Till startsida
Webbkarta
Starta eller stoppa snurran

Vi arbetar med att öka genomslaget för forskning och kunskap om genus och jämställdhet inom akademin och i samhället som helhet.

Nu avslutas forskningssatsning om jämställdhetsarbete

[2015-10-08] Vinnovas regeringsledda satsning på forskning om metoder i jämställdhetsarbetet har nu haft slutkonferens. Är Vinnova redo för nästa steg? Det undrar genusforskaren Anna Wahl.

– Det finns inga quick fix i jämställdhetsarbetet, säger Anna Wahl, professor i genus, organisation och ledning vid Kungliga tekniska högskolan, KTH.

Nu avslutas forskningssatsning om jämställdhetsarbete

Sluten rekrytering ökar könsobalans

[2015-09-30] Den danske forskaren Mathias Wullum Nielsen har studerat jämställdhet i forskarvärlden - bland annat hur åtgärder, diskussion och praktik skiljer sig åt mellan de skandinaviska länderna. I en aktuell artikel i Nature skriver han om problemet med rekrytering utan öppen utlysning.

Sluten rekrytering ökar könsobalans

Ny grafisk profil

Nationella sekretariatet för genusforskning har bytt kostym! Vår nya grafiska profil är en av flera spännande förändringar vi genomför i höst!

Följ oss i sociala medier!

www.facebook.com/genusflodetwww.twitter.com/genus_sehttp://instagram.com/genus.se 

Jämställ.nu

Tillsammans med flera andra aktörer driver vi den nationella resursen för jämställdhet, Jämställ.nu.

JiM

Vi erbjuder stöd till 41 myndigheter som har fått i uppdrag att arbeta med jämställdhetsintegrering.

nikk.no

På uppdrag av Nordiska ministerrådet samlar vi in och förmedlar kunskap om jämställdhet i Norden.

GIG

GIG är en resurs för forskare på Göteborgs universitet placerat vid sekretariatet.