Riksbankens jubileumsfond

Riksbankens jubileumsfond (RJ) är en stiftelse för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning som funnits sedan 1962. Medlen fördelas ur avkastningen från en donation för att uppmärksamma 300-årsjubileet för Sveriges riksbank (1968).

Riksbankens jubileumsfond