Tidningen Genus

Tidningen Genus är ett populärvetenskapligt magasin som gavs ut fyra gånger per år av Nationella sekretariatet för genusforskning mellan åren 1999 och 2014. Alla Tidningen Genus från 2010 och framåt har olika teman och finns tillgängliga både för att läsas digitalt och för att laddas ned som pdf.

I november 2017 trycktes Tidningen Genus tema migration, med artiklar tidigare publicerade på genus.se och nyproducerat material. Tidningen Genus tema migration finns att läsa digitalt och ladda ned som pdf men går även att beställa från sekretariatet på: info@genus.gu.se eller telefon: +46(0)31-7869232

Genusforskning

Genus migration, 2017

Multimedia 

I november 2017 trycktes Tidningen Genus tema migration, med artiklar tidigare publicerade på genus.se och nyproducerat material. Med fokus på flyktingmigration, som en av vår tids mest brännande poli...

Läs Genus migration, 2017 >

Omslag på tidningen Genus nummer 2-3 2013.

Genus, 2-3 2013

Multimedia 

Det här dubbelnumret var det sista som gavs ut av prenumerationstidningen Genus. Vi valde att ägna det åt att titta närmare på genusforskningens teorier och vad de får för betydelse i praktiken. Teori...

Läs Genus, 2-3 2013 >

Omslag på tidningen Genus nummer 1, 2013.

Genus, 1 2013

Multimedia 

I det här numret av tidningen Genus har jämställdhetsforskare och personer som arbetar praktiskt med jämställdhetsfrågor på olika sätt intervjuats. Artiklarna i temat tar bland annat upp jämställdhets...

Läs Genus, 1 2013 >

Omslag av tidningen Genus nummer 3, 2012.

Genus, 3 2012

Multimedia 

Det här numret av tidningen Genus lyfter fram viktiga aspekter av arbetsmarknad och arbetsliv, som  värdet av det betalda och obetalda arbetet, yrkesval, livspussel och löner. Ny genusforskning om bal...

Läs Genus, 3 2012 >

Omslag på tidningen Genus nummer 2, 2012.

Genus, 2 2012

Multimedia 

Staden med dess möjligheter utövar stark lockelse på många, och har varit en frizon för människor med nya idéer och alternativa sätt att leva. I staden utspelas möten som utmanar och löser upp gränser...

Läs Genus, 2 2012 >

Genus, 1 2012

Multimedia 

Den här gången handlar Genus om människors hälsa, eller kanske snarare ohälsa. Numret är fullt av artiklar som beskriver ohälsan. Men så är det ju också nästan alltid det som är mest intressant. Att l...

Läs Genus, 1 2012 >

Omslag på tidningen Genus 3, 2011.

Genus, 3 2011

Multimedia 

Tidningen Genus tema handlar denna gång om krig och fred. Allt ifrån militärt arbete, FN:s resolution 1325, sexuellt våld i krig, kriget mot terrorismen, etik och moral i krig, till föreställningar om...

Läs Genus, 3 2011 >

Omslag på tidningen Genus nummer 2, 2011.

Genus, 2 2011

Multimedia 

Skolprestationer och lärarens roll står i fokus i detta nummer av tidningen Genus. Lekrum, klassrum och korridorer är inte bara fyllda av förväntningar om lustfyllt lärande och goda prestationer, utan...

Läs Genus, 2 2011 >

Omslag på tidningen Genus nummer 1, 2011.

Genus, 1 2011

Multimedia 

Genus nummer 1 2011 handlar om den forskning som finns om genus och innovation. Temat lyfter fram hur forskning om, och arbete för, att åstadkomma innovation och tillväxt kan problematiseras ur genusp...

Läs Genus, 1 2011 >

Omslag på tidningen Genus nummer 3, 2010.

Genus, 3 2010

Multimedia 

Temat för det här numret av tidningen Genus är kultur. När kulturen började studeras ur ett kvinnoperspektiv var fokus främst att lyfta fram kvinnorna ur historiens mörker. Dagens genusforskning ägnar...

Läs Genus, 3 2010 >

Omslag på tidningen Genus nummer 2, 2010.

Genus, 2 2010

Multimedia 

Valrörelsen och valet 2010 har nyss avgjorts när detta nummer tidningen Genus ges ut. Under temat väljare och valda tar vi upp frågor om bland annat representation, hur kvinnor och män röstar, vad som...

Läs Genus, 2 2010 >

Omslag på tidningen Genus nummer 1, 2010.

Genus, 1 2010

Multimedia 

Ålder är en viktig del av vår identitet. Den är intressant för att den måste omförhandlas hela livet. Genom att studera åldrandeprocessen kan vi lära oss mycket. Inte bara om själva åldrandet utan ock...

Läs Genus, 1 2010 >

Omslag på tidningen Genus nummer 4 2009.

Genus, 4 2009

Multimedia 

I det här numret av tidningen Genus har vi särskilt fokus på arbetslivsfrågor. Vi tar också upp rapporten Kön och makt i Norden där det framgår att näringslivet ligger långt efter vad det gäller jämst...

Läs Genus, 4 2009 >

Omslag på tidningen Genus nummer 3 2009.

Genus, 3 2009

Multimedia 

Detta nummer av tidningen Genus tar upp en mängd olika ämnen med historiska och nutida perspektiv på tillvaron. läs till exempel om samhällets syn på kvinnor i medeltidens Norden och i en annan artike...

Läs Genus, 3 2009 >

Omslag på tidningen Genus nummer 2 2009.

Genus, 2 2009

Multimedia 

I det här numret av tidningen Genus behandlas bland annat ämnen som genus och klimat, hegemonisk maskulinitet samt ojämställd samhällsplanering. Numrets gästkrönikör doktorand i genusvetenskap vid Tem...

Läs Genus, 2 2009 >

Omslag på tidningen Genus nummer 1 2009.

Genus, 1 2009

Multimedia 

Våldsforskning är ett brett fält med många inriktningar. I det här numret av tidningen Genus fångar vi några olika perspektiv och berättar om ny forskning på området, samt debattinlägg som tar upp kvi...

Läs Genus, 1 2009 >

Omslag på tidningen Genus nummer 3-4 2008.

Genus, 3-4 2008

Multimedia 

2008 markerar 10-årsdagen för Nationella sekretariatet för genusforskning vilket firas med detta jubileumsnummer i form av ett dubbelnummer. Åtta genusforskare ger i det här numret en bild av fältets ...

Läs Genus, 3-4 2008 >

Omslag på tidningen Genus nummer 2 2008.

Genus, 2 2008

Multimedia 

Hur ska barn bli jämställda när inte vi är det? Är det skolans eller föräldrarnas uppgift att fostra jämställda medborgare? Detta nummer av tidningen Genus tar särskilt sikte på pedagogik. Andra ämnen...

Läs Genus, 2 2008 >

Omslag på tidningen Genus nummer 1 2008.

Genus, 1 2008

Multimedia 

I det här numret av tidningen Genus presenteras bland annat ny genusforskning med särskild fokus på det medicinska fältet. Andra ämnen som behandlas är föräldraskap, nordisk jämställdhet och hemslöjde...

Läs Genus, 1 2008 >

Omslag på tidningen Genus nummer 4 2007.

Genus, 4 2007

Multimedia 

I det här numret av tidningen Genus behandlas bland annat ämnen som kropp och politik, muslimska kvinnor i Sverige och könsroller i hushållet. Numrets gästkrönikör Eva Borgström, docent i litteraturve...

Läs Genus, 4 2007 >

Omslag tidningen Genus nummer 3 2007.

Genus, 3 2007

Multimedia 

I det här numret av tidningen Genus behandlas bland annat ämnen som damfotboll, våldsutsatta flickor och hur konservativ familjeexpertis cementerar könsroller. Numrets gästkrönikör Gunnel Forsberg, pr...

Läs Genus, 3 2007 >

Omslag på tidningen Genus nummer 2 2007.

Genus, 2 2007

Multimedia 

I det här numret av tidningen Genus behandlas bland annat ämnen som velourmän, kvinnliga poliser och porrkonsumtion bland unga i Norden. Numrets gästkrönikör Andy Candy, journalist, skriver om transfo...

Läs Genus, 2 2007 >

Omslag på tidningen Genus nummer 1 2007.

Genus, 1 2007

Multimedia 

I det här numret av tidningen Genus behandlas bland annat ämnen som normer i populärkulturen, diskriminerande läroböcker och feminism inom islam. Numrets gästkrönikör David Tjeder, historiker och genu...

Läs Genus, 1 2007 >

Omslag på tidningen Genus nummer 4 2006.

Genus, 4 2006

Multimedia 

I det här numret av tidningen Genus behandlas bland annat ämnen som kvotering inom politik och universitet, jämställd design och bristen på stöd till krigande kvinnor. Numrets gästkrönikör Lena Gemzöe...

Läs Genus, 4 2006 >

Omslag på tidningen Genus nummer 3 2006.

Genus, 3 2006

Multimedia 

I det här numret av tidningen Genus behandlas bland annat ämnen som politisk kvotering, sexistiska studiemiljöer och mäns våld vid separationer. Numrets gästkrönikör Camilla Norrbin, forskningshandläg...

Läs Genus, 3 2006 >

Omslag på tidningen Genus nummer 2 2006.

Genus, 2 2006

Multimedia 

I det här numret av tidningen Genus behandlas bland annat ämnen som sexualitet och politik, genusstudier i Sverige samt könsroller förknippat till barnkläder. Numrets gästkrönikör Ulf Mellström, profe...

Läs Genus, 2 2006 >

Omslag på tidningen Genus nummer 1 2006.

Genus, 1 2006

Multimedia 

I det här numret av tidningen Genus behandlas bland annat ämnen som "normal" sexualitet i historien, att utmana den traditionella mansrollen och mediebilden av sjuka män. Numrets gästkrönikör Hans Rob...

Läs Genus, 1 2006 >

Omslag på tidningen Genus nummer 4 2005.

Genus, 4 2005

Multimedia 

I det här numret av tidningen Genus behandlas bland annat ämnen som bristen på jämställdhet inom IT-branschen, genuspedagogik och vita medelklassmän med makt. Numrets gästkrönikör Anne Hammarström, pr...

Läs Genus, 4 2005 >

Omslag på tidningen Genus nummer 3 2005.

Genus, 3 2005

Multimedia 

I det här numret av tidningen Genus behandlas bland annat ämnen som kvinnors strategier för att göra chefskarriärer, intolerans inom kyrkan och kvinnor respektive mäns sorgearbete. Sociologen Maria Er...

Läs Genus, 3 2005 >

Omslag på tidningen Genus nummer 2 2005.

Genus, 2 2005

Multimedia 

I det här numret av tidningen Genus behandlas bland annat ämnen som tjejer och dataspel, sexvanor bland tonåringar och avsaknaden av genusperspektiv hos många museer. Numrets gästkrönikör Sofia Karlss...

Läs Genus, 2 2005 >

Omslag på tidningen Genus nummer 1 2005.

Genus, 1 2005

Multimedia 

I det här numret av tidningen Genus behandlas bland annat ämnen som ojämställd sjukvård för kvinnor och män, damfotboll samt osynliggörandet av homosexuella inom utbildning. Numrets gästkrönikör Ann-S...

Läs Genus, 1 2005 >

Omslag på tidningen Genus nummer 3-4 2004.

Genus, 3-4 2004

Multimedia 

I det här numret av tidningen Genus behandlas bland annat ämnen som svensk nätporr, könstraditionell barnlitteratur och intersektionalitet. Numrets gästkrönikör Margaret Stål, fil. dr. i journalistik,...

Läs Genus, 3-4 2004 >

Omslag på tidningen Genus nummer 2 2004.

Genus, 2 2004

Multimedia 

I det här numret av tidningen Genus behandlas bland annat ämnen som den manliga dominansen i filmutbudet, genusforskningens bredd och glastaket för kvinnor i näringslivet. Numrets gästkrönikör Carl Th...

Läs Genus, 2 2004 >

Omslag på tidningen Genus nummer 1 2004.

Genus, 1 2004

Multimedia 

I årets första nummer av tidningen Genus står de kvinnliga pionjärerna i centrum. 2004 är nämligen året då Kvinnliga Akademikers Förening fyller 100 år. Andra ämnen som tas upp i detta nummer är irans...

Läs Genus, 1 2004 >

Omslag på tidningen Genus nummer 3-4 2003.

Genus, 3-4 2003

Multimedia 

I det här numret av tidningen Genus behandlas bland annat ämnen som humor i förhållande till makt och kön, män inom konst och myten om lika villkor. Numrets gästkrönikör Agnes Wold, docent i mikrobiol...

Läs Genus, 3-4 2003 >

Omslag på tidningen Genus nummer 2 2003.

Genus, 2 2003

Multimedia 

I det här numret av tidningen Genus behandlas bland annat ämnen som myterna om Frida Kahlo, stereotypa mediebilder av kvinnliga chefer och idrottens utestängning av flickor. Numrets gästkrönikör Eivin...

Läs Genus, 2 2003 >

Omslag på tidningen Genus nummer 1 2003.

Genus, 1 2003

Multimedia 

I det här numret av tidningen Genus behandlas bland annat ämnen som mäns våld som ett demokratiskt problem, kvinnliga företagare och mödrars berättelser om incest inom familjen. Numrets gästkrönikör Å...

Läs Genus, 1 2003 >

Omslag på tidningen Genus nummer 4 2002.

Genus, 4 2002

Multimedia 

I det här numret av tidningen Genus behandlas bland annat ämnen som kvinnliga äventyrsresenärer, omskärelse, den mansdominerade makteliten i Sverige och afrikanska röster om feminism. Numrets gästkrön...

Läs Genus, 4 2002 >

Omslag på tidningen Genus nummer 3 2002.

Genus, 3 2002

Multimedia 

Det här numret av tidningen Genus behandlas bland annat ämnen som lärarnas avgörande roll för jämställdheten, kvinnliga uppfinnare och hur män och kvinnor är föräldrar på olika villkor. Numrets gästkr...

Läs Genus, 3 2002 >

Omslag på tidningen Genus nummer 2 2002.

Genus, 2 2002

Multimedia 

I det här numret av tidningen Genus behandlas bland annat ämnen som den manliga blicken inom veckopressen, könsmönster i skolan och att kvinnor i större utsträckning än män spenderar sin egna pengar p...

Läs Genus, 2 2002 >

Omslag på tidningen Genus nummer 1 2002.

Genus, 1 2002

Multimedia 

I det här numret av tidningen Genus behandlas bland annat ämnen som manliga ideal inom ledarutbildningar, flickor i arbetarklassen, bröstreduktioner och manlig dominans inom musikhistorien. Numrets gä...

Läs Genus, 1 2002 >

Omslag på tidningen Genus nummer 4 2001.

Genus, 4 2001

Multimedia 

I det här numret av tidningen Genus behandlas bland annat ämnen som ojämlika villkor inom idrotten, skambelagd homosexualitet och mansforskning. Numrets gästkrönikör Ingrid Lindell, fil lic i litterat...

Läs Genus, 4 2001 >

Omslag på tidningen Genus nummer 3 2001.

Genus, 3 2001

Multimedia 

I det här numret av tidningen Genus behandlas bland annat ämnen som mäns våld mot kvinnor, manlighet i förändring och fördomar får kvinnor att lämna universitetet. Gästkrönikören Katarina Leppänen, do...

Läs Genus, 3 2001 >

Omslag på tidningen genus nummer 2, 2001.

Genus, 2 2001

Multimedia 

I det här numret av tidningen Genus behandlas ämnen som unga kvinnor på nätet, det kvinnliga lågstatusjobbet städerska och hur könsstereotypa mönster bryts på ålderns höst. Numrets gästkrönikör är Ben...

Läs Genus, 2 2001 >

Omslag på tidningen Genus nummer 1 2001.

Genus, 1 2001

Multimedia 

Klassbegreppet har länge varit "ute" i samhällsdebatt och forskning, även bland feminister. men har det verkligen spelat ut sin roll? Är klassperspektivet kanske till och med på väg tillbaka? Det är f...

Läs Genus, 1 2001 >

Omslag på tidningen Genus nummer 4 2000.

Genus, 4 2000

Multimedia 

I det här numret av tidningen Genus behandlas ämnen som fördomar inom arbetsförmedlingen, könsroller på dagis och kvinnliga läkares yrkesstatus. Artikeln Öppna dörrarna för mångfalden! berör etnicitet...

Läs Genus, 4 2000 >

Omslag på tidningen Genus nummer 3 2000.

Genus, 3 2000

Multimedia 

I det här numret av tidningen Genus behandlas ämnen som makt och kläder inom poliskåren, samiska kvinnor och kvinnor inom teknikområdet. Kvinnoforskning, feministisk forskning, genusforskning eller kö...

Läs Genus, 3 2000 >

Omslag på tidningen Genus nummer 2 2000.

Genus, 2 2000

Multimedia 

I det här numret av tidningen Genus behandlas bland annat forskning om biologiska könsskillnader, bortglömda kvinnor i presshistorien och hur papparollen förändrats över tid. Gästkrönikören Jon-Erik N...

Läs Genus, 2 2000 >

Omslag på tidningen Genus nummer 1 2000.

Genus, 1 2000

Multimedia 

I det här numret av tidningen Genus behandlas bland annat könssegregering inom den svenska arbetsmarknaden, den konservativa synen inom 60-talets TV-produktion och medias kvinnosyn. Gästkrönikören Bir...

Läs Genus, 1 2000 >

Omslag på tidningen Genus nummer 4 1999.

Genus, 4 1999

Multimedia 

I det här numret av tidningen Genus behandlas bland annat manliga hierarkier inom kyrkan, kvinnliga fotografers historia och myter om kvinnligt och manligt språk. I artikeln Vem ska ta över gården? di...

Läs Genus, 4 1999 >

Omslag på tidningen Genus nummer 3 1999.

Genus, 3 1999

Multimedia 

I det här numret av tidningen Genus behandlas bland annat fetma- och bantningsproblematiken ur ett kulturellt och socialt perspektiv, föräldraskap och feministisk teori. Johan Fornäs, docent och unive...

Läs Genus, 3 1999 >

Omslag på tidningen Genus nummer 2 1999.

Genus, 2 1999

Multimedia 

I det här numret av tidningen Genus kan du bland annat läsa en intervju med etnologen Bo Nilsson som menar vi lever i en tid av "genusosäkerhet", begreppet Queer behandlas och utbildningsminister Thom...

Läs Genus, 2 1999 >

Omslag på tidningen Genus nummer 1 1999.

Genus, 1 1999

Multimedia 

Tidningen Genus, där detta är det allra först numret, startades som ett led i konkretiserandet av sekretariatets uppgifter. Förhoppningen var inte bara att sprida kunskap om genusforskning och fungera...

Läs Genus, 1 1999 >