Om en forskningsfinansiär: “Jämställdhet en fråga om forskningens kvalitet”

2018-12-10 14:29

Nyhet 

Riksbankens Jubileumsfond har fördjupat sitt jämställdhetsarbete och kommer med nya instruktioner till beredningsgrupperna. Några riktlinjer för genusperspektiv i forskningens innehåll blir det däremo...

Läs Om en forskningsfinansiär: “Jämställdhet en fråga om forskningens kvalitet” >

Vetenskap, konst och debatt i nya TGV

2018-10-22 15:10

Nyhet 

Nummer 2-3 2018 av Tidskrift för genusvetenskap är ett öppet nummer. Redaktionen vill med det spegla pluralismen i den samtida genusforskningen. Numret innehåller artiklar som behandlar ämnen som tids...

Läs Vetenskap, konst och debatt i nya TGV >

Call for papers g19 – Rethinking Knowledge Regimes

2018-10-18 10:57

Nyhet 

Nu finns Call for papers till 2019 års g-konferens. Skicka in ditt abstract senast 14 januari 2019....

Läs Call for papers g19 – Rethinking Knowledge Regimes >

Stora kunskapsluckor i forskning om sexuella trakasserier i akademin

2018-10-15 09:33

Nyhet 

Idag, på årsdagen av #metoo släpper Vetenskapsrådet en rapport om sexuella trakasserier i akademin.  Rapporten är den första heltäckande översikten av det internationella kunskapsläget på området. Den...

Läs Stora kunskapsluckor i forskning om sexuella trakasserier i akademin >

fler nyheter ›
Nyhetsbrev

Prenumerera på nyheter från genus.se.

Facebook