Sök

Antal träffar: 70
Ny sökning ›

Nu ligger Struten på regeringens bord

2019-02-07 13:21

I utredningens direktiv har det ingått att främja jämställdhet inom akademin. Nationella sekretariat...

Läs Nu ligger Struten på regeringens bord ›

Pam Fredman håller upp slutbetänkandet från sin utredning.

Sårbart läge för jämställdhet i utredning om ny styrning av högskolan

2018-06-11 07:00

I december ska regeringens utredare Pam Fredman presentera ett färdigt förslag om hur Sverige ska st...

Läs Sårbart läge för jämställdhet i utredning om ny styrning av högskolan ›

Svenska pengar olika valörer

Mia Liinason tar plats i Sveriges unga akademi

2018-05-29 14:46

Sveriges unga akademi är en tvärvetenskaplig akademi som arbetar med att ge unga forskare en stark r...

Läs Mia Liinason tar plats i Sveriges unga akademi ›

Mia Liinason

Vill motverka kvinnodominans och könsbundna studieval

2018-05-07 09:01

UHR:s nytillträdda generaldirektör Karin Röding har tidigare varit statssekreterare vid Utbildningsd...

Läs Vill motverka kvinnodominans och könsbundna studieval ›

Könsstereotypa studieval jämförs med graden av jämställdhet

2018-03-15 11:33

Den brittisk-amerikanska studien har kartlagt intresset för naturvetenskap, teknologi och matematik,...

Läs Könsstereotypa studieval jämförs med graden av jämställdhet ›

Professor bemöter kritik mot genusvetenskap

2018-03-09 13:50

Ulf Mellström, professor i genusvetenskap, avfärdar kritiken mot genusforskning som vanföreställning...

Läs Professor bemöter kritik mot genusvetenskap ›

Nytt lexikon lyfter fram svenska kvinnor

2018-03-08 10:50

Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (SKBL) lyfter fram kvinnor vars insatser har fått betydelse för de...

Läs Nytt lexikon lyfter fram svenska kvinnor ›

Kvinnodagen 8 mars

2018-03-01 15:32

Torsdag 8 mars 2018 uppmärksammas den internationella kvinnodagen. Här tipsar vi om några aktivitete...

Läs Kvinnodagen 8 mars ›

Teknik utifrån feministisk teori

2018-03-01 12:14

Forskarna har olika inriktningar på teknovetenskap men delar en ambition om att inkludera fler och m...

Läs Teknik utifrån feministisk teori ›

Pilotprojekt för en inkluderande högskola

2018-02-15 08:00

Kvinnor och män studerar i stor utsträckning olika ämnen på universitet och högskolor. Uppdelningen ...

Läs Pilotprojekt för en inkluderande högskola ›

Forskningsämnet Genus och teknik hotas av nedläggning

2018-02-12 13:44

Vid institutionen för ekonomi, teknik och samhälle vid Luleå tekniska universitet (LTU) ställer sig ...

Läs Forskningsämnet Genus och teknik hotas av nedläggning ›

Luleå tekniska universitet.

Viktiga steg mot ett jämställt universitet

2018-01-19 15:38

Den akademiska världen har färre kvinnor på höga positioner jämfört med andra företag och organi...

Läs Viktiga steg mot ett jämställt universitet ›

Centrum för genusvetenskap sjösätts på Linnéuniversitetet

2018-01-15 09:06

Under 2018 kommer ett centrum för genusvetenskap att lanseras på Linnéuniversitetet. Centrumet ska s...

Läs Centrum för genusvetenskap sjösätts på Linnéuniversitetet ›

Bild på Linneuniversitetets campusområde, med studenter som promenerar

Forskare visar på framkomliga vägar efter #metoo

2018-01-12 10:54

#Metoo har gjort det enskilda till det gemensamma och det behövs en kollektiv respons från civilsamh...

