Notiser

Genom korta notiser lyfter vi fram ett urval av tips, spaningar och händelser som vi tror att du kan vara intresserad av. Vi noterar dagsaktuella frågor, gör tillbakablickar och tar dig med ut på fältet.

Nytt forskarnätverk för feministisk teknovetenskap

2017-06-20 14:00

Notis 

På måndagen träffades forskare från en rad olika lärosäten verksamma inom fältet feministisk teknovetenskap för att utbyta erfarenheter och finna former för framtida samarbeten. Värd var Nationella se...

Läs Nytt forskarnätverk för feministisk teknovetenskap >

En sjuksköterska sitter vid sjukhussäng. En äldre person ligger i sängen.

Nytt projekt undersöker varför sjuksköterskor och socionomer säger upp sig

2017-06-13 09:43

Notis 

I ett nytt forskningsprojekt finansierat av Forte, undersöks tendensen till uppsägningar hos de två kvinnodominerade yrkena socionom och sjuksköterska. De båda yrkesgrupperna förenas av att de har en ...

Läs Nytt projekt undersöker varför sjuksköterskor och socionomer säger upp sig >

Bilders makt – kunskapsbank om rasistiska stereotyper

2017-06-12 14:09

Notis 

Vad är skillnaden mellan stereotyper och karikatyrer? Vad är relationen mellan stereotypa bilder och ekonomi? Varför är stereotypa bilder problematiska? Och hur ser icke-stereotypa bilder ut? Detta är...

Läs Bilders makt – kunskapsbank om rasistiska stereotyper >

Umeå universitet utnämner Carol Bacchi till hedersdoktor

2017-06-07 10:54

Notis 

Carol Bacchi, professor emerita vid institutionen för politik och internationella studier vid University of Adelaide i Australien, blir hedersdoktor vid Umeå universitets samhällsvetenskapliga fakulte...

Läs Umeå universitet utnämner Carol Bacchi till hedersdoktor >

En byggnad med texten Universitas Europeae Centrals

Ministerkritik mot Ungerns behandling av CEU

2017-06-02 11:37

Notis 

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning och Marita Ulvskog, Europaparlamentariker, kritiserar ungerska premiärministern Victor Orbáns attack mot Central European Universi...

Läs Ministerkritik mot Ungerns behandling av CEU >

Genusforskningens framväxt utforskas i ny avhandling

2017-06-01 08:44

Notis 

En ny avhandling vid Göteborgs universitet visar att organisationen Forum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning hade en avgörande betydelse både för kvinnoforskningen och för att öka andelen kvin...

Läs Genusforskningens framväxt utforskas i ny avhandling >

Lansering av genusarv.se!

2017-05-30 12:53

Notis 

Välkomna till nätverket Kulturarvet och den tvärvetenskapliga genusforskningen! Nätverket vill sammanföra kulturarvsforskning med genusforskning och öka intresset för, och kunskapen om, relationer mel...

Läs Lansering av genusarv.se! >

gul skylt byggnadsarbete

Föreställningar om kön hänger ihop med olyckor

2017-05-26 13:32

Notis 

- För att minska risker och olyckor, särskilt i de utsatta mansdominerade yrkena, är det viktigt att ha ett genusperspektiv i det olycksförebyggande arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet. Det säger Gun...

Läs Föreställningar om kön hänger ihop med olyckor >

Genusforskning en måltavla för den nya högern i en rad länder

2017-05-22 08:52

Notis 

Times Higher Education, Storbritanniens ledande publikation för bevakning av villkoren för högre utbildning, uppmärksammar med en artikel på sin webbplats hur konservativa, populistiska och högerextre...

Läs Genusforskning en måltavla för den nya högern i en rad länder >

Bild på rapporten: "Könskvotering, kompetens och karriär". På rapporten syns en bild av en trappa.

Färre medelmåttiga män med kvotering

2017-05-19 09:46

Notis 

I en ny studie från Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS, visar tre forskare att kvotering av kvinnor kan leda till ökad kompetens hos män och fler kvinnor på toppositioner. Kvotering stoppar ...

Läs Färre medelmåttiga män med kvotering >

Forskares meriter i fokus för jämställdhetsrapport från VR

2017-05-18 09:55

Notis 

Inom ramen för arbetet med att jämställdhetsintegrera sin verksamhet har Vetenskapsrådet, VR, för sjätte gången låtit jämställdhetsobservatörer delta i de möten där sakkunniga bedömer vilka forskare s...

Läs Forskares meriter i fokus för jämställdhetsrapport från VR >