsala

2017-04-03 14:25

Notis 

Tidskrift för genusvetenskap, TGV, har sin redaktion knuten till universitetsstäder i Sverige och by...

Läs TGV flyttar till Uppsala ›

Inbjudan till skrift om avbrutna studier på grund av migration

2016-09-29 11:23

Notis 

Forum för genusvetenskap, FGV, vid Mittuniversitetet inbjuder akademiker, studenter, journalister oc...

Läs Inbjudan till skrift om avbrutna studier på grund av migration ›

Hyllor med tidskrifter i ett universitetsbibliotek

Kriterium: värnar boken, publicerar open access och riggar peer review

2016-05-24 13:14

Notis 

Forskare inom humaniora och samhällsvetenskap står numera ofta inför krav på att deras publikationer...

Läs Kriterium: värnar boken, publicerar open access och riggar peer review ›

Tidskrift för genusvetenskap (TGV)

2016-02-08 11:55

Aktör 

Tidskrift för genusvetenskap, TGV, är Nordens största sakkunniggranskade tidskrift för aktuell tvärv...

Läs Tidskrift för genusvetenskap (TGV) ›

NORMA – International Journal for Masculinity Studies

2016-02-08 11:51

Aktör 

En internationell tidskrift för maskulinitetsforskning som ges ut av Nordisk förening för forskning ...

Läs NORMA – International Journal for Masculinity Studies ›

NORA – Nordic Journal of Feminist and Gender Research

2016-02-08 11:49

Aktör 

En vetenskaplig, sakkunniggranskad tidskrift för nordisk genusforskning över disciplingränserna. Med...

Läs NORA – Nordic Journal of Feminist and Gender Research ›

Lambda Nordica

2016-02-08 11:45

Aktör 

En vetenskaplig, sakkunniggranskad tidskrift för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning med ...

Läs Lambda Nordica ›

International Journal of Feminist Technoscience

2016-02-08 11:41

Aktör 

International Journal of Feminist Technoscience är en webbaserad tidskrift startad av Teknovetenskap...

Läs International Journal of Feminist Technoscience ›

Kollegial bedömning

2016-01-12 13:38

Sida 

Majoriteten av forskningsfinansieringen både i Sverige och internationellt fördelas i dag med utgång...

Läs Kollegial bedömning ›

fyra personer sitter runt ett bord, täckt med papper och datorer.

Excellenssatsningar har en stark machoprägel

2015-05-13 10:40

Nyhet 

30 procent av Sveriges mest citerade forskare är kvinnor. Men de excellenssatsningar som ska stödja ...

Läs Excellenssatsningar har en stark machoprägel ›

För jämn fördelning krävs rättvis bedömning

2015-05-04 22:00

Nyhet 

- För att bli en framstående forskningsnation krävs en jämställd akademi. Allt annat vore slöseri me...

Läs För jämn fördelning krävs rättvis bedömning ›

Jämn könsfördelning i Future Forests

2015-04-01 09:13

Nyhet 

Skogsforskningen har, liksom många andra naturvetenskapliga forskningsgrenar, länge varit en manlig ...

Läs Jämn könsfördelning i Future Forests ›

“Utan en mer långsiktig inriktning kommer humaniora inte överleva”

2011-11-17 11:30

Nyhet 

Humaniora är starkt missgynnat av regeringens forskningspolitik. Det menar Lisbeth Larsson, professo...

Läs “Utan en mer långsiktig inriktning kommer humaniora inte överleva” ›