Till startsida
  • Nationella sekretariatet för genusforskning
Webbkarta

Nationella sekretariatet för genusforskning:

analyserar och informerar om genusforskningens innehåll, utveckling och villkor.

Hen gör genus roligare

[2014-09-22] Det könsneutrala ”hen” används i dag alltmer i stället för hon eller han. Många välkomnar ordet och menar att det fyller ett viktigt behov. Hen ifrågasätts också, både i och utanför akademin. I den nya skriften ”Kreativt skrivande och kritiskt tänkande i genusvetenskap” diskuterar genusforskaren Malena Gustavson hen, en, man och jag.

Bild på olika pronomenHen kommer att införas i Svenska Akademins ordlista nästa år och flera myndigheter har redan börjat använda ordet. Att använda hen som en tredje kategori vid sidan om hon och han visar att genus inte är biologiskt bestämbart. Hen är också praktiskt användbart, till exempel om en persons kön är okänt eller irrelevant. Det är ett inkluderande sätt att vända sig till alla eftersom uppdelningen kvinna/man utesluter många.

Läs mer

Global kamp för antirasism och feminism

[2014-09-19] Att kvinnorörelser arbetar antirasistiskt är inget ovanligt. Men hur kampen ser ut och vilka frågor som står på agendan skiljer sig åt världen över. Juan Velasquez, lektor i genusvetenskap vid Göteborgs universitet, har forskat på kvinnorörelser i sydamerikanska storstäder. Han menar att det finns en antirasistisk feminism som spirat ur den informella urbaniseringen som under de senaste 50 åren gjort kontinenten till en av de mest urbaniserade i världen.

Läs mer

Forskning och kritik

Hur kan kreativt skrivande och kritiskt tänkande utmana vetenskapens normer? Det diskuteras i Nationella sekretariatet för genusforsknings nya skrift. Medverkar gör forskarna Annelie Bränström Öhman, Fataneh Farahani, Hanna Hallgren, Mia Liinason och Malena Gustavson.

Läs mer

Kvinnsam

Nationellt bibliotek för genusforskning

Jämställ.nu

Ett webbaserat verktyg för det dagliga arbetet med jämställd­hets­­integrering.

JIM

Ett regeringsuppdrag för jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter.

nikk.no

Delad kunskap förändrar. Därför finns NIKK.

GIG

Centrum för genusforskning vid Göteborgs universitet.

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta