Till startsida
  • Nationella sekretariatet för genusforskning
Webbkarta

Nationella sekretariatet för genusforskning:

analyserar och informerar om genusforskningens innehåll, utveckling och villkor.

26 miljoner kr till stöd för jämställdhet

 

PRESSMEDDELANDE: Regeringen satsar 26 miljoner kronor på att stötta upp jämställdhetsarbetet på 41 myndigheter. Det är en dynamisk samling myndigheter som inom loppet av fyra år kommer att få ett unikt stöd av Nationella sekretariatet för genusforskning för att arbeta med jämställdhetsintegrering.

- Vi visar vägen, presenterar verktygen och ger återkoppling. För myndigheterna gäller, att med ordinarie resurser, se till att deras verksamheter är eller blir jämställda och kommer alla medborgare till del på ett likvärdigt sätt, säger Lillemor Dahlgren, verksamhetsansvarig för JiM vid Nationella sekretariatet för genusforskning.

- Det är en ambitionshöjning och en tydlig signal om att alla i offentlig förvaltning har både en möjlighet och ett ansvar att bidra till ökad jämställdhet, säger jämställdhetsministern Åsa Regnér.

26 miljoner kr till stöd för jämställdhet

Intersektionalitet söker hem

[2015-01-27]
- Intersektionalitet är ett öppet begrepp och det finns en flexibilitet som kan ses som dess styrka men också som dess svaghet. Nackdelen är att intersektionalitet blir ett teoretiskt hemlöst begrepp som ingen riktigt behöver definiera, säger Sara Edenheim..

Intersektionalitet söker hem

 

Sök på Gender!

Tre unika nordiska portaler ger dig lediga jobb, finansiering och arrangemang. Med hjälp av de åtta parter som ingår i samarbetet med portalerna får du en bred bevakning av de nordiska länderna

Sök på gender i Nordens alla länder

Forskning och kritik

Hur kan kreativt skrivande och kritiskt tänkande utmana vetenskapens normer? Det diskuteras i Nationella sekretariatet för genusforsknings nya skrift. Medverkar gör forskarna Annelie Bränström Öhman, Fataneh Farahani, Hanna Hallgren, Mia Liinason och Malena Gustavson.

Läs mer 

Följ oss i sociala medier!

www.facebook.com/genusflodetwww.twitter.com/genus_sehttp://instagram.com/genus.se

Jämställ.nu

En nationell resurs för jämställdhet.

JiM

Ett regeringsuppdrag för jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter.

nikk.no

Delad kunskap förändrar. Därför finns NIKK.

GIG

Centrum för genusforskning vid Göteborgs universitet.

© Göteborgs universitet , Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta