Till startsida
  • Nationella sekretariatet för genusforskning
Webbkarta

Nationella sekretariatet för genusforskning:

analyserar och informerar om genusforskningens innehåll, utveckling och villkor.

Ung och transexuell i skolan

[2014-11-25] De senaste åren har antalet barn som ansökt om könsidentitetsutredning ökat mycket kraftigt. För att må bra behöver barnen kunna vara öppna med sin identitet och känna sig trygga i den skola där de går.

Bild på äldre person på hög av sedlarElla är 13 år. Hon föddes som Gustav men har vetat att hon egentligen är flicka sedan hon var ungefär sju år. I sin dåvarande skola fortsatte hon att vara Gustav utåt, men inuti och på all övrig tid var hon Ella.

Ung och transexuell i skolan

Jämställdhet i socialförsäkringen?

[2014-11-25] Hur väl fungerar dagens socialförsäkringssystem egentligen för kvinnor och män? Behandlas deras ärenden likvärdigt, och hur betalas ersättning ut? I en ny forskningsrapport som tagits fram på uppdrag av Delegationen för jämställdhet i arbetslivet (JA-delegationen) studeras detta närmare.

Jämställdhet i socialförsäkringen?

Forskning och kritik

Hur kan kreativt skrivande och kritiskt tänkande utmana vetenskapens normer? Det diskuteras i Nationella sekretariatet för genusforsknings nya skrift. Medverkar gör forskarna Annelie Bränström Öhman, Fataneh Farahani, Hanna Hallgren, Mia Liinason och Malena Gustavson.

Läs mer 

g14 - Att utmana makten - Umeå Folkets hus, 26-28 november

g14 i Umeå

Nationell genusforskarkonferens - även öppen för praktiker och aktivister

Jämställ.nu

En nationell resurs för jämställdhet.

JiM

Ett regeringsuppdrag för jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter.

nikk.no

Delad kunskap förändrar. Därför finns NIKK.

GIG

Centrum för genusforskning vid Göteborgs universitet.

© Göteborgs universitet , Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta