Till startsida
Webbkarta
Starta eller stoppa snurran

Vi arbetar med att öka genomslaget för forskning och kunskap om genus och jämställdhet inom akademin och i samhället som helhet.

Sluten rekrytering ökar könsobalans

[2015-09-30] Den danske forskaren Mathias Wullum Nielsen har studerat jämställdhet i forskarvärlden - bland annat hur åtgärder, diskussion och praktik skiljer sig åt mellan de skandinaviska länderna. I en aktuell artikel i Nature skriver han om problemet med rekrytering utan öppen utlysning.

– Jag är mycket intresserad av forskarvärldens idé om meritokrati, säger Mathias Wullum Nielsen. Så fort insatser för ökad jämställdhet i akademin föreslås så kommer motargumentet att sådana åtgärder slår mot grundvalarna i forskningen genom att åsidosätta meritokratin. Därför ville jag se hur det verkligen går till.

Sluten rekrytering ökar könsobalans

Halvvägs runt Sverige - sekretariatet besöker genusmiljöer

[2015-09-24] Under 2015 besöker Nationella sekretariatet för genusforskning 13 universitet och högskolor som forskar och utbildar om genus. Nu är vi halvvägs och summerar några teman på vägen.

Halvvägs runt Sverige - sekretariatet besöker genusmiljöer

Ny grafisk profil

Nationella sekretariatet för genusforskning har bytt kostym! Vår nya grafiska profil är en av flera spännande förändringar vi genomför i höst!

Följ oss i sociala medier!

www.facebook.com/genusflodetwww.twitter.com/genus_sehttp://instagram.com/genus.se 

Jämställ.nu

Tillsammans med flera andra aktörer driver vi den nationella resursen för jämställdhet, Jämställ.nu.

JiM

Vi erbjuder stöd till 41 myndigheter som har fått i uppdrag att arbeta med jämställdhetsintegrering.

nikk.no

På uppdrag av Nordiska ministerrådet samlar vi in och förmedlar kunskap om jämställdhet i Norden.

GIG

GIG är en resurs för forskare på Göteborgs universitet placerat vid sekretariatet.