Handledningar

Våra handledningar hjälper dig att integrera ett jämställdhetsperspektiv i alltifrån verksamhetens interna processer till mötet med allmänheten.

Jämställdhet i akademin

Vägledning Initiera

Multimedia 

Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet har ett uppdrag som stödfunktion till regeringssatsningen Jämställdhetsintegrering av högskolor och universitet (JiHU). Syftet med...

Läs Vägledning Initiera >

Vägledning Planera

Multimedia 

Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet har ett uppdrag som stödfunktion till regeringssatsningen Jämställdhetsintegrering av högskolor och universitet (JiHU). Syftet med...

Läs Vägledning Planera >

Vägledning Inventera

Multimedia 

Nationella sekretariatet för genusforskning har ett uppdrag som stödfunktion till regeringssatsningen Jämställdhetsintegrering av högskolor och universitet (JiHU). Inom ramen för uppdraget tar sekreta...

Läs Vägledning Inventera >

Jämställdhetsintegrering i myndigheter