Databasen Jämda

Databasen Jämda innehåller referenser till litteratur om jämställdhetsintegrering och jämställdhet. Här finns hänvisningar till doktorsavhandlingar, rapporter, lagar, utredningar m.m. I de fall materialet är tillgängligt elektroniskt finns en länk till fulltexten.

Jämda ingår som en del i portalen Jämställ.nu – allt om jämställdhetsintegrering, som också innehåller nyheter, beskrivning av jämställdhetsmål, lärande exempel, länkar och en årtalslista.

Jämda