Notiser

Genom korta notiser lyfter vi fram ett urval av tips, spaningar och händelser som vi tror att du kan vara intresserad av. Vi noterar dagsaktuella frågor, gör tillbakablickar och tar dig med ut på fältet.

Bild på omslaget till lambda nordica och Tidskrift för genusvetenskap.

Nya nummer av TGV och lambda nordica

2017-04-28 10:39

Notis 

Finska, danska, norska och svenska författare ger årets första nummer av lambda nordica ett tydligt nordiskt fokus. Numrets artiklar visar på den bredd som finns inom nordisk queerforskning och en mån...

Läs Nya nummer av TGV och lambda nordica >

Angående föreläsning på g16

2017-04-27 11:32

Notis 

Efter en föreläsning på konferensen g16 som sekretariatet medarrangerade i november 2016 har det framkommit plagiatanklagelser mot doktoranden som höll föreläsningen. Med anledning av att nättidningen...

Läs Angående föreläsning på g16 >

Henriette Laursen blir ny chef för Kvinfo

2017-04-27 08:10

Notis 

Danmarks motsvarighet till Nationella sekretariatet för genusforskning, Kvinfo, får nu en ny direktör sedan Nina Groes slutade i november 2016. Henriette Laursen är utbildad jurist och har varit ch...

Läs Henriette Laursen blir ny chef för Kvinfo >

Bild på utsidan av en byggnad. Det står "Försvarshögskolan" på byggnadens fasad.

Försvarshögskolan får nytt forskningsprogram med genusinriktning

2017-04-20 10:58

Notis 

En ny professur och ett nytt forskningsprogram med inriktning på området kvinnor, fred och säkerhet samt FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 (vars syfte är att öka kvinnors deltagande i arbetet för fred...

Läs Försvarshögskolan får nytt forskningsprogram med genusinriktning >

Akademisk ”försthet” i ny avhandling

2017-04-12 10:09

Notis 

I ”Vi, de neutrale – skisser till utmaning av akademisk försthet” utforskar Lovise Haj Brade från Genusvetenskapliga institutionen på Lunds Universitet vad det innebär att tillhöra ”de första” och ”de...

Läs Akademisk ”försthet” i ny avhandling >

Så gör vi bättre kommunikation

2017-04-11 11:06

Notis 

Vår dagliga kommunikation innehåller en mängd felaktiga representationer. Dessa utgår ofta från normer av olika slag – exempelvis kring vem som kan vara en expert, vem som bör ägna sig åt ett visst yr...

Läs Så gör vi bättre kommunikation >

TGV flyttar till Uppsala

2017-04-03 14:25

Notis 

Tidskrift för genusvetenskap, TGV, har sin redaktion knuten till universitetsstäder i Sverige och byter ort vart fjärde år. Vid årsskiftet 2017/2018 flyttar till Centrum för genusvetenskap, Uppsala un...

Läs TGV flyttar till Uppsala >

tre personer sitter och tittar på dokument

Erfarenhetsutbyte med Länsstyrelserna

2017-03-31 08:43

Notis 

- Behovet av samordning och samverkan är stort inom arbetet med jämställdhetsintegrering och en förutsättning för att nå de jämställdhetspolitiska målen. Individer kan inte själva ändra systemet, men ...

Läs Erfarenhetsutbyte med Länsstyrelserna >

Invigning av Centrum för global migration

2017-03-27 15:33

Notis 

Onsdagen den 29 mars invigs Centrum för global migration (CGM) vid Göteborgs universitet. − Medan vissa forskningsämnen har ett mikroperspektiv och studerar migranten som aktör, har andra ett störr...

Läs Invigning av Centrum för global migration >

Lediga tjänster

2017-03-24 13:00

Notis 

Nationella sekretariatet för genusforskning söker nu tre kommunikatörer samt en projektassistent med tidsbegränsade anställningar. Kommunikatör t o m 2017-12-31 Kommunikatör t o m 2018-04-30 ...

Läs Lediga tjänster >

Biblioteket hos danska Kvinfo hotas av nedläggning

2017-03-23 13:43

Notis 

Måndagen den 20 mars beslutade den danska kulturministern att lägga ned biblioteksfunktionen hos Kvinfo, Danmarks motsvarighet till Nationella sekretariatet för genusforskning, och föra över samlingar...

Läs Biblioteket hos danska Kvinfo hotas av nedläggning >