Läs Forskare visar på framkomliga vägar efter #metoo ›

Margareta Hydén, Katja Gillander, Gådin, Fredrik Bondestam och Eva Vingård

Sexuella trakasserier i akademin diskuterades på JiHU-träff

2017-10-30 14:43

Ojämställdhet, ekonomi, styrning och – med anknytning till gräsrotskampanjen #metoo –  sexuella trak...

Läs Sexuella trakasserier i akademin diskuterades på JiHU-träff ›

JiHU anordnar tematräffar

2017-09-25 10:47

Under hösten ordnar Nationella sekretariatet för genusforskning tre tematräffar för personer som arb...

Läs JiHU anordnar tematräffar ›

""

Global utblick: Genusforskare utmanar bilden av Mellanöstern och Nordafrika

2017-08-24 14:17

Genom rapporten Mapping Gender and Women’s Studies Programs Throughout the Universities in the Middl...

Läs Global utblick: Genusforskare utmanar bilden av Mellanöstern och Nordafrika ›

Serin Fahti Shakhshir framför en bokhylla full av böcker

Genusforskningens framväxt utforskas i ny avhandling

2017-06-01 08:44

En ny avhandling vid Göteborgs universitet visar att organisationen Forum för kvinnliga forskare och...

Läs Genusforskningens framväxt utforskas i ny avhandling ›

Försvarshögskolan får nytt forskningsprogram med genusinriktning

2017-04-20 10:58

En ny professur och ett nytt forskningsprogram med inriktning på området kvinnor, fred och säkerhet ...

Läs Försvarshögskolan får nytt forskningsprogram med genusinriktning ›

Bild på utsidan av en byggnad. Det står "Försvarshögskolan" på byggnadens fasad.

Akademisk ”försthet” i ny avhandling

2017-04-12 10:09

I ”Vi, de neutrale – skisser till utmaning av akademisk försthet” utforskar Lovise Haj Brade från Ge...

Läs Akademisk ”försthet” i ny avhandling ›

Porträttet: Pionjär som mött motstånd

2017-03-16 08:54

– Utmaningen att arbeta med jämställdhet i organisationer brukar handla om att män och kvinnor reage...

Läs Porträttet: Pionjär som mött motstånd ›

Uppsala universitet hyrde ut lokal till SD

2017-03-03 11:27

- Jag tycker att det är oerhört allvarligt och vill gärna se ett starkt ställningstagande från ledni...

Läs Uppsala universitet hyrde ut lokal till SD ›

Uppsala universitet

Vilken sorts feminism är möjlig i en nyliberal akademi?

2017-02-06 08:31

I den nya boken ”Being an Early Career Feminist Academic: Global Perspectives, Experiences and Chall...

Läs Vilken sorts feminism är möjlig i en nyliberal akademi? ›

omslag från boken early career feminist

Akademisk bojkott mot USA

2017-02-03 09:00

  Fanny Ambjörnsson, lektor i genusvetenskap vid Stockholms universitet - Det är viktigt ...

Läs Akademisk bojkott mot USA ›

Foto på en hand som håller upp en skylt där det står "No ban, no wall, no Trump"

Nytt projekt ska följa arbetet med jämställdhetsintegrering i akademin

2016-11-14 10:50

- Vad händer egentligen när politiska beslut om jämställdhetsintegrering ska möta den praktiska verk...

Läs Nytt projekt ska följa arbetet med jämställdhetsintegrering i akademin ›

Olika vägar till jämställd akademi i Norden

2016-11-01 13:59

Det tar lång tid att bli professor. Men det räcker inte som förklaring till att utvecklingen mot en ...

Läs Olika vägar till jämställd akademi i Norden ›

Södertörns högskola utnämner Chantal Mouffe till årets hedersdoktor

2016-10-24 14:45

Chantal Mouffe, professor i politisk teori vid University of Westminster, har utsetts till hedersdok...

Läs Södertörns högskola utnämner Chantal Mouffe till årets hedersdoktor ›

Flera nya hedersdoktorat

2016-10-13 15:15

Karen Barad, professor, Bernardita Núñez, verksamhetsledare för Terrafem Sverige och Liv Strömqvist,...

Läs Flera nya hedersdoktorat ›

Karen Barad, Bernardita Núñez och Liv Strömquist

SFQ söker studenter för intersektionellt projekt

2016-10-10 09:13

Önskar du se dig själv representerad i HBTQ-communityt men gör det inte? Upplever du, förutom diskri...

Läs SFQ söker studenter för intersektionellt projekt ›

Flera studenter sitter i en föreläsningssal

Forskare från hela världen diskuterade framtiden för lärosäten

2016-06-27 15:18

Konferensen ”University Futures” i Köpenhamn samlade ett hundratal forskare från hela världen 15-17 ...

Läs Forskare från hela världen diskuterade framtiden för lärosäten ›

Bild på Anette Risberg och Klara Regnö, som står framför en workshop

Liisa Husu vetenskaplig rådgivare till kvinnliga rektorer i Europa

2016-06-27 14:04

- Det känns väldigt roligt! Ewora har tidigare varit ett nätverk för kvinnliga rektorer vid lärosäte...

Läs Liisa Husu vetenskaplig rådgivare till kvinnliga rektorer i Europa ›

Bild på Liisa Husu

Hanna Hallgren ny professor på Akademin Valand

2016-06-23 13:35

Hanna Hallgren blir ny professor i litterär gestaltning på Akademin Valand i Göteborg från och med d...

Läs Hanna Hallgren ny professor på Akademin Valand ›

Bild på Hanna Hallgren framför en röd stuga

Karriärvägar och anställningsvillkor

2016-06-22 14:17

Korta tillfälliga anställningar är regel snarare än undantag inom akademin. Visstidsanställningar st...

Läs Karriärvägar och anställningsvillkor ›

Kvinna i trettioårsåldern föreläser för studenter på universitet.

Jämställd akademi och maskulinitet i Almedalen

2016-06-22 10:32

Hur kan olika aktörer samverka för att uppnå en jämställd akademi utifrån sina uppdrag? Nationella s...

Läs Jämställd akademi och maskulinitet i Almedalen ›

Bild från Almedalen, Visby. På bilden syns en fontän, gräsmatta och hus

Rekryteringsmålen för professorer väcker debatt

2016-06-10 10:33

Det gav upphov till diskussion när Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forsk...

Läs Rekryteringsmålen för professorer väcker debatt ›

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning

Akademin under lupp i kommande nummer av TGV

2016-06-07 17:03

- Temat är ständigt aktuellt, men just nu är det förstås särskilt intressant i och med den forskning...

Läs Akademin under lupp i kommande nummer av TGV ›

Bild på Fredrik Bondestam, Kerstin Alnebratt och Kajsa Widegren

Tidskrift för genusvetenskap: call for abstracts

2016-06-07 17:00

Tidskrift för genusvetenskap ber nu om abstracts för kommande temanummer om kunskapens och kunskapan...

Läs Tidskrift för genusvetenskap: call for abstracts ›

Bild på tre nummer av Tidskjrift för genusvetenskap med temana "Kärlek", "Flickor" och "Miljö".

Kriterium: värnar boken, publicerar open access och riggar peer review

2016-05-24 13:14

Forskare inom humaniora och samhällsvetenskap står numera ofta inför krav på att deras publikationer...

Läs Kriterium: värnar boken, publicerar open access och riggar peer review ›

Så drar genusforskare in pengar till forskning

2016-05-11 14:01

Alla pengar räknas, och det är inte säkert att det är de största forskningsbidragen som är de mest e...

Läs Så drar genusforskare in pengar till forskning ›

Bild på mynt i olika valörer

Sekretariatet ny medlem i forskarnätverket RINGS

2016-04-22 08:52

Nationella sekretariatet för genusforskning har nyligen blivit medlem i nätverket RINGS, The Interna...

Läs Sekretariatet ny medlem i forskarnätverket RINGS ›

Om kvinnoforskningens kamp i nya avhandlingar

2016-04-18 12:03

När genusforskningens historia berättas börjar vi gärna i 1970-talet och den tidens radikala strömni...

Läs Om kvinnoforskningens kamp i nya avhandlingar ›

Studenter som sitter eller cyklar i Lundagård

Nytt material om akademiskt ledarskap

2016-04-15 09:44

Kollegialitet och linjestyrning är de två huvudsakliga formerna för ledningsverksamhet inom högskole...

Läs Nytt material om akademiskt ledarskap ›

Jobbtips: nya tjänster i Uppsala

2016-04-13 10:09

Centrum för genusvetenskap vid Uppsala universitet utlyser nu två nya forskartjänster. För båda gäll...

Läs Jobbtips: nya tjänster i Uppsala ›

Uppsala universitet

Akademiskt ledarskap

2016-04-06 15:50

Den traditionella formen för ledarskap inom akademin kallas för [markertext]kollegialitet.[/markerte...

Läs Akademiskt ledarskap ›

Doktorspromotionen 2015 vid Göteborgs universitet. En man sätter en lagerkrans på en annan mans huvud.

Utredare föreslår bättre villkor för unga forskare

2016-04-06 11:53

Tillvaron för många doktorander och andra unga forskare präglas av otydliga anställningsvillkor, exe...

Läs Utredare föreslår bättre villkor för unga forskare ›

Kan homogena studentgrupper ge excellens?

2016-04-04 12:05

Universitets- och högskolerådet, UHR, redovisar nu sitt uppdrag att kartlägga och analysera arbetet ...

Läs Kan homogena studentgrupper ge excellens? ›

studenter som studerar i bibliotek

Studera genus i höst!

2016-03-30 18:16

Du vet väl att 15 april är sista ansökningsdag för att läsa högskolekurser i höst? Vill du läsa om g...

Läs Studera genus i höst! ›

Nu ska akademin bli jämställd

2016-03-14 10:59

– Det finns strukturer inom akademin som systematiskt missgynnar kvinnor. Kvinnors villkor för forsk...

Läs Nu ska akademin bli jämställd ›

Bild på ett tiotal studenter som sitter i föresläsningssal.

Meritokratin sätter ramar för jämställdhetsarbete i akademin

2016-03-02 09:29

I januari 2016 fick samtliga högskolor och universitet i uppdrag av regeringen att ta fram en pl...

Läs Meritokratin sätter ramar för jämställdhetsarbete i akademin ›

Nordisk utlysning för jämställd akademi

2016-01-25 14:00

I de nordiska länderna har jämställdhet inom akademin varit på agendan sedan 1970-och 1980-talet. Me...

Läs Nordisk utlysning för jämställd akademi ›

40 förslag för en feministisk forskningspolitik

2015-12-10 10:27

Nationella sekretariatet för genusforskning har i uppdrag att bevaka, stödja och informera om genusf...

Läs 40 förslag för en feministisk forskningspolitik ›

Maskulin norm gör att studenter väljer bort teknisk utbildning

2015-10-30 12:15

Under 50 dagar fördelat på två terminer har Andreas Ottemo, doktorand vid institutionen för pedagogi...

Läs Maskulin norm gör att studenter väljer bort teknisk utbildning ›

Sluten rekrytering ökar könsobalans

2015-09-30 09:52

Sociologen och organisationsforskaren Mathias Wullum Nielsen, som lade fram sin doktorsavhandling i ...

Läs Sluten rekrytering ökar könsobalans ›

Nytt centrum för feministisk posthumanistisk miljöforskning

2015-08-11 09:00

”I en värld av dramatisk stegrad klimatpåverkan har vi inte längre lyxen att föreställa oss natur so...

Läs Nytt centrum för feministisk posthumanistisk miljöforskning ›

Om feministiskt vetenskapande och kollektiv kraft i nya TGV

2015-06-11 11:46

- Det har blivit något av en tradition för TGV att arbeta med tema-nummer. Av erfarenhet vet vi att ...

Läs Om feministiskt vetenskapande och kollektiv kraft i nya TGV ›

“Forskningsrådet tar på sig en stor kostym”

2015-06-09 10:17

Norges forskningsråd vill uppmuntra fler forskare inom olika ämnen att inkludera ett genusperspektiv...

Läs “Forskningsrådet tar på sig en stor kostym” ›

Genusforskare ställer krav på regeringen

2015-05-14 07:00

Förutom de positioner som finns i genusvetenskap är det ovanligt med doktorandanställningar, lektora...

Läs Genusforskare ställer krav på regeringen ›

För jämn fördelning krävs rättvis bedömning

2015-05-04 22:00

- För att bli en framstående forskningsnation krävs en jämställd akademi. Allt annat vore slöseri me...

Läs För jämn fördelning krävs rättvis bedömning ›

Slutet för Nordiskt sommaruniversitet?

2015-04-29 16:09

Nordiskt sommaruniversitet har sedan 1950 varit mötesplats för forskare, studenter och intresserade ...

Läs Slutet för Nordiskt sommaruniversitet? ›

Sveriges genusforskarförbund valde ny styrelse

2015-04-15 11:05

Paulina de los Reyes, professor i ekonomisk historia vid Stockholms universitet, är ny ordförande fö...

Läs Sveriges genusforskarförbund valde ny styrelse ›

Jämn könsfördelning i Future Forests

2015-04-01 09:13

Skogsforskningen har, liksom många andra naturvetenskapliga forskningsgrenar, länge varit en manlig ...

Läs Jämn könsfördelning i Future Forests ›

Seminariedag inför kvinnodagen

2015-03-02 15:24

Under dagen kan du ta del av genusrelaterad forskning och fakta kring vad genus innebär för individe...

Läs Seminariedag inför kvinnodagen ›

Juriststudenter vill sätta fokus på genusfrågor

2015-01-15 09:14

- Under mina två och ett halvt år på juristprogrammet har vi bara haft två föreläsningar med fokus p...

Läs Juriststudenter vill sätta fokus på genusfrågor ›

Åtta av tio kallade professorer är män

2014-03-03 09:52

Genom att kalla en professor kan ett lärosäte ta en genväg i anställningsprocessen och göra en strat...

Läs Åtta av tio kallade professorer är män ›

Porträtt: Vill öppna konstens stängda rum

2011-11-14 09:34

Södertörns högskola utanför Stockholm ligger inbäddad i grått novemberdis. Utanför aulan pågår jippo...

Läs Porträtt: Vill öppna konstens stängda rum ›

Porträtt: Den akademiska feminismens grand old lady

2010-03-15 14:13

Kommunistromantikern som blev feministdrottning. Så hade någon lite modigare kunnat börja den här te...

Läs Porträtt: Den akademiska feminismens grand old lady ›

Porträtt: Fredrik Bondestam – en pessimistisk skeptiker

2008-05-08 11:16

Han har med sig ett exemplar av sin egen lärobok om könsmedveten pedagogik för universitets- och hög...

Läs Porträtt: Fredrik Bondestam – en pessimistisk skeptiker ›

Porträtt: ”Glädjen finns i studenternas uppvaknande”

2007-12-06 10:17

– Just den där arbetsgemenskapen och att människor vill något, den har jag hittat i Forum, säger Eli...

Läs Porträtt: ”Glädjen finns i studenternas uppvaknande” ›

Porträtt: Ulla M Holm

2002-12-08 13:58

Hennes ämne är alltså filosofi och det har inte alltid varit självklart att bli tagen på allvar som ...

Läs Porträtt: Ulla M Holm ›

Porträtt: Britt-Marie Thurén

1999-12-15 09:07

– Jag trodde aldrig att det skulle vara så roligt att vara professor! Det är otroligt mycket arbete ...

Läs Porträtt: Britt-Marie Thurén ›