Genusforskning

Genusforskning är ett brett fält, vilket märks i såväl teorier, metoder och perspektiv som forskningsfrågor. Här har vi samlat vårt material om såväl genusforskningens resultat som det genusvetenskapliga ämnets utveckling.

En skriftserie om genusvetenskap

Omslag på skriften En introduktion till genusvetenskapliga begrepp

En introduktion till genusvetenskapliga begrepp, 2016

Multimedia 

Den femte skriften i En skriftserie om genusvetenskap handlar om ord och begrepp centrala för den som vill förstå genusvetenskapens teoretiska och metodologiska bidrag. Kapitelförfattare är Erika Alm,...

Läs En introduktion till genusvetenskapliga begrepp, 2016 >

Omslag på skriften Kreativt skrivande och kritiskt tänkande i genusvetenskap, 2014.

Kreativt skrivande och kritiskt tänkande i genusvetenskap, 2014

Multimedia 

Den fjärde skriften i En skriftserie om genusvetenskap handlar om kreativt skrivande och kritiskt tänkande i genusvetenskap. Kapitelförfattare är Annelie Bränström Öhman, Fataneh Farahani, Hanna Hallg...

Läs Kreativt skrivande och kritiskt tänkande i genusvetenskap, 2014 >

Genusvetenskap, politik och samhällsengagemang, 2014

Multimedia 

Den tredje skriften i En skriftserie om genusvetenskap handlar om genusvetenskapens inslag av och interaktion med samhällsengagemang, politik och aktivism. Kapitelförfattare är Paula Mulinari, Annika ...

Läs Genusvetenskap, politik och samhällsengagemang, 2014 >

visa alla poster ›

Film

Bild på Jens Rydström och texten: det är ett sätt att relativisera identiteten utan att trolla bort det faktum att människor har olika behov.

Vad är funktionsvariation?

Multimedia 

Jens Rydström, professor i genusvetenskap, förklarar hur funktionsvariation kan förstås....

Titta på Vad är funktionsvariation? >

Bild på Irene Molina och texten: Det är sättet som samhället organiserar sig längs föreställningar om ras

Vad är rasifiering?

Multimedia 

Irene Molina, professor i kulturgeografi, förklarar hur rasifiering kan förstås....

Titta på Vad är rasifiering? >

Bild på Fanny Ambjörnsson och texten: Detta är en smällkaramell som symboliserar julen. Julen är en symbolisk högtid som symboliserar heteronormativitet i vårt samhälle.

Vad är heteronormativitet?

Multimedia 

Fanny Ambjörnsson, lektor i genusvetenskap, förklarar hur heteronormativitet kan förstås....

Titta på Vad är heteronormativitet? >

visa alla poster ›

Genusperspektiv på ämnen, arkiv

Omslag på ämnesöversikten Genusperspektiv på företagsekonomi, 2012.

Genusperspektiv på företagsekonomi, 2012

Multimedia 

Skriften är skriven Ulla Eriksson-Zetterquist, professor i företagsekonomi vid Göteborgs universitet, och Elisabeth Sundin, professor i företagsekonomi vid Linköpings universitet....

Läs Genusperspektiv på företagsekonomi, 2012 >

Omslag på ämnesöversikten Genusperspektiv på biologi, 2012.

Genusperspektiv på biologi, 2012

Multimedia 

Författare är Malin Ah King, fil dr i zoologi och genusforskare vid Uppsala universitet....

Läs Genusperspektiv på biologi, 2012 >

Omslag på ämnesöversikten genusperspektiv på vårdvetenskap, 2009.

Genusperspektiv på vårdvetenskap, 2009

Multimedia 

Skriften är skriven av Ann Öhman, leg. sjukgymnast samt lektor och docent i folkhälsovetenskap med inriktning mot genusforskning vid Umeå universitet....

Läs Genusperspektiv på vårdvetenskap, 2009 >

visa alla poster ›

Rapporter

Att göra verklighet, 2017

Multimedia 

I foldern Att göra verklighet: Teoretiska redskap för normkritisk, inkluderande och jämställd kommunikation resonerar Kajsa Widegren, genusforskare samt forskningssamordnare vid Nationella sekretariat...

Läs Att göra verklighet, 2017 >

Illustration av ett orange dokument.

Genusforskning i pressen, 2007

Multimedia 

Nationella sekretariatet för genusforskning gav Jimmy Sand, informatör vid sekretariatet, i uppdrag att undersöka hur svensk press bevakat genusforskning under åren 1997-2006. Rapport 3/07....

Läs Genusforskning i pressen, 2007 >

Illustration av ett orange dokument.

KvT om Intersektionalitet, 2005

Multimedia 

Tidskrift för genusvetenskaps (tidigare Kvinnovetenskaplig tidskrift) dubbelnummer med temat "Intersektionalitet". Numret består dels av artiklar från Nationella sekretariatets konferens om intersekti...

Läs KvT om Intersektionalitet, 2005 >

visa alla poster ›

Tidningen Genus, arkiv

Genus migration, 2017

Multimedia 

I november 2017 trycktes Tidningen Genus tema migration, med artiklar tidigare publicerade på genus.se och nyproducerat material. Med fokus på flyktingmigration, som en av vår tids mest brännande poli...

Läs Genus migration, 2017 >

Omslag på tidningen Genus nummer 2-3 2013.

Genus, 2-3 2013

Multimedia 

Det här dubbelnumret var det sista som gavs ut av prenumerationstidningen Genus. Vi valde att ägna det åt att titta närmare på genusforskningens teorier och vad de får för betydelse i praktiken. Teori...

Läs Genus, 2-3 2013 >

Omslag på tidningen Genus nummer 1, 2013.

Genus, 1 2013

Multimedia 

I det här numret av tidningen Genus har jämställdhetsforskare och personer som arbetar praktiskt med jämställdhetsfrågor på olika sätt intervjuats. Artiklarna i temat tar bland annat upp jämställdhets...

Läs Genus, 1 2013 >

visa alla poster ›