Till startsida
  • Nationella sekretariatet för genusforskning
Webbkarta

Nationella sekretariatet för genusforskning:

analyserar och informerar om genusforskningens innehåll, utveckling och villkor.

Normbrott i akademin

[2014-11-21] Män i jämställdhetsvärlden och rasifierade i akademin är två ickenormativa grupper, men konsekvenserna av deras normbrott blir motsatta. Den ena guppen premieras, den andra marginaliseras. Det framgick vid Nationella jämställdhetskonferensen för universitet och högskolor.

Bild på högskolestudenter”Erfarenheter” var årets tema när konferensen hölls vid Linköpings universitet 18-19 november. En gemensam nämnare var också att föreläsningarna fokuserade på normbrott av olika slag.

Normbrott i akademin

Kvinnor på frammarsch i Vetenskapsrådets bidragsbeslut

[2014-11-20] Andelen kvinnor som beviljas forskningsmedel från Vetenskapsrådet har ökat från 29 till 35 procent de senaste fem åren. Vetenskapsrådet har nu fattat beslut om stöd till forskare inom samtliga vetenskapsområden i årets stora utlysning. Av närmare 5 600 inkomna ansökningar beviljades 824.

Kvinnor på frammarsch i Vetenskapsrådets bidragsbeslut

Forskning och kritik

Hur kan kreativt skrivande och kritiskt tänkande utmana vetenskapens normer? Det diskuteras i Nationella sekretariatet för genusforsknings nya skrift. Medverkar gör forskarna Annelie Bränström Öhman, Fataneh Farahani, Hanna Hallgren, Mia Liinason och Malena Gustavson.

Läs mer 

g14 - Att utmana makten - Umeå Folkets hus, 26-28 november

g14 i Umeå

Nationell genusforskarkonferens - även öppen för praktiker och aktivister

Jämställ.nu

En nationell resurs för jämställdhet.

JiM

Ett regeringsuppdrag för jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter.

nikk.no

Delad kunskap förändrar. Därför finns NIKK.

GIG

Centrum för genusforskning vid Göteborgs universitet.

© Göteborgs universitet , Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta