Forskningens villkor

Som alla forskningsområden påverkas genusforskningen av politiska beslut och processer men också av forskningens ställning i samhället i stort. Som ett led i vårt forskningspolitiska arbete kartlägger och analyserar vi olika frågor som har bäring på genusforskningens villkor.

Nyhetsbrevet Genusperspektiv, arkiv

Genusperspektiv, 2 2013

Multimedia 

I det sista numret av nyhetsbrevet tas bland annat följande upp: Arbetslösheten bland tidigare studenter i genusvetenskap är låg, visar den första nationella alumnundersökningen som gjorts av ämnet i ...

Läs Genusperspektiv, 2 2013 >

Genusperspektiv, 1 2013

Multimedia 

Europaparlamentet driver på för att genusperspektiv och jämställdhet ska få större plats i EU:s kommande forskningspolitik. Skam och otillräcklighet kan fungera som viktiga etiska och kunskapsteoretis...

Läs Genusperspektiv, 1 2013 >

Genusperspektiv, 5 2012

Multimedia 

För första gången på länge saknas beskrivningar av genusforskningen helt i regeringens forskningsproposition. Genus medvetet struket ur satsning på forskning för att stärka jämställdheten i framför al...

Läs Genusperspektiv, 5 2012 >

visa alla poster ›

Rapporter

Framgångsrik forskning?, 2016

Multimedia 

Foldern Framgångsrik forskning? Kritiska perspektiv på forskningens villkor sammanfattar perspektiv och inspel från Nationella sekretariatet för genusforskning till diskussionen om forskningens organi...

Läs Framgångsrik forskning?, 2016 >

Omslag på rapporten Fördelning eller förfördelning?, 2015.

Fördelning eller förfördelning?, 2015

Multimedia 

I Fördelning eller förfördelning? Forskningsfinansiering, jämställdhet och genus – en forskningsöversikt  har Louise Grip och Fredrik Bondestam samlat och analyserat forskning som synliggör hur ojämst...

Läs Fördelning eller förfördelning?, 2015 >

Omslag på rapporten Godtycklig jämställdhet, 2014.

Godtycklig jämställdhet, 2014

Multimedia 

Magdalena Lindroth, masterstudent vid Göteborgs universitet är författaren till rapporten Godtycklig jämställdhet: Implementering av examensordningens mål för jämställdhet i professionsutbildningar vi...

Läs Godtycklig jämställdhet, 2014 >

visa alla poster ›