Till startsida
  • Nationella sekretariatet för genusforskning
Webbkarta

Nationella sekretariatet för genusforskning:

analyserar och informerar om genusforskningens innehåll, utveckling och villkor.

Rasifiering och klass i skolans vardag

[2014-08-26] I nya upplagan av boken Skola i normer lyfts frågor om rasifiering och klass. Fenomenen handlar om vardagliga göranden som påverkar lärare och elever, snarare än att vara någonting konstant och nedärvt.

Skola i normerNär Skola i normer gavs ut år 2008 var ämnet nytt. Normkritik var fortfarande ett relativt okänt begrepp. Boken, som granskar hur normer upprepas och utmanas i skolan, blev populär inte minst på lärarutbildningen. Sedan dess har mycket hänt. Den normkritiska diskussionen har spridit sig långt bortom akademin till klassrum och förskolor. Nu har boken kommit i en ny upplaga. Förutom normer om genus, ålder och sexualitet diskuterar författarna, Eva Reimers och Lena Martinsson, på ett tydligare sätt även rasifiering och klass.

Läs mer

Råd till genusforskare att söka EU-medel

[2014-08-22] Lär känna dem du ska samarbeta med. Mjukstarta gärna som partner innan du tar på dig rollen som projektkoordinator. Och mobilisera ett enormt självförtroende när du ska beskriva hur bra du och ditt forskningsprojekt är. Det är några råd från dem som lyckats få forskningsmedel från EU:s ramprogram.

Läs mer

Forskning och samhälle

Hur är genusvetenskap och samhälls-engagemang sammankopplade? Frågan diskuteras i Nationella sekretariatet för genusforsknings nya skrift Genusvetenskap, politik och samhällsengagemang. Medverkar gör forskarna Paula Mulinari, Annika Olsson, Lena Lennerhed, Tiina Rosenberg och Staffan Bergwik.

Läs mer

Kvinnsam

Nationellt bibliotek för genusforskning

Jämställ.nu

Ett webbaserat verktyg för det dagliga arbetet med jämställd­hets­­integrering.

JIM

Ett regeringsuppdrag för jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter.

nikk.no

Delad kunskap förändrar. Därför finns NIKK.

GIG

Centrum för genusforskning vid Göteborgs universitet.

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta