Till startsida
  • Nationella sekretariatet för genusforskning
Webbkarta

Nationella sekretariatet för genusforskning:

analyserar och informerar om genusforskningens innehåll, utveckling och villkor.

EU:s Horisont 2020
ett steg framåt för genusforskning

[2014-08-18] EU:s nya ramprogram för forskning uppmuntrar till att inkludera genusperspektiv i all typ av forskning. På papperet är det ett markant steg framåt för genusfrågor jämfört med tidigare ramprogram, konstaterar Minna Salminen-Karlsson vid Uppsala universitet.

Illustration: Emma HanquistDe sjuåriga ramprogrammen är stommen i europeisk forskningsfinansiering. Årsskiftet 2013/2014 markerade starten på ett nytt – Horisont 2020 – som blir det mest omfattande hittills, med en budget på cirka 70 miljarder euro. En nyhet är att Horisont 2020 förordar att genusperspektivet ska vara närvarande i all forskning.
– I tidigare ramprogram har genus mest handlat om forskargruppens sammansättning, nu kopplar man det till forskningens innehåll. I en del utlysningar kommer det att vara krav på genusperspektiv, i övriga uppmuntras det och ska öka chansen att få tilldelning. Det säger Minna Salminen-Karlsson, forskare vid Centrum för genusvetenskap vid Uppsala universitet.

Läs mer

Forskning och samhälle

Hur är genusvetenskapen och samhällsengagemanget sammankopplade? Frågan diskuteras i Nationella sekretariatet för genusforsknings nya skrift Genusvetenskap, politik och samhällsengagemang. Medverkar gör forskarna Paula Mulinari, Annika Olsson, Lena Lennerhed, Tiina Rosenberg och Staffan Bergwik.

Läs mer

Kvinnsam

Nationellt bibliotek för genusforskning

Jämställ.nu

Ett webbaserat verktyg för det dagliga arbetet med jämställd­hets­­integrering.

JIM

Ett regeringsuppdrag för jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter.

nikk.no

Delad kunskap förändrar. Därför finns NIKK.

GIG

Centrum för genusforskning vid Göteborgs universitet.

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta