Sök

Antal träffar: 20
Ny sökning ›

Pilotprojekt för en inkluderande högskola

2018-02-15 08:00

Kvinnor och män studerar i stor utsträckning olika ämnen på universitet och högskolor. Uppdelningen ...

Läs Pilotprojekt för en inkluderande högskola ›

Normkritisk pedagogik

2018-01-30 14:28

Feministisk pedagogik som internationellt kunskapsfält växte fram under 1980-talet, och utvecklades ...

Läs Normkritisk pedagogik ›

Nya uppdrag kring normer till sekretariatet

2018-01-18 09:48

Region Jönköpings län vill synliggöra de normer och attityder som omgärdar ungdomars och unga vuxnas...

Läs Nya uppdrag kring normer till sekretariatet ›

Genuspsykologi om könsskillnader i utbildningsval

2017-12-12 10:16

I en nyligen genomförd studie har  forskare på institutionen för psykologi vid Lunds universitet und...

Läs Genuspsykologi om könsskillnader i utbildningsval ›

JiHU anordnar tematräffar

2017-09-25 10:47

Under hösten ordnar Nationella sekretariatet för genusforskning tre tematräffar för personer som arb...

Läs JiHU anordnar tematräffar ›

""

Akademisk ”försthet” i ny avhandling

2017-04-12 10:09

I ”Vi, de neutrale – skisser till utmaning av akademisk försthet” utforskar Lovise Haj Brade från Ge...

Läs Akademisk ”försthet” i ny avhandling ›

Nytt jämställdhetspolitiskt delmål om utbildning

2016-11-18 14:44

Den 16 november presenterade regeringen den jämställdhetspolitiska skrivelsen Makt, mål och myndighe...

Läs Nytt jämställdhetspolitiskt delmål om utbildning ›

Konferens i Linköping om genus och intersektionalitet i skolan

2016-06-13 15:52

Den 15-17 juni samlas forskare från hela världen i Linköping för konferensen ”Gender Equality Matter...

Läs Konferens i Linköping om genus och intersektionalitet i skolan ›

Bild på klassrum med lärare och elev

Jämställdhetsutbildning för nyanlända måste grundas i aktuell forskning

2016-04-26 07:00

Nyligen fick Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, i uppdrag att ta fram en jämst...

Läs Jämställdhetsutbildning för nyanlända måste grundas i aktuell forskning ›

Folkmassa på tågstation

Utredare föreslår bättre villkor för unga forskare

2016-04-06 11:53

Tillvaron för många doktorander och andra unga forskare präglas av otydliga anställningsvillkor, exe...

Läs Utredare föreslår bättre villkor för unga forskare ›

Kan homogena studentgrupper ge excellens?

2016-04-04 12:05

Universitets- och högskolerådet, UHR, redovisar nu sitt uppdrag att kartlägga och analysera arbetet ...

Läs Kan homogena studentgrupper ge excellens? ›

studenter som studerar i bibliotek

Studera genus i höst!

2016-03-30 18:16

Du vet väl att 15 april är sista ansökningsdag för att läsa högskolekurser i höst? Vill du läsa om g...

Läs Studera genus i höst! ›

Nu ska akademin bli jämställd

2016-03-14 10:59

– Det finns strukturer inom akademin som systematiskt missgynnar kvinnor. Kvinnors villkor för forsk...

Läs Nu ska akademin bli jämställd ›

Bild på ett tiotal studenter som sitter i föresläsningssal.

Krokigare väg till ingenjörsyrket för kvinnor

2016-02-24 10:47

I januari kom en ny avhandling om kvinnor i ingenjörsyrket. I avhandlingen "Den raka och den krokiga...

Läs Krokigare väg till ingenjörsyrket för kvinnor ›

Sladdar till server

Digitalt kvinnobiografiskt lexikon ska göra vetenskapshistorien mindre missvisande

2015-11-25 14:00

Varför finns inga kvinnliga konstnärer, filosofer, vetenskapsmän, politiker eller författare? Den fr...

Läs Digitalt kvinnobiografiskt lexikon ska göra vetenskapshistorien mindre missvisande ›

Maskulin norm gör att studenter väljer bort teknisk utbildning

2015-10-30 12:15

Under 50 dagar fördelat på två terminer har Andreas Ottemo, doktorand vid institutionen för pedagogi...

Läs Maskulin norm gör att studenter väljer bort teknisk utbildning ›

Juriststudenter vill sätta fokus på genusfrågor

2015-01-15 09:14

- Under mina två och ett halvt år på juristprogrammet har vi bara haft två föreläsningar med fokus p...

Läs Juriststudenter vill sätta fokus på genusfrågor ›

Normkritiken utmanar oss alla

2013-12-15 16:54

Den normkritiska pedagogiken introducerades av Queerpedagogiskt nätverk år 2007. Perspektivet tar av...

Läs Normkritiken utmanar oss alla ›

Manliga genier dominerar musikhistorien

2002-02-04 13:46

Varför finns det så få kända kvinnor i musikhistorien? En viktig förklaring ger Tobias Pettersson, d...

Läs Manliga genier dominerar musikhistorien ›

Porträtt: Barbro Wijma

2000-12-15 15:30

Då, 1982, hade hon lagt fram sin avhandling om förlossningsskräck. I dag är hon professor i medicins...

Läs Porträtt: Barbro Wijma ›