Notiser

Genom korta notiser lyfter vi fram ett urval av tips, spaningar och händelser som vi tror att du kan vara intresserad av. Vi noterar dagsaktuella frågor, gör tillbakablickar och tar dig med ut på fältet.

Tips inför 8 mars!

2017-02-23 14:32

Notis 

Den 8 mars äger Internationella kvinnodagen rum, enligt en tradition som går mer än hundra år tillbaka. Syftet är att uppmärksammar ojämställdhet och kvinnors situation över hela världen. Här tipsar v...

Läs Tips inför 8 mars! >

Kajsa Widegren, Inti Chavez Perez, Johanna Lindros, Nazifa Alizada, Thomas Gunnarsson och Seher Yilmaz

(O)medveten kommunikation

2017-02-20 09:08

Notis 

Vad innebär egentligen ”normkritisk”, ”jämställd” och ”inkluderande” kommunikation i praktiken? Är det samma sak? Och varför är det viktigt? Nationella sekretariatet för genusforskning bjuder in till ...

Läs (O)medveten kommunikation >

8 finklädda kvinnor på 30alet

Nytt från Norden

2017-02-15 14:59

Notis 

Det händer saker i Norden! Här kommer tre nyheter från våra grannländer Finland, Norge och Danmark. I Danmark har Kvinfo – kunskaps- och utvecklingscenter för jämställdhet och mångfald, samarbetat ...

Läs Nytt från Norden >

Bild på pengar

Ny avhandling om hinder för jämställda löner

2017-02-14 14:16

Notis 

I Konsten att upprätthålla löneskillnader mellan kvinnor och män, undersöker Lena Svenaeus, doktorand på Rättssociologiska institutionen på Lunds universitet, hur löneskillnader skapas rent ideologisk...

Läs Ny avhandling om hinder för jämställda löner >

Bild på Barnbördshuset i Göteborg som är Nationella sekretariatet för genusforsknings hemvist

Jobba på sekretariatet!

2017-02-13 10:16

Notis 

Just nu söker Nationella sekretariatet för genusforskning två nya medarbetare: en projektassistent och en projektsamordnare för jämställdhetsuppdrag. Sista ansökningsdag är 2017-02-23 respektive 2017-...

Läs Jobba på sekretariatet! >

Kön och könsidentitet temat för nyaste National Geographic

2017-02-09 10:38

Notis 

Populärvetenskapliga tidskriften National Geographic ägnar senaste numret åt kön och könsidentitet ur olika aspekter. Bland annat har nioåriga barn i olika länder intervjuats om hur deras könstillhöri...

Läs Kön och könsidentitet temat för nyaste National Geographic >

Ny tjänst: Försteamanuensis vid stark genusforskningsmiljö

2017-02-07 12:14

Notis 

Universitetet i Stavanger, Norge, utlyser en tjänst som försteamanuensis, ungefär motsvarande docent. Organisatoriskt är tjänsten förlagt till Nätverket för könsforskning (NFK), Samhällsvetenskapliga ...

Läs Ny tjänst: Försteamanuensis vid stark genusforskningsmiljö >

omslag från boken early career feminist

Vilken sorts feminism är möjlig i en nyliberal akademi?

2017-02-06 08:31

Notis 

I den nya boken ”Being an Early Career Feminist Academic: Global Perspectives, Experiences and Challenges” skriver 12 feministiska forskare om sina erfarenheter av att vara just feministiska forskare ...

Läs Vilken sorts feminism är möjlig i en nyliberal akademi? >

Ny profil på masterprogrammet i Lund

2017-01-31 10:18

Notis 

Från och med höstterminen 2017 har masterprogrammet på genusvetenskapliga institutionen på Lunds universitet en ny profil: Genus, migration och social rättvisa. ”Masterprogrammet tar avstamp i inte...

Läs Ny profil på masterprogrammet i Lund >

En bild på omslaget där det står "Fiktion och verklighet. Mångvetenskapliga möten"

Ny antologi om fiktion vs verklighet

2017-01-27 09:44

Notis 

Vad är fiktion och vad är verklighet? Den frågan ställer sig forskarna i antologin ”Fiktion och verklighet – Mångvetenskapliga möten”. Anna Bohlin och Lena Gemzöe är redaktörer till antologin, som sam...

Läs Ny antologi om fiktion vs verklighet >

Ett stetoskop

Jämställ.nu öppnar drop-in-mottagning på Forum Jämställdhet

2017-01-25 14:45

Notis 

Är du på Forum Jämställdhet i Örebro 31 januari-1 februari? Passa på att titta in till ”Jämställdhetsakuten” rådgivningsmottagningen, som Jämställ.nu står bakom. - Det är en ”drop-in”-mottagning dä...

Läs Jämställ.nu öppnar drop-in-mottagning på Forum Jämställdhet >