Sök

Antal träffar: 10
Ny sökning ›

Feministiska vetenskapsstudier och föreställningar om vetenskap

2017-04-05 08:43

Området feministiska vetenskapstudier är mångvetenskapligt (alltifrån vetenskapsfilosofi/teori till ...

Läs Feministiska vetenskapsstudier och föreställningar om vetenskap ›

Postkolonialism

2016-12-15 13:44

Den postkoloniala tanken utgår från en förståelse av att kolonialismen inte är någonting som upphört...

Läs Postkolonialism ›

Performativitet

2016-12-15 13:42

Performativitet är från början ett ord från språkvetenskap som fokuserar på vad ett yttrande gör, sn...

Läs Performativitet ›

Situerad kunskap

2016-12-15 11:01

Idén om situerad kunskap innebär en kritik av föreställningen om forskaren som en neutral observatör...

Läs Situerad kunskap ›

Hegemoni

2016-12-15 10:59

Hegemoni är ett begrepp, av grekiska ’ledning’ eller ’ledarskap’, som används på lite olika sätt ino...

Läs Hegemoni ›

Dikotomi

2016-12-15 10:52

Dikotomi, av grekiska ’tudelning’, betecknar inom samhällsvetenskaperna någonting som är delat i två...

Läs Dikotomi ›

Erika Alm bloggar om OS

2016-09-15 10:22

Erika Alm, lektor i genusvetenskap vid Göteborgs universitet, är ny bloggare i Curie - Vetenskapsråd...

Läs Erika Alm bloggar om OS ›

Två simmare står i startposition inför tävling

Social konstruktion

2016-06-09 13:56

Begreppet social konstruktion började användas vid mitten av 1960-talet i en ambition att förklara h...

Läs Social konstruktion ›

Homosocialitet

2016-06-09 13:52

Homosocialitet innebär enkelt uttryckt att endast personer av ett kön deltar i, eller kraftigt domin...

Läs Homosocialitet ›

Älvar på tvärs mellan vetenskapsområden

2016-05-18 11:44

May-Britt Öhman, forskare vid Uppsala universitet, undersöker hur utbyggnaden av vattenkraften påver...

Läs Älvar på tvärs mellan vetenskapsområden ›

Sjön Kårtjejaure med Suorvadammen i fonden