Nyheter, arkiv 2001

Porträtt: Yvonne Hirdman

2001-12-12 15:32

– En risk med kvinnoforskning är att man pratar fram stereotypa kvinnor och män. Men de enkla bilderna av "hur man gör genus", ska fungera som vaccin. Så att man känner igen schablonerna när man ser dem, och kan slippa gå i fällan!

Läs Porträtt: Yvonne Hirdman ›

Varken homo eller hetero

2001-12-04 11:46

”Flyktig”, ”amöba”, ”förrädare” eller ”garderobshomosexuell”? Det är några av de vanligaste fördomarna mot bisexuella.- En person som är ”både och” kan upplevas som provocerande av omgivningen.

Läs Varken homo eller hetero ›

Idrott – på ojämlika villkor

2001-12-04 11:34

Idrottsförbunden borde låta tjejer och killar tävla tillsammans för att bryta ner invanda föreställningar om tjejers och killars idrottande. Det tycker idrottsforskaren Håkan Larsson som har skrivit en bok om idrott och kön.

Läs Idrott – på ojämlika villkor ›

Kärlek i Norrlandsskogarna

2001-09-04 11:31

I de norrländska skogarna för hundra år var det ett tecken på manlig styrka att kunna stå emot en kvinnas inviter. Därför beskrevs ofta kvinnor som mansslukerskor som männen med stor ansträngning lyckades avspisa. Det menar etnologen Ella Johansson vid Lunds universitet som har studerat de manliga skogsarbetarnas egna berättelser om relationer och sexualitet.

Läs Kärlek i Norrlandsskogarna ›

Klappjakt på sexuella avvikare

2001-09-04 11:28

Samtidigt som ledande politiker ville avkriminalisera homosexualitet inledde polisen en klappjakt på människor som avvek från den heterosexuella normen. Det visar de över 2000 rättsfall mellan 1880 och 1950 som historikern Jens Rydström undersökt. De flesta rättsfallen kommer från åren innan homosexualitet mellan vuxna blev lagligt i Sverige 1944.

Läs Klappjakt på sexuella avvikare ›

NORA flyttar till Danmark

2001-08-09 16:46

Den nordiska kvinnovetenskapliga tidskriften NORA har från och med 1 augusti en dansk redaktion. Tidigare var redaktionen svensk.

Läs NORA flyttar till Danmark ›

Doktorandkurs i Luleå om organisationer

2001-08-09 16:44

Kursen Organisationer ur könsteoretiska perspektiv (5 poäng) syftar till att ge en fördjupad kunskap om såväl svenska som internationella könsteoretiska bidrag inom organisationsforskning och ledarskap. Kursen behandlar olika angreppssätt inom könsteoretisk organisationsforskning, bl a det sk "doing-gender" perspektivet.

Läs Doktorandkurs i Luleå om organisationer ›

26 genusdoktorander sökes till Umeå

2001-06-18 16:41

Genusforskarskolan vid Umeå universitet söker i samarbete med Högskolan i Kalmar, Mitthögskolan och Högskolan i Gävle 26 doktorander med tillträde 1 januari 2002.

Läs 26 genusdoktorander sökes till Umeå ›

1700-talsförfattarinnor bad inte om ursäkt

2001-06-12 16:38

Kvinnliga författare under den svenska frihetstiden, 1720–1772, bad inte om ursäkt för att de som kvinnor tog till orda offentligt. Det konstaterar litteraturvetaren Ann Öhrberg som nyligen lagt fram avhandlingen ”Vittra kvinnor: Författarroll och retorik hos frihetstidens kvinnliga författare” vid Uppsala universitet, skriver tidningen Vetskap.

Läs 1700-talsförfattarinnor bad inte om ursäkt ›

Ny skriftserie om genusforskning

2001-06-06 16:34

”Genusforskning inom juridiken” heter en ny skrift som publiceras inom kort. - Tänkta läsare är studenter och lärare som inte kan något om genusperspektivet, säger rättsvetaren Eva-Maria Svensson.- Men också andra grupper kan ha nytta av den, til...

