Stiftelsen för Strategisk Forskning

Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) är en offentlig stiftelse för att finansiera forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin. Årligen fördelas omkring 600 miljoner kronor och förutom vetenskaplig kvalitet betonas vikten av att forskningen ska kunna nyttiggöras.

Stiftelsen för strategisk forskning