Nyheter, arkiv 2003

Pengar till nordisk forskarskola i könsstudier

2003-12-18 11:04

En nordisk tvärvetenskaplig forskarskola ska startas nästa höst. Nordiska institutet för kvinno- och könsforskning, NIKK, får fem miljoner norska kronor under fem år av NorFA för att hålla i forskarskolan tillsammans med Tema Genus vid Linköpings universitet.- Det är en seger för könsforskare i Norden, säger Susanne V. Knudsen vid NIKK.

Läs Pengar till nordisk forskarskola i könsstudier ›

Olika erfarenheter av EU-forskning

2003-12-18 10:19

- Att delta i ett EU-finansierat forskningsprojekt har gett mig personliga kontakter och nätverk och ökade möjlighet att föra ut forskningsresultat till en internationell publik. Det sa Lars Plantin, en av föreläsarna vid EU-seminariet för genusforskare i Stockholm 27 november. Han pekade samtidigt på flera problem.

Läs Olika erfarenheter av EU-forskning ›

Att bygga konsensus kring genus

2003-11-24 11:30

Under mina första veckor som ny föreståndare på Nationella sekretariatet för genusforskning hade jag mer eller mindre av en slump nöjet att sammanträffa med en person som jag plötsligt insåg var min kollega. Precis som jag var han ny på sin post som chef för en ny myndighet. Skillnaden var bara att han kallades för GD och jag för föreståndare. Han var ju man och jag kvinna, så det var väl kanske inte så konstigt med det.

Läs Att bygga konsensus kring genus ›

Genusperspektiv kastar nytt ljus över kvinnligt handarbete

2003-11-20 11:09

- Hemslöjd och handarbete har ofta kallats "bortkastad kvinnokraft". Men det är ett kvinnligt kulturarv som bör uppskattas efter förtjänst. Kvinnors handarbetande har både inneburit ett vårdande av vardagen och varit ett sätt att överleva.

Läs Genusperspektiv kastar nytt ljus över kvinnligt handarbete ›

Massmedier förvränger bilden av våldtäktsmannen

2003-11-11 16:05

Förra året anmäldes 2.184 våldtäkter till polisen. Normalt blir ett fåtal av dessa rapporterade i massmedierna. Några blir notiser, andra beskrivs desto fylligare. Men den bild som dessa rapporter skapar stämmer inte särskilt bra med hur våldtäktsmannen normalt ser ut. Detta visar David Sandberg i sin magisteruppsats i etnologi.

Läs Massmedier förvränger bilden av våldtäktsmannen ›

Porträtt: Boel Berner

2003-10-08 10:21

Boet Berner är så gott som uppväxt på en ingenjörsbyrå. – Som barn sprang jag ut och in på pappas kontor hemma i vår villa, säger hon. I dag är hon professor vid Tema teknik och social förändring på Linköpings universitet. Och en stor del av sin forskargärning har hon ägnat just åt ingenjörsrollen.

Läs Porträtt: Boel Berner ›

Genusperspektiv på språk

2003-10-07 16:14

Under senare år har man allt som oftast hört påståendet att det finns ett kvinnligt och ett manligt språk. Ur språkvetenskaplig synvinkel är ett sådant påstående diskutabelt. Tillsammans med Högskoleverket ger Nationella sekretariatet ut en skrift av Kerstin Nordenstam.

Läs Genusperspektiv på språk ›

Tillsättandet av genusprofessurer granskat i utredning

2003-09-18 11:06

Satsningen på särskilda genusprofessurer har varit framgångsrik inom ämnen där genusforskningen redan är framträdande. Men i ämnen där genusforskningen är svagt representerad har det varit mer problematiskt. Det visar en utredning som historikern Birgitta Jordansson gjort för sekretariatet.

Läs Tillsättandet av genusprofessurer granskat i utredning ›

Porträtt: Ebba Witt-Brattström

2003-09-13 13:54

Inför valet 1994 lyckades nätverket Stödstrumporna få nästan alla politiska partier att införa varannan damernas på vallistorna. Ebba Witt-Brattström, professor i litteraturvetenskap, blev riksbekant som dess taleskvinna. I dag är hon tveksam till Stödstrumpornas slogan "halva makten hela lönen".

Läs Porträtt: Ebba Witt-Brattström ›

“Kvinnor, nätverka mer”

2003-09-04 16:10

Är du manlig konstnär? Jaha, så då sysslar du med maskulinitetsproblematiken? Det är frågor som aldrig ställs, menade konstvetaren Linda Fagerström vid ett seminarium om kvinnor och konst på Kulturen i Lund.

Läs “Kvinnor, nätverka mer” ›

Psykologin möter nya utmaningar

2003-09-04 16:05

Att diskutera vad som är typiskt "kvinnligt eller "manligt" är populärt i många sammanhang, inte minst i medierna. Men att fokusera på könsskillnader är inte något som genusforskare i psykologi ägnar sig åt, enligt Eva Magnusson som kommit med en ny bok om psykologi och kön.

Läs Psykologin möter nya utmaningar ›

Kan man välja sexuell läggning politiskt?

2003-09-04 16:02

Att välja sin sexualitet - kan man göra det? Tanken utmanar eftersom vi brukar se sexualiteten som det mest fasta och opåverkbara. Men psykologen Camilla Kolm har intervjuat en grupp kvinnor som valt att leva lesbiskt av feministiska skäl.

Läs Kan man välja sexuell läggning politiskt? ›

Historiska danska kvinnor på nätet

2003-07-04 10:35

Ett biografiskt lexikon över danska motståndskvinnor, barnmorskor, kvinnosakspionjärer, drottningar, kungliga älskarinnor och handbollspelare finns nu tillgängligt på nätet.

Läs Historiska danska kvinnor på nätet ›

Pionjär inom kvinnohistoria hyllas med vänbok

2003-06-30 10:06

Historikern Anita Göransson firades på sin 60-årsdag i början av juni med en särskilt framtagen vänbok. Antologin handlar om kön och makt som också Anita Göranssons forskning kretsar kring.

Läs Pionjär inom kvinnohistoria hyllas med vänbok ›

Sörenstam utmanar tankar om rättvisa

2003-05-28 16:46

Friskt satsat – hälften vunnet är ett uttryck som passar väl in på Annika Sörenstams inspel på den manliga golftouren. Det skriver idrottsforskaren Håkan Larsson vid Lärarhögskolan i Stockholm i en debattartikel i Aftonbladet.

Läs Sörenstam utmanar tankar om rättvisa ›

Porträtt: David Tjeder

2003-05-19 13:45

Om 1800-talets manlighetsideal handlar historikern David Tjeders färska avhandling. Men mansforskare vill han inte kalla sig. Hellre genusforskare som sysslar med män eller maskuliniteter. – Mansforskare är ett luddigt begrepp som lätt kan missförstås, säger han.

Läs Porträtt: David Tjeder ›

Nytt institut för genus på Högskolan på Gotland

2003-05-12 11:09

Målet är att alla program på Högskolan på Gotland ska ge studenterna genusvetenskaplig kunskap. I helgen gästades Genderinstitut Gotland av den amerikanska antropologen Sandy Stone som kombinerar cyberfeminism och queerteori.

Läs Nytt institut för genus på Högskolan på Gotland ›

Ropen skalla – daghem åt alla!

2003-05-09 16:33

Några av de centrala aktörerna under 1970-talets daghemskamp framträdde på ett så kallat vittnesseminarium den 7 maj. Var fanns motståndet, vilka var visionerna och hur framgångsrik var kampen egentligen, var några av de frågor som ställdes. Vittnesseminariet arrangerades av Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola.

Läs Ropen skalla – daghem åt alla! ›

Stereotyp mediebild av kvinnliga chefer

2003-05-04 15:24

Tuffa stålkvinnor, flitiga lisor eller städgummor? Så stereotypt kan kvinnliga toppchefer i näringslivet skildras i press och TV. – Det förekommer både i nyhetsrapportering och fiktionsprogram, säger Maria Edström, som skrivit rapporten Mediebilden av kvinnliga chefer i svenskt näringsliv.

Läs Stereotyp mediebild av kvinnliga chefer ›

Myterna om Frida Kahlo

2003-05-04 15:21

Den dominerande tolkningen av Frida Kahlos målningar har kretsat kring hennes påstådda kroppsliga lidande. Men konstvetaren Eva Zetterman menar att det handlar om myter om Frida Kahlos liv som har lagt sig som ett känsloraster över hennes målningar. Eva Zetterman för fram en helt annan bild av Frida Kahlo som kvinna och konstnär.

Läs Myterna om Frida Kahlo ›

Genussatsning hos VINNOVA

2003-04-25 16:03

Verket för innovationssystem, VINNOVA, startar i vår ett projekt som ska integrera jämställdheten och genusperspektiv i verksamheten, skriver tidningen VINNOVA-nytt.

Läs Genussatsning hos VINNOVA ›

Sök efter danska könsforskare

2003-04-25 10:33

Nu kan du söka efter danska könsforskare på nätet. Koordinationen for Kønsforskning i Danmark lanserar en databas med 250 könsforskare och forskare med ett könsperspektiv på deras forskning.

Läs Sök efter danska könsforskare ›

Härskarteknikerna i fokus på 75-årsseminarium

2003-04-25 10:21

Forskarseminariet "I Berit Ås fotspår" blev ett omfattande och varmt arrangemang där talare från både Norge och Norden stod i kö för att belysa olika aspekter av Berit Ås mångsidiga insatser inom forskning, politik och kvinnokamp. En av Norges stora exportvaror, härskarteknikerna, stod förstås i särskilt fokus.

Läs Härskarteknikerna i fokus på 75-årsseminarium ›

“Feminismen har blivit individualistisk”

2003-03-14 16:45

Ser ett samhälle präglat av feminismen annorlunda ut? Och har individualismen slagit tillbaka mot feminismen? Dessa frågor berördes när forskarna Lena Gemzöe och Nina Björk talade på sekretariatets firande av Internationella kvinnodagen i Göteborg.

Läs “Feminismen har blivit individualistisk” ›

Skrifter om genus inom psykologi och kulturgeografi

2003-03-03 16:42

Två nya skrifter har nu kommit ut i serien om genusforskning inom olika ämnen. Den ena skriften handlar om psykologi och är skriven av Eva Magnusson. Hon är docent i psykologi vid Umeå universitet. Den andra skriften handlar om kulturgegrafi och är skriven av Gunnel Forsberg. Hon är professor i kulturgeografi vid Stockholms universitet och för närvarande gästprofessor i kulturgeografi med inriktning mot genusvetenskap, vid Karlstad universitet.

Läs Skrifter om genus inom psykologi och kulturgeografi ›

Porträtt: Marja Vehviläinen

2003-02-20 10:43

Dagens tekniska lösningar utgår ifrån männens arbetssituation och erfarenheter. Men det måste finnas en mångfald i tekniken, anser professor Marja Vehviläinen.

Läs Porträtt: Marja Vehviläinen ›

Invandrarpojkar lär sig bättre svenska än flickor

2003-02-04 15:18

Pojkar med invandrarbakgrund umgås mer med svenskar än vad flickor med samma bakgrund gör. Därför lär sig pojkarna svenska bättre än flickorna. Det visar en undersökning av gymnasieungdomar i Göteborg.

Läs Invandrarpojkar lär sig bättre svenska än flickor ›

Mödrars röster om incest

2003-02-04 15:15

…det enda jag gjorde det var att jag skrek rakt ut - Nej, men gud, inte det också! Vad som helst men inte det! (…) Jag ville bara lägga mig ned och dö.

Läs Mödrars röster om incest ›

Utställning om kvinnorörelsen återinvigs

2003-01-29 16:07

Nu kommer utställningen om kvinnorörelsen till Göteborg. Kärlek, makt & systerskap presenterar 1970-talets kvinnorörelse och vad den har haft för effekt på vår tid. Utställningen byggs nu ut med en ny avdelning som visar upp vad som hände i Göteborg.

Läs Utställning om kvinnorörelsen återinvigs ›

Yvonne Hirdman – 60 år

2003-01-28 11:26

Under rubriken "Här har du din forskning" talade inbjudna föreläsare om Yvonne Hirdmans forskarkarriär. Yvonne Hirdman, professor i historia vid Stockholms universitet, fyller 60 år och det firades 25 januari på Södertörns högskola. Två underrubriker fanns, Vänstern och Genustiden.

Läs Yvonne Hirdman – 60 år ›

Biologer och genusforskare i Uppsala ska lära av varandra

2003-01-17 16:12

- Vi behöver en dialog mellan de som forskar om kön som social konstruktion och de som forskar om kön som biologisk konstruktion. Det säger Margareta Fahlgren, chef för det nyinrättade Centrum för genusvetenskap vid Uppsala universitet.

Läs Biologer och genusforskare i Uppsala ska lära av varandra ›

Ny skrift om genus och antropologi

2003-01-15 10:09

Genusantropologi handlar om att beskriva hur genus konstrueras i olika slags samhällen. Det skriver professor Britt-Marie Thurén i skriften Genusforskning inom socialantropologin - antropologiska bidrag till genusforskningen.

Läs Ny skrift om genus och antropologi ›