Databasen Gena – genusavhandlingar

Gena (GENusAvhandlingar) är en databas som innehåller referenser till svenska doktorsavhandlingar inom kvinno-, mans- och genusforskning. Databasen upprätthålls av KvinnSam i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning. Gena innehåller ca 1500 avhandlingar från 1960 och framåt. Databasen uppdateras löpande.

Gena