Till startsida
Göteborgs universitet
Webbkarta
Starta eller stoppa snurran

Vi arbetar med att öka genomslaget för forskning och kunskap om genus och jämställdhet inom akademin och i samhället som helhet.

Hur ska forskningsråden arbeta med jämställdhet?

[2015-11-25] Jämställdhetsintegrering i akademin, färre visstidsanställningar, mer fokus på jämställdhet vid rekrytering och befordring samt ett ökat inslag av genusvetenskap inom ett antal olika forskningsfält. Det föreslår forskningsråden inför nästa forskningsproposition.

Fredrik Bondestam, Nationella sekretariatet för genusforskning, är kritisk och menar att förslagen är för vaga. Han efterlyser också svar på frågan hur förslagen ska förverkligas:

– Hur får vi till det efterlysta genusperspektivet? För det uppstår inte bara av sig själv. Hur ser incitamentsstrukturen ut, hur ska vi långsiktigt arbeta för att stärka forskningsmiljöer där det kan utvecklas?

Hur ska forskningsråden arbeta med jämställdhet?

Digitalt kvinnobiografiskt lexikon ska göra vetenskapshistorien mindre missvisande

[2015-11-25] Historisk forskning utgår ofta från stora biografiska lexikon där antalet kvinnor är få, bland annat för att de missgynnas av principerna för urvalet. Nu ska forskare vid Göteborgs universitet bygga upp ett digitalt kvinnobiografiskt lexikon som lyfter fram glömda och förbisedda insatser gjorda av kvinnor.

Digitalt kvinnobiografiskt lexikon ska göra vetenskapshistorien mindre missvisande

Ny grafisk profil

Nationella sekretariatet för genusforskning har bytt kostym! Vår nya grafiska profil är en av flera spännande förändringar vi genomför i höst!

Jämställ.nu

Tillsammans med flera andra aktörer driver vi den nationella resursen för jämställdhet, Jämställ.nu.

JiM

Vi erbjuder stöd till 41 myndigheter som har fått i uppdrag att arbeta med jämställdhetsintegrering.

nikk.no

På uppdrag av Nordiska ministerrådet samlar vi in och förmedlar kunskap om jämställdhet i Norden.

GIG

GIG är en resurs för forskare på Göteborgs universitet placerat vid sekretariatet.