Läs Ny skriftserie om genusforskning ›

Forskarkurs i feministisk metod i Umeå

2001-06-05 16:23

I oktober år 2001 ger Kvinnovetenskapligt forum i Umeå en forskarkurs om kvalitativa metoder i kollektiva projekt, under ledning av Teresa del Valle, som är en av Spaniens ledande genusforskare, feminist och professor i socialantropologi vid Baskiens Universitet.

Läs Forskarkurs i feministisk metod i Umeå ›

“Svenskar vill inte vara jämställda”

2001-06-05 16:19

Svenska kvinnor vill inte göra karriär och svenska män vill inte vara hemma med sina barn. Det hävdar brittiska sociologen Catherine Hakim, skriver tidningen Expressen.

Läs “Svenskar vill inte vara jämställda” ›

Porträtt: Eva Schmitz

2001-05-14 14:17

Cirkeln har slutits. För trettio år sedan var hon själv aktiv i den nya kvinnorörelse som svepte fram som en flodvåg över hela västvärlden. Nu skriver Eva Schmitz, sociolog i Lund, sin doktorsavhandling om dess historia.

Läs Porträtt: Eva Schmitz ›

Svenska pappor går före

2001-05-10 10:07

Hälften av alla svenska pappor använder hela den så kallade pappamånaden innan barnet har fyllt fyra år. Att locka pappor att vara hemma en tid med sina barn har varit en viktig del av jämställdhetspolitiken. Men det är få svenska företag som aktivt driver på att män ska dela ansvaret för familj och hem med sin partner.

Läs Svenska pappor går före ›

Förändrat familjeliv

2001-05-10 10:02

Det svenska samhället har en liberal syn på äktenskap och parrelationer jämfört med många andra europeiska länder. Däremot är insatserna gentemot barnen desto större.- De många skilsmässorna har lett till att omsorgen om barnen måste stramas upp, säger Ulla Björnberg, professor i sociologi vid Göteborgs universitet.

Läs Förändrat familjeliv ›

Machokillen en myt

2001-05-07 14:18

Är invandrarkillen en destruktiv och sexuellt våldsam machograbb? Nej, ursprung är ingen egenskap, säger forskarna bakom en ny stor undersökning, som slår hål på myten, skriver Expressen.

Läs Machokillen en myt ›

Såporna vi älskar att hata

2001-05-04 11:44

Dallas. Ally McBeal. Rederiet.En del hatar dem. En del älskar dem. Andra låtsas inte om att tevesåpor finns.Etnologen Marianne Liliequist har undersökt sitt eget och andras förhållningssätt till denna omdiskuterade genre.

Läs Såporna vi älskar att hata ›

Selma satte kvinnorna främst

2001-05-04 11:42

En okänd Selma Lagerlöf - ung, djärv, gränsöverskridande - träder fram i en ny doktorsavhandling av litteraturvetaren Lisbeth Stenberg som bland annat presenterar tidigare outforskat material från författarinnans barndom.

Läs Selma satte kvinnorna främst ›

Det är inte fel på kvinnorna

2001-05-04 11:26

Det ordnar sig heter en ny bok som är en introduktion till könsteoretisk forskning inom organisationer och företag. En grupp forskare på Handelshögskolan i Stockholm har skrivit boken eftersom många efterlyst en grundbok.

Läs Det är inte fel på kvinnorna ›

Gråt gärna men forska också!

2001-05-04 11:25

- På 70-talet hade kvinnorörelsen ”Gråt inte - forska” som en av sina paroller. I dag kanske vi skulle kunna säga ”Gråt gärna - men forska också”. Det sade historikern Renée Frangeur i sitt välkomsttal vid den konferens om kvinnoforskningen och kvinnorörelsen i Norden som hölls i mars. Arrangörer var Forum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning i Linköping.

Läs Gråt gärna men forska också! ›

Myten om den finske mannen

2001-05-04 11:23

Tvärtemot myten om den finska mannen så har det gått bra för de flesta som kom till Sverige under arbetskraftsinvandringen. Det visar en färsk avhandling av Jari Kuosmanen vid Institutionen för socialt arbete i Göteborg.

Läs Myten om den finske mannen ›

Slutsatser från EU-möte om män och jämställdhet

2001-04-30 16:05

Det här är några av slutsatserna från det expertmöte som om män och jämställdhet som hölls i Örebro 16 mars, inom ramen för Sveriges ordförandeskap i EU.

Läs Slutsatser från EU-möte om män och jämställdhet ›

Anmäl ditt intresse till genusforskarskolan i Umeå

2001-04-30 11:23

Riksdagen har beslutat att Umeå universitet skall vara värduniversitet för en forskarskola i genusvetenskap samt att Högskolan i Kalmar, Mitthögskolan och Högskolan i Gävle skall fungera som partnerhögskolor.

Läs Anmäl ditt intresse till genusforskarskolan i Umeå ›

Öppna ögonen – en kurs om genusforskning för journalister

2001-04-24 14:14

Hur könsblind är journalistiken? Varför är myterna om "manligt" och "kvinnligt" så populära? Hur kommer det sig att Sverige har så få kvinnliga chefer? Varför köper män sex? Varför går jämställdhetsarbetet i kommunerna så trögt?

Läs Öppna ögonen – en kurs om genusforskning för journalister ›

Sommaruniversitet i Helsingfors om genus och globalisering

2001-04-10 16:01

Christina Institute for Women's Studies and Helsinki Summer School 2001 are pleased to announce the Helsinki Summer School 2001 undergraduate course Gendering Globalisation: The Changing Politics Of Sex, Work And Nation, Helsinki, August 13th - 30th, 2001.

Läs Sommaruniversitet i Helsingfors om genus och globalisering ›

Viktiga årtal för kvinnorörelsen på nätet

2001-04-10 15:58

När hände vad? När fick Sveriges kvinnor tillträde till universiteten? Vem var den första kvinnliga professorn i juridik i Sverige? När fick kvinnor i Sverige rätt att prästvigas?

Läs Viktiga årtal för kvinnorörelsen på nätet ›

Mäns delaktighet i sexuella och reproduktiva frågor

2001-04-04 14:59

Rapporten Choice and Power - Sexual and reproductive rights for women and for men, nu finns publicerad på Q Webs sajt. Den bygger på ett internationellt seminarium, arrangerat av Q web, som hölls i november 2000 i Stockholm.

Läs Mäns delaktighet i sexuella och reproduktiva frågor ›

Kvinnor drev fram svensk jämställdhetsmodell

2001-03-22 13:49

Utan kvinnor som politiska aktörer och strateger hade den svenska jämställdhetsmodellen sett annorlunda ut. Modellen ses ibland som en slumpartad effekt av den socialdemokratiska välfärdsstaten eller av olika strukturella faktorer som arbetskraftsbrist.

Läs Kvinnor drev fram svensk jämställdhetsmodell ›

Nytt nordiskt välfärdsforskningsprogram

2001-03-21 14:53

Nordiska Ministerrådet har beslutat att sätta igång ett nytt forskningsprogram om välfärdspolitiska frågor i Norden. Perioden är 2001-05, med en sammanlagd budgetram på ca 35 miljoner danska kronor.

Läs Nytt nordiskt välfärdsforskningsprogram ›

Forskningspengar till medicin/hälsa/vård med genusperspektiv

2001-03-21 14:32

En av Vetenskapsrådets uppgifter är att verka för att genusperspektivet får genomslag i forskningen på områden där det är relevant. Regeringen har dessutom anslagit medel till genusforskning inom Vetenskapsrådet.

Läs Forskningspengar till medicin/hälsa/vård med genusperspektiv ›

Filosofi med genusteoretisk inriktning i Uppsala

2001-03-21 14:17

Hösten 2001 startar filosofiska institutionen i Uppsala, på initiativ av professor Lilli Alanen, en ny filosofiutbildning, jämte de tidigare utbildningarna i praktisk och teoretisk filosofi: Filosofi med genusteoretisk inriktning.

Läs Filosofi med genusteoretisk inriktning i Uppsala ›

Bilaga om svensk forskning om jämställdhet

2001-03-15 13:52

I en bilaga till Genus 1/01 presenterar Nationella sekretariatet för genusforskning aktuell forskning om jämställdhet. Bilagan är framtagen i samband med Sveriges ordförandeskap för EU och ska inom kort finnas också i en engelsk version.

Läs Bilaga om svensk forskning om jämställdhet ›

Ny antagning till forskarutbildning i Linköping

2001-02-21 13:46

Vid Institutionen för Tema, Linköpings universitet, bedrivs tvärvetenskaplig forskning inom breda problemområden - teman. Den som antas till forskarutbildningen garanteras full finansiering under studietiden.

Läs Ny antagning till forskarutbildning i Linköping ›

Andra utlysningen av det nordiska forskningsprogrammet Kön och våld

2001-02-19 13:43

Nordiska Ministerrådet har initierat ett övergripande och samordnande nordiskt forskningsprogram för perioden 2000-2004 om kön och våld.

Läs Andra utlysningen av det nordiska forskningsprogrammet Kön och våld ›

Kurs i queerteori i Stockholm

2001-02-19 13:39

Centrum för kvinnoforskning vid Stockholms universitet ger i år en 5-poängs fristående kurs i queerteori med Pia Laskar och Jens Rydström som lärare.

Läs Kurs i queerteori i Stockholm ›

“Vi måste tala om rasismen”

2001-02-04 11:45

- Sverige ligger i periferin, vilket få svenskar erkänner. Det är lättare i Sydamerika, där vet alla att de är i periferin.Det sa sociologen Diana Mulinari i inledningstalet till konferensen Svensk genusforskning i världen som Nationella sekretariatet för genusforskning arrangerade i Örebro i december.

Läs “Vi måste tala om rasismen” ›

Klassbegreppet på väg tillbaka?

2001-02-04 11:29

Klassbegreppet och klassperspektivet har under en länge tid varit ”ute” i samhällsdebatt och forskning. Så också bland feminister. Men har klassbegreppet verkligen spelat ut sin roll? Är det kanske till och med på väg tillbaka? Och om så, på vilket sätt kan vi analysera klass inom feministisk teori och genusforskning?

Läs Klassbegreppet på väg tillbaka? ›

Ny genusprofessor i Luleå

2001-01-18 12:01

Den 1 april börjar Marja Vehviläinen som professor vid Luleå tekniska universitet. Hon har fått en professur i ”människa och maskin med inriktning mot genusforskning” och skapar därmed en ny avdelning för genusforskning vid Luleå tekniska universitet.

Läs Ny genusprofessor i Luleå ›

Sekretariatet för AOIFE flyttar till Sverige

2001-01-04 15:36

Från och med årsskiftet finns sekretariatet för det europeiska forskarnätverket AOIFE hos Tema Genus vid Linköpings universitet, uppger News from NIKK.

Läs Sekretariatet för AOIFE flyttar till Sverige ›

Europeisk forskningskonferens i Sverige 2003

2001-01-04 11:59

Nästa europiska konferens för feministisk forskning kommer att arrangeras i Lund i augusti 2003, uppger News from NIKK.

Läs Europeisk forskningskonferens i Sverige 2003 ›

Satsning på jämställdhet under det svenska EU-ordförandeskapet

2001-01-03 15:21

En mängd aktiviteter som berör jämställdhet kommer att äga rum under det svenska ordförandeskapet i EU. - Vi kommer att arbeta för att driva jämställdheten framåt i EU. Flera viktiga frågor för Sverige kommer att vara aktuella under det s...

Läs Satsning på jämställdhet under det svenska EU-ordförandeskapet ›

Anna Wahl ny ordförande för sekretariatet

2001-01-03 15:18

Regeringen har utsett docenten Anna Wahl till ny ordförande för Nationella sekretariatet för genusforskning. Förordnandet gäller från och med den 1 januari 2001 till och med den 28 februari 2003.

Läs Anna Wahl ny ordförande för sekretariatet ›