Fyra personer sitter på en scen, med text i bakgrunden: "De mänskliga rättigheternas framtid - i skuggan av den 'tillfälliga lagen'."

Samtal på MR-dagarna om den tillfälliga asyllagen

2017-12-11 11:50

Nyhet 

På MR-dagen arrangerade Nationella sekretariatet för genusforskning ett samtal på temat mänskliga rättigheter och den "tillfälliga lagen", där asylrättsexperter och rasismforskare inom det breda, tvär...

Läs Samtal på MR-dagarna om den tillfälliga asyllagen >

Transhistoriskt samtal på MR-dagarna

2017-12-05 12:00

Nyhet 

Transhistoria är relativt nytt som forskningsfält på universitet och högskolor. Mycket av den historia som finns skrivs och samlas ihop utanför akademin. Hur transhistorieskrivning ser ut och hur cisn...

Läs Transhistoriskt samtal på MR-dagarna >

fler nyheter ›

Genuspsykologi om könsskillnader i utbildningsval

2017-12-12 10:16

Notis 

I en nyligen genomförd studie har  forskare på institutionen för psykologi vid Lunds universitet undersökt socialpsykologiska förklaringar till varför pojkar och flickor väljer olika utbildningar i Sv...

Läs Genuspsykologi om könsskillnader i utbildningsval >

Gender-Net Plus: Promoting Gender Equality in H2020 and the ERA

Kommande utlysning om EU-pengar till genusforskning

2017-12-08 11:22

Notis 

Mot slutet av december utlyser ERA-Net inom ramen för programmet Gender-Net Plus medel för att finansiera transnationella forskningsprojekt riktat mot kön och genus i forskning inom olika samhällsutma...

Läs Kommande utlysning om EU-pengar till genusforskning >

Bedömning i fokus på JiHU-träff

2017-12-06 11:33

Notis 

Av vem, på vilka grunder och på vilket sätts avgörs vetenskaplig kvalitet? Värderas meriter alltid sakligt? Det var några av de frågor som behandlades på Nationella sekretariatet för genusforsknings t...

Läs Bedömning i fokus på JiHU-träff >

Sexköpslagen har förändrat svenskars syn på prostitution

2017-11-30 08:03

Notis 

Charlotta Holmström, Malmö högskola, och May-Len Skilbrei, Universitetet i Oslo, har gjort en översikt av den forskning som studerat sexköpslagen som infördes i Sverige 1999. Samtidigt som det är okla...

Läs Sexköpslagen har förändrat svenskars syn på prostitution >

fler notiser ›
Nyhetsbrev

Prenumerera på nyheter från genus.se.

Facebook
Twitter

Samtal på @MRdagarna om den tillfälliga asyllagen: https://t.co/bb03SeTWmr #Asyl #migpol
Visa tweet

Hur transhistorieskrivning ser ut och hur cisnormativa förståelser av historieskrivning kan utmanas, var några av… https://t.co/Unxf0A6gBL
Visa tweet

följ oss på twitter ›
Instagram