Sök

Antal träffar: 21
Ny sökning ›

Vill motverka kvinnodominans och könsbundna studieval

2018-05-07 09:01

UHR:s nytillträdda generaldirektör Karin Röding har tidigare varit statssekreterare vid Utbildningsd...

Läs Vill motverka kvinnodominans och könsbundna studieval ›

Ungdomars vardagsliv och genusskapande

2018-03-28 12:00

Det är enkelt att hålla koll på ny forskning med genusperspektiv via databasen Gena. Här tipsar vi o...

Läs Ungdomars vardagsliv och genusskapande ›

Forskare visar på framkomliga vägar efter #metoo

2018-01-12 10:54

#Metoo har gjort det enskilda till det gemensamma och det behövs en kollektiv respons från civilsamh...

Läs Forskare visar på framkomliga vägar efter #metoo ›

Margareta Hydén, Katja Gillander, Gådin, Fredrik Bondestam och Eva Vingård

Två nya professorer med genusinriktning i Göteborg

2017-01-23 15:21

Göteborgs universitet har fått två nya professorer med genusinriktning. Eva Reimers, tidigare vid...

Läs Två nya professorer med genusinriktning i Göteborg ›

Eva Reimers, Åsa Arping

Kan könsuppdelning av skolidrotten vara feministisk?

2016-10-28 09:12

Enligt läroplanen har skolan ett ansvar att motverka traditionella könsmönster. Eleverna ska ges utr...

Läs Kan könsuppdelning av skolidrotten vara feministisk? ›

Omklädningsrum med ett fåtal kvarlämnade kläder

Konferens i Linköping om genus och intersektionalitet i skolan

2016-06-13 15:52

Den 15-17 juni samlas forskare från hela världen i Linköping för konferensen ”Gender Equality Matter...

Läs Konferens i Linköping om genus och intersektionalitet i skolan ›

Bild på klassrum med lärare och elev

Kunskapsöversikter om genus och skola

2016-05-19 15:36

Vill du på ett enkelt sätt få koll på vilken forskning om genus och jämställdhet som finns inom förs...

Läs Kunskapsöversikter om genus och skola ›

barn vid skolbänk

Lärarrollen

2016-01-12 13:27

Genusaspekter på lärarutbildning kan beröra flera aspekter av lärarutbildning. Här har fokus lagts p...

Läs Lärarrollen ›

Skolelever pusslar tillsammans med lärare.

Kränkningar

2016-01-12 13:27

Gun-Marie Frånberg har sammanställt en kunskapsöversikt som hon kallar Flickor, pojkar och kränkning...

Läs Kränkningar ›

Skolelev står ensam med ryggen vänd mot kameran. I bakgrunden står flera elever tätt tillsammans med ryggen vänd mot eleven i förgrunden.

Metoder

2016-01-12 13:26

Hur ska vi göra något åt en bristande jämställdhet i förskola och skola? Vad ska göras och när och h...

Läs Metoder ›

Utbildningsval

2016-01-12 13:26

Det är väldigt få val i skolan som statistikförs inom grundläggande utbildning och det gör att det ä...

Läs Utbildningsval ›

Tjej i overall under en bil i en verkstad.

Ämnesdidaktik

2016-01-12 13:25

Att anlägga ett genusperspektiv på undervisningsprocessen är viktigt att göra när det gäller att und...

Läs Ämnesdidaktik ›

Lärare som står framför några skolelever. Några elever räcker upp handen.

Skolprestationer

2016-01-12 13:25

Skolprestationer sett ur ett könsperspektiv har verkligen blivit uppmärksammade de senaste åren. De ...

Läs Skolprestationer ›

Högstadie- eller gymnasietjej räcker upp handen. Eleverna syns bakifrån medan läraren syns suddig i bakgrunden.

Förskola

2016-01-12 13:23

Det finns en hel del forskning som på olika sätt berör genus och förskolan vilket har lett till att ...

Läs Förskola ›

Barn leker på en lekplats. Tittar ut genom ett hål.

Fördjupning: skola

2016-01-12 13:21

Kunskapsöversikterna togs fram 2016 i samband med sekretariatets tidigare webbsatsning genusskolan.s...

Läs Fördjupning: skola ›

Bild på klassrum. Eleverna syns bakifrån och en lärare sittande längst fram.

Normkritiken utmanar oss alla

2013-12-15 16:54

Den normkritiska pedagogiken introducerades av Queerpedagogiskt nätverk år 2007. Perspektivet tar av...

Läs Normkritiken utmanar oss alla ›

Bångstyriga barn utvecklar genuspedagogiken

2013-10-21 12:38

Genuspedagogiken genomsyrar mer och mer arbetet i förskolan. Men hur ska man göra så att det inte ”p...

Läs Bångstyriga barn utvecklar genuspedagogiken ›

Ung och trans i skolan

2012-04-15 10:33

Den finaste presenten får Ella redan några dagar före sin födelsedag: en hund. - Den är bara min ...

Läs Ung och trans i skolan ›

Änglahår och muskelpaket i förskolan

2012-01-20 14:41

– Flickorna fick höra att de hade änglahår och pojkarna att de var muskelpaket, berättar Ylva Odenbr...

Läs Änglahår och muskelpaket i förskolan ›

Porträtt: ”Där det finns makt finns det motstånd”

2011-09-11 10:27

Under tidigt åttiotal fanns en diskussion om skolan och klassrumssituationen som handlade mycket om ...

Läs Porträtt: ”Där det finns makt finns det motstånd” ›

Porträttfoto på Elisabet Öhrn.

Kan Batman vara rosa?

2010-09-16 09:34

Anette Hellman, som själv arbetat som förskolepedagog under många år, disputerar i morgon på en avha...

Läs Kan Batman vara rosa? ›