Om ett forskningsråd: “Jämställda grupper leder inte automatiskt till jämställda processer”

2018-01-22 11:28

Nyhet 

Män som söker forskningsmedel får oftare finansiering av längre projekt jämfört med kvinnor. Det vill forskningsrådet Formas ändra på när de jämställdhetsintegrerar sin verksamhet. Genus.se intervjuar...

Läs Om ett forskningsråd: “Jämställda grupper leder inte automatiskt till jämställda processer” >

Nya uppdrag kring normer till sekretariatet

2018-01-18 09:48

Nyhet 

Nationella sekretariatet för genusforskning startar det nya året med två nya uppdrag i sin portfölj. Det ena handlar om att kartlägga jämställdheten i Jönköpings län, med fokus på utbildnings- och yrk...

Läs Nya uppdrag kring normer till sekretariatet >

fler nyheter ›

Viktiga steg mot ett jämställt universitet

2018-01-19 15:38

Notis 

Den akademiska världen har färre kvinnor på höga positioner jämfört med andra företag och organisationer. Trots att meriter ska styra är villkoren inte lika för kvinnor och män, visar en ny avhand...

Läs Viktiga steg mot ett jämställt universitet >

Bild på Linneuniversitetets campusområde, med studenter som promenerar

Centrum för genusvetenskap sjösätts på Linnéuniversitetet

2018-01-15 09:06

Notis 

Under 2018 kommer ett centrum för genusvetenskap att lanseras på Linnéuniversitetet. Centrumet ska syfta till att synliggöra och förstärka den genusvetenskapliga kompetens som finns vid Linnéuniversit...

Läs Centrum för genusvetenskap sjösätts på Linnéuniversitetet >

Margareta Hydén, Katja Gillander, Gådin, Fredrik Bondestam och Eva Vingård

Forskare visar på framkomliga vägar efter #metoo

2018-01-12 10:54

Notis 

#Metoo har gjort det enskilda till det gemensamma och det behövs en kollektiv respons från civilsamhälle, regering och riksdag, polis- och rättsväsende med mera, sa Margareta Hydén i det frukostsemina...

Läs Forskare visar på framkomliga vägar efter #metoo >

Replik: För att bygga förändring krävs en komplex förståelse av makt

2017-12-22 12:57

Notis 

Nationella sekretariatet för genusforskning välkomnar en fördjupad inomvetenskaplig diskussion som lyfter fram genusforskningens många inriktningar, men saknar samtidigt en förståelse av de sammanhang...

Läs Replik: För att bygga förändring krävs en komplex förståelse av makt >

fler notiser ›
Nyhetsbrev

Prenumerera på nyheter från genus.se.

Facebook
Twitter

Läs om sekretariatets nya normkritiska uppdrag! https://t.co/mO18PtKdhg #normkritik #genus #yrkesval #kommunikation #utbildning
Visa tweet

Forskare som rasifieras exkluderas i akademin: https://t.co/I8TdWamGic #diskriminering #genus
Visa tweet

följ oss på twitter ›
Instagram