Till startsida
  • Nationella sekretariatet för genusforskning
Webbkarta

Nationella sekretariatet för genusforskning:

analyserar och informerar om genusforskningens innehåll, utveckling och villkor.

Ojämlika livsvillkor i fokus på g14

Banner g14[2014-10-24] g14 är Sveriges största genusforskarkonferens och äger rum 26-28 november i Umeå. På konferensen kommer genusinriktade folkhälsoforskare att ringa in utmaningar och titta in i glaskulan för att hitta strategier för att möta dagens och morgondagens utmaningar.

Två möjliga hinder har redan identifierats av två framstående Umeå-forskare: den politiska kontexten och den akademiska medicinen.

Läs mer

Uppsving för genusforskningen

[2014-10-22] Genusforskningen är central för att bygga upp kunskapen kring hur ett jämställt samhälle ska uppnås. Det menar nya forskningsministern, Helene Hellmark Knutsson. Hon vill stärka genusforskningen genom att säkra genuskompetensen i bedömningen av forskning.

Läs mer

Forskning och kritik

Hur kan kreativt skrivande och kritiskt tänkande utmana vetenskapens normer? Det diskuteras i Nationella sekretariatet för genusforsknings nya skrift. Medverkar gör forskarna Annelie Bränström Öhman, Fataneh Farahani, Hanna Hallgren, Mia Liinason och Malena Gustavson.

Läs mer

g14 - Att utmana makten - Umeå Folkets hus, 26-28 november

g14 i Umeå

Nationell genusforskarkonferens - även öppen för praktiker och aktivister

Jämställ.nu

Ett webbaserat verktyg för det dagliga arbetet med jämställd­hets­­integrering.

JIM

Ett regeringsuppdrag för jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter.

nikk.no

Delad kunskap förändrar. Därför finns NIKK.

GIG

Centrum för genusforskning vid Göteborgs universitet.

© Göteborgs universitet , Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta