Rapporter

Nationella sekretariatet för genusforskning har sedan starten 1998 givit ut rapporter med olika perspektiv på genusforskning, forskningens villkor och jämställdhet.

Forskningens villkor

Framgångsrik forskning?, 2016

Multimedia 

Foldern Framgångsrik forskning? Kritiska perspektiv på forskningens villkor sammanfattar perspektiv och inspel från Nationella sekretariatet för genusforskning till diskussionen om forskningens organi...

Läs Framgångsrik forskning?, 2016 >

Omslag på rapporten Fördelning eller förfördelning?, 2015.

Fördelning eller förfördelning?, 2015

Multimedia 

I Fördelning eller förfördelning? Forskningsfinansiering, jämställdhet och genus – en forskningsöversikt  har Louise Grip och Fredrik Bondestam samlat och analyserat forskning som synliggör hur ojämst...

Läs Fördelning eller förfördelning?, 2015 >

Omslag på rapporten Godtycklig jämställdhet, 2014.

Godtycklig jämställdhet, 2014

Multimedia 

Magdalena Lindroth, masterstudent vid Göteborgs universitet är författaren till rapporten Godtycklig jämställdhet: Implementering av examensordningens mål för jämställdhet i professionsutbildningar vi...

Läs Godtycklig jämställdhet, 2014 >

visa alla poster ›

Genusforskning

Att göra verklighet, 2017

Multimedia 

I foldern Att göra verklighet: Teoretiska redskap för normkritisk, inkluderande och jämställd kommunikation resonerar Kajsa Widegren, genusforskare samt forskningssamordnare vid Nationella sekretariat...

Läs Att göra verklighet, 2017 >

Illustration av ett orange dokument.

Genusforskning i pressen, 2007

Multimedia 

Nationella sekretariatet för genusforskning gav Jimmy Sand, informatör vid sekretariatet, i uppdrag att undersöka hur svensk press bevakat genusforskning under åren 1997-2006. Rapport 3/07....

Läs Genusforskning i pressen, 2007 >

Illustration av ett orange dokument.

KvT om Intersektionalitet, 2005

Multimedia 

Tidskrift för genusvetenskaps (tidigare Kvinnovetenskaplig tidskrift) dubbelnummer med temat "Intersektionalitet". Numret består dels av artiklar från Nationella sekretariatets konferens om intersekti...

Läs KvT om Intersektionalitet, 2005 >

visa alla poster ›

Jämställdhet

visa alla poster ›

Jämställdhetsintegrering i myndigheter

visa alla poster ›

NIKK

Omslag av rapporten Part-Time Work in the Nordic Region, 2014.

Part-Time Work in the Nordic Region, 2014

Multimedia 

Denna  rapport presenterar statistik om del- och heltidsarbete och jämför vilken betydelse deltidsarbete har för pensionen i de olika länderna. Rapporten är skriven av Marianne Sundström, professor i ...

Läs Part-Time Work in the Nordic Region, 2014 >

Part-time Work in the Nordic Region II, 2014

Multimedia 

Denna rapport undersöker på individ-, organisations- och samhällsnivå vad det är för mekanismer som leder till att kvinnor i högre utsträckning än män arbetar deltid i Norden. Rapporten består främst ...

Läs Part-time Work in the Nordic Region II, 2014 >

Part-Time Work in the Nordic Region III, 2016

Multimedia 

Som en uppföljning till de tidigare två rapporterna om deltidsarbete är denna tredje rapport en introduktions studie till deltidsarbete och kön på Färöarna, Grönland och Åland. Syftet är att kartlägga...

Läs Part-Time Work in the Nordic Region III, 2016 >

visa alla poster ›