NIKK: Nordisk information för kunskap om kön

NIKK samlar in och förmedlar kunskap om politik och praktik, fakta och forskning på jämställdhetsområdet – i ett nordiskt perspektiv och till en bred grupp av intressenter. NIKK är ett nordiskt samarbetsorgan under Nordiska ministerrådet.

I tre års tid har Nordiska ministerrådet finansierat projekt för att förbättra jämställdheten i Norden genom en nordisk jämställdhetsfond som förvaltas av NIKK. Hittills har över 120 organisationer satt igång unika samarbeten över nordens gränser. Lär dig mer om hur fonden fungerar i NIKK:s film:

Externa länkar
Läs mer om NIKK här.

Rapporter

Omslag av rapporten Part-Time Work in the Nordic Region, 2014.

Part-Time Work in the Nordic Region, 2014

Multimedia 

Denna  rapport presenterar statistik om del- och heltidsarbete och jämför vilken betydelse deltidsarbete har för pensionen i de olika länderna. Rapporten är skriven av Marianne Sundström, professor i ...

Läs Part-Time Work in the Nordic Region, 2014 >

Part-time Work in the Nordic Region II, 2014

Multimedia 

Denna rapport undersöker på individ-, organisations- och samhällsnivå vad det är för mekanismer som leder till att kvinnor i högre utsträckning än män arbetar deltid i Norden. Rapporten består främst ...

Läs Part-time Work in the Nordic Region II, 2014 >

Part-Time Work in the Nordic Region III, 2016

Multimedia 

Som en uppföljning till de tidigare två rapporterna om deltidsarbete är denna tredje rapport en introduktions studie till deltidsarbete och kön på Färöarna, Grönland och Åland. Syftet är att kartlägga...

Läs Part-Time Work in the Nordic Region III, 2016 >

visa alla poster ›