Nyheter, arkiv 1999

Porträtt: Britt-Marie Thurén

1999-12-15 09:07

En stor del au sitt vuxna liv har Britt-Marie Thurén tillbringat i Spanien. Nu är hon Sveriges första professor i ämnet genusvetenskap i Umeå och internationalisering är en fråga som ligger henne varmt om hjärtat. – Vi måste låta oss inspireras av debatter och idéströmningar i alla länder, på alla kontinenter, inte bara de engelsktalande.

Läs Porträtt: Britt-Marie Thurén ›

Mannen och maskinen – en kärlekshistoria

1999-12-03 16:29

Maskinerna behandlas med ömhet av män och liknas ofta vid kvinnor. Socialantropologen Ulf Mellström menar att feminiseringen av maskinen både kan vara ett sätt att få utlopp för omvårdande känslor och att utöva makt.

Läs Mannen och maskinen – en kärlekshistoria ›

Konferens om kön och medicin: Kvinnors mens “stör” forskning om läkemedel

1999-12-03 16:25

- Forskare undersöker män för att kvinnors hormonsvängningar upplevs som besvärliga. Det sa docent Margareta Söderström vid en konferens om könsperspektiv i medicinsk forskning i Stockholm i oktober. Konferensen arrangerades av Forskningsrådsnämnden i samarbete med Nationella sekretariatet ...

Läs Konferens om kön och medicin: Kvinnors mens “stör” forskning om läkemedel ›

Porträtt: Christina Sjöblad

1999-09-26 12:11

– Att skriva dagbok är ett sätt att utveckla sin personlighet och skaparkraft. Dagboken kan också fylla en rent terapeutisk funktion och bli en viktig historisk källa för eftervärlden.

Läs Porträtt: Christina Sjöblad ›

Porträtt: Karin Nordberg

1999-05-23 10:07

Radion har hela livet spelat en stor roll för journalisten och idéhistorikern Karin Nordberg. Inte bara som arbetsplats utan också som inspirationskälla till avhandlingsarbetet. På 80-talet var hon med och startade Radio Ellen och i höstas kom hennes doktorsavhandling om radion och folkbildningen. Nu vill hon gå vidare och skriva radions kvinnohistoria.

Läs Porträtt: Karin Nordberg ›

Porträtt: Drude Dahlerup

1999-02-18 11:38

Det är hög tid att skriva den moderna svenska kvinnorörelsens historia. Det anser Drude Dahlerup, ny genusprofessor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Själv väckte hon stor uppmärksamhet i Danmark förra året med sin bok om 70-talets danska rödstrumperörelse.

Läs Porträtt: Drude Dahlerup ›