Jämi: Jämställdhetsintegrering i staten

Den 3 juli 2008 fick Göteborgs universitet (Nationella sekretariatet för genusforskning) regeringens uppdrag att bygga upp ett stöd för statliga myndigheters arbete med jämställdhetsintegrering. Uppdraget pågick till 31 december 2010.

Externa länkar
Läs mer om Jämi här.

Film

#equalityworks17

Multimedia 

Röster från EU-konferensen How Gender Equality can contribute to Fair Jobs and Growth, som Nationella sekretariatet för genusforskning arrangerade tillsammans med Socialdepartementet den 8 november, 2...

Titta på #equalityworks17 >

visa alla poster ›

Rapporter

visa alla poster ›