Nyheter, arkiv 2002

Professor i genus säger upp sig

2002-12-17 13:57

Institutionen för arbetsvetenskap vid Luleå universitet skulle enligt planerna ha två professurer med genusinriktning. Som vi tidigare rapporterat har tillsättandet av professuren i genus och teknik avbrutits för att utredas på nytt.

Läs Professor i genus säger upp sig ›

Jämfota 2002 till Arbetets museum i Norrköping

2002-12-10 16:47

Länsstyrelsen i Östergötland har delat ut årets jämställdhetspris Jämfota 2002 till Arbetets museum i Norrköping.

Läs Jämfota 2002 till Arbetets museum i Norrköping ›

Porträtt: Ulla M Holm

2002-12-08 13:58

Naturligtvis tänkte jag aldrig innan att jag ska bli filosof. Det var det här med logiken som gjorde att jag fastnade för det, säger Ulla M Holm, gästprofessor vid Institutionen för genusvetenskap i Göteborg.

Läs Porträtt: Ulla M Holm ›

Fokus på förändring i Umeåkonferens

2002-12-04 16:38

- Konferenstemat Vetenskap och emancipation innebär att fokus sätts på förändring. Att vi ska förändra är vi kanske eniga om, men exakt vad, vilka maktordningar vi ska rubba och vilka villkor för makt vi ska diskutera finns det livaktiga diskussioner omkring.

Läs Fokus på förändring i Umeåkonferens ›

Desertörer från kvinnligheten

2002-12-04 15:08

Om kvinnor i manskläder, sköldmör och amasoner handlar en nyutkommen antologi, Makalösa kvinnor. Könsöverskridare i myt och verklighet. - Boken uppmärksamma människor som deserterat från den kvinnliga sfären och i stället närmat sig den manliga, säger Eva Borgström, redaktör.

Läs Desertörer från kvinnligheten ›

Eliterna som styr Sverige

2002-12-04 15:05

Fortfarande består den yttersta makteliten i Sverige enbart av män. Hur kommer det sig egentligen? I vilken mån finns det kvinnor i olika eliter? Och vilken roll har medierna när det gäller att återskapa eliter?

Läs Eliterna som styr Sverige ›

Afrikanska röster om feminism

2002-12-04 14:58

Går västerländska feministiska begrepp att applicera på afrikanska verkligheter? Vad tycker afrikanska genusforskare? Som en uppföljning av Women's World-konferensen i Uganda i somras diskuteras i den här artikeln genusforskningens historia i Afrika, dess villkor och innehåll.

Läs Afrikanska röster om feminism ›

Sport i TV fortfarande en manlig värld

2002-11-26 15:23

Ibland uppmärksammas idrottskvinnorna i TV. Inte minst när det går dåligt för manliga (svenska) idrottsmän samtidigt som kvinnorna tar medaljer. Då kan det finnas utrymme för golfaren Annika Sörenstam, simmaren Therese Alshammar, skidskytten Magdalena Forsberg, höjdhopparen Kajsa Bergqvist, slalomåkaren Anja Pärson, friidrottaren Carolina Klüft och fotbollslandslaget. Men normalt dominerar männen totalt i TV-utbudet.

Läs Sport i TV fortfarande en manlig värld ›

Landets museer ska bli bättre på genus

2002-11-12 16:39

Våren 2000 uppvaktades kulturministern av företrädare för Arbetets museum i Norrköping om behovet av ett nationellt resurscentrum med genusperspektiv, till stöd för museiverksamheten i landet.

Läs Landets museer ska bli bättre på genus ›

Fortsatt verksamhet vid Genus och teknik i Luleå

2002-10-29 16:13

Turerna kring professuren vid avdelningen för Genus och teknik vid Luleå Tekniska universitet går vidare. Det var förra hösten som universitetet valde att inte tillsätta den utlysta tjänsten som professor och ämnesföreträdare i genus och teknik trots att en av de sökande, Christina Mörtberg, både förordades och lovordades av samtliga sakkunniga.

Läs Fortsatt verksamhet vid Genus och teknik i Luleå ›

Håller genus klassen i undervisningen?

2002-10-16 15:48

När samhällsutvecklingens olika aspekter ska förankras i konkret handling, hänvisar man ofta till skolorna. Det är här grunden läggs till ett demokratiskt samhälle. Givetvis har även debatten om genusaspekter bidragit till att blickarna riktats mot undervisningen, kanske främst mot högskolevärlden.

Läs Håller genus klassen i undervisningen? ›

Centrum för genusvetenskap inrättas i Uppsala

2002-09-17 16:42

Styrelsen för Uppsala universitet beslutade den 11 september om inrättandet av ett nytt Centrum för genusvetenskap. Verksamheten startar redan vid nyår.

Läs Centrum för genusvetenskap inrättas i Uppsala ›

Män utestängs inte från genusfältet!

2002-09-04 14:57

I början av sommaren kritiserade professor Bo Rothstein i en debattartikel ledande kvinnliga genusforskare för att medvetet vilja utestänga män från genusfältet. Därigenom skulle man, enligt Rothstein, i sin praktik avslöja att man egentligen inte vill ha den jämställdhet man i teorin förespråkar. F...

Läs Män utestängs inte från genusfältet! ›

Kvinnliga fysiker möttes på Chalmers

2002-09-04 14:54

- Fysik är en av de avdelningar på Chalmers där det är värst. Kvinnorna är inte fler än att man vet namnen på alla och det säger något om hur få vi är!

Läs Kvinnliga fysiker möttes på Chalmers ›

Mäns föräldraledighet

2002-09-04 14:50

Samhället blir mer jämställt om pappor är hemma med barnen. Så har många politiker och debattörer argumenterat sedan 1960-talet. Men kvinnor och män är föräldrar på olika villkor. Därför kan en pappa välja att vara föräldraledig medan en mamma förväntas vara det.

Läs Mäns föräldraledighet ›

Professur i Luleå omprövas

2002-08-30 14:37

Luleå tekniska universitet utlyste en professur i genus och teknik. När man i slutet av förra året beslutade att inte tillsätta professuren, överklagade Christina Mörtberg. Hon var den som de sakkunniga förordade till tjänsten. Nu utreds hur högskolan ska hantera professuren.

Läs Professur i Luleå omprövas ›

Afrika i fokus för Women’s World 2002

2002-08-23 16:08

- Varje praktik är inspirerad av teori, varje ny teori generar praktik. Det sa Amina Mama, föreståndare för African Gender Institute vid Cape Towns universitet, i sitt öppningsanförande vid den åttonde internationella konferensen Women's World 2002 - en konferens som för första gången hölls i ett afrikanskt land, Uganda.

Läs Afrika i fokus för Women’s World 2002 ›

DN-debatten om genusforskningen fortsätter

2002-08-23 15:52

Bo Rothstein startade en debatt i Dagens Nyheter om genusforskningen i Sverige. När Maud Eduards ville ge en replik hade debattavdelningen på DN stängt för fler inlägg. Hennes inlägg kan nu läsas nedan. Yvonne Hirdman ger också en replik underst.

Läs DN-debatten om genusforskningen fortsätter ›

Nordiskt kvinnohistorikermöte i Kungälv

2002-08-16 10:05

Den 8-11 augusti samlades drygt hundratalet forskare och forskarstuderande på Nordiska folkhögskolan i Kungälv för att delta i det sjunde nordiska kvinnohistorikermötet. Kvinnohistoriker från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige har regelbundet sedan början av 1980-talet anordnat konferenser för att presentera och diskutera pågående forskning.

Läs Nordiskt kvinnohistorikermöte i Kungälv ›

Homosexuellas situation i arbetslivet kartlagd

2002-08-14 16:05

Under Stockholm Pride delade TCO ut en enkät till festivalens deltagare. 490 personer svarade och resultatet har nu presenterats.

Läs Homosexuellas situation i arbetslivet kartlagd ›

7 av 10 tjejer sextrakasseras

2002-08-09 16:00

Sju av tio gymnasietjejer utsätts för kränkningar med sexuell anknytning. Det visar en undersökning av doktoranden Eva Witkowska vid Arbetslivsinstitutet.

Läs 7 av 10 tjejer sextrakasseras ›

Ny seniorforskare på NIKK

2002-08-06 16:55

Susanne V. Knudsen är anställd som ny seniorforskare på Nordiska institutet för kvinno- och könsforskning, NIKK. Hon är lektor vid Danmarks Pædagogiske Universitet och börjar på NIKK 1 september.

Läs Ny seniorforskare på NIKK ›

Första svenska grundboken i queerteori

2002-08-06 16:50

De senaste åren har intresset för queerteori varit stort. Men vad är queerteori? Många tycker att det är svårbegripligt. Men så har det tidigare inte funnits så många introduktioner på svenska. I sommar kommer dock queerforskaren Tiina Rosenberg med den första svenska grundboken.

Läs Första svenska grundboken i queerteori ›

Britta Lundgren svarar på Rothsteins kritik

2002-08-06 15:38

I en artikel i DN 18 juli 2002 diskuterar Bo Rothstein återigen jämställdhetsfrågorna inom genusforskningen i Sverige, med exempel bland annat från Genusforskarskolan i Umeå.

Läs Britta Lundgren svarar på Rothsteins kritik ›

Danskt nätverk för mansforskning

2002-08-06 15:03

Forskningen om män och maskuliniteter har inte varit lika stor i Danmark som i Sverige och Norge. Men nu bildar mansforskare i Danmark ett nätverk, skriver den danska nättidningen Forum.

Läs Danskt nätverk för mansforskning ›

Beslutad professur dras in

2002-08-06 14:52

I sent skede avbryter Arbetslivsinstitutet tillsättningen av en professur inom området "Kön, arbete och välfärdsstatens omvandling". Det skriver tidningen Dagens Forskning.

Läs Beslutad professur dras in ›

Medicinsk genusforskning i KvT

2002-08-06 14:46

Genusforskning inom medicinen är temat för Kvinnovetenskapliga tidskrift, nummer 2-3 2002. De senaste decenniernas feministiska kritik av medicinen speglas i KvT.

Läs Medicinsk genusforskning i KvT ›

“Pappaledighet minskar skilsmässor”

2002-06-26 09:40

Om män och kvinnor delar på föräldraledigheten blir det flera barn och mindre skilsmässor. Det skriver forskaren Livia Oláh tillsammans med TCO:s ordförande Sture Nordh på DN Debatt. De menar att ett ökat uttag av pappaledighet skulle minska människors ohälsa och öka nativiteten.

Läs “Pappaledighet minskar skilsmässor” ›

Ny skrift om genus och teknik

2002-06-25 14:27

Genusforskningen har bidragit till att teknikvetenskapen tar mer hänsyn till sammanhang och hur tekniken påverkar samhället. Det menar professor Lena Trojer i skriften Genusforskning inom teknikvetenskapen - en drivbänk för forskningsförändring. Det är den tredje skriften i en serie om genusforskning som ges ut i samarbete mellan Högskoleverkets jämställdhetsråd och Nationella sekretariatet för genusforskning.

Läs Ny skrift om genus och teknik ›

“Det behövs ett genusperspektiv på globaliseringens effekter”

2002-06-12 16:47

Den tredje internationella konferensen Women, Work and Health gick av stapeln 2-5 juni i ett sommarsoligt Stockholm. Deltagare från över sjuttio länder samlades i Folkets Hus för att diskutera forskning och praktik runt kvinnors arbete och hälsa.

Läs “Det behövs ett genusperspektiv på globaliseringens effekter” ›

Farväl till heteronormativitet

2002-05-24 14:45

- För åtta år sedan fanns ingen forskning på Göteborgs universitet om det som behandlas på konferensen, säger Sven-Axel Månsson, professor i socialt arbete och medlem i konferensens vetenskapliga råd. Det är därför en viktig symbolisk handling att delar av konferensen hålls i universitetets centralbyggnad, fortsätter han.

Läs Farväl till heteronormativitet ›

Porträtt: Maud Eduards

2002-05-18 10:34

För att komma över motorvägen kryssar kvinnor mellan bilarna i stället för att gå i gångtunneln under. I valet mellan två faror riskerar många kvinnor hellre att bli överkörda än att bli överfallna.

Läs Porträtt: Maud Eduards ›

Landets första genusforskarskola invigd

2002-05-06 16:23

Umeå universitet är värd för en nyinrättad genusforskarskola, förlagd till samhällsvetenskapliga fakulteten. Som partner fungerar även högskolan i Kalmar, Mitthögskolan och högskolan i Gävle. Den 24 april invigdes utbildningen till toner av sånggruppen Untitled.

Läs Landets första genusforskarskola invigd ›

Med könsglasögon på skolans värld

2002-05-04 14:42

I den senaste läroplanen, Lp 94 fastställer man att skolan har "en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på". Bland dessa värden ingår enligt läroplanen b l a "jämställdhet män och kvinnor". Frågan är dock om skolan verkligen förmedlar och förankrar dessa värden? Hur ser könsmönstren ut i skolan? Vad säger forskningen?

Läs Med könsglasögon på skolans värld ›

Röda bönor väckte jubel

2002-05-04 14:40

De har inte spelat tillsammans på 21 år. Men på Internationella kvinnodagen - när utställningen Kärlek, makt och systerskap invigdes - spelade 70-talsbandet Röda bönor. Utställningen invigdes av jämställdhetsminister Margareta Winberg på Arbetets museum i Norrköping.

Läs Röda bönor väckte jubel ›

Homoliv i Göteborg

2002-05-04 14:37

Lesbiska möttes i hemmiljö och bögar i stadsmiljö innan homosexualitet blev mer accepterat i Sverige. Genom att träffas i traditionellt kvinnliga och manliga miljöer väckte man inte misstänksamhet.

Läs Homoliv i Göteborg ›

Märkning av jämställdhet på gång

2002-05-02 15:28

Kvinnomaktsutredningen från 1998 föreslog att en ny utredning skulle undersöka möjligheterna att skapa ett system för märkning av jämställdhet. Nu är den utredningen klar och man föreslår att systemet införs 1 juli 2003.

Läs Märkning av jämställdhet på gång ›

Hur är det att växa upp i homosexuella familjer?

2002-04-24 15:21

Normfamiljen har blivit genomforskad ur många perspektiv. Även styvfamiljen och enförälderfamiljen har blivit föremål för forskning. Men när det gäller den homosexuella familjen med barn vet vi inte mycket. Nu startar ett forskningsprojekt som ska råda bot mot den bristen.

Läs Hur är det att växa upp i homosexuella familjer? ›

Södertörn startar yrkesutbildning för genusvetare

2002-04-05 16:01

Sveriges första sammanhållna program i genusvetenskap drar igång till hösten på Södertörns högskola. Utbildningen ger kompetens i att göra utredningar på jämställdhetsområdet. Intresset för utbildningen är stort bland studenter.

Läs Södertörn startar yrkesutbildning för genusvetare ›

“Avarter av genusforskning ideologiskt styrd”

2002-03-28 14:23

I en kolumn i Dagens Nyheter menar Torbjörn Fagerström att en del genusforskning är ovetenskaplig. Torbjörn Fagerström är prorektor vid Sveriges lantbruksuniversitet. I tidigare kolumner i Dagens Nyheter har han bland annat kritiserat Judith Butlers teorier om konstruktionen av kön och det har han fått en hel del reaktioner på.

Läs “Avarter av genusforskning ideologiskt styrd” ›

Mannen som offer eller maktutövare

2002-03-27 15:43

Är mannen offer eller maktutövare? De två helt olika synsätten på män finns inom mansforskningen. Det berättade etnologen Marie Nordberg som föreläste på Pusterviksbaren i Göteborg 26 mars.

Läs Mannen som offer eller maktutövare ›

Mammalediga fast i städfällan

2002-03-25 16:03

Den förälder som är hemma längst med barnen tar hand om det mesta hushållsarbetet. Den ordningen fortsätter även sedan föräldraledigheten tar slut. Det visar en ny avhandling av Johanna Forssell, vid tema teknik och social förändring vid Linköpings universitet, skriver Expressen.

Läs Mammalediga fast i städfällan ›

Utmaningar på konferens i Karlstad

2002-03-25 15:51

- Om en kontinent rör sig mot en annan som står still finns risk för jordbävning. Jag vill påstå att det är vad som sker nu i många länder. Kvinnor förändras av nödvändighet medan män står där de står. Det sa ekonomen Agneta Stark vid Jämställdhetscentrums konferens på Karlstads universitet 20-22 mars.

Läs Utmaningar på konferens i Karlstad ›

Lapplisor vana att få skäll av män

2002-03-19 16:03

Det är männen som skäller på lapplisorna och kallar dem nedvärderande, sexistiska saker, skriver Östgöta Correspondenten. Männen skäller på lapplisan därför att hon bryter nedärvda traditioner om vad som är kvinnligt och vad som inte är det. Det hävdar genusforskaren Anna Lundberg vid Linköpings universitet som har studerat hur lapplisan beskrivs i olika media.

Läs Lapplisor vana att få skäll av män ›

Forskare kritiserar debatt om “hedersmord”

2002-03-15 17:04

Mordet på Fadime Sahindal har startat en debatt om kvinnoförtryck, våld mot kvinnor, kultur och patriarkat. Debatten har rört sig mellan positioner som förklarar våld mot kvinnor som en del av det universella patriarkala förtrycket, respektive de som använder sig av kulturreduktionistiska förklaringar. Det skriver de fem genusforskarna Paulina de los Reyes, Susanne Johansson, Wuokko Knocke, Irene Molina och Diana Mulinari i en debattartikel i Aftonbladet 15 mars.

Läs Forskare kritiserar debatt om “hedersmord” ›

Katalog till utställning om kvinnorörelsen

2002-03-13 16:39

Vad ville 1970-talets kvinnorörelse? Vilka krav ställde kvinnorna och vad har hänt sedan dess? Är 70-talets kvinnokamp en förutsättning för den svenska jämställdhetsmodell och den feminism som många ansluter sig till idag? Det är några övergripande frågeställningar för utställningen Kärlek, makt och systerskap.

Läs Katalog till utställning om kvinnorörelsen ›

“Att inte tala om andra kvinnomord vore också ett svek”

2002-02-15 16:54

Vänsterpartiledare Gudrun Schyman bemötte genushistorikern Yvonne Hirdmans kritik mot Schyman i Dagens Nyheter 3 februari. Med Gudrun Schymans godkännande återger vi här hennes replik.

Läs “Att inte tala om andra kvinnomord vore också ett svek” ›

Porträtt: Carin Holmberg

2002-02-13 10:27

– Om Göran Persson är feminist, då är vi inte samma slags feminister. När det gäller djurhanteringen säger han att han slutat äta korv som han tydligen älskade. Men hur har han förändrats för att bli feminist? Har han börjat diska? Skillnaden är att ingen kräver att han ska förändras!

Läs Porträtt: Carin Holmberg ›

Manliga genier dominerar musikhistorien

2002-02-04 13:46

Bach, Haydn, Mozart och Beethoven. Genierna som står för höjdpunkterna i musikhistorien? Ja, de brukar betraktas så. Men det beror på att musikhistorien präglas av ett borgerligt mansideal om bildning och karaktär, enligt musikvetaren Tobias Pettersson.

Läs Manliga genier dominerar musikhistorien ›

Konferens: “Nya vårdnadslagen ger barnen sämre skydd”

2002-02-04 13:45

Den nya vårdnadslagen gör det lättare för våldsamma män att fortsätta att kontrollera, slå och hota den före detta partnern. Dessutom skyddas inte barn som blir vittne till våld mot mamman. Det menar Gudrun Nordborg, jurist och informationschef vid Brottsoffermyndigheten. - Faderskapet har ersatt det heterosexuella kontrakt som äktenskapet utgjort.

Läs Konferens: “Nya vårdnadslagen ger barnen sämre skydd” ›

Kampen om sanningen

2002-02-04 13:43

Få svenska självbiografier har blivit så omdiskuterade som Marika Stiernstedts Kring ett äktenskap (1953), där hon skildrar sin bortgångne make, författaren Ludvig Nordström, som en otrogen äkta man med alkoholproblem.

Läs Kampen om sanningen ›

Uppsatser om brottsoffer belönade

2002-02-01 14:58

Charlotte Hagvall, student i genusvetenskap vid Lunds universitet, har vunnit första pris i Brottsoffermyndighetens uppsatstävling.

Läs Uppsatser om brottsoffer belönade ›

“Svensk genusordning något att vara stolt över”

2002-01-31 14:50

I en debattartikel i Dagens Nyheter kritiserar Yvonne Hirdman, professor i historia vid Stockholms universitet, vänsterpartiets ledare Gudrun Schyman. Schyman får ett pedagogiskt problem när hon hävdar att Fadime Sahindal inte blev mördad på grund av sin familjs kultur utan därför att alla män är lika goda - det vill säga onda - kålsupare, skriver Yvonne Hirdman.

Läs “Svensk genusordning något att vara stolt över” ›

Lektor vid Mitthögskolan får pris

2002-01-30 16:07

Mitthögskolan ger sitt jämställdhetspris till Siv Fahlgren, lektor vid institutionen för socialt arbete på Mitthögskolan i Östersund.

Läs Lektor vid Mitthögskolan får pris ›

JämO utlyser uppsatstävling

2002-01-30 15:25

Studenter på B-nivå kan tävla i bästa uppsats om jämställdhet. Det är Jämställdhetsombudsmannen JämO som utlyser tävlingen. De två bästa B-uppsatserna belönas med 5000 kronor vardera.

Läs JämO utlyser uppsatstävling ›

Konferensrapport om globala perspektiv

2002-01-17 16:57

Nu har sekretariatets rapport från konferensen Svensk genusforskning i världen kommit ut. Konferensen arrangerades i december 2000 i Örebro och hade två underrubriker. Globala perspektiv i svensk genusforskning var den första underrubriken och Svensk genusforskning i ett globalt perspektiv den andra.

Läs Konferensrapport om globala perspektiv ›

Ny stiftelse stödjer genusvetenskap i Umeå

2002-01-08 14:17

Görel Bohlin, landshövding i Västerbotten 1992 till 1995, har skapat en stiftelse som ska stödja genusvetenskap vid Umeå universitet. Stödet ska främst fördelas genom olika former av stipendier. Stiftelsens tillgångar består av aktier som Görel Bohlin donerar.

Läs Ny stiftelse stödjer genusvetenskap i Umeå ›

Pengar till genusforskning med fokus på hälsa och medicin

2002-01-07 15:47

Hur blir patienter som har utsatts för övergrepp bemötta när de söker vård? Det ska Barbro Wijma, professor i medicinsk kvinnoforskning vid Linköpings universitet, undersöka. Hon har fått 650 000 kronor av Vetenskapsrådet för att under tre år kartlägga förekomsten av övergrepp hos patienter.

Läs Pengar till genusforskning med fokus på hälsa och medicin